☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Urząd Miejski w Strzegomiu

Czwartek 20.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/12
Projektowany
Z dnia
2012-01-30
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2012 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-01-31 13:40:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2012 rok(62.83 KB)
Załączniki
2/12
Projektowany
Z dnia
2012-01-30
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-01-31 13:40:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom(57.75 KB)
Załączniki
3/12
Projektowany
Z dnia
2012-01-18
w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2012 rok

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-01-31 13:40:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2012 rok(58.93 KB)
Załączniki
3/12
Projektowany
Z dnia
2012-01-17
Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu za 2011 rok.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-01-31 13:40:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu za 2011 rok.(58.98 KB)
Załączniki
4/12
Projektowany
Z dnia
2012-01-30
w sprawie podtrzymania stanowiska o uznaniu skargi za bezzasadną

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-01-31 13:40:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie podtrzymania stanowiska o uznaniu skargi za bezzasadną(60.15 KB)
6/12
Projektowany
Z dnia
2012-02-20
w sprawie stwierdzenia wygaśniecia mandatu radnego

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-02-21 08:37:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie stwierdzenia wygaśniecia mandatu radnego(59.24 KB)
7/12
Projektowany
Z dnia
2012-02-20
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-02-21 08:37:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu(61.38 KB)
8/12
Projektowany
Z dnia
2012-02-20
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-02-21 08:37:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu(60.79 KB)
9/12
Projektowany
Z dnia
2012-02-20
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-02-21 08:37:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu(55.86 KB)
10/12
Projektowany
Z dnia
2012-02-20
w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-02-21 08:37:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu(57.7 KB)
11/12
Projektowany
Z dnia
2012-02-20
w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-02-21 08:37:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu(55.86 KB)
12/12
Projektowany
Z dnia
2012-02-28
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2012 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-02-28 15:52:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2012 rok(62.28 KB)
Załączniki
13/12
Projektowany
Z dnia
2012-02-28
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-02-28 15:52:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom(57.45 KB)
Załączniki
14/12
Projektowany
Z dnia
2012-03-29
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-04-05 08:57:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu(61.58 KB)
15/12
Projektowany
Z dnia
2012-04-11
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych Gminy Strzegom, które gromadzą dochody na wydzielonych rachunkach, wskazania źródeł dochodów na tych rachunkach, ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-04-12 08:24:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych Gminy Strzegom, które gromadzą dochody na wydzielonych rachunkach, wskazania źródeł dochodów na tych rachunkach, ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz jego zatwierdzania(62.62 KB)
Załączniki
16/12
Projektowany
Z dnia
2012-04-11
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-04-12 08:24:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok(61.18 KB)
Załączniki
17/12
Projektowany
Z dnia
2012-04-11
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-04-12 08:24:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom(69.12 KB)
Załączniki
18/12
Projektowany
Z dnia
2012-04-23
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-04-24 09:59:58)
Ostatnio zmodyfikował:
19/12
Projektowany
Z dnia
2012-04-23
nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia"

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-04-24 09:59:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - nadania tytułu Honorowego Obywatela Strzegomia(126.87 KB)
20/12
Projektowany
Z dnia
2012-05-08
Projekt Uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-05-10 13:55:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt Uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom(68.88 KB)
Załączniki
21/12
Projektowany
Z dnia
2012-05-08
Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2012 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-05-10 13:55:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2012 rok(74.94 KB)
Załączniki
22/12
Projektowany
Z dnia
2012-05-08
Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom- etap II "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rybna, ul. Czarna, ul. Bracka"

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-05-10 13:55:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom- etap II Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rybna, ul. Czarna, ul. Bracka(128.1 KB)
23/12
Zaprojektowany
Z dnia
2012-06-06
projekkt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród w konkursie o nazwie "Odnów i wygraj!" za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-06-06 15:31:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekkt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia dorocznych nagród w konkursie o nazwie Odnów i wygraj! za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Gminy Strzegom(129.62 KB)
24/12
Projektowany
Z dnia
2012-05-17
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2012-06-14 13:03:00)
Ostatnio zmodyfikował:
25/12
Projektowany
Z dnia
2012-06-11
Projek uchwały w sprawie nadania "Honorowego Obywatela Strzegomia".

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2012-06-14 13:03:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projek uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatela Strzegomia.(125.24 KB)
26/12
Projektowany
Z dnia
2012-06-18
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-06-25 09:37:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok(103.7 KB)
27/12
Projektowany
Z dnia
2012-06-18
Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-06-25 09:37:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok(110.45 KB)
28/12
Projektowany
Z dnia
2012-06-21
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2012 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-06-25 09:37:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2012 rok(74.38 KB)
Załączniki
29/12
Projektowany
Z dnia
2012-06-21
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-06-25 09:37:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom(69.19 KB)
Załączniki
30/12
Projektowany
Z dnia
2012-06-22
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za 2011 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-06-25 09:37:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za 2011 rok(108.07 KB)
31/12
Projektowany
Z dnia
2012-07-23
Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, Wesoła, Reja

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-07-24 10:43:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, Wesoła, Reja(113.64 KB)
32/12
Projektowany
Z dnia
2012-07-23
Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-07-24 10:43:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom(69.2 KB)
Załączniki
33/12
Projektowany
Z dnia
2012-07-23
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2012 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-07-24 10:43:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2012 rok(72.03 KB)
Załączniki
34/12
Projektowany
Z dnia
2012-09-03
w sprawie uznania skargi pana Marka Gałuszki za bezzasadną

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-09-04 11:07:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uznania skargi pana Marka Gałuszki za bezzasadną(171.36 KB)
36/12
Projektowany
Z dnia
2012-09-03
projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-09-04 11:07:13)
Ostatnio zmodyfikował:
35/12
Projektowany
Z dnia
2012-09-03
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi włąsność Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Krystyna Bogasz
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-09-04 11:07:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi włąsność Gminy Strzegom (32.5 KB)
37/12
Projektowany
Z dnia
2012-09-10
Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2012 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-09-10 12:21:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2012 rok(166.73 KB)
Załączniki
38/12
Projektowany
Z dnia
2012-09-12
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Autor dokumentu: Ewa Michaluk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-09-13 09:56:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego(174.16 KB)
39/12
Projektowany
Z dnia
2012-09-27
Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-09-28 14:20:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom(164.24 KB)
Załączniki
42/12
Projektowany
Z dnia
2012-10-18
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Autor dokumentu: Magdalena Kuczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-10-19 14:07:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzegom 
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
(397.91 KB)
43/12
Projektowany
Z dnia
2012-10-18
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Strzegom na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-10-25 10:51:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Strzegom na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu(304.81 KB)
44/12
Projektowany
Z dnia
2012-10-22
w sprawie uznania skargi Pani Teresy Kopciuch za bezzasadną

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-10-29 12:04:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uznania skargi Pani Teresy Kopciuch za bezzasadną(177.84 KB)
45/12
Projektowany
Z dnia
2012-10-12
w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013

Autor dokumentu: Andrzej Jakubenko
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-10-29 12:04:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2013(221.08 KB)
40/12
Projektowany
Z dnia
2012-09-27
Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-10-31 11:18:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok(167.41 KB)
Załączniki
46/12
Projektowany
Z dnia
2012-10-30
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-10-31 11:18:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu(187.93 KB)
47/12
Projektowany
Z dnia
2012-10-30
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-10-31 11:18:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom(163.76 KB)
Załączniki
48/12
Projektowany
Z dnia
2012-10-30
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-10-31 11:18:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok(169.06 KB)
Załączniki
49/12
Projektowany
Z dnia
2012-11-12
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-11-13 08:24:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny(175.29 KB)
50/12
Projektowany
Z dnia
2012-11-12
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-11-13 08:24:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013(187.73 KB)
51/12
Projektowany
Z dnia
2012-11-12
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-11-13 08:24:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok(168.34 KB)
Załączniki
52/12
Projektowany
Z dnia
2012-11-12
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-11-13 08:24:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom(164.25 KB)
Załączniki
53/12
Projektowany
Z dnia
2012-11-16
Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. Straż Miejska Gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-11-16 13:01:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pn. Straż Miejska Gminy Strzegom.(132.1 KB)
55/12
Zaprojektowany
Z dnia
2012-11-26
projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 80/08 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strzegom

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-11-26 14:23:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 80/08 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Strzegom(185.3 KB)
56/12
Projektowany
Z dnia
2012-12-04
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2012 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-12-04 16:24:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2012 rok(167.58 KB)
Załączniki
57/12
Projektowany
Z dnia
2012-12-04
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2012-12-04 16:24:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom(163.41 KB)
Załączniki
58/12
Projektowany
Z dnia
2012-12-28
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2012-12-28 11:46:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom(163.87 KB)
Załączniki
59/12
Projektowany
Z dnia
2012-12-28
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2012-12-28 11:46:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2012 rok(167.92 KB)
Załączniki
61/12
Projektowany
Z dnia
2012-12-28
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2012-12-28 11:46:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu(189.19 KB)
60/12
Projektowany
Z dnia
2012-12-28
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2012 roku

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2012-12-28 13:29:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2012 roku(185.15 KB)
Załączniki
 
 
ilość odwiedzin: 4326611

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X