www.bip.gov.pl

Urząd Miejski w Strzegomiu

Herb Urząd Miejski w Strzegomiu

Wtorek 31.03.2015

zaawansowane
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Strzegom wraz zjednostkami organizacyjnymi i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi MODERNIZACJA DROGI W ROGOŹNICY - DZ. NR 53/1, 29/3, 23/5, 22/1, 21/1 - ETAP I. PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG GMINNYCH NR 110769D, 110750D, 110804D - OD UL.JELENIOGÓRSKIEJ I GÓRNICZEJ WRAZ Z UL.WAŁBRZYSKĄ DO DROGI KRAJOWEJ NR 5 W STRZEGOMIU REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŻÓŁKIEWCE 54 Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla dzieci i młodzieży z gminy Strzegom w okresie nauki w szkole tj. od 05.01.2015r. do 22.12.2016r. Uwaga zmiany! Przebudowa drogi gminnej ul. Koszarowej w Strzegomiu wraz z budową drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej na terenach powojskowych - określone jako ETAP III Budowa drobnej infrastruktury publicznej - ul. Koszarowa Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogoźnicy. Przebudowa dróg wewnętrznych zlokalizowanych na działce nr 1114,1115,1137,1138 w miejscowości Olszany stanowiących dojazd do gruntów rolnych Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie nr 98 oraz budynku sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 przy Al. Wojska Polskiego 3-5 w Strzegomiu. PRZEBUDOWA OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE OSIR W STRZEGOMIU PRZY UL. MICKIEWICZA 2 Wykonywanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych występujących przy zadaniu pod nazwą Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojskowych - ul. Armii Krajowej i Wesołej w Strzegomiu - ETAP II. BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY STRZEGOM ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PROWADZĄCYCH DO TERENÓ POWOJSKOWYCH - UL.ARMII KRAJOWEJ I WESOŁEJ W STRZEGOMIU - ETAP II Remont, przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goczałkowie z wykonaniem instalacji i kanalizacji deszczowej dla odwodnienia budynku świetlicy. Etap II - Remont świetlicy wiejskiej w Goczałkowie Remont - renowacja muru cmentarza w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej - etap I Przewóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych Przebudowa drogi gminnej ul. Koszarowej w Strzegomiu wraz z budową drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej na terenach powojskowych - ETAP 2 : Budowa placu zabaw przy ul. Koszarowej BUDOWA BUDYNKU POCZEKALNI MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ PRZY UL. LEŚNEJ DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH I ELIMINUJĄCYCH WSZELKIE OSADY Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Olszanach na potrzeby urządzenia toalet Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych występujących przy zadaniu pod nazwą: Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojskowych - ul. Armii Krajowej i Wesołej w Strzegomiu Remont drogi gminnej nr 110797D - ul. Sosnowa w Strzegomiu PRZEBUDOWA DACHU STRZEGOMSKIEGO CENTRUM KULTURY PRZY UL.PADEREWSKIEGO 36 W STRZEGOMIU Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do cmentarza w Jaroszowie wraz z odwodnieniem Bankowa obsługa budżetu Gminy Strzegom oraz podległych jednostek organizacyjnych PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PROWADZĄCYCH DO TERENÓW POWOJSKOWYCH - UL.ARMII KRAJOWEJ I WESOŁEJ W STRZEGOMIU OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBRĘBU WSI JAROSZÓW ORAZ OBRĘBU WSI BARTOSZÓWEK W GMINIE STRZEGOM Bankowa obsługa budżetu Gminy Strzegom oraz podległych jednostek organizacyjnych OBSADZENIE KLOMBÓW, GAZONÓW, SKRZYNEK I AMPLI MATERIAŁEM WŁASNYM WYKONAWCY ORAZ CAŁOSEZONOWA PIELĘGNACJA KLOMBÓW, GAZONÓW I AMPLI WRAZ Z LIKWIDACJĄ NASADZEŃ I PRZEKOPANIEM KLOMBÓW W ROKU 2014 Przebudowa dróg gminnych w centrum Strzegomia - część południowo-zachodnia - ulica: Świdnicka, Krótka, Bohaterów Getta, Św. Tomasza oraz Ogrodowa w Strzegomiu Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym Remont, przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Goczałkowie z wykonaniem instalacji kanalizacji deszczowej dla odwodnienia budynku świetlicy. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO Z ODDZIAŁEM ŻŁOBKOWYM PRZY UL.KOŚCIUSZKI W STRZEGOMIU PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL.KOSZAROWEJ W STRZEGOMIU WRAZ Z BUDOWĄ DROBNEJ INFRASTRUKTURY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA TERENACH POWOJSKOWYCH - ETAP I "PRZEBUDOWA ODCINKA UL.KOSZAROWEJ W STRZEGOMIU PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ NA PARTERZE W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NA WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ Remont świetlicy wiejskiej w Olszanach z przebudową części pomieszczeń na kotłownię, wykonaniem instalacji c.o. i wymianą instalacji elektrycznej Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu - etap II. Przebudowa, rozbudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w Rusku. ZAKUP POJAZDU SŁUŻBOWEGO, FABRYCZNIE NOWEGO, TYPU VAN WRAZ Z ZABUDOWĄ SPECJALNĄ DLA POTRZEB STRAŻY MIEJSKIEJ GMINY STRZEGOM Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stawiskach Przebudowę ul. Ceglanej w Strzegomiu - etap III Budowa placu zabaw w miejscowości Graniczna. Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 5 miasta Strzegom oraz obszaru położonego w obrębie 2 miasta Strzegom DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH I ELIMINUJACYCH WSZELKIE OSADY DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W GOCZAŁKOWIE BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA TERENU PODSTREFY WSSE W STRZEGOMIU OPRACOWANIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBRĘBU WSI JAROSZÓW ORAZ OBRĘBU WSI BARTOSZÓWEK W GMINIE STRZEGOM Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, Wesoła, Reja, Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szarych Szeregów i ul. Rybnej oraz Przebudowa drogi gminnej nr 110799D- ul. Szarych Szeregów w Strzegomiu OBSADZENIE I PIELĘGNACJA KLOMBÓW, GAZONÓW I AMPLI KWIATOWYCH W MIEŚCIE STRZEGOM W ROKU 2013 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DOTYCZĄCYCH LISTÓW, PACZEK I PRZESYŁEK KURIERSKICH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TOMKOWICACH PRZEBUDOWĘ CHODNIKÓW PRZY DRODZE 374 NA ODCINKU OD UL. LEGNICKIEJ DO UL. KASZTELAŃSKIEJ W STRZEGOMIU - ETAP I Przygotowanie, dostarczenie i wydanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół z terenu miasta i gminy Strzegom Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Krótkiej w Strzegomiu Dostawa paneli filtracyjnych do filtra typu: TYP DP/D-150-240, TYP DP/D-80-120 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DOTYCZĄCYCH LISTÓW, PACZEK I PRZESYŁEK KURIERSKICH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM PRZYJMOWANIE, SKŁADOWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY STRZEGOM Odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Strzegom, na których zamieszkują mieszkańcy. Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Strzegom wraz z jednostkami organizacyjnymi PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL.DOLNEJ W STRZEGOMIU- ETAP II Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu. Remont chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu (dz. Nr 1, Obręb 0003 Śródmieście nr 3) Przebudowę odcinka nawierzchni ul. Kościuszki w Strzegomiu wraz z budową ciągu pieszo-jezdnego ul. Czerwonego Krzyża i chodników ul. Parkowej i Krótkiej BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ OD UL.GRONOWSKIEJ-JAGODOWEJ-ARMII KRAJOWEJ W STRZEGOMIU PRZEWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POPRZEZ ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY PSP NR 4 W STRZEGOMIU Remont ul. Kalcytowej w Strzegomiu Przebudowa ulicy Księdza Prałata Stanisława Siwca BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO-ORLIK 2012" W JAROSZOWIE Remont, przebudowa oraz rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Stanowicach OPS - Przygotowanie, dostarczenie i wydanie gorących posiłków jednodaniowych dla uczniów szkół z terenu miasta i gminy Strzegom Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110769D, 110750D, 110804D - od ul. Jeleniogórskiej i Górniczej wraz z ul. Wałbrzyską do drogi krajowej nr 5 w Strzegomiu Przebudowa chodnika przy ul. Dolnej w Strzegomiu Wykonanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków oświatowych Przewóz uczniów do placówek oświatowych poprzez zakup biletów miesięcznych Budowę placu zabaw dla dzieci na terenie działki nr 20/6 AM-1 w miejscowości Grochotów, Gm. Strzegom ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLACU ZABAW NA TERENIE DZIAŁKI 164/2 W MIEJSCOWOŚCI STRZEGOM. Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 374 ul. Świdnicka w m. Strzegom Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Olszany, gmina Strzegom oraz obszarów położonych w obrębie 2 miasta Strzegom Przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, ul. Wesoła, ul. Reja Rozbiórka czterech budynków zlokalizowanych na działce nr 20/5 przy ul. Krótkiej w Strzegomiu ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DOTYCZĄCYCH LISTÓW, PACZEK I PRZESYŁEK KURIERSKICH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH DOTYCZĄCYCH LISTÓW, PACZEK I PRZESYŁEK KURIERSKICH W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM OBSADZENIE I PIELĘGNACJA KLOMBÓW, GAZONÓW I AMPLI KWIATOWYCH W MIEŚCIE STRZEGOM W ROKU 2012 INSTALACJA LODOWISKA SKŁADANEGO SEZONOWEGO PN. BIAŁY ORLIK NA BOISKU WIELOFUNKCYJNYM MOJE BOISKO ORLIK 2012 W STRZEGOMIU PRZYUL. MICKIEWICZA 2 PRZYJMOWANIE, SKŁADOWANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY STRZEGOM MAKRONIWELACJA TERENU DZIAŁKI NR 20/1 W STRZEGOMIU, OBRĘB GRABINA PD - ETAP 1 WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ WYKONANIE KANAŁÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ W BUDYNKU NR 54A W ŻÓŁKIEWCE WYKONANIE OPERATÓW SZACUNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO CELÓW AKTUALIZACJI OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ MIASTA STRZEGOM - ETAP II BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. RYBNA, UL. CZARNA, UL. BRACKA Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu - etap II WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. RYBNEJ - odcinek D17.26 - D17.17a. BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PODSTREFY WSSE Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM PRZY UL.WAŁBRZYSKIEJ W STRZEGOMIU - ETAP I REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU Ochotnicza Straż Pożarna w Stanowicach ogłasza przetarg nieograniczony na: DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEGO ZESTAWU HYDRAULICZNEGO RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA OSP W STANOWICACH BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO PRZY UL. WAŁBRZYSKIEJ W STRZEGOMIU ETAP I - ODPROWADZENIE WÓD DESZCZOWYCH REMONT CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Św. Anny w Strzegomiu REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ MIASTA STRZEGOM - ETAP II BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. RYBNA, UL. CZARNA, UL. BRACKA PRZEBUDOWA ULICY PUŁASKIEGO W STRZEGOMIU BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO I WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z BUDYNKIEM SANITARNO-SZATNIOWYM - ORLIK 2012 W STANOWICACH REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W STRZEGOMIU PRZEWÓZ UCZNIÓW DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POPRZEZ ZAKUP BILETÓW MIESIĘCZNYCH Rewitalizacja centrum Miasta Strzegomia - Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu

DRUKUJDrukuj   
 
 
Zaokrąglony róg lewy

ilość odwiedzin: 2050539

Zaokrąglony róg prawy
Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X