☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Wtorek 20.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego kadencja 2019-2022

Strzegom, 14.10.2019r.

 

Skład Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019-2022 (do pobrania)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego kadencja 2016-2019

Strzegom, 10.09.2019r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW

DO GMINNEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W STRZEGOMIU

 NA LATA 2019-2022

Burmistrz Strzegomia na podstawie uchwały nr 78/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu zaprasza organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3 ustawy, zwane dalej organizacjami, działające na terenie Gminy Strzegom do zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na V kadencję na lata 2019-2022.

W celu zgłoszenia kandydata należy wypełnić kartę zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2019-2022, stanowiącą załącznik do ogłoszenia.

Karta zgłoszenia kandydata do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu na lata 2019-2022 dostępna jest w wersji  elektronicznej i edytowalnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w zakładce Organizacje Pozarządowe/ Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu / Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego kadencja 2016-2019 ( www.bip.strzegom.pl). Możliwe jest pobranie papierowej wersji karty zgłoszenia kandydata w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, ul. Rynek 38, pokój nr 30A.

Każda organizacja ma prawo zgłoszenia jednego kandydata.

Wypełnione karty opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisami osób uprawnionych należy składać w terminie do dnia 1 października 2019r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Wydział Obsługi Interesantów, Rynek 38, 58-150 Strzegom (parter, pokój nr 15). 

O terminie złożenia karty decyduje data jej wpływu do Urzędu. Karty, które zostaną złożone lub doręczone po terminie, nie będą brane pod uwagę.

Zgłoszony kandydat będzie reprezentował organizację podczas zebrania kandydatów na członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu, w czasie którego kandydaci wybiorą spośród siebie czterech członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu na kadencję 2019-2022.

Zebranie kandydatów na członków Rady Pożytku odbędzie się 8 października 2019r.
o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu określa Uchwała Nr 78/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 24 sierpnia 2016r.

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Funduszy Europejskich

Urząd Miejski w Strzegomiu,

Rynek 38 (pok. 30A)

58-150 Strzegom

tel. 074 8560 564

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  • uchwała w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu
  • ogłoszenie o naborze kandydatów 2016-2019
  • karta zgłoszenia kandydata
  • skład Gminnej Rady Działalytku Publicznego 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-12-16 14:48:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Józef Hernik
(2019-10-14 15:03:07)
 
 
liczba odwiedzin: 5238881

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X