☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Urząd Miejski w Strzegomiu

Środa 19.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatki i opłaty lokalne 2012

Podatki i opłaty lokalne 2012


WYDZIAŁ PODATKOWY
tel. (74) 85-60-509, 85-60-510, 85-60-528


 
Informacja ogólna
Należności z tytułu:

  ·  podatków i opłat lokalnych 
  ·  opłaty eksploatacyjnej, 
  ·  mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską Gminy Strzegom, 
  ·  czynszu dzierżawnego, 
  ·  opłat za wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia komunalnego oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

płatne są w kasie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (czynna: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8.30-15.00, wtorek w godzinach 8.30-16.15, piątek w godzinach 8.30-13.30) lub na rachunek bankowy:
 
GMINA STRZEGOM
BZ WBK S.A. O/Strzegom
Nr 81 1090 2343 0000 0005 9800 0229
 
W przelewie należy określić NIP podatnika, rodzaj podatku (opłaty) oraz okres, którego wpłata dotyczy.
 
Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) - zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu (nie dotyczy podatków niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej).
Zapłata opłaty skarbowej przez wszystkie podmioty oraz zapłata podatków przez mikroprzedsiębiorców może nastąpić również w gotówce.
PRZY WPŁATACH DOKONYWANYCH PO UPŁYWIE TERMINU PŁATNOŚCI DO KWOTY PODATKU (OPŁATY) NALEŻY DOLICZYĆ ODSETKI ZA ZWŁOKĘ. Istnieje możliwość telefonicznego uzgodnienia wysokości odsetek za zwłokę na dzień wpłaty pod numerami telefonów (074) 85 60 509, (074) 85 60 510.
 
Skrócone wykazy stawek podatkowych

·  Skrócony wykaz stawek podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłaty od posiadania psów 

o    /pdf/ 

·  Skrócony wykaz stawek podatku od środków transportowych

o    /pdf/


 
1. Podatek od nieruchomości 
 
UCHWAŁA NR 109/11
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2011r. Nr 257, poz. 4752)

·  /pdf/

Druk IN - 1
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (wypełniają osoby fizyczne) 

·  /pdf/   /doc/

Druk ZN – 1/A
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI – „DANE O NIERUCHOMOŚCIACH” (wypełniają osoby fizyczne) 

·  /pdf/   /doc/

Druk DN - 1
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) 

·  /pdf/   /doc/

Druk ZN – 1/A
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI – „DANE O NIERUCHOMOŚCIACH” (wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) 

·  /pdf/   /doc/

UCHWAŁA NR 61/08
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 29 października 2008 r.
w sprawie udzielania przez Gminę Strzegom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2008r. Nr 306 poz. 3605) 

· /pdf/


  
2. Podatek od środków transportowych  
 
UCHWAŁA NR 110/11
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2011r. Nr 257 poz. 4753)

·  /pdf/

DEKLARACJA DT-1
Na podatek od środków transportowych 

·  /pdf/ 

DT-1/A
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1
o posiadanych środkach transportowych 

· /pdf/    3. Podatek rolny 

UCHWAŁA NR 108/11
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2011r. Nr 257 poz.4751)

·  /pdf/

Druk IR – 1
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO (wypełniają osoby fizyczne) 

· /pdf/   /doc/

Druk ZR – 1/A
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO – „DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH” (wypełniają osoby fizyczne) 

·  /pdf/   /doc/

Druk DR – 1
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY (wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) 

·  /pdf/   /doc/

Druk ZR – 1/A
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK ROLNY – „DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH” (wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) 

·  /pdf/   /doc/


  
4. Podatek leśny
 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi (...) równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r. (M.P. Nr 95, poz. 970) - średnia cena sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku leśnego wynosi 186,68 zł za 1 m3.
Biorąc pod uwagę powyższe stawka podatku leśnego za jeden hektar, obowiązująca w 2012 roku, wynosi (stawkę należy stosować z dokładnością do czterech miejsc po przecinku):
0,220 m3 x 186,68 zł/m3 = 41,0696 zł


Druk IL– 1
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (wypełniają osoby fizyczne) 

·  /pdf/   /doc/

Druk ZL – 1/A
ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO – „DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH” (wypełniają osoby fizyczne) 

·  /pdf/   /doc/

 Druk DL-1
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) 

·  /pdf/   /doc/

Druk ZL – 1/A
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY – „DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH” (wypełniają osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) 

·  /pdf/   /doc/5. Opłata od posiadania psów 
 
UCHWAŁA Nr 81/10
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 27 października 2010 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2010r. Nr 218 poz. 3499)

·  /pdf/
  

6. WZORY FORMULARZY INFORMACJI i DEKLARACJI PODATKOWYCH 
 
UCHWAŁA Nr 111/11
Rady Miejskiej w Strzegomiu
z dnia 23 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2011r. Nr 257 poz. 4754)

 


 

Wytworzył:
Anna Najda
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-02-01 12:53:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-02-01 12:54:24)
 
 
ilość odwiedzin: 3956183

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X