☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Sobota 31.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-02-12
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Strzegom a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-17 08:29:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Strzegom a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej(178.49 KB)
2/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-02-12
udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą :" Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu - etap III ''

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-17 08:29:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą : Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu - etap III (173.66 KB)
3/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-02-12
zmieniająca uchwałę Nr 22/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn. "Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy"

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-17 08:29:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 22/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn. Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy(176.33 KB)
4/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-02-12
udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-17 08:29:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy(175.35 KB)
5/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-02-12
przekazania środków finansowych dla Policji

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-17 08:29:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przekazania środków finansowych dla Policji(175.28 KB)
6/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-02-12
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-17 08:29:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024(90.86 KB)
Załączniki
7/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-02-12
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-17 08:29:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok(96.61 KB)
Załączniki
8/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-02-12
zmieniająca uchwałę Nr 6/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Strzegom na stale obwody glosowania , ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-17 08:29:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2015-03-02 11:54:56)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 6/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Strzegom na stale obwody glosowania , ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (270.53 KB)
9/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-02-12
planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2015 rok

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-17 08:29:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2015 rok(886.61 KB)
10/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-02-12
wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Miejskiej

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-17 08:29:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Miejskiej (167.08 KB)
11/15
Uchylony
Z dnia
2015-02-12
o powołaniu Kapituły do opiniowania wniosków o nadanie prawa używania herbu miasta i flagi miasta Strzegomia

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-17 08:29:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2015-04-07 09:26:38)
Pobierz dokument - o powołaniu Kapituły do opiniowania wniosków o nadanie prawa używania herbu miasta i flagi  miasta Strzegomia(171.84 KB)
Załączniki
12/15
Uchylony
Z dnia
2015-02-12
powołania Kapituły do opiniowania wniosków o nadanie ,,Honorowego Obywatela Strzegomia"

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-17 08:29:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2015-04-07 09:26:38)
Pobierz dokument - powołania Kapituły do opiniowania wniosków o nadanie ,,Honorowego Obywatela Strzegomia(169.24 KB)
Załączniki
13/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-02-12
zmieniająca uchwałę Nr 29/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Tomkowice

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-18 12:35:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2015-03-27 13:08:45)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 29/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Tomkowice(167.96 KB)
14/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-02-12
opinii dotyczącej propozycji planu aglomeracji Strzegom część graficzna z uwagi na obszerność, jest do wglądu w Biurze Rady.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-18 12:35:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - opinii dotyczącej propozycji planu aglomeracji Strzegom

część graficzna z uwagi na obszerność, jest do wglądu w Biurze Rady.(59.91 KB)
15/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-02-12
wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów w roku szkolnym 2015/2016

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-18 12:35:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów w roku szkolnym 2015/2016(175.01 KB)
16/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-02-12
określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-18 12:35:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2015-04-07 09:26:38)
Pobierz dokument - określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom(319.48 KB)
17/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-02-12
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Graniczna oraz w obrębie 2 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-20 13:16:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-01-28 12:57:45)
Pobierz dokument - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Graniczna oraz w obrębie 2 miasta Strzegom(1.27 MB)
18/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-02-24
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-03-02 11:54:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok.(187.58 KB)
Załączniki
19/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-03-19
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-03-27 07:21:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024(90.62 KB)
Załączniki
20/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-03-19
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-03-27 07:21:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok(96.3 KB)
Załączniki
21/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-03-19
zmieniająca uchwałę Nr 64/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z dworca autobusowego i przystanków komunikacyjnych w Strzegomiu i na terenie gminy Strzegom, których właścicielem jest Gmina Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-03-27 07:21:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2015-07-20 09:14:00)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 64/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z dworca autobusowego i przystanków komunikacyjnych w Strzegomiu i na terenie gminy Strzegom, których właścicielem jest Gmina Strzegom(166.12 KB)
22/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-03-19
rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr 63/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rusko , w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-03-30 12:10:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr 63/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rusko , w gminie Strzegom(195.79 KB)
23/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-03-19
przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-03-30 12:11:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom(1.37 MB)
24/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-03-19
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2015 roku

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-03-30 12:11:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2015 roku(304.79 KB)
25/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-04-29
udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-13 12:48:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu(178.48 KB)
26/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-04-29
przekazania środków finansowych dla Policji

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-13 12:48:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przekazania środków finansowych dla Policji(171.43 KB)
27/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-04-29
udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2921 D w miejscowości Tomkowice

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-13 12:48:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2921 D w miejscowości Tomkowice(169.66 KB)
28/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-04-29
zmieniająca uchwałę Nr 87/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: " Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszowa w Strzegomiu" w zakresie opracowania dokumentacji technicznej

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-13 12:48:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 87/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom  Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą:  Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszowa w Strzegomiu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej (171.7 KB)
29/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-04-29
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-13 12:48:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok(96.15 KB)
Załączniki
30/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-04-29
udzielenia w 2015 r. dotacji z budżetu gminy Strzegom na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-13 12:48:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia w 2015 r. dotacji z budżetu gminy Strzegom na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Strzegom(185.28 KB)
31/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-04-29
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kapituły do opiniowania wniosków o nadanie "Honorowego Obywatela Strzegomia"

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-13 12:48:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2015-07-20 09:14:00)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kapituły do opiniowania wniosków o nadanie Honorowego Obywatela Strzegomia(166.37 KB)
32/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-04-29
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad używania herbu i flagi miasta Strzegomia

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-13 12:48:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2015-07-20 09:14:00)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad używania herbu i flagi miasta Strzegomia(164.95 KB)
33/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-04-29
ustanowienia Honorowego Tytułu " Młody Aktywny Strzegomianin" oraz przyjęcia regulaminu jego nadawania.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-13 12:48:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2015-07-20 09:14:00)
Pobierz dokument - ustanowienia Honorowego Tytułu  Młody Aktywny Strzegomianin oraz przyjęcia regulaminu jego nadawania.(1.46 MB)
34/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-04-29
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-13 12:48:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2015-07-20 09:14:00)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.(172.71 KB)
35/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-04-29
Programu "Strzegom dla Rodziny" obejmującego działania wspierające rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-13 12:48:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2015-07-20 09:13:59)
Pobierz dokument - Programu Strzegom dla Rodziny obejmującego działania wspierające rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Strzegom.(456.17 KB)
36/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-05-19
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-25 08:41:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu.(177.13 KB)
37/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-05-19
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015 - 2024

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-25 08:41:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015 - 2024(90.97 KB)
Załączniki
38/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-05-19
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-25 08:41:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok.(96.89 KB)
Załączniki
39/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-05-19
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Graniczna oraz w obrębie 2 miasta Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-25 08:41:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-01-28 12:57:45)
Pobierz dokument - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Graniczna oraz w obrębie 2 miasta Strzegom.(1.58 MB)
40/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-05-19
udzielenia przez Gminę Strzegom zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-25 08:41:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2015-07-20 09:13:59)
Pobierz dokument - udzielenia przez Gminę Strzegom zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.(1.01 MB)
41/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-05-19
przystąpienia do prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Szlakiem Granitu" na lata 2014-20120.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-25 08:41:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia do prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Szlakiem Granitu na lata 2014-20120.(172.4 KB)
42/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-05-19
zniesieni statusu pomnika przyrody w granicach administracyjnych Gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-25 08:41:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2015-07-20 09:14:00)
Pobierz dokument - zniesieni statusu pomnika przyrody w granicach administracyjnych Gminy Strzegom.(171.21 KB)
43/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-05-19
zmieniająca uchwałę Nr 11/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Goczałków.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-25 08:41:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2015-07-20 09:14:00)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 11/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Goczałków.(165.78 KB)
44/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-05-19
udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 63/14 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rusko, w gminie Strzegom oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-25 08:41:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 63/14 z dnia 24 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rusko, w gminie Strzegom oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.(216.88 KB)
45/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-05-19
nadania nazwy ulicy w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-25 08:41:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2015-07-20 09:13:59)
Pobierz dokument - nadania nazwy ulicy w Strzegomiu.(750.12 KB)
46/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 46/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-07-01 14:28:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała nr 46/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.(156.76 KB)
47/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-06-24
Uchwała nr 47/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-07-01 14:28:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała nr 47/15 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.
(163.04 KB)
48/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-06-24
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na dowóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-07-01 14:28:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na dowóz
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu.(173.97 KB)
49/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-06-24
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-07-01 14:28:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.(178.51 KB)
50/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-06-24
w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach środków pieniężnych.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-07-01 14:28:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach środków pieniężnych.(180.04 KB)
51/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-06-24
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-07-01 14:28:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024(90.66 KB)
Załączniki
52/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-06-24
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-07-01 14:28:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok(93.97 KB)
Załączniki
53/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-06-24
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za 2014 rok

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-07-01 14:28:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za
2014 rok(164.52 KB)
Załączniki
54/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-06-24
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Strzegomskiego Centrum Kultury za 2014 rok

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-07-01 14:28:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Strzegomskiego Centrum Kultury za 2014 rok(163.79 KB)
Załączniki
55/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-06-24
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-07-01 14:28:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2015-07-20 09:14:00)
Pobierz dokument - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty(165.99 KB)
56/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-06-24
w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-07-01 14:28:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy(171.38 KB)
57/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-06-24
w sprawie zmiany statutu Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-07-01 14:28:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2015-07-20 09:14:00)
Pobierz dokument - w sprawie zmiany statutu Gminy Strzegom(241.76 KB)
58/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-06-24
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-07-01 14:28:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2015-07-20 09:14:00)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom,
przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania(1.76 MB)
59/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-06-24
zmieniająca uchwałę Nr 24/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2015 roku

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-07-01 14:28:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 24/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie
przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Strzegom w 2015 roku(282.72 KB)
60/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-07-20
zmian w budżecie Gminy Strzegom na 2015 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-07-21 15:42:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian w budżecie Gminy Strzegom na 2015 rok.(95.81 KB)
Załączniki
61/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-08-20
przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanach środków pieniężnych.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-08-27 14:35:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanach środków pieniężnych.(178.06 KB)
62/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-08-20
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-08-27 14:35:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024.(90.61 KB)
Załączniki
63/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-08-20
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 r.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-08-27 14:35:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 r.(96.07 KB)
Załączniki
64/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-08-20
zmieniająca uchwałę Nr 105/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Strzegomia, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania opłat.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-08-27 14:35:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-01-28 12:57:45)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 105/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Strzegomia, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia  wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania opłat.  (516.06 KB)
65/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-08-20
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów oznaczonych symbolami 1 RM/U oraz 1 MN położonych w obrębie wsi Bartoszówek, w gminie Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-08-27 14:35:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-09-14 09:44:50)
Pobierz dokument - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów oznaczonych symbolami 1 RM/U oraz 1 MN położonych w obrębie wsi Bartoszówek, w gminie Strzegom.(3.5 MB)
Załączniki
66/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-08-20
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-08-27 14:35:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-01-28 12:57:06)
Pobierz dokument - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom.(1.21 MB)
67/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-08-20
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Obr. wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-08-27 14:35:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Obr. wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom.(337.76 KB)
68/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-08-20
wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2016 - 2019.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-08-27 14:35:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2016 - 2019.(169.15 KB)
69/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-09-30
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015 - 2014.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-10-07 12:47:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015 - 2014.(91.33 KB)
Załączniki
70/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-09-30
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-10-07 12:47:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok.(96.79 KB)
Załączniki
71/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-09-30
utworzenia Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor" w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-10-07 12:47:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - utworzenia Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor w Strzegomiu.(264.4 KB)
72/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-09-30
podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną Horice w Republice Czeskiej.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-10-07 12:47:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną Horice w Republice Czeskiej.(179.26 KB)
73/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-09-30
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obręb 3 miasta Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-10-07 12:47:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obręb 3 miasta Strzegom.(235.27 KB)
74/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-09-30
podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 81/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-10-07 12:47:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 81/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r. (171.47 KB)
75/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-09-30
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-10-07 12:47:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-01-28 12:57:06)
Pobierz dokument - Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom.(316.26 KB)
76/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-09-30
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-10-07 12:47:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-01-28 12:57:06)
Pobierz dokument - określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.(270.42 KB)
77/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-09-30
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-10-07 12:47:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-01-28 12:57:06)
Pobierz dokument - odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.(161.7 KB)
78/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-09-30
przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015 - 2025.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-10-07 12:47:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015 - 2025.(172.78 KB)
79/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-11-10
nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia"

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-07 12:24:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - nadania tytułu Honorowego Obywatela Strzegomia(186.86 KB)
80/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-11-26
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015 - 2024

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-07 12:24:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015 - 2024(91.47 KB)
Załączniki
81/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-11-26
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-07 12:24:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok.(96.87 KB)
Załączniki
82/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-11-26
określenia stawek podatku od nieruchomości.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-14 09:03:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-01-28 12:57:06)
Pobierz dokument - określenia stawek podatku od nieruchomości.(175.44 KB)
83/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-11-26
określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-14 09:03:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-01-28 12:57:06)
Pobierz dokument - określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych(1.78 MB)
84/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-11-26
stawek podatku od środków transportowych

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-14 09:03:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-01-28 12:57:06)
Pobierz dokument - stawek podatku od środków transportowych(173.58 KB)
85/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-11-26
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-14 09:03:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-01-28 12:57:06)
Pobierz dokument - określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości(531.91 KB)
86/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-11-26
ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-14 09:03:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-01-28 12:57:06)
Pobierz dokument - ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady(164.36 KB)
87/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-07
nadania nazwy ulicy w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-14 09:03:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-01-28 12:57:05)
Pobierz dokument - nadania nazwy ulicy w Strzegomiu. (1.32 MB)
88/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-11-26
nadania nazw ulic w Goczałkowie

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-14 09:03:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-01-28 12:57:05)
Pobierz dokument - nadania nazw ulic w Goczałkowie(1.97 MB)
89/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-11-26
określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu ,,Senior-WIGOR"

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-14 09:03:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-01-28 12:57:05)
Pobierz dokument - określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu ,,Senior-WIGOR(173.37 KB)
90/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-11-26
uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-14 09:03:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-01-28 12:57:05)
Pobierz dokument - uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu(251.27 KB)
91/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-11-26
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-14 09:03:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu(172.35 KB)
92/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-11-26
uznania skargi..........................................za bezzasadną

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-14 09:03:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uznania skargi..........................................za bezzasadną(186.23 KB)
93/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-11-26
w sprawie uznania skargi ...............................................za bezzasadną

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-14 09:03:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uznania skargi ...............................................za bezzasadną(171.44 KB)
94/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-11-26
podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 81/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-14 09:03:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 81/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r.(173.97 KB)
95/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-11-26
przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2017

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-14 09:03:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2017(301.09 KB)
96/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-11-26
przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-14 09:04:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzegom(3.37 MB)
97/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-11-26
uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-14 09:04:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-01-28 12:57:05)
Pobierz dokument - uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016(284.2 KB)
98/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-11-26
uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-14 09:04:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-01-28 12:57:05)
Pobierz dokument - uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020.(264.46 KB)
99/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-11-26
zmieniająca uchwałę Nr 75/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-14 09:04:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-01-28 12:57:05)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 75/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom(178.05 KB)
100/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-11-26
zmieniająca uchwałę Nr 76/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-14 09:04:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-01-28 12:57:05)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 76/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów(170.36 KB)
101/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-16
zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-21 12:21:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024(91.54 KB)
Załączniki
102/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-16
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-21 12:21:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok.(100.71 KB)
Załączniki
103/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-16
przystąpienia Gminy Strzegom do Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-21 12:21:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia Gminy Strzegom do Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna(178.21 KB)
104/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-16
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor" w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-21 12:21:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor w Strzegomiu.(170.27 KB)
105/15
Zaprojektowany
Z dnia
2015-12-16
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-21 12:21:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu(173.52 KB)
106/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-16
podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 81/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-21 12:21:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2016-01-14 08:41:06)
Pobierz dokument - podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 81/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r.(175.52 KB)
107/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-16
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu "Senior-Wigor"

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-21 12:21:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-01-28 12:57:05)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Senior-Wigor(170.84 KB)
108/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-16
zmieniająca uchwałę Nr 84/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-21 12:21:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2016-01-14 08:41:06)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 84/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych(169.9 KB)
109/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-29
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015 -2024,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-01-12 09:48:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015 -2024, (191.51 KB)
Załączniki
110/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-29
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-01-12 09:48:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok,

(251.89 KB)
Załączniki
111/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-29
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2015 roku

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-01-12 09:48:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie  ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2015 roku(205.85 KB)
Załączniki
112/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-29
w sprawie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-01-12 09:48:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025(190 KB)
Załączniki
113/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-29
w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2016,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-01-12 09:48:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-04-19 08:47:13)
Pobierz dokument - w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2016,  


(107.42 KB)
Załączniki
114/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-29
w sprawie wystąpienia Gminy Strzegom ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Księstwo Świdnicko-Jaworskie",

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-01-12 09:48:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wystąpienia Gminy Strzegom ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko-Jaworskie,(179.03 KB)
115/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-29
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-01-15 11:33:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów(390.87 KB)
116/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-29
w sprawie uznania skarg Pani ............................ za bezzasadne,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-01-12 09:48:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-01-18 13:20:22)
Pobierz dokument - w sprawie uznania skarg Pani ............................ za bezzasadne, (172.41 KB)
117/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-29
w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-01-12 09:48:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-09-14 09:44:50)
Pobierz dokument - w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom, (178.86 KB)
Załączniki
118/15
Obowiązujący
Z dnia
2015-12-29
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-01-12 09:48:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzegom.

(200.69 KB)
 
 
liczba odwiedzin: 5255228

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X