☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Sobota 31.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-02-12
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-17 08:27:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok(95.22 KB)
Załączniki
2/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-02-12
zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-17 08:27:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013(206.65 KB)
3/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-02-12
zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-17 08:27:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013(207.71 KB)
4/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-02-12
zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-17 08:27:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013(204.88 KB)
5/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-02-12
zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-17 08:27:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 (209.03 KB)
6/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-02-12
udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-17 08:27:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy(183.5 KB)
7/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-02-12
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-17 08:27:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku(179.91 KB)
8/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-02-12
ustanowienia Honorowego Tytułu "Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej" oraz przyjęcia Regulaminu jego nadawania

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-17 08:27:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2014-04-01 16:01:45)
Pobierz dokument - ustanowienia Honorowego Tytułu Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej oraz przyjęcia Regulaminu jego nadawania(617.95 KB)
9/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-02-12
wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów w roku szkolnym 2014/2015

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-17 08:27:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów w roku szkolnym 2014/2015(189.11 KB)
10/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-02-12
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-17 08:27:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2014-04-01 16:01:45)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu.(188.87 KB)
11/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-02-12
podwyższenia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-17 08:27:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2014-04-01 16:01:45)
Pobierz dokument - podwyższenia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.(189.76 KB)
12/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-02-12
nadania nazwy ulicy w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-17 08:27:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2014-04-01 16:01:45)
Pobierz dokument - nadania nazwy ulicy w Strzegomiu.(1.29 MB)
13/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-02-12
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Morawa, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-17 08:27:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Morawa, w gminie Strzegom(1.46 MB)
14/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-02-12
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-17 08:27:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom(1.69 MB)
15/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-02-12
sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu za 2013 r.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-17 08:27:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu za 2013 r. (837.53 KB)
16/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-02-12
planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2014 r.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-17 08:27:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2014 r.(857.55 KB)
17/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-02-12
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-17 08:27:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.(190.98 KB)
18/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-02-12
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-17 08:27:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu.(189.58 KB)
19/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-02-12
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-17 08:27:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej rady Miejskiej w Strzegomiu (194.77 KB)
20/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-03-11
udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2919D w miejscowości Olszany w km 2+900 - 4+790"

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-03-13 10:16:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 2919D w miejscowości Olszany w km 2+900 - 4+790(171.54 KB)
21/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-03-11
zmian budżetu gminy Strzegom na 2014 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-03-13 10:16:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu gminy Strzegom na 2014 rok.(95.67 KB)
Załączniki
22/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-03-31
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizacje zadania pn ."Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy"

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-04-07 08:39:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizacje zadania pn .Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy(184.54 KB)
23/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-03-31
udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budoawą chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-04-07 08:39:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budoawą chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom(169.6 KB)
24/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-03-31
uchylająca uchwałę Nr 6/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-04-07 08:39:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchylająca uchwałę Nr 6/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy(172.08 KB)
25/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-03-31
udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-04-07 08:39:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy (176.77 KB)
26/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-03-31
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-04-07 08:39:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok(100.83 KB)
Załączniki
27/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-03-31
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2013 - 2023

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-04-07 08:39:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2013 - 2023(90.62 KB)
Załączniki
28/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-03-31
przekazania środków finansowych dla Policji

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-04-07 08:39:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przekazania środków finansowych dla Policji(175.04 KB)
29/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-03-31
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-04-07 08:39:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki(172.8 KB)
30/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-03-31
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2014 r.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-04-07 08:39:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2014 r. (321.92 KB)
31/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-03-31
o zmianie uchwały Nr 28/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-04-07 08:39:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2014-05-12 10:32:17)
Pobierz dokument - o zmianie uchwały Nr 28/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2  pasa drogowego dróg gminnych(159.18 KB)
32/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-03-31
zmieniająca uchwale Nr 6/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Strzegom na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-04-07 08:39:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2014-05-12 10:32:17)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwale Nr 6/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Strzegom na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (175.56 KB)
33/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-03-31
nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia"

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-04-07 08:39:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - nadania tytułu Honorowego Obywatela Strzegomia(185.05 KB)
34/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-03-31
nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia"

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-04-07 08:39:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - nadania tytułu Honorowego Obywatela Strzegomia(189.94 KB)
35/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-03-31
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-04-07 08:39:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu(163.5 KB)
36/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-03-31
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-04-07 08:39:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu (164.5 KB)
37/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-03-31
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-04-07 08:39:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu(162.85 KB)
38/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-03-31
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-04-07 08:39:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu(164.69 KB)
39/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-03-31
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-04-07 08:39:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych Komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu(164.88 KB)
40/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-05-08
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2014-2023

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-05-12 10:32:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2014-2023(89.29 KB)
Załączniki
41/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-05-08
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-05-12 10:32:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok(96.92 KB)
Załączniki
42/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-05-08
uchwalenia gminnego programu profilaktyki chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita grubego " Wygraj z rakiem"

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-05-12 10:32:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwalenia gminnego programu profilaktyki chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita grubego  Wygraj z rakiem (171.45 KB)
Załączniki
43/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-05-08
zmieniająca uchwałę Nr 105/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Strzegomia, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania , określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania opłat

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-05-12 10:32:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2014-06-04 14:54:00)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 105/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Strzegomia, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania , określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania opłat (487.44 KB)
44/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-05-08
udzielenia w 2014 roku dotacji z budżetu Gminy Strzegom na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-05-12 10:32:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia w 2014 roku dotacji z budżetu Gminy Strzegom na prace konserwatorskie , restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Strzegom (182.75 KB)
45/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-05-08
udzielenia przez Gminę Strzegom zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-05-12 10:32:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2014-06-04 14:54:00)
Pobierz dokument - udzielenia przez Gminę Strzegom zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną(1.58 MB)
46/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-06-03
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-06-04 14:54:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok(158.75 KB)
47/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-06-03
udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-06-04 14:54:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok(164.15 KB)
48/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-06-03
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2014 - 2023

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-06-04 14:54:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2014 - 2023(89.79 KB)
Załączniki
49/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-06-03
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-06-04 14:54:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok(95.95 KB)
Załączniki
50/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-06-03
zmieniająca uchwałę Nr 45/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Strzegom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-06-04 14:54:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 45/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie udzielenia przez Gminę Strzegom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną(375.01 KB)
51/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-06-25
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2014 - 2023.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-07-01 08:47:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2014 - 2023.(91.28 KB)
Załączniki
52/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-06-25
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-07-01 08:47:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok.(97.65 KB)
Załączniki
53/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-06-25
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za 2013 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-07-01 08:47:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za 2013 rok.(162.45 KB)
Załączniki
54/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-06-25
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Strzegomskiego Centrum Kultury za 2013 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-07-01 08:47:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Strzegomskiego Centrum Kultury za 2013 rok.(160.56 KB)
Załączniki
55/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-06-25
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-07-01 08:47:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2014-07-24 08:22:33)
Pobierz dokument - w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.(165.47 KB)
56/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-06-25
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-07-01 08:47:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu. (168.02 KB)
57/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-06-25
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-07-01 08:47:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.(167.83 KB)
58/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-06-25
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Goczałków, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-07-01 08:47:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Goczałków, w gminie Strzegom(1.67 MB)
Załączniki

59/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-07-25
zmieniająca uchwałę Nr 20/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pod nazwą ,,przebudowa drogi powiatowej nr 2919D w miejscowości Olszany w km 2+900-4+790"

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-07-28 11:28:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 20/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pod nazwą ,,przebudowa drogi powiatowej nr 2919D w miejscowości Olszany w km 2+900-4+790(168.27 KB)
60/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-07-25
zmieniająca uchwałę Nr 23/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-07-28 11:28:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument -  zmieniająca uchwałę Nr 23/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom.(170.02 KB)
61/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-07-25
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-07-29 10:48:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok.(96.3 KB)
Załączniki
62/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-09-24
wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Strzegom porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Świdnicki przedszkola specjalnego.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-10-01 15:43:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Strzegom porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Świdnicki przedszkola specjalnego.(163.93 KB)
63/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-09-24
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rusko, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-10-01 15:43:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2014-12-18 08:32:18)
Pobierz dokument - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rusko, w  gminie Strzegom(872.98 KB)
64/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-09-24
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 2 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-10-01 15:43:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2014-12-18 08:32:19)
Pobierz dokument - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 2 miasta Strzegom(1.58 MB)
65/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-09-24
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 5 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-10-01 15:43:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2014-12-18 08:32:19)
Pobierz dokument - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 5 miasta Strzegom(1.02 MB)
66/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-09-24
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kostrza, gminie Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-10-01 15:43:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kostrza, gminie Strzegom (1.52 MB)
67/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-09-24
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-10-01 15:43:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom (1.41 MB)
68/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-09-24
przekazania Środków finansowych dla Policji

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-10-01 15:43:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przekazania Środków finansowych dla Policji(170.9 KB)
69/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-09-24
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2014-2023

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-10-01 15:43:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom  na lata 2014-2023(90.9 KB)
Załączniki
70/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-09-24
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-10-01 15:43:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok(96.21 KB)
Załączniki
71/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-09-24
zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-10-01 15:43:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2014-12-18 08:32:18)
Pobierz dokument - zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis(333.29 KB)
72/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-09-24
zmieniająca uchwałę e sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-10-01 15:43:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2014-12-18 08:32:18)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę e sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu(164.3 KB)
73/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-09-24
określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-10-01 15:43:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2014-12-18 08:32:18)
Pobierz dokument - określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie(164.21 KB)
74/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-09-24
ustalenia zasad i trybu przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń kanalizacyjnych budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-10-01 15:43:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2014-12-18 08:32:18)
Pobierz dokument - ustalenia zasad i trybu przyznawania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń kanalizacyjnych budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego(1.41 MB)
75/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-09-24
zmieniająca uchwalę Nr 30/154 rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 marca 2014 R. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2014 roku

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-10-01 15:43:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwalę Nr 30/154 rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 marca 2014 R. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2014 roku(168.92 KB)
76/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-09-24
zmieniająca uchwałę Nr 6/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Strzegom na stałe obwody glosowania , ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-10-01 15:43:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2014-10-07 10:19:55)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 6/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Strzegom na stałe obwody glosowania , ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych(170.67 KB)
77/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-09-24
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-10-01 15:43:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2014-12-18 08:32:18)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Strzegom.(168.94 KB)
78/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-10-29
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2014 - 2023

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-11-14 07:43:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2014 - 2023(91.43 KB)
Załączniki
79/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-10-29
zmian budżetu gminy Strzegom na 2014 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-11-14 07:43:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu gminy Strzegom na 2014 rok.(101.55 KB)
Załączniki
80/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-10-29
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-11-14 07:43:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.(183.1 KB)
81/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-10-29
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-11-14 07:43:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2014-12-18 08:32:17)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. (161.76 KB)
82/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-10-29
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-11-14 07:43:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2014-12-18 08:32:17)
Pobierz dokument - obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Strzegom.(171.76 KB)
83/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-10-29
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Żółkiewka w gminie Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-11-14 07:43:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2014-12-18 08:32:17)
Pobierz dokument - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Żółkiewka w gminie Strzegom.(1.89 MB)
84/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-10-29
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek, w gminie Strzegom dla obszaru obejmującego granice zasięgu strefy ochronnej od lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Udanin.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-11-14 07:43:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2014-12-18 08:32:18)
Pobierz dokument - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek, w gminie Strzegom dla obszaru obejmującego granice zasięgu strefy ochronnej od lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Udanin.(1.31 MB)
85/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-10-29
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-11-14 07:43:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.(1.31 MB)
86/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-10-29
Uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015 .

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-11-14 07:43:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015 .(284.03 KB)
87/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-10-29
udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą:" przebudowa Skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu" w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-11-14 07:43:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: przebudowa Skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.  (167.62 KB)
88/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-10-29
zmieniająca uchwałę Nr 93/13 rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu na lata 2014 - 2018".

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-11-14 07:43:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 93/13 rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu na lata 2014 - 2018.(269.81 KB)
89/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-12-01
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-03 13:08:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2014-12-17 07:25:49)
Pobierz dokument - wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu(164.31 KB)
90/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-12-15
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-17 07:25:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok.(97.11 KB)
Załączniki
91/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-12-15
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-17 07:25:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2015-03-30 12:11:00)
Pobierz dokument - zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzegom 
(200.81 KB)
92/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-12-15
dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-17 07:25:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2015-03-30 12:11:00)
Pobierz dokument - dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom(179.28 KB)
93/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-12-15
zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-17 07:25:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Strzegom(160.82 KB)
94/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-12-15
ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Strzegomia

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-18 08:32:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Strzegomia(168.35 KB)
95/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-12-15
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-18 08:32:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strzegomiu(169.31 KB)
96/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-12-15
ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-18 08:32:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu(168.38 KB)
97/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-12-15
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-18 08:32:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu(174.44 KB)
98/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-12-15
wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-18 08:32:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu(168.06 KB)
99/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-12-29
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2014 - 2023

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-01-12 11:34:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2014 - 2023(90.67 KB)
Załączniki
100/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-12-29
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-01-12 11:34:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok.(95.44 KB)
Załączniki
101/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-12-29
ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2014 roku.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-01-12 11:34:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2014 roku. (185.89 KB)
Załączniki
102/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-12-29
przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzegom na lata 2014-2032

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-01-12 11:34:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzegom na lata 2014-2032(1.22 MB)
103/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-12-29
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-01-12 11:34:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024(170.55 KB)
Załączniki
104/14
Obowiązujący
Z dnia
2014-12-29
budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-01-12 11:34:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok.(98.12 KB)
Załączniki
 
 
liczba odwiedzin: 5255186

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X