☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Wtorek 20.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-13
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-16 11:27:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok.(1.56 MB)
2/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-31
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-02-06 08:34:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2017-02-17 12:12:38)
Pobierz dokument - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026(1.46 MB)
3/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-31
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-02-06 08:34:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2017-02-17 12:12:39)
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok.(2.07 MB)
4/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-31
w sprawie sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu za 2016 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-02-06 08:34:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2017-02-17 12:12:40)
Pobierz dokument - w sprawie sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu za 2016 rok.(899.82 KB)
5/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-31
w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2017 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-02-06 08:34:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2017-02-17 12:12:40)
Pobierz dokument - w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2017 rok.(888.54 KB)
17/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-31
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Goczałków Górny, w gminie Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-02-06 08:34:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-03-16 12:38:49)
Pobierz dokument - w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi  Goczałków Górny, w gminie Strzegom.(394.09 KB)
7/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-31
udzielenia pomocy finansowej przez gminę Strzegom powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-02-06 08:34:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2017-02-17 12:12:40)
Pobierz dokument - udzielenia pomocy finansowej przez gminę Strzegom powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom(174.74 KB)
6/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-31
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Strzegomia.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-02-06 08:34:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2017-02-17 12:12:40)
Pobierz dokument - w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Strzegomia.(182.95 KB)
16/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-31
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grochotów, w gminie Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-02-06 08:34:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-03-16 12:38:50)
Pobierz dokument - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grochotów, w gminie Strzegom.(5.51 MB)
15/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-31
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Morawa, w gminie Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-02-06 08:34:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-03-16 12:38:52)
Pobierz dokument - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Morawa, w gminie Strzegom.(2.33 MB)
14/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-31
w sprawie projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-02-06 08:34:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2017-02-17 12:12:41)
Pobierz dokument - w sprawie projektu dostosowania szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe.(483.36 KB)
13/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-31
w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Henryka Sienkiewicza z oddziałem przedszkolnym w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-02-06 08:34:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2017-02-17 12:12:41)
Pobierz dokument - w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Henryka Sienkiewicza z oddziałem przedszkolnym w Strzegomiu.(191.83 KB)
12/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-31
w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-02-06 08:34:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-03-16 12:38:51)
Pobierz dokument - w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnych do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom.(347.2 KB)
11/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-31
w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Publicznego Przedszkola nr 4 w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-02-06 08:35:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2017-02-17 12:12:40)
Pobierz dokument - w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Publicznego Przedszkola nr 4 w Strzegomiu.(189.3 KB)
10/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-31
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-02-06 08:35:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2017-02-17 12:12:40)
9/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-31
w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-02-06 08:35:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2017-02-17 12:12:40)
8/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-01-31
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-02-06 08:35:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2017-02-17 12:12:40)
18/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-14
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2025

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-03-16 12:38:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2025(1.38 MB)
19/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-14
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-03-16 12:38:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok(1.61 MB)
20/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-14
określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-03-16 12:38:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-05-04 08:35:51)
Pobierz dokument - określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów(383.29 KB)
21/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-14
Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-03-16 12:38:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-04-03 12:08:37)
Pobierz dokument - Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert(263.75 KB)
22/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-14
ustalenia zasad zwrotu udzielonych zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem ich zwrotu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-03-16 12:38:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-04-03 12:08:37)
Pobierz dokument - ustalenia zasad zwrotu udzielonych zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem ich zwrotu(165.61 KB)
23/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-14
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-03-16 12:38:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-04-03 12:08:37)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego(173.62 KB)
24/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-14
przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2017 roku"

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-03-16 12:38:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2017 roku(302.54 KB)
25/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-30
zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-04-03 12:08:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017,(2.1 MB)
26/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-30
przeniesienia siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 imienia Henryka Sienkiewicza z oddziałem przedszkolnym w Strzegomiu,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-04-03 12:08:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przeniesienia siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 imienia Henryka Sienkiewicza z oddziałem przedszkolnym w Strzegomiu,(193.12 KB)
27/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-30
przeniesienia siedziby Publicznego Przedszkola Nr 4 w Strzegomiu,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-04-03 12:08:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przeniesienia siedziby Publicznego Przedszkola Nr 4 w Strzegomiu,(186.05 KB)
28/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-30
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-04-03 12:08:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-05-04 08:35:51)
Pobierz dokument - dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe,(460.56 KB)
29/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-03-30
ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-04-03 12:08:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Strzegom,(202.41 KB)
30/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-04-26
udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica".

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-05-04 08:35:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica.(170.67 KB)
31/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-04-26
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-05-04 08:35:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026.(1.6 MB)
32/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-04-26
zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-05-04 08:35:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017.(1.91 MB)
33/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-04-26
określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-05-04 08:35:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-06-02 13:15:24)
Pobierz dokument - określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom oraz warunków i sposobu ich przyznawania.(1.43 MB)
34/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-04-26
zarządzenia wyborów uzupełniających na członków Rady Soleckiej na terenie sołectwa Kostrza.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-05-04 08:35:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zarządzenia wyborów uzupełniających na członków Rady Soleckiej na terenie sołectwa Kostrza.(168.51 KB)
35/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-04-26
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-05-04 08:35:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-06-02 13:15:25)
Pobierz dokument - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom.(3.71 MB)
36/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-04-26
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom dla obszaru położonego w obr. wsi Rusko.
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-05-04 08:35:48)
Ostatnio zmodyfikował:
37/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-04-26
udzielenia w 2017 roku dotacji z budżetu Gminy Strzegom, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-05-04 08:35:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia w 2017 roku dotacji z budżetu Gminy Strzegom, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Strzegom.(195.82 KB)
38/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-05-31
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2016 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-06-05 11:56:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2016 rok.(450.72 KB)
39/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-05-31
udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-06-05 11:56:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.(452.36 KB)
40/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-05-31
nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia".

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-06-05 11:56:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - nadania tytułu Honorowego Obywatela Strzegomia.(181.68 KB)
41/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-05-31
zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 .

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-06-05 11:56:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 .(2.13 MB)
42/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-05-31
dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gmin y Strzegom instrumentem płatniczym.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-06-05 11:56:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-10-03 14:06:18)
Pobierz dokument - dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gmin y Strzegom instrumentem płatniczym.(163.81 KB)
43/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-05-31
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-06-05 11:56:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-10-03 14:06:46)
Pobierz dokument - określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom.(841.69 KB)
44/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-05-31
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-06-05 11:56:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-10-03 14:06:46)
Pobierz dokument - określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom.(183.9 KB)
45/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-05-31
określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich popierania.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-06-05 11:56:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-10-03 14:06:46)
Pobierz dokument - określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich popierania.(184.47 KB)
46/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-05-31
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach wsi: Godzieszówek, Granica, Tomkowice, w gminie Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-06-05 11:56:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-10-03 14:06:46)
Pobierz dokument - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach wsi: Godzieszówek, Granica, Tomkowice, w gminie Strzegom.( bytes)
47/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-06-28
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017 - 2026,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2017-06-30 14:20:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017 - 2026,(1.24 MB)
48/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-06-28
zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2017-06-30 14:20:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017,(2.33 MB)
49/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-06-28
zmieniająca uchwałę Nr 7/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom na realizacje zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2017-06-30 14:20:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 7/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom na realizacje zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom,(189.79 KB)
50/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-06-28
przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach środków pieniężnych,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2017-06-30 14:20:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach środków pieniężnych,(191.36 KB)
51/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-06-28
przekazania środków finansowych dla Policji,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2017-06-30 14:20:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przekazania środków finansowych dla Policji,(185.04 KB)
52/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-06-28
zmiany uchwały Nr 93/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki Wodociągi i Kanalizacja spółka z o. o. w Strzegomiu na lata 2014 - 2018", zmienionej uchwałą Nr 88/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 października 2014 r., zmienionej uchwałą Nr 33/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2016 r.,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2017-06-30 14:20:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmiany uchwały Nr 93/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki Wodociągi i Kanalizacja spółka z o. o. w Strzegomiu na lata 2014 - 2018, zmienionej uchwałą Nr 88/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 października 2014 r., zmienionej uchwałą Nr 33/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2016 r.,(288.28 KB)
53/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-06-28
zarządzenia wyborów uzupełniających na członka Rady Soleckiej na terenie sołectwa Bartoszówek,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2017-06-30 14:20:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zarządzenia wyborów uzupełniających na członka Rady Soleckiej na terenie sołectwa Bartoszówek,(166.26 KB)
54/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-21
zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-08-23 10:27:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017.(2.51 MB)
55/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-21
uznania skargi za bezzasadną.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-08-23 10:27:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uznania skargi za bezzasadną.(173.7 KB)
56/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-21
przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzegom w ramach programu priorytetowego pn."Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego".

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-08-23 10:27:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-10-03 14:06:16)
Pobierz dokument - przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzegom w ramach programu priorytetowego pn.Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego.(685.1 KB)
57/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-21
zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie programu priorytetowego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-08-23 10:27:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie programu priorytetowego pn.: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego(187.36 KB)
58/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-21
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Olszany, gmina Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-08-28 10:55:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-10-03 14:06:15)
Pobierz dokument - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Olszany, gmina Strzegom.(2.09 MB)
59/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-21
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie wsi Goczałków, w gminie Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-08-28 10:55:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-10-03 14:06:16)
Pobierz dokument - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie wsi Goczałków, w gminie Strzegom.(5.62 MB)
60/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-21
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-08-28 10:55:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-10-03 14:06:17)
Pobierz dokument - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom.(5.97 MB)
61/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-21
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obr.3 miasta Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-08-28 10:55:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obr.3 miasta Strzegom.(543.86 KB)
62/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-08-21
udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-08-28 10:55:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie.(190.2 KB)
63/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-09-28
zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-06 10:14:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017,(2.64 MB)
64/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-09-28
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2025,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-06 10:14:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2025,(1.42 MB)
65/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-09-28
uchwalenia programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzegom na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-06 10:14:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwalenia programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzegom na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024,(3.81 MB)
66/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-09-28
nadania nazwy ulicy w Strzegomiu,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-06 10:14:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-11-06 08:17:56)
Pobierz dokument - nadania nazwy ulicy w Strzegomiu,(2.54 MB)
67/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-09-28
udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-06 10:14:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu,(191.63 KB)
68/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-09-28
zmieniająca uchwałę Nr 22/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Olszany.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-06 10:14:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-11-06 08:17:56)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 22/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Olszany.(188.4 KB)
69/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-09-29
przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska "SUDETY 2030".

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-06 10:14:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska SUDETY 2030.(198.89 KB)
70/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-10-16
podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalna miasta Podhajce (obwód tarnopolski ) na Ukrainie.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-17 11:31:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalna miasta Podhajce (obwód tarnopolski ) na Ukrainie.(190.45 KB)
71/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-10-26
przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Granicy środków pieniężnych.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-31 16:10:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Granicy środków pieniężnych.
(190.15 KB)
72/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-10-26
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-31 16:10:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026.(2.73 MB)
73/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-10-26
zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-31 16:11:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017.(3.01 MB)
74/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-10-26
zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych, oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-31 16:11:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych, oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.(464.04 KB)
75/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-10-26
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-31 16:11:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.(470.82 KB)
76/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-10-26
zmieniająca uchwałę nr 72/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-31 16:11:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-11-06 08:17:56)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę nr 72/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.(182.87 KB)
77/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-10-26
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-31 16:11:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-11-06 08:17:56)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu.(199.96 KB)
78/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-10-26
uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-31 16:11:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-11-06 08:17:57)
Pobierz dokument - uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018.(303.62 KB)
79/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-10-26
uchylająca uchwałę Nr 67/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-31 16:11:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchylająca uchwałę Nr 67/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.(181.67 KB)
80/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-10-26
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-31 16:11:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.(194.67 KB)
81/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-10-26
nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia".

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-31 16:11:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - nadania tytułu Honorowego Obywatela Strzegomia.(196.84 KB)
82/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
zaciągnięcie pożyczki na zadanie pod nazwą: ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2017 r.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-28 07:21:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zaciągnięcie pożyczki na zadanie pod nazwą: ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2017 r.(190.04 KB)
83/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-28 07:21:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026(1.67 MB)
84/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-28 07:21:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-11-28 12:21:22)
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017(3.35 MB)
85/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
odrzucenia w całości stanowiska Rady Oddziału Powiatu Świdnickiego Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-28 07:21:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - odrzucenia w całości stanowiska Rady Oddziału Powiatu Świdnickiego Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu(205.32 KB)
86/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-28 07:21:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu(191.62 KB)
87/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
przystąpienia Gminy Strzegom do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-28 07:21:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia Gminy Strzegom do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis(388.22 KB)
88/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
podjęcia współdziałania Gminy Strzegom z jednostkami samorządu terytorialnego, Sygnatariuszami Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, przy opracowaniu aktualizacji "Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r."

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-28 07:21:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - podjęcia współdziałania Gminy Strzegom z jednostkami samorządu terytorialnego, Sygnatariuszami Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, przy opracowaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r.(205.98 KB)
89/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lasta 2018 - 2019

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-28 07:21:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lasta 2018 - 2019(326.75 KB)
90/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
zmian statutu Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-28 07:21:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-12-20 15:47:39)
Pobierz dokument - zmian statutu Gminy Strzegom(276.68 KB)
91/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 imienia Mikołaja Kopernika w Strzegomiu w ośmioletnią Publiczna Szkołę Podstawową Nr 2 imienia Mikołaja Kopernika z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-28 07:21:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 imienia Mikołaja Kopernika w Strzegomiu w ośmioletnią Publiczna Szkołę Podstawową Nr 2 imienia Mikołaja Kopernika z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu (195.69 KB)
92/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 imienia Henryka Sienkiewicza w Strzegomiu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową imienia Henryka Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-28 07:21:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 imienia Henryka Sienkiewicza w Strzegomiu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową imienia Henryka Sienkiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu(193.54 KB)
93/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 imienia Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 imienia Kornela Makuszyńskiego z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-28 07:21:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 imienia Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 4 imienia Kornela Makuszyńskiego z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu(194.66 KB)
94/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Goczałkowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową imienia Tadeusza Kościuszki z oddziałami przedszkolnymi w Goczałkowie

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-28 07:21:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Goczałkowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową imienia Tadeusza Kościuszki z oddziałami przedszkolnymi w Goczałkowie(203.5 KB)
95/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Stanowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanowicach w ośmioletnią Publiczna Szkołę Podstawową imienia Jana Brzechwy w Stanowicach wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanowicach

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-28 07:21:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Stanowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanowicach w ośmioletnią Publiczna Szkołę Podstawową imienia Jana Brzechwy w Stanowicach wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanowicach(190.1 KB)
96/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Jaroszowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową imienia Janusza Korczaka wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-28 07:21:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Jaroszowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową imienia Janusza Korczaka wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie(192.61 KB)
97/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Olszanach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową imienia Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-28 07:21:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Olszanach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową imienia Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach(187.6 KB)
98/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Kostrzy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową imienia Jana Pawła II z oddziałami przedszkolnymi w Kostrzy

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-28 07:21:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Kostrzy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową imienia Jana Pawła II z oddziałami przedszkolnymi w Kostrzy(192.24 KB)
99/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Morawa, gminie Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-28 07:21:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Morawa, gminie Strzegom (633.99 KB)
100/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
nadania nazwy ulicy w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-28 07:21:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-12-20 15:47:40)
Pobierz dokument - nadania nazwy ulicy w Strzegomiu(2.45 MB)
101/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-11-23
zmiany nazwy części ulicy w Strzegomiu
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-28 07:21:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-12-20 15:47:40)
102/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-18
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-12-20 15:47:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026.(1.68 MB)
103/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-18
zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-12-20 15:47:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017.(2.62 MB)
104/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-18
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-12-20 15:47:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2018-02-01 14:28:07)
Pobierz dokument - szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.(187.31 KB)
105/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-18
nadania nazwy ulicy w Rogoźnicy.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-12-20 15:47:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2018-02-01 14:28:08)
Pobierz dokument - nadania nazwy ulicy w Rogoźnicy.(497.84 KB)
106/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-18
określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-12-20 15:47:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2018-02-01 14:28:08)
Pobierz dokument - określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom.(352.5 KB)
107/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-28
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-12-29 11:45:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026,(1.25 MB)
108/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-28
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-12-29 11:45:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok,(1.94 MB)
109/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-28
ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2017 roku,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-12-29 11:45:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2017 roku,(346.74 KB)
110/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-28
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie pod nazwą: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepla w Gminie Strzegom w 2017 r.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-12-29 11:45:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie pod nazwą: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepla w Gminie Strzegom w 2017 r.(193.65 KB)
111/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-28
przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2026,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-12-29 11:45:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2026,(1.98 MB)
112/17
Obowiązujący
Z dnia
2017-12-28
budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok ,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-12-29 11:45:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2018-02-01 14:28:07)
Pobierz dokument - budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok ,(2.74 MB)
 
 
liczba odwiedzin: 5238844

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X