☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Urząd Miejski w Strzegomiu

Czwartek 20.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/13
Projektowany
Z dnia
2013-01-15
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2013 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-01-15 11:44:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2013 rok(104.09 KB)
Załączniki
2/13
Projektowany
Z dnia
2013-01-10
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Strzegom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-01-18 13:59:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Strzegom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.(182.38 KB)
Załączniki
4/13
Projektowany
Z dnia
2013-01-18
o odmowie uchylenia przez Radę Miejska w Strzegomiu uchwały Nr 81/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uznania skargi Pani Teresy Kopciuch za bezzasadną

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-01-23 10:32:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - o odmowie uchylenia przez Radę Miejska w Strzegomiu uchwały Nr 81/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uznania skargi Pani Teresy Kopciuch za bezzasadną(174.43 KB)
3/13
Projektowany
Z dnia
2013-01-07
Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu za 2012 r.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-01-28 08:35:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu za 2012 r. (102.61 KB)
Załączniki
4/13
Projektowany
Z dnia
2013-01-07
Projekt uchwały w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2013 rok.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-01-28 08:35:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2013 rok.(102.5 KB)
Załączniki
5/13
Projektowany
Z dnia
2013-01-30
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2013 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-02-04 14:29:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2013 rok(103.68 KB)
Załączniki
6/13
Projektowany
Z dnia
2013-01-30
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2013-2022

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-02-04 14:29:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2013-2022(100.13 KB)
Załączniki
7/13
Projektowany
Z dnia
2013-02-15
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-02-19 14:38:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu(170.27 KB)
8/13
Projektowany
Z dnia
2013-02-18
w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Stanowicach, ul. Świebodzka 9 imienia Jana Brzechwy.

Autor dokumentu: Roksana Chańko
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-02-19 14:38:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Stanowicach, ul. Świebodzka 9 imienia Jana Brzechwy.(176.57 KB)
9/13
Projektowany
Z dnia
2013-02-18
w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów w roku szkolnym 2013/2014

Autor dokumentu: Edyta Rostkowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-02-19 14:38:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów w roku szkolnym  2013/2014(179.1 KB)
10/13
Projektowany
Z dnia
2013-02-21
Projekt Uchwały w sprawie okreslania zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Strzegom, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Wioletta Urban
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-02-21 12:40:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt Uchwały w sprawie okreslania zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Strzegom, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Strzegom. (404.32 KB)
11/13
Projektowany
Z dnia
2013-02-22
W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-02-22 10:02:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku.(183.66 KB)
12/13
Projektowany
Z dnia
2013-02-22
W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2013 roku.

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-02-22 10:02:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2013 roku.(352.13 KB)
13/13
Projektowany
Z dnia
2013-02-26
W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-02-26 11:03:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2013-02-27 12:10:02)
Pobierz dokument - W sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych(558.13 KB)
14/13
Projektowany
Z dnia
2013-02-21
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia"

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-02-27 12:10:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Strzegomia(186.01 KB)
15/13
Projektowany
Z dnia
2013-02-27
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej

Autor dokumentu: Wioletta Urban
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-02-28 08:59:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej(286.24 KB)
16/13
Projektowany
Z dnia
2013-03-05
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2013 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-03-05 13:33:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2013 rok(104.59 KB)
Załączniki
17/13
Projektowany
Z dnia
2013-03-07
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2013-2022

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-03-07 13:56:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2013-2022(101.16 KB)
Załączniki
18/13
Zaprojektowany
Z dnia
2013-03-15
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu ratowniczego oraz sprężarki do napełniania butli powietrznych sprzętu ochrony dróg odechowych.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-03-18 08:20:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego - dofinansowanie zakupu specjalistycznego pojazdu ratowniczego oraz sprężarki do napełniania butli powietrznych sprzętu ochrony dróg odechowych.(179.4 KB)
19/13
Projektowany
Z dnia
2013-03-18
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu"

Autor dokumentu: Monika Cieśla
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-03-18 12:33:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu(175.65 KB)
20/13
Projektowany
Z dnia
2013-03-19
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2013 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-03-19 17:14:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2013 rok(104.38 KB)
Załączniki
21/13
Projektowany
Z dnia
2013-03-19
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Gronowskiej-Jagodowej-Armii Krajowej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-03-19 17:14:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Gronowskiej-Jagodowej-Armii Krajowej w Strzegomiu(171.7 KB)
22/13
Projektowany
Z dnia
2013-03-20
projekt uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obr. Olszany

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-03-20 14:52:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obr. Olszany(489.54 KB)
22/13
Projektowany
Z dnia
2013-03-19
Zmieniająca uchwałę Nr 62/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Goczałków"

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-03-20 14:52:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Zmieniająca uchwałę Nr 62/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia 
Planu odnowy miejscowości Goczałków(2.64 MB)
23/13
Projektowany
Z dnia
2013-03-20
zmieniająca uchwałę Nr 98/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-03-20 15:37:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 98/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie wymagań,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych(172.29 KB)
24/13
Projektowany
Z dnia
2013-03-20
zmieniająca uchwałę Nr 94/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-03-20 15:37:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 94/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty(173.2 KB)
25/13
Projektowany
Z dnia
2013-03-20
zmieniająca uchwałę Nr 92/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-03-20 15:37:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 92/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom(184.93 KB)
26/13
Projektowany
Z dnia
2013-03-21
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2013-2022

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-03-21 15:49:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2013-2022(100.69 KB)
Załączniki
27/13
Projektowany
Z dnia
2013-04-15
w sprawie udzielenia w 2013 r. dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Wioletta Urban
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-04-16 09:25:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia w 2013 r. dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na terenie Gminy Strzegom(178.96 KB)
28/13
Zaprojektowany
Z dnia
2013-04-15
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-04-16 09:25:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.(174.17 KB)
29/13
Projektowany
Z dnia
2013-04-15
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-04-16 09:25:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013(187.68 KB)
30/13
Projektowany
Z dnia
2013-04-15
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2013 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-04-16 09:25:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2013 rok(104.92 KB)
Załączniki
31/13
Projektowany
Z dnia
2013-04-17
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2013-2022

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-04-18 13:16:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2013-2022(101.15 KB)
Załączniki
32/13
Projektowany
Z dnia
2013-04-29
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-05-07 12:45:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego(170.15 KB)
33/13
Projektowany
Z dnia
2013-05-06
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-05-07 12:45:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu(169.65 KB)
34/13
Projektowany
Z dnia
2013-05-06
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-05-07 12:45:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu(167.89 KB)
36/13
Projektowany
Z dnia
2013-05-10
zmieniająca uchwałę Nr 95/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-05-10 13:12:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 95/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości(691.53 KB)
38/13
Projektowany
Z dnia
2013-05-13
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2013 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-05-14 12:09:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2013 rok(103.4 KB)
Załączniki
39/13
Projektowany
Z dnia
2013-05-14
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2013-2022

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-05-14 16:53:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2013-2022(101.42 KB)
Załączniki
40/13
Projektowany
Z dnia
2013-05-15
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pod nazwą " Przebudowa drogi powiatowej nr 2922D Granica - Tomkowice" z wykorzystaniem środków zewnętrznych

Autor dokumentu: Paweł Marchlewski
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-05-16 08:28:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pod nazwą  Przebudowa drogi powiatowej nr 2922D Granica - Tomkowice z wykorzystaniem środków zewnętrznych(172.58 KB)
41/13
Projektowany
Z dnia
2013-05-15
w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń kanalizacyjnych budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-05-16 08:28:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń kanalizacyjnych budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego(758.53 KB)
37/13
Projektowany
Z dnia
2013-05-13
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu - etap II"

Autor dokumentu: Monika Cieśla
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-05-22 14:26:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu - etap II(176.03 KB)
44/13
Projektowany
Z dnia
2013-06-03
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-06-04 10:46:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok(163.35 KB)
45/13
Projektowany
Z dnia
2013-06-03
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-06-04 10:46:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok(168.98 KB)
46/13
Projektowany
Z dnia
2013-06-03
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2013 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-06-04 10:46:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2013 rok(104.25 KB)
Załączniki
47/13
Projektowany
Z dnia
2013-06-04
zmieniająca uchwałę Nr 93/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-06-04 14:45:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2013-06-04 16:08:51)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 93/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(168.31 KB)
48/13
Projektowany
Z dnia
2013-06-05


Autor dokumentu: Monika Cieśla
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-06-05 10:53:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - (175.16 KB)
49/13
Projektowany
Z dnia
2013-06-17
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2013 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-06-17 10:50:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2013 rok(103.3 KB)
Załączniki
50/13
Projektowany
Z dnia
2013-06-20
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2013-2022

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-06-20 11:23:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2013-2022(99.79 KB)
Załączniki
51/13
Projektowany
Z dnia
2013-06-20
W sprawie pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom

Autor dokumentu: Monika Cieśla
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-06-21 10:51:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - W sprawie pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom(175.38 KB)
52/13
Projektowany
Z dnia
2013-06-24
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za 2012 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-06-24 15:14:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za 2012 rok(167.06 KB)
53/13
Projektowany
Z dnia
2013-07-30
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2013-2022

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-07-30 08:42:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2013-2022(99.37 KB)
Załączniki
54/13
Projektowany
Z dnia
2013-07-30
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Strzegom na 2013 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-07-30 08:42:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Strzegom na 2013 rok(102.23 KB)
Załączniki
55/13
Zaprojektowany
Z dnia
2013-07-31
projekt Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-08-02 12:48:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu(177.07 KB)
56/13
Projektowany
Z dnia
2013-08-05
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu"

Autor dokumentu: Monika Cieśla
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-08-06 08:18:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania  pod nazwą: Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu(180.72 KB)
57/13
Projektowany
Z dnia
2013-08-12
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Strzegom porozumienia dotyczącego utworzenia i prowadzenia przez Powiat Świdnicki oddziału przedszkolnego specjalnego

Autor dokumentu: Roksana Chańko
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-08-13 10:38:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Strzegom porozumienia dotyczącego utworzenia i prowadzenia przez Powiat Świdnicki oddziału przedszkolnego specjalnego(165.23 KB)
58/13
Projektowany
Z dnia
2013-08-19
uchylająca uchwałę Nr 115/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Strzegom oraz rozstrzyganiu o dalszym postepowaniu z nimi

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-08-19 14:59:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchylająca uchwałę Nr 115/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Strzegom oraz rozstrzyganiu o dalszym postepowaniu z nimi(189.59 KB)
59/13
Projektowany
Z dnia
2013-08-16
Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą "Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu" i nadania statutu,

Autor dokumentu: Lucyna Krzak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-08-19 14:59:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu i nadania statutu,(262.31 KB)
60/13
Projektowany
Z dnia
2013-08-19
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-08-20 13:34:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.(173.08 KB)
61/13
Projektowany
Z dnia
2013-08-22
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2013 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-08-22 14:59:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2013 rok(105.46 KB)
Załączniki
63/13
Projektowany
Z dnia
2013-08-23
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2013-2022

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-08-26 10:01:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2013-2022(99.47 KB)
Załączniki
62/13
Projektowany
Z dnia
2013-08-23
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-08-26 10:08:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2013-08-26 10:17:14)
Pobierz dokument - w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek, w gminie Strzegom(991.92 KB)
64/13
Projektowany
Z dnia
2013-08-30
Projekt uchwały w sprawie podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w celu realizacji Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-09-02 11:58:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w celu realizacji Strategii ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej.(194.15 KB)
65/13
Projektowany
Z dnia
2013-09-16
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2013 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-09-16 11:41:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2013 rok(103.13 KB)
Załączniki
66/13
Projektowany
Z dnia
2013-09-19
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2013-2022

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-09-19 11:47:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2013-2022(100 KB)
Załączniki
69/13
Projektowany
Z dnia
2013-10-07
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia"

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-10-07 15:50:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Strzegomia(214.9 KB)
70/13
Projektowany
Z dnia
2013-10-11
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014

Autor dokumentu: Andrzej Jakubenko
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-10-11 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014(302.13 KB)
71/13
Projektowany
Z dnia
2013-10-11
Projekt Uchwały "Odnów i wygraj"

Autor dokumentu: Wioletta Urban
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-10-11 10:22:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Załączniki

73/13
Projektowany
Z dnia
2013-10-09
w sprawie zmiany Statutu Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-10-11 12:34:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany Statutu Gminy Strzegom(279.29 KB)
72/13
Zaprojektowany
Z dnia
2013-10-11
projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2015

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-10-11 12:34:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2014-2015(347.8 KB)
74/13
Projektowany
Z dnia
2013-10-11
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu miejscowego dla obszarów położonych w obr.1 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-10-11 12:47:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany planu miejscowego dla obszarów położonych w obr.1 miasta Strzegom(894.27 KB)
75/13
Projektowany
Z dnia
2013-10-11
projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu dla obszarów położonych w centrum historycznym miasta Strzegomia

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-10-11 12:47:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu dla obszarów położonych w centrum historycznym miasta Strzegomia(983.71 KB)
76/13
Projektowany
Z dnia
2013-10-11
projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kier. zagosp.przest. gminy Strzegom (obr. Jaroszów i obr. Rusko)

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-10-11 12:47:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kier. zagosp.przest. gminy Strzegom (obr. Jaroszów i obr. Rusko)(641.87 KB)
77/13
Projektowany
Z dnia
2013-10-11
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzegomiu - Widokowa

Autor dokumentu: Joanna Świniarska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-10-11 13:10:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzegomiu - Widokowa(990.6 KB)
80/13
Projektowany
Z dnia
2013-11-12
zmieniająca uchwałę Nr 93/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-11-12 17:14:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 93/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 4 grudnia 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(188.1 KB)
78/13
Projektowany
Z dnia
2013-11-12
uchylenia uchwały Nr 45/13 z dnia 23 maja 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-11-13 15:33:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchylenia uchwały Nr 45/13 z dnia 23 maja 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu.(196.46 KB)
81/13
Projektowany
Z dnia
2013-11-14
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 59/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie Gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Łukasz Grzelik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-11-18 08:06:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 59/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie stawek opłaty targowej na terenie Gminy Strzegom.
(186.36 KB)
83/13
Projektowany
Z dnia
2013-11-22
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2013 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-11-22 12:23:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2013 rok(104.09 KB)
Załączniki
84/13
Projektowany
Z dnia
2013-11-22
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2013-2022

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-11-22 12:23:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2013-2022(99.38 KB)
Załączniki
85/13
Projektowany
Z dnia
2013-11-22
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-11-22 12:23:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu(218.03 KB)
79/13
Projektowany
Z dnia
2013-11-06
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 27/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Strzegom lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

Autor dokumentu: Renata Słowińska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-11-28 15:08:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 27/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Strzegom lub jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.(184.17 KB)
82/13
Projektowany
Z dnia
2013-11-18
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu - etap II"

Autor dokumentu: Monika Cieśla
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-11-28 15:08:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu - etap II(200.08 KB)
86/13
Projektowany
Z dnia
2013-11-28
zmieniająca uchwałę Nr 74/09 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu na lata 2008 - 2013.

Autor dokumentu: Łukasz Grzelik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-11-28 15:08:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 74/09 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu na lata 2008 - 2013.(288.77 KB)
87/13
Projektowany
Z dnia
2013-11-28
w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu na lata 2014-2018".

Autor dokumentu: Łukasz Grzelik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-11-28 15:08:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu na lata 2014-2018.(371.93 KB)
87/13
Projektowany
Z dnia
2013-11-28
projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Autor dokumentu: Anna Najda
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-11-28 15:08:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych(1.86 MB)
87/13
Projektowany
Z dnia
2013-11-28
projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Autor dokumentu: Lucyna Dworak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-11-28 15:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych(209.94 KB)
88/13
Projektowany
Z dnia
2013-11-28
projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Autor dokumentu: Anna Najda
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-11-28 15:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości(221.04 KB)
89/13
Projektowany
Z dnia
2013-11-28
projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Anna Najda
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-11-28 15:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Strzegom
(219.31 KB)
90/13
Projektowany
Z dnia
2013-11-28
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Rusko, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-11-28 15:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Rusko, w gminie Strzegom(561.29 KB)
91/13
Projektowany
Z dnia
2013-11-28
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-11-28 15:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek, w gminie Strzegom(1.11 MB)
92/13
Projektowany
Z dnia
2013-12-02
Projekt uchwały w sprawie podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej

Autor dokumentu: Anna Hałas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-12-03 09:48:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie podjęcia współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Aglomeracji
Wałbrzyskiej(736.52 KB)
93/13
Projektowany
Z dnia
2013-12-03
w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Strzegom

Autor dokumentu: Bożena Kuczyńska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-12-03 14:38:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Strzegom(196.56 KB)
94/13
Projektowany
Z dnia
2013-12-03
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Strzegom miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Autor dokumentu: Bożena Kuczyńska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-12-03 14:38:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2013-12-11 14:44:46)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Strzegom miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych(206.54 KB)
95/13
Projektowany
Z dnia
2013-12-03
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej

Autor dokumentu: Wioleta Wnęk-Soczyńska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-12-03 14:38:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej(206.9 KB)
97/13
Projektowany
Z dnia
2013-12-04
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2013 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-12-05 09:05:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2013 rok(103.86 KB)
Załączniki
98/13
Zaprojektowany
Z dnia
2013-12-11
projekt miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla obszaru położonego w obr. wsi Kostrza-teren górniczy

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-12-11 14:44:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla obszaru położonego w obr. wsi Kostrza-teren górniczy(1.78 MB)
96/13
Projektowany
Z dnia
2013-12-04
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-12-11 15:50:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Strzegom(225.89 KB)
99/13
Projektowany
Z dnia
2013-12-12
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2014

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-12-12 14:51:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2014(106.88 KB)
Załączniki
100/13
Projektowany
Z dnia
2013-12-12
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2013 roku

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-12-12 14:51:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2013 roku(212.75 KB)
Załączniki
101/13
Projektowany
Z dnia
2013-12-18
w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-12-18 10:27:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu(203 KB)
102/13
Projektowany
Z dnia
2013-12-18
Projekt uchwały - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Łukasz Grzelik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-12-23 08:27:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Gminy Strzegom.(205.39 KB)
103/13
Projektowany
Z dnia
2013-12-10
Projekt uchwały - w sprawie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Łukasz Grzelik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2013-12-23 08:27:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały - w sprawie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom(188.18 KB)
104/13
Projektowany
Z dnia
2013-12-30
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzegom na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018- 2021.

Autor dokumentu: Wioleta Wnęk-Soczyńska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-12-30 08:49:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzegom na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018- 2021.(200.5 KB)
105/13
Projektowany
Z dnia
2013-12-30
w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012r.poz.1059 z późn.zm.)

Autor dokumentu: Jadwiga Soroka
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-12-30 10:07:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu do załatwiania  indywidualnych spraw z zakresu administracji  publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10  kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012r.poz.1059 z późn.zm.)(186.79 KB)
106/13
Projektowany
Z dnia
2013-12-30
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2013 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-12-30 13:16:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Strzegom na 2013 rok(103.5 KB)
Załączniki
107/13
Projektowany
Z dnia
2013-12-30
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2013-2023

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-12-30 13:16:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2013-2023(99.13 KB)
Załączniki
68/13
Projektowany
Z dnia
2013-10-07
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2013 roku

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-09-15 12:01:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2013 roku(240.86 KB)
 
 
ilość odwiedzin: 4326616

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X