☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-01-28
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-04 08:56:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok(1.87 MB)
2/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-01-28
przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom dla obszaru położonego w obr. wsi Rusko

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-04 08:56:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom dla obszaru położonego w obr. wsi Rusko(1.85 MB)
3/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-01-28
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grochotów, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-04 08:56:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grochotów, w gminie Strzegom(525.59 KB)
4/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-01-28
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Morawa, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-04 08:56:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Morawa, w gminie Strzegom(904.2 KB)
5/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-01-28
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Międzyrzecze, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-04 08:56:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Międzyrzecze, w gminie Strzegom(514.88 KB)
6/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-01-28
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pod nazwą:" Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu - etap IV"

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-04 08:56:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pod nazwą: Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu - etap IV(177.11 KB)
7/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-01-28
udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizacje zadania pod nazwą : "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu"

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-04 08:56:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizacje zadania pod nazwą : Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu(169.99 KB)
8/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-01-28
zmieniająca uchwałę Nr 75/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-04 08:56:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-02-18 08:12:10)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 75/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom(164.83 KB)
9/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-01-28
zmieniająca uchwałę Nr 96/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-04 08:56:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 96/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzegom(698.91 KB)
10/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-01-28
uznania skargi ..........................za bezzasadną

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-04 08:56:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uznania skargi ..........................za bezzasadną(175.27 KB)
11/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-01-28
podtrzymania stanowiska zawartego w uchwałach: Nr 81/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r., Nr 93/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015 r., Nr 116/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-04 08:56:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-02-18 08:12:10)
Pobierz dokument - podtrzymania stanowiska zawartego w uchwałach: Nr 81/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r., Nr 93/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015 r., Nr 116/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. (176.5 KB)
12/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-01-28
sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-04 08:56:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu(834.16 KB)
13/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-01-28
planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2016 rok

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-04 08:56:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2016 rok(845.29 KB)
14/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-02-15
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-18 08:12:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok.(1.42 MB)
15/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-02-15
powołania doraźnej Komisji Statutowej.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-18 08:12:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - powołania doraźnej Komisji Statutowej.(166.17 KB)
16/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-02-15
zmieniająca uchwałę Nr 105/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-18 08:12:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 105/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu(173.93 KB)
17/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-02-15
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-18 08:12:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-04-13 10:51:58)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.(178.83 KB)
18/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-02-15
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym i publicznym szkołom, przedszkolom, i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-18 08:12:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-04-13 10:51:58)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym i publicznym szkołom, przedszkolom, i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.(180.76 KB)
19/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-30
udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-05 10:10:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom(172.29 KB)
20/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-30
udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-05 10:10:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.(189.21 KB)
21/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-30
przekazania środków finansowych dla Policji

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-05 10:10:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przekazania środków finansowych dla Policji(189.3 KB)
22/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-30
udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-05 10:10:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu(193.93 KB)
23/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-30
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Strzegom, uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-05 10:10:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-07-04 10:40:44)
Pobierz dokument - ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Strzegom, uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym(178.03 KB)
24/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-30
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-05 10:10:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025(696.8 KB)
25/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-30
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-05 10:10:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok(1.61 MB)
26/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-30
nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia"

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-05 10:10:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - nadania tytułu Honorowego Obywatela Strzegomia(207.9 KB)
27/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-30
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie 2 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-05 10:10:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-07-04 10:40:44)
Pobierz dokument - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie 2 miasta Strzegom(1.08 MB)
28/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-30
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-05 10:10:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-07-04 10:40:44)
Pobierz dokument - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom (863.51 KB)
29/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-30
zmieniająca uchwałę Nr 95/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2017

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-05 10:10:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 95/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2017 (174.7 KB)
30/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-30
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-05 10:10:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-04-13 10:51:58)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu(166.22 KB)
31/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-30
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-05 10:10:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-07-04 10:40:43)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego(165.05 KB)
32/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-30
zmieniająca uchwałę Nr 97/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-05 10:10:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 97/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016 (173.76 KB)
33/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-30
zmiany uchwały Nr 93/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Strzegomiu na lata 2014-2018", zmienionej uchwałą Nr 88/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 października 2014 r.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-05 10:10:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmiany uchwały Nr 93/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. w Strzegomiu na lata 2014-2018, zmienionej uchwałą Nr 88/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 października 2014 r.(282.52 KB)
34/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-30
zmieniająca uchwałę Nr 23/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Rogoźnica

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-05 10:10:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-07-04 10:40:43)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 23/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Rogoźnica(170.35 KB)
35/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-30
zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Bartoszówek

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-05 10:10:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Bartoszówek(169.67 KB)
36/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-30
zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Żelazów

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-05 10:10:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Żelazów(173.62 KB)
37/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-30
przystąpienia Gminy Strzegom do Porozumienia na rzecz realizacji projektu pod nazwą " Szlak Kamienia "

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-05 10:10:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia Gminy Strzegom do Porozumienia na rzecz realizacji projektu pod nazwą  Szlak Kamienia (187.81 KB)
38/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-30
przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2016 roku"

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-05 10:10:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2016 roku (306.65 KB)
39/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-30
uznania skargi Pani.........................................za bezzasadną

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-05 10:10:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uznania skargi Pani.........................................za bezzasadną(173.54 KB)
40/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-03-30
podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 81/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-05 10:10:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 81/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r.(174.19 KB)
41/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-23
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-02 07:50:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu,(189.06 KB)
42/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-23
udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-02 07:50:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,(188.75 KB)
43/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-23
udzielenia w 2016 roku dotacji z budżetu Gminy Strzegom, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących sie na terenie Gminy Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-02 07:50:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia w 2016 roku dotacji z budżetu Gminy Strzegom, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących sie na terenie Gminy Strzegom,(185.27 KB)
44/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-23
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-02 07:50:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025(766.97 KB)
45/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-23
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-02 07:50:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok(2.01 MB)
46/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-23
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-02 07:50:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-07-04 10:40:44)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.(184.36 KB)
47/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-23
w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w uchwałach: Nr 81/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r., Nr 93/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015 r., Nr 116/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r., Nr 10/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 stycznia 2016 r.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-02 07:50:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie podtrzymania stanowiska zawartego w uchwałach:
Nr 81/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r., Nr 93/15 Rady Miejskiej w
Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015 r., Nr 116/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r.,
Nr 10/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 stycznia 2016 r.(178.95 KB)
49/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-23
w sprawie nadania nazw ulic w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-02 07:50:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nadania nazw ulic w Strzegomiu(559.49 KB)
50/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-23
w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-02 07:50:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-07-04 10:40:44)
Pobierz dokument - w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w Strzegomiu(1.01 MB)
51/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-06-01
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-02 07:50:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-07-04 10:41:28)
Pobierz dokument - w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom(926.65 KB)
52/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-23
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach wsi: Godzieszówek, Granica, Tomkowice, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-02 07:50:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-07-04 10:41:29)
Pobierz dokument - w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów
położonych w obrębach wsi: Godzieszówek, Granica, Tomkowice, w gminie Strzegom(1.01 MB)
53/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-23
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów oznaczonych symbolami 1U, 1M/U, od 1MN do 3 MN, od 1KDW do 4KDW w obrębie wsi Jaroszów, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-02 07:50:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-07-04 10:40:45)
Pobierz dokument - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów oznaczonych
symbolami 1U, 1M/U, od 1MN do 3 MN, od 1KDW do 4KDW w obrębie wsi Jaroszów, w gminie Strzegom(2.06 MB)
54/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-23
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-02 07:50:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-07-04 10:41:28)
Pobierz dokument - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie
wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom(4.75 MB)
48/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-23
w sprawie przyjęcia "Programu profilaktyki próchnicy i chorób jamy ustnej u dzieci ze szkół podstawowych w gminie Strzegom".

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-02 07:50:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki próchnicy i chorób jamy ustnej u dzieci ze szkół
podstawowych w gminie Strzegom.(269.15 KB)
55/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-23
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzegom na lata 2016-2020

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-02 07:50:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzegom na lata
2016-2020(173.25 KB)
Załączniki
56/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-23
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-02 07:50:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018(174.16 KB)
Załączniki

57/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-05-23
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Strzegom na lata 2016-2018

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-02 07:50:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Strzegom na lata 2016-2018(169.94 KB)
Załączniki
58/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-06-22
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-28 08:34:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.(226.37 KB)
59/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-06-22
udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-28 08:34:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok,(237.71 KB)
60/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-06-22
przekazania środków finansowych dla Policji,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-28 08:34:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przekazania środków finansowych dla Policji,(186.33 KB)
61/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-06-22
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-28 08:34:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025(748.01 KB)
62/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-06-22
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-28 08:34:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok(1.58 MB)
63/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-06-22
zarządzenia wyborów uzupełniających na członka Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Bartoszówek

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-28 08:34:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zarządzenia wyborów uzupełniających na członka Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Bartoszówek(171.46 KB)
64/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-06-22
zarządzenia wyborów uzupełniających na członka Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Żelazów

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-28 08:34:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zarządzenia wyborów uzupełniających na członka Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Żelazów(170.36 KB)
65/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-06-22
zwolnień od podatku od nieruchomości

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-28 08:34:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2016-07-18 12:23:41)
Pobierz dokument - zwolnień od podatku od nieruchomości(160.42 KB)
66/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-06-22
nadania nazwy dla ronda położonego w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-28 08:34:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2016-07-18 12:23:40)
Pobierz dokument - nadania nazwy dla ronda położonego w Strzegomiu(935.35 KB)
67/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-06-22
zmieniająca uchwałę Nr 57/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zbycia garaży wybudowanych ze środków własnych przez osoby fizyczne na gruntach stanowiących własność Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-28 08:34:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2016-07-18 12:23:40)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 57/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zbycia garaży wybudowanych ze środków własnych przez osoby fizyczne na gruntach stanowiących własność Gminy Strzegom (183.82 KB)
68/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-06-22
zmieniająca uchwałę Nr 16/06 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zbycia garaży wybudowanych ze środków własnych przez osoby fizyczne na gruntach stanowiących własność Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-28 08:34:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2016-07-18 12:23:40)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 16/06 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zbycia garaży wybudowanych ze środków własnych przez osoby fizyczne na gruntach stanowiących własność Gminy Strzegom(187.65 KB)
69/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-06-22
zmieniająca uchwałę Nr 17/06 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zbycia obiektów budowlanych wybudowanych ze środków własnych przez osoby fizyczne na gruntach stanowiących własność Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-28 08:34:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2016-07-18 12:23:40)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 17/06 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zbycia obiektów budowlanych wybudowanych ze środków własnych przez osoby fizyczne na gruntach stanowiących własność Gminy Strzegom(186.69 KB)
70/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-06-22
zmieniająca uchwałę Nr 105/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy parkowania na terenie miasta Strzegomia, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania opłat

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-28 08:34:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2016-07-18 12:23:40)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 105/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy parkowania na terenie miasta Strzegomia, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania opłat(170.8 KB)
71/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-06-22
zmieniająca uchwałę Nr 96/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-28 08:34:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 96/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzegom(4.21 MB)
72/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-06-22
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-28 08:34:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2016-07-18 12:23:41)
Pobierz dokument - określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(167.54 KB)
73/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-06-22
przystąpienia Gminy Strzegom do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica"

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-28 08:34:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia Gminy Strzegom do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica(195.33 KB)
74/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-07-29
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-08-01 11:47:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-08-03 09:50:51)
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok.(1.61 MB)
75/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-24
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016 - 2025

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-08-29 09:41:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016 - 2025(1013.97 KB)
76/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-24
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-08-29 09:41:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok(2.39 MB)
77/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-24
podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 39/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2016 r.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-08-29 09:41:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 39/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2016 r. (179.07 KB)
78/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-24
trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-08-29 09:41:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2016-09-15 12:17:05)
Pobierz dokument - trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu(175.76 KB)
79/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-24
zmieniająca uchwałę Nr 95/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2017

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-08-29 09:41:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 95/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2017(173.02 KB)
80/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-24
zmieniająca uchwałę Nr 78/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r. r. w sprawie podziału Gminy Strzegom na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-08-29 09:41:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-08-31 10:56:39)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 78/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r. r. w sprawie podziału Gminy Strzegom na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu(248.79 KB)
81/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-24
zmieniająca uchwałę Nr 6/13 rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Strzegom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-08-29 09:41:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-08-31 10:56:39)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 6/13 rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Strzegom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (269.37 KB)
82/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-24
zmian statutu Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-08-29 09:41:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2016-09-15 12:17:04)
Pobierz dokument - zmian statutu Gminy Strzegom(269.73 KB)
83/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-24
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-08-29 09:41:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2016-09-15 12:17:04)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe(168.61 KB)
84/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-24
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-08-29 09:41:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2016-11-22 12:51:11)
Pobierz dokument - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaroszów oraz obrębu wsi Bartoszówek, w gminie Strzegom(11.26 MB)
85/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-08-24
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-08-31 10:56:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025(185.46 KB)
Załączniki
86/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-09-28
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-09-29 14:54:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025,(1003.51 KB)
87/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-09-28
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-09-29 14:54:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok,(2.28 MB)
88/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-09-28
podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 39/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2016 r.,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-09-29 14:54:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 39/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2016 r.,(169.29 KB)
89/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-09-28
zmieniająca uchwałę Nr 97/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-09-29 14:54:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 97/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu,(175.17 KB)
90/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-09-28
zmieniająca uchwałę Nr 98/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-09-29 14:54:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 98/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu,(172.92 KB)
91/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-09-28
zmieniająca uchwałę Nr 42/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-09-29 14:54:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 42/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,(188.03 KB)
92/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-09-28
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Żółkiewka, w gminie Strzegom oraz obszaru położonego w obr. 4 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-10-04 14:27:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Żółkiewka, w gminie Strzegom oraz obszaru położonego w obr. 4 miasta Strzegom(2.03 MB)
93/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-10-10
przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu środków pieniężnych.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-10-12 08:26:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu środków pieniężnych.(193.78 KB)
94/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-10-10
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-10-12 08:26:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025.(1.2 MB)
95/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-10-10
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-10-12 08:26:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok.(1.43 MB)
96/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-10-10
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-10-12 08:26:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.(462.55 KB)
97/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-11-08
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-11-10 12:43:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-12-09 08:28:44)
Pobierz dokument - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025(1021.62 KB)
98/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-11-08
Zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-11-10 12:43:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-12-09 08:28:44)
Pobierz dokument - Zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok.(2.37 MB)
99/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-11-08
Wysokości opłaty prolongacyjnej.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-11-10 12:43:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-12-09 08:28:43)
Pobierz dokument - Wysokości opłaty prolongacyjnej.(170.7 KB)
100/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-11-08
Stawek podatku od nieruchomości.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-11-10 12:43:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-12-09 08:28:43)
Pobierz dokument - Stawek podatku od nieruchomości.(176.37 KB)
101/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-11-08
Stawek podatku od środków transportowych.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-11-10 12:43:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-12-09 08:28:43)
Pobierz dokument - Stawek podatku od środków transportowych.(175.16 KB)
102/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-11-08
Uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-11-10 12:43:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-12-09 08:28:43)
Pobierz dokument - Uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017.(288.81 KB)
103/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-11-08
Zmieniająca uchwałę Nr 85/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-11-10 12:43:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-11-25 09:21:02)
Pobierz dokument - Zmieniająca uchwałę Nr 85/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025,(206.77 KB)
104/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-11-08
zmieniająca uchwałę Nr 6/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizacją zadania pod nazwą "Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu-etap IV"

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-11-14 08:10:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-11-25 09:21:02)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 6/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizacją zadania    pod nazwą Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu-etap IV(195.83 KB)
105/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-14
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016 - 2025,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-12-16 08:23:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016 - 2025,(928.6 KB)
106/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-14
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-12-16 08:23:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok,(2.14 MB)
107/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-14
zmieniająca uchwałę Nr 66/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w Strzegomiu,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-12-16 08:23:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-01-02 13:07:17)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 66/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w Strzegomiu,(175.17 KB)
108/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-14
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym i publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-12-16 08:23:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-01-02 13:07:17)
Pobierz dokument - ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym i publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, (1.8 MB)
109/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-14
zarządzenia wyborów uzupełniających na członków Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Jaroszów,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-12-16 08:23:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zarządzenia wyborów uzupełniających na członków Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Jaroszów,(170.56 KB)
110/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-14
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminie Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-12-16 08:23:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-01-02 13:07:17)
Pobierz dokument - określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminie Strzegom,(182.81 KB)
111/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-29
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-02 13:07:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025,(998.37 KB)
112/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-29
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-02 13:07:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok,(1.77 MB)
113/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-29
ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2016 roku,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-02 13:07:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2016 roku,(590.49 KB)
114/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-29
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-02 13:07:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026,(1.11 MB)
115/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-29
budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-02 13:07:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-03-17 10:34:11)
Pobierz dokument - budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok,(5.21 MB)
116/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-29
dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-02 13:07:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2017-02-17 12:12:38)
Pobierz dokument - dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom,(174.94 KB)
117/16
Obowiązujący
Z dnia
2016-12-29
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-02 13:07:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2017-02-17 12:12:38)
Pobierz dokument - zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzegom,(194.03 KB)
 
 
liczba odwiedzin: 5242762

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X