☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Urząd Miejski w Strzegomiu

Piątek 24.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podstawowe kwoty dotacji

Podstawowe kwoty dotacji

Podstawowe kwoty dotacji na 2017 rok
Przedszkole – 8.855,63 zł/ rok, 737,97 zł/m-c.

Niepubliczne przedszkola niebędące przedszkolami specjalnymi, niespełniające warunków określonych w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację
z budżetu Gminy Strzegom w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli tj. – 6.641,72 zł/rok, 553,48 zł/m-c.

Niepubliczne punkty przedszkolne niespełniające warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Strzegom
w wysokości 40% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli tj. – 3.542,25 zł/rok, 295,19 zł/m-c.

Publiczna szkoła podstawowa – 8.309,87 zł/rok, 692,49 zł/m-c.
Publiczne szkoły, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Strzegom w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół danego typu i rodzaju.

Publiczna szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny – 2.525,60 zł/rok, 210,47 zł/m-c.
Publiczne szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami
podstawowymi specjalnymi, otrzymują na każdego ucznia tego oddziału przedszkolnego z budżetu Gminy Strzegom dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny.

Uczniowie niepełnosprawni – na podstawie Metryczki subwencji oświatowej 2016
(stawki obowiązują do czasu otrzymania przez Gminę Strzegom metryczki na rok 2017)

Roczna kwota dotacji na ucznia słabowidzącego w szkole podstawowej wynosi:
standard finansowy A (5.278,0717) x współczynnik korygujący Di dla gminy (1,0278699834)
x ( Sa + P1 + P3 + P5) = 24.304,77 zł
Sa = 1   uczniowie statyst. szkół publicznych
P1 = 0,40  dla uczniów szkół podst. zlokalizowanych na terenach wiejskich
P3 = 0,18  uczniowie szkół podst. liczących do 70 uczniów
P5 = 2,90  dla uczniów słabowidzących
24.304,77 : 12 m-cy = 2.025,40 zł/ m-c.

Przedszkole, punkt przedszkolny

Roczna kwota dotacji na dziecko słabosłyszące, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wynosi:
waga w algorytmie podziału subwencji (P37=4,000) x współczynnik korygujący Di dla gminy (1,0278699834) x standard finansowy A (5.278,0717) = 21.700,69 zł
21.700,69 : 12 m-cy = 1.808,39 zł/ m-c.

Roczna kwota dotacji na dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną wynosi:
waga w algorytmie podziału subwencji (P45=9,500) x współczynnik korygujący Di dla gminy (1,0278699834) x standard finansowy A (5.278,0717) = 51.539,13 zł
51.539,13 : 12 m-cy = 4.294,93 zł/ m-c.

Roczna kwota dotacji na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi:
waga w algorytmie podziału subwencji (P47=0,840) x współczynnik korygujący Di dla gminy (1,0278699834) x standard finansowy A (5.278,0717) = 4.557,15 zł
4.557,15 : 12 m-cy = 379,77 zł/ m-c.

Statystyczna liczba dzieci/ uczniów ustalona na podstawie danych Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2016 r.

SZKOŁA PODSTAWOWA  (klasy I-VI)

Liczba uczniów ogółem
w tym:
1438
- liczba uczniów pełnosprawnych (bez orzeczeń) 1369
- liczba uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  69
- liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających opinię
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. art. 71b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
0
- liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  0

 PREZDSZKOLE/ Oddział przedszkolny w szkole

Liczba uczniów ogółem
w tym:
470 157
- liczba uczniów pełnosprawnych (bez orzeczeń) 465 154
- liczba uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 4 3
- liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o której mowa w art. art. 71b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 1 0
- liczba uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 0 0

 
Podstawowe kwoty dotacji na 2017 rok - I aktualizacja- PDF (04.04.2017)
Podstawowe kwoty dotacji na 2017 rok - II aktualizacja - PDF (19.10.2017)

Podstawowe kwoty dotacji na 2018 rok - PDF (15.01.2018)
Podstawowe kwoty dotacji na 2018 rok - I aktualizacja - PDF (19.04.2018)
Podstawowe kwoty dotacji na 2018 rok - II aktualizacja - PDF (30.09.2018)

Podstawowe kwoty dotacji na 2019 rok - PDF (15.01.2019)
Podstawowe kwoty dotacji na 2019 rok - I aktualizacja - PDF (29.04.2019)

 

Wytworzył:
Roksana Chańko
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-23 12:58:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2019-04-29 09:09:18)
 
 
ilość odwiedzin: 4271142

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X