☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 30.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zamówienia poniżej 30 000 euro

Strzegom, dnia 20.12.2016 r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA SZKOLENIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE NAUCZANIA OPARTEGO NA METODZIE PROJEKTU I EKSPERYMENTU
Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNYCH

Zapytanie ofertowe - doc

Załącznik 1 i 2 - Formularz propozycji cenowej, doświadczenie kadry - doc

Załącznik 3 - Wzór umowy - doc

INFORMACJA O WYBRANYM WYKONAWCY - PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA - PDF


Strzegom, dnia 25.11.2016 r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Wykonanie operatów szacunkowych lokali mieszkalnych

Ogłoszenie - PDF
Dokumentacja - PDF


Strzegom, dnia 21.11.2016 r.

OGŁOSZENIE
Ośrodek Pomocy Społecznej
Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie gorących posiłków jednodaniowych dla dzieci i młodzieży z gminy Strzegom w okresie nauki w szkole w okresie od 02-01-2017r. do 31-12-2018r.

Ogłoszenie - LINK


Strzegom, dnia 17.11.2016 r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w Strzegomiu.

Zaproszenie - PDF
Dokumentacja - ZIP


Strzegom, dnia 02.11.2016 r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w Strzegomiu.

Zaproszenie - PDF
Dokumentacja - ZIP
Informacja - Unieważnienie - PDF


Strzegom, dnia 17.10.2016 r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Naprawa drogi szutrowej u. Górnicza w Strzegomiu wraz z uzupełnieniem ubytków materiałem kamiennym i zagęszczeniem.

Zaproszenie - PDF


Strzegom, dnia 12.10.2016 r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Remont placu przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu dz. nr 953/2 obręb Krzyżowa Góra

Zaproszenie - PDF


Strzegom, dnia 12.10.2016 r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Projekt koncepcyjny zagospodarowania zieleni miejskiej na terenie Rynku w Strzegomiu oraz ulic: Dąbrowskiego, Boh. Getta, Świdnicka, Krótka, Kościuszki, Bankowa, Mickiewicza, Niecała, Szarych Szeregów Strzegomiu

Zaproszenie - PDF
Odpowiedzi 2016.10.17 - PDF
Odpowiedzi 2016.10.19 - PDF
Wyniki - PDF (2016.11.02)


Strzegom, dnia 11.10.2016 r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Remont lokalu zgodnie z załączonym przedmiarem robót

Zaproszenie - PDF


Strzegom, dnia 07.10.2016 r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Wybudowanie 3 sztuk wpustów ulicznych wraz z przykanalikami na ulicy Piłsudskiego w Strzegomiu na wysokości posesji nr 1-11 oraz wykonanie regulacji pionowej wpustu ulicznego przy posesji nr 17.

Zaproszenie - PDF


Strzegom, dnia 26.09.2016 r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Olszowej w Strzegomiu wraz z Zatwierdzeniem w Starostwie Powiatowym w Świdnicy

Zaproszenie - PDF


Strzegom, dnia 25.08.2016 r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
"Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych występujących przy zadaniu pod nazwą: „BUDOWA MAŁEJ PRZYSZKOLNEJ PŁYWALNI DOLNOŚLĄSKI DELFINEK W STRZEGOMIU” w pełnym zakresie w specjalnościach:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych."

Zaproszenie - PDF
Opis - PDF
Wzór umowy - PDF
Wzór oferty - DOC
Wyniki - pdf (31-08-2016)


Strzegom, dnia 08.08.2016 r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
"Siłownia pod chmurką na Domkach w Strzegomiu"

Zaproszenie - pdf

Wykaz załączników:

1. Projekt budowlany - pdf

2. Przedmiar robót - pdf

3. Projekt zagospodarowania terenu rys.1,2 - pdf

4. Wzór umowy - doc

5. Formularz propozycji cenowej - doc
6. Wyniki - PDF (2016.08.30)


Strzegom, dnia 13.07.2016 r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Remont i docieplenie elewacji remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu

Zaproszenie - pdf

Wykaz załączników:

  1. Opis przedmiotu zamówienia - pdf 
  2. Projekt budowlany wraz z rysunkami - zip
  3. Przedmiar robót - pdf
  4. Wzór umowy - doc
  5. Formularz propozycji cenowej - doc
  6. Wyniki - PDF (2016.08.25)

Strzegom, dnia 11.07.2016r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Malowanie mechaniczne przejść dla pieszych, pasów parkingowych oraz oznakowania poziomego z serii P na terenie miasta i gminy Strzegom w 2016r.

Zaproszenie, formularz, wzór umowy - PDF
Wyniki - PDF (2016.07.26)


Strzegom, dnia 23.06.2016 r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn.:
„Remont świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu
na budowę lub uzyskaniem zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia i braku wniesienia sprzeciwu organu.

Zaproszenie - pdf

Załączniki:
1. Wzór formularza ofertowego- doc
2. Wykaz osób- doc
3. Wzór umowy- doc
Odpowiedź na zapytania- pdf (29-06-2016)
Wyniki- pdf (08-07-2016)


 

Strzegom, dnia 31.05.2016r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zaproszenie - PDF

Załączniki:

1. Załącznik graficzny zakresu inwestycji - pdf
2. Mapa zasadnicza - pdf
3. Wzór formularza ofertowego - doc
4. Formularz - wykaz wykonanych projektów - doc
5. Formularz - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - doc
6. Wzór umowy - pdf

Wyniki - pdf (15-06-2016)


Strzegom, dnia 18.05.2016r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Wymiana okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu, Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu.

Zaproszenie - pdf

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - pdf
2. Przedmiary robót - szt.4 - zip
3. Rysunki - szt.4 - zip
4. Wzór umowy - doc
5. Formularz propozycji cenowej - doc

Odpowiedź na zapytania - pdf  (23-05-2016) 

Odpowiedź na zapytania wraz z rysunkami, przesunięcie terminu składania ofert - zip (24-05-2016)

Odpowiedź na zapytania - pdf (30-05-2016) 

Wyniki - pdf (08-06-2016)

 


 Strzegom, dnia 19.04.2016r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Strzegom

Zaproszenie, formularz, wzór umowy - PDF
Propozycja cenowa - DOC
Wyniki - PDF (2016.05.13)


Strzegom, dnia 05.04.2016r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Remont świetlicy wiejskiej w Kostrzy

Zaproszenie, formularz, wzór umowy - PDF
Dokumentacja - PDF
Wyniki - PDF (2016.04.19)


Strzegom, dnia 24.03.2016r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej oraz środków czyszczących i eliminujących wszelkie osady.

Zaproszenie do zlożenia propzycji cenowej z Załącznikami 1,2,3 - PDF

UWAGA zmiana Załącznika nr 1 i Załącznika nr 3 oraz terminu składania propozycji cenowej na dzień 08.04.2016r. godz. 12:00 w związku z określeniem właściwej ilości środków.

W specyfikacji, tj. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w pkt 3 pkt 5 oraz w § 5 pkt 5 wzoru umowy powinno być:
a)zawartość chloru wolnego – 1200 szt.
b)zawartość chloru całkowitego – 1200 szt.
c)odczyn ph – 1200 szt.
oraz
w specyfikacji, tj. szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w pkt 3 pkt 10 powinno być:
10) Tabletki 200g wolnorozpuszczalne z zawartością 90% aktywnego chloru – 30  kg: stabilizowany preparat chlorowy do dezynfekcji stóp w brodziku, wykorzystywany
w urządzeniu chlorowa tor „WALTERPIK”.

Załącznik nr 1 – doc
Załącznik nr 3 – doc
Wyniki - PDF (21.04.2016r.)


Strzegom, dnia 18.03.2016r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Remont i wyposażenie  obiektu publicznego pełniącego funkcje społeczno-kulturalną we wsi Jaroszów 95

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - DOC
Propozycja cenowa - DOC
Wzór umowy - DOC
Kosztorys - PDF
Wynik - PDF (2016.04.07)


Strzegom, dnia 24.02.2016r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - PDF
Załącznik nr 1 - Formularz oferty - DOC
Załącznik nr 2 - Specyfikacja zamówienia - XLS
Wyniki - PDF (2016.03.03)


Strzegom, dnia 22.02.2016r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Na wykonanie lokalnego programu rewitalizacji gminy Strzegom na lata 2015-2025       


Treść zapytania - PDF
Formularz oferty - DOC
Odpowiedź na wniosek złożony dnia 25.02.2016r. - PDF (29.02.2016)
Wyniki - PDF (08.03.2016)


Strzegom, dnia 18.02.2016r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Zakup tablic znaków drogowych, słupków do znaków wraz dostawą w 2016r.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - PDF
Pytania i odpowiedzi - PDF (25.02.2016)
Wyniki - PDF (07.03.2016)
 


Strzegom, dnia 18.02.2016r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Wykonanie usługi polegającej na transporcie kruszyw granitowych samochodem ciężarowym do 15 ton w obrębie Gminy Strzegom woj. dolnośląskie w roku 2016.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - PDF
Wyniki - PDF (07.03.2016)
 


Strzegom, dnia 28.01.2016r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Zakup i dostawa środków czystości, narzędzi i materiałów do sprzątania na rok 2016

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - PDF
Projekt umowy - PDF
Specyfikacja zamówienia - DOC
Druk propozycji cenowej - DOC
Wyniki - PDF (2016.02.08)
 


Strzegom, dnia 19.01.2016r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Dostawa artykułów biurowych, w tym papieru do kserokopiarek i drukarek

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - PDF
Projekt umowy - PDF
Specyfikacja zamówienia - DOC
Druk propozycji cenowej - DOC
Wynik - PDF


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2016-01-19 08:30:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2017-05-09 15:30:43)
 
 
liczba odwiedzin: 5253947

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X