☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zamówienia poniżej 30 000 euro

Strzegom, dnia 29.12.2017r.

ZAPYTANIE   OFERTOWE

Dostawa artykułów biurowych, w tym papieru do kserokopiarek i drukarek

Zapytanie ofertowe - DOC
Dokumentacja i załączniki - ZIP 


Strzegom, dnia 11.12.2017r.

ZAPYTANIE   OFERTOWE

Budowa schodów zewnętrznych do budynku Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu
w ramach zadania Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom

Zapytanie ofertowe - DOC
Dokumentacja i załączniki - ZIP 

 


Strzegom, dnia 29.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Budowa schodów zewnętrznych do budynku Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu
w ramach zadania: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
w Gminie Strzegom

Zapytanie ofertowe - DOC
Opis przedmiotu zamówienia - DOC
Wzór formularza ofertowego - DOC
Wzór umowy - DOC
Dokumentacja - ZIP
 Postępowanie unieważniono z uwagi na brak ofert.


Strzegom, dnia 14.11.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Remont pobocza drogi nr 110737D relacji Jaroszów - Bartoszówek na odcinku 650 mb.

Zapytanie ofertowe - PDF
Wyniki (29-09-2017) - PDF
 


Strzegom, dnia 12.10.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Remont miejsc parkingowych na ul. Kościuszki dz. nr 702 obręb Krzyżowa Góra nr 1 w Strzegomiu

Zapytanie ofertowe - PDF
Informacja (08-01-2018) - PDF 
 


Strzegom, dnia 03.10.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej na dz. nr 18/3 i 18/10 w Żółkiewce – ETAP I

Zapytanie ofertowe - PDF
Załączniki - ZIP [19mb]
Informacja (31-10-2017) - PDF 


Strzegom, dnia 04.09.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego  na język angielski i język niemiecki w ramach realizacji projektu  Szlak Kamienia”.
Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe - PDF
Wyniki (29-09-2017) - PDF
 


Strzegom, dnia 31.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Likwidacja szamba oraz montaż ogrodzenia w ramach zadania
"Remont świetlicy wiejskiej w Międzyrzeczu" - etap I

Zapytanie ofertowe - PDF
Załączniki:

zał. 1- załącznik graficzny - PDF
zał. 2- przedmiar- PDF
zał. 3- wzór formularza ofertowego- DOC
zał. 4- wzór umowy- DOC
zał. 5- karta gwarancyjna- DOC
zał. 6- wzór ogrodzenia do montażu- PDF
Wyniki- PDF


Strzegom, dnia 22.08.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Budowa miejsca pełniącego funkcje rekreacyjne we wsi Goczałków
- placu zabaw i mini siłowni zewnętrznej

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - PDF 
Załączniki:
Zał. 1 - Wzór formularza propozycji cenowej - DOC 
Zał. 2 - Wzór umowy - DOC 
Zał. 3 - Przedmiar robót - PDF 
Zał. 4 - Dokukentacja - opis do zgłoszenia budowy placu zabaw w Goczałkowie - ZIP 
Odpowiedzi na zapytania (25-08-2017) - PDF 
Wyniki (05-09-2017) - PDF


Strzegom, dnia 11.08.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przebudowa drogi w Kostrzy dz. nr 375

Zapytanie ofertowe - PDF
Wyniki - PDF (2017.08.28) 


Strzegom, dnia 31.07.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie OSiR w Strzegomiu wraz z robotami towarzyszącymi

Zapytanie ofertowe - PDF
Załączniki - ZIP [12,6mb]
Wyniki - PDF (2017.08.09) 


Strzegom, dnia 28.07.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przebudowa drogi w Kostrzy dz. nr 375

Zapytanie ofertowe - PDF
Wyniki - PDF (2017.08.09) 


Strzegom, dnia 25.07.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Remont chodnika na terenie wsi Goczałków.

Zapytanie ofertowe - PDF
Wyniki - PDF (2017.08.09)


Strzegom, dnia 18.07.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie OSiR w Strzegomiu wraz z robotami towarzyszącymi

Zapytanie ofertowe - PDF
Załączniki - ZIP [12,6mb]
Informacja - PDF (2017.07.25)
Wyniki - PDF (2017.07.28)


Strzegom, dnia 06.06.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonanie tablic informacyjnych oraz pamiątkowych przy zadaniu: "Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu” w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Zapytanie ofertowe - PDF
Formularz - DOC
Wyniki - JPG (2017.06.28)


Strzegom, dnia 06.06.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przebudowa oświetlenia ulicznego przy Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu

Zapytanie ofertowe - PDF
Formularz - DOC
Informacja - PDF


Strzegom, dnia 02.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
"PARKOLANDIA" - Modernizacja placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3
w Strzegomiu

Zapytanie ofertowe - PDF
Załącznik nr 1 - Formularz propozycji cenowej - DOC
Załqcznik nr 2 - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - PDF
Załącznik nr 3 - Wzór umowy - PDF
Załącznik nr 4 - Wzór karty gwarancyjnej - DOC 
Zapytania i odpowiedzi - PDF 
Wyniki - PDF (22-06-2017)


Strzegom, dnia 23.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Strzegom – Wieśnica

Zapytanie ofertowe - PDF
Formularz - DOC
Wynik - PDF (2017.05.30)


Strzegom, dnia 22.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nagranie krótkiego spotu podsumowującego projekt „Szlak Kamienia”, w technice umożliwiającej wykorzystanie na ogólnodostępnym sprzęcie multimedialnym. W tym: dojazd do miast partnerskich, opracowanie, nagranie, realizacja, prawa autorskie.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe - PDF
Odpowiedzi na zapytania - PDF (24.05.2017) 
Wynik - PDF (2017.06.05)


Strzegom, dnia 22.05.2017r 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 „Dostawa i montaż siłowni plenerowej i karuzeli we wsi Olszany” oraz „Dostawa i montaż siłowni plenerowej we wsi Granica”  

Zapytanie ofertowe - pdf
Opis wymogów - pdf
Wzór oferty - doc
Kosztorys ofertowy - doc
Wypis i wyrys Olszany - pdf
Wypis i wyrys Granica - pdf
Wzór umowy - doc


Strzegom, dnia 22.05.2017r

ZAPYTANIE OFERTOWE
na Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Strzegom Zadanie planowane do dofunansowania ze środków WFOŚiGW
we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe z załącznikami - 7z
Wyniki - PDF (31-05-2017)


 

Strzegom, dnia 22.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie usługi tłumaczenia ustnego z języka czeskiego na język polski i z języka polskiego na język czeski w dn. 2 – 4 czerwiec 2017 roku w ilości 15 godzin na konferencji, zawodach i w dniu wyjazdu uczestników grupy czeskiej dla projektu pn.: „Czesko – polskie zawody strażackie” („Česko – polsk? hasičsk? závody”) w ramach Funduszu mikroprojektów w Euroregionie Glacensis” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 oraz budżetu państwa.

Zapytanie ofertowe - PDF
Formularz - DOC
Wynik - PDF (2017.05.30)


Strzegom, dnia 22.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie usługi wynajmu nagłośnienia wraz z obsługą techniczną na konferencję w dniu  2 czerwca 2017 roku i zawody w dniu 3 czerwca 2017roku dla projektu pn.: „Czesko – polskie zawody strażackie” („Česko – polsk? hasičsk? závody”) „Funduszu mikroprojektów w Euroregionie Glacensis” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 oraz budżetu państwa

Zapytanie ofertowe - PDF
Formularz - DOC
Wyniki - PDF (2017.05.30)


Strzegom, dnia 22.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Mechaniczne malowanie przejść dla pieszych, pasów parkingowych oraz oznakowania poziomego z serii P  na terenie miasta i gminy Strzegom w 2017r.

Zapyatnie ofertowe - str01, str02
Formularz - DOC
Informacja - PDF (25.05.2017)
Wyniki - PDF (2017.06.06)


Strzegom. dnia 16.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie usługi wynajmu namiotu plenerowego - gastronomicznego i namiotu sędziowskiego wraz z ich montażem i demontażem, oraz wynajem ławek i stołów cateringowych w dniu  3 czerwca 2017 roku dla projektu pn.: „Czesko – polskie zawody strażackie” („Česko – polsk? hasičsk? závody”), w ramach „Funduszu mikroprojektów w Euroregionie Glacensis” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 oraz budżetu państwa.

Zapytanie ofertowe - PDF
Formularz - DOC
Wyniki - PDF (23.05.2017)


Strzegom, dnia 16.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wynajem Sali konferencyjnej z wyposażeniem i zapleczem kinowo-teatralnym, w Strzegomiu w dniu  23 czerwca 2017 roku, na potrzeby organizacji konferencji otwierającej projekt pod tytułem  „Szlak Kamienia”.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe - PDF
Wyniki - PDF (02.06.2017)


Strzegom, dnia 15.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie usługi gastronomicznej w lokalu jak również przygotowanie konsumpcji (catering) wraz z dostawą i obsługą dla projektu pn.: „Czesko – polskie zawody strażackie” („Česko – polsk? hasičsk? závody”), w ramach „Funduszu mikroprojektów w Euroregionie Glacensis” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 oraz budżetu państwa.

Zapytanie ofertowe - PDF
Formularz - DOC
Wyniki - PDF (2017.05.24)


Strzegom, dnia 12.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup materiałów konferencyjnych i gadżetów promocyjnych  dla 60 uczestników konferencji  otwierającej projekt „Szlak Kamienia” w Strzegomiu w dniu 23 czerwca 2017 roku.
1)      materiały konferencyjne - 60 sztuk kompletów (długopisów, notatników );
2) drobne gadżety promocyjne z kamienia: zawieszki w kształcie serca,  oszlifowane wykonane z granitu – 170 sztuk; breloczki w kształcie kostki oszlifowane, wykonane z granitu – 100 sztuk.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020. Celem projektu jest między innymi zwiększenie atrakcyjności czesko-polskiego regionu przygranicznego, którego efektem będzie przyciągnięcie potencjalnych odbiorców projektu i rozwój ruchu turystycznego regionu.

Zapytanie ofertowe - PDF
Propozycja cenowa - DOC
Wyniki - PDF (2017.05.24)
Rezygnacja oferenta - PDF (2017.06.01)


Strzegom, dnia 10.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie usługi przygotowania szaty graficznej oraz druk materiałów będących promocją zadania oraz nagród w formie dyplomów dla uczestników zawodów wraz z dostawą dla projektu pn.: „Czesko – polskie zawody strażackie” („Česko – polsk? hasičsk? závody”), w ramach „Funduszu mikroprojektów w Euroregionie Glacensis” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 oraz budżetu państwa.

Zapytanie ofertowe - PDF
Formularz - RTF
Wyniki - PDF (17.05.2017)


Strzegom, dnia 09.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie usługi hotelowej na terenie Miasta Strzegomia dla projektu pn.: „Czesko – polskie zawody strażackie” („Česko – polsk? hasičsk? závody”), w ramach „Funduszu mikroprojektów w Euroregionie Glacensis” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 oraz budżetu państwa.

Zapytanie ofertowe - PDF
Formularz - RTF
Wyniki - PDF (17.05.2017)


Strzegom, dnia 09.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Strzegom zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Świadczenie usługi transportowej dla 60 uczestników konferencji otwierającej projekt Szlak Kamienia” – II ZAPROSZENIE.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.
 

Zapytanie ofertowe - PDF
Wyniki - PDF (02.06.2017)


Strzegom, dnia 08.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykoszenie oraz wykarczowanie krzewów z rowów zlokalizowanych przy drogach gminnych nr 110787D, 110795D, 110734D, 110737D, 110757D wraz z utylizacją zakrzaczeń na terenie gminy Strzegom woj. Dolnośląskie”
 

Zapytanie ofertowe - PDF
Propozycja cenowa - DOC
Wyniki - PDF (16.05.2017)


Strzegom, dnia 04.05.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wynajęcie równiarki samojezdnej o min. szer. lemiesza środkowego 3,3 mb oraz walca 10 - 15 ton  do wykonywania prac związanych z równaniem dróg szutrowych na terenie Gminy Strzegom

Zapytanie ofertowe - PDF
Propozycja cenowa - DOC
Wyniki - PDF (11.05.2017)


Strzegom, dnia 28.04.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych - Koszulki typu t-shirt z nadrukiem dla dprojektu pn.: „Czesko – polskie zawody strażackie” („Česko – polsk? hasičsk? závody”), w ramach „Funduszu mikroprojektów w Euroregionie Glacensis” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 oraz budżetu państwa.

Zapytanie ofertowe - PDF
Formularz - RTF
Wyniki - PDF (2017.05.11)
Anulowanie wyboru oferty - PDF (2017.05.16)


Strzegom, dnia 24.04.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na renowację murów i baszty
w parku w Rogoźnicy wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zapytanie ofertowe - pdf
Załączniki:
1. Załącznik graficzny orkreślający zakres inwestycji - pdf 
2. Wypis i wyrys z mpzp - pdf 
3. Wzór formularza ofertowego - doc 
4. Formularz - wykaz wykonanych projektów - doc 
5. Formularz - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu
    przedmiotu zamówienia - doc 
6. Wzór umowy - doc

Wyniki - PDF (2017.06.12)


Strzegom, dnia 13.04.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Świadczenie usługi transportowej dla 60 uczestników konferencji otwierającej projekt Szlak Kamienia”.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe - PDF
Wyniki - PDF (08.05.2017)


Strzegom, dnia 13.04.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych publicznych i wewnętrznych utwardzonych (określonych w Uchwale Nr 351/II/03;  Nr 4895/III/10; Nr 5126/IV/2013  Zarządu Województwa Dolnośląskiego), zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994- Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 z późn. zm.) wraz z założeniem Książek Dróg oraz wykonanie przeglądu 5 letniego obiektów mostowych wraz z założeniem Książek obiektu mostowego.

Zapytanie ofertowe - PDF
Informacja - PDF (19.04.2017)
Informacja - PDF (27.04.2017)
Wyniki - PDF (10.05.2017)


Strzegom, dnia 11.04.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup materiałów konferencyjnych i gadżetów promocyjnych  dla 60 uczestników konferencji  otwierającej projekt „Szlak Kamienia” w Strzegomiu w dniu 23 czerwca 2017 roku:
1) materiały konferencyjne - 60 sztuk kompletów (teczek konferencyjnych, długopisów, notatników );
2) drobne gadżety promocyjne z kamienia: zawieszki w kształcie serca,  oszlifowane wykonane z granitu – 170 sztuk; breloczki w kształcie kostki oszlifowane, wykonane z granitu – 100 sztuk.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe - PDF
Wyniki - PDF (08.05.2017)
Unieważnienie - PDF (12.05.2017)
 


Strzegom, dnia 10.04.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Frezowanie pni drzew do głębokości min. 20 cm poniżej poziomu gruntu wraz z zagospodarowaniem przez Wykonawcę powstałego odpadu, załadunkiem go na środki transportowe Wykonawcy, wywiezieniem i utylizacją na koszt Wykonawcy, zasypaniem dołów oraz niwelacją terenu i uporządkowaniem terenu

Zapytanie ofertowe - PDF
Propozycja cenowa - DOC
Informacja - PDF
Wyniki - PDF (18.04.2017)


Strzegom, dnia 07.04.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Strzegom zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Wynajęcie sprzętu do tłumaczeń symultanicznych z montażem i obsługą z języka czeskiego na język polski i z języka polskiego na język czeski w ramach realizacji projektu pod tytułem „Szlak Kamienia”.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe - PDF
Wyniki - PDF (08.05.2017)


Strzegom, dnia 07.04.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Strzegom zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: Usługa przygotowania konsumpcji z dostawą i obsługą dla:
a) 60 uczestników konferencji  otwierającej projekt „Szlak Kamienia” w dniu 23 czerwca 2017 roku,
b) 12 uczestników spotkania roboczego w ramach projektu „Szlak Kamienia” w Strzegomiu w miesiącu październiku 2017 roku.
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe - PDF
Odpowiedź - PDF (12.04.2017)
Wyniki - PDF (08.05.2017)


Strzegom, dnia 04.04.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przegląd przepustów zlokalizowanych w ciągach dróg gminnych na terenie wsi Skarżyce, obręb 0016 oraz wsi Morawa  obręb 0012

Zapytanie ofertowe - PDF
Propozycja cenowa - DOC
Informacja - PDF (11.04.2017)
Wyniki - PDF (11.04.2017)


Strzegom, dnia 30.03.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup, dostawa i montaż huśtawki dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem ogrodzenia, podbudowy i nawierzchni poliuretanowej na terenie parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu

Zapytanie ofertowe - PDF
Propozycja cenowa - DOC
Informacja - Unieważnienie - PDF


Strzegom, dnia 30.03.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykoszenie oraz wykarczowanie krzewów z rowów zlokalizowanych przy drodze gminnej nr 110754D na terenie gminy Strzegom woj. Dolnośląskie

Zapytanie ofertowe - PDF
Propozycja cenowa - DOC
Informacja - PDF


Strzegom, dnia 29.03.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przebudowa chodnika w Granicy

Zapytanie ofertowe - PDF
Propozycja cenowa - DOC
Informacja - PDF


Strzegom, dnia 28.03.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA WYMIANĘ SUFITU ORAZ MODERNIZACJĘ INSTALACJI OŚWIETLENIA SALI GŁÓWNEJ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TOMKOWICACH

Zapytanie ofertowe - PDF
Załączniki -7z 


Strzegom, dnia 27.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOSTAWA ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH I ELIMINUJĄCYCH WSZELKIE OSADY.

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - PDF
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia - PDF
Załącznik nr 2 - Formularz propozycji cenowej - DOC
Załącznik nr 3 - Wzór umowy - PDF
Wyniki - PDF (10.04.2017)


Strzegom, dnia 07.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 

WYKONANIE TABLIC PROMOCYJNYCH PRZY ZADANIU: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE STRZEGOM

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej - PDF

Załącznik Nr 1 - Formularz propozycji cenowej - DOC
Załącznik Nr 14 - Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR - DOC
Odpowiedzi na zapytania (10-03-2017) - PDF
(zmiana terminu składania ofert do dnia 16-03-2017)


Wyniki (30.03.2017r.) - PDF 
 

Strzegom, dnia 27.02.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego i ustnego z języka czeskiego na język polski i z języka polskiego na język czeski w ramach realizacji projektu pod tytułem „Szlak Kamienia”

Zapytanie ofertowe - PDF 
Wynik - PDF (13-03-2017)


Strzegom, dnia 23.02.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Naprawa drogi szutrowej ul. Olszowa w Strzegomiu

Zapytanie ofertowe - PDF
Unieważnienie - PDF (2017.02.24)


 Strzegom, dnia 23.02.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu

Zapytanie ofertowe - ZIP
Wynik - PDF (06-03-2017)


Strzegom, dnia 17.02.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Remont i docieplenie 3 ścian elewacji remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stanowicach

Zapytanie ofertowe - PDF
Załączniki - ZIP 
Wynik - PDF (01-03-2017)


Strzegom, dnia 14.02.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom

Zapytanie ofertowe - PDF
Komplet załączników - ZIP


Strzegom, dnia 07.02.2017r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup tablic znaków drogowych, słupków do znaków wraz z dostawą w 2017r.

Propozycja cenowa, wzór umowy, zaproszenie - ZIP
Wynik - PDF (2017.02.27)


Strzegom, dnia 07.02.2017r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup kruszywa kamiennego do naprawy nawierzchni dróg gminnych (odcinki dróg szutrowych)

Propozycja cenowa, wzór umowy, zaproszenie - ZIP


Strzegom, dnia 07.02.2017r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych na terenie miasta i gminy Strzegom w 2017r.

Propozycja cenowa, wzór umowy, zaproszenie - ZIP
Wynik - PDF (2017.02.20)


Strzegom, dnia 07.02.2017r

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonywanie usług polegających na transporcie kruszyw granitowych samochodem ciężarowym do 15ton w obrębie gminy Strzegom woj. dolnośląskie w roku 2017

Propozycja cenowa, wzór umowy, zaproszenie - ZIP
Wynik - PDF (2017.02.27)


Strzegom, dnia 02.02.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Sprawdzanie czynności urządzeń oświetlenia ulicznego i drogowego będącego własnością Gminy Strzegom na terenie miasta Strzegom.

Zapytanie ofertowe - PDF
Propozycja cenowa - DOC
Wynik - PDF (2017.02.14)


Strzegom, dnia 30.01.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAKUP  I  DOSTAWA LAPTOPÓW, OPROGRAMOWANIA ORAZ WYPOSAŻENIA MULTIMEDIALNEGO DO PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH  DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  I GIMNAZJÓW W GMINIE STRZEGOM

Zapytanie ofertowe - pdf
Załączniki nr 1-3 - docx
Załacznik nr 4 - xlsx
Załacznik nr 5 - doc
Załącznik nr 6 - doc
Odpowiedzi na zapytania - pdf
Wynik - PDF (2017.02.14)


Strzegom, dnia 18.01.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAKUP  I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO PRACOWNI PRZEDMIOTOWYCH – MATEMATYCZNYCH I PRZYRODNICZYCH
DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  I GIMNAZJÓW W GMINIE STRZEGOM

Zapytanie ofertowe - PDF
Załączniki do zapytania 1-8 - 7-ZIP 
Ogłoszenie wyników- protokół z postępowania


 Strzegom, dnia 18.01.2017r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów

Zaproszenie - PDF
Propozycja cenowa - DOC
Wzór umowy - DOC
Specyfikacja - XLS
Wynik - PDF (26.01.2017)


Strzegom, dnia 12.01.2017 r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Zakup i dostawa środków czystości, narzędzi i materiałów ochronnych do sprzątania na 2017 rok

Ogłoszenie - PDF
Propozycja cenowa - DOC
Umowa - wzór - PDF
Specyfikacja - XLS
Wynik - PDF (25.01.2017)


Strzegom, dnia 10.01.2017 r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
"Remont i docieplenie elewacji remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Granicy"

Zaproszenie

Wykaz załączników:

1. Opis przedmiotu zamówienia - pdf
2. Projekt budowlany wraz z rysunkami - zip
3. Przedmiar robót - pdf
4. Wzór umowy - doc
5. Wzór karty gwarancyjnej - pdf
6. Formularz propozycji cenowej - doc
7. Wynik - PDF (02.02.2017)


 Strzegom, dnia 02.01.2017 r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Dostawa artykułów biurowych, w tym papieru do kserokopiarek i drukarek

Ogłoszenie - PDF
Specyfikacja - XLS
Wynik - PDF (11.01.2017)
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-02 12:16:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2018-01-08 09:58:24)
 
 
liczba odwiedzin: 5242789

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X