☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-01-25
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2026,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-02-01 14:28:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2026,(1.38 MB)
12/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-01-25
utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-02-01 14:28:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - utworzenia spółki z ograniczona odpowiedzialnością pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,(193 KB)
2/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-01-25
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-02-01 14:28:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok,(803.32 KB)
3/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-01-25
sprawozdania z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu za 2017 rok,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-02-01 14:28:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - sprawozdania z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu za 2017 rok,(2.29 MB)
4/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-02-01
planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2018 rok,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-02-01 14:28:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2018 rok,(2.31 MB)
5/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-01-25
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 4 miasta Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-02-01 14:28:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-03-19 13:51:04)
Pobierz dokument - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 4 miasta Strzegom,(2.6 MB)
6/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-01-25
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-02-01 14:28:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-03-19 13:51:04)
Pobierz dokument - ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania,(1.75 MB)
7/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-01-25
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-02-01 14:28:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-03-19 13:51:04)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,(180.67 KB)
8/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-01-25
udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizacje zadania pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2884D na odcinku Pasieczna - Stanowice " na terenie Gminy Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-02-01 14:28:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizacje zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej nr 2884D na odcinku Pasieczna - Stanowice  na terenie Gminy Strzegom,(189.05 KB)
9/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-01-25
udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizacje zadań związanych z budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-02-01 14:28:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizacje zadań związanych z budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom,(189.58 KB)
10/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-01-25
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-02-01 14:28:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-03-19 13:51:04)
Pobierz dokument - zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,(955.21 KB)
11/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-01-25
zabezpieczenia środków finansowych na zadanie w ramach 'programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018",

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-02-01 14:28:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zabezpieczenia środków finansowych na zadanie w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018,(211.69 KB)
13/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-01-25
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Graniczna, w gminie Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-02-01 14:28:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Graniczna, w gminie Strzegom,(384.1 KB)
14/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-01-29
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 12/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-02-01 14:28:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 12/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,(183.47 KB)
15/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-01-29
zmian budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-02-01 14:28:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok,(449.63 KB)
16/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-01-29
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 5 miasta Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-02-01 14:28:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 5 miasta Strzegom,(382.2 KB)
17/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-03-14
zmieniająca uchwałę Nr 9/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizacje zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-03-19 13:51:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 9/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizacje zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom,(192.92 KB)
18/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-03-14
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2026,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-03-19 13:51:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2026,(1.4 MB)
19/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-03-14
zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-03-19 13:51:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018,(1.19 MB)
20/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-03-14
szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-03-19 13:51:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,(193.12 KB)
21/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-03-14
przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2018 roku",

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-03-19 13:51:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2018 roku,(361.52 KB)
22/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-03-14
uchwalenia "wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu na lata 2018-2020",

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-03-19 13:51:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwalenia wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu na lata 2018-2020,(415.47 KB)
23/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-03-14
podziału gminy Strzegom na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-03-19 13:51:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - podziału gminy Strzegom na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,(301.57 KB)
24/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-04-12
przekazania środków finansowych dla policji,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-04-16 11:11:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przekazania środków finansowych dla policji,(194.12 KB)
25/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-04-12
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-04-16 11:11:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu,(191.15 KB)
27/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-04-12
zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-04-16 11:11:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018,(700.09 KB)
26/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-04-12
udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą "przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica-etap II",

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-04-16 11:11:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica-etap II,(200.76 KB)
28/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-04-12
zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-04-16 11:11:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
 (177.05 KB)
29/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-04-12
podziału Gminy Strzegom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-04-16 11:11:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - podziału Gminy Strzegom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych, (314.5 KB)
30/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-04-12
przystąpienia Gminy Strzegom do porozumienia o współpracy w ramach projektu pod nazwa "Świat Kamienia",

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-04-16 11:11:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia Gminy Strzegom do porozumienia o współpracy w ramach projektu pod nazwa Świat Kamienia,(231.64 KB)
31/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-04-26
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2026,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-05-07 11:01:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2026,(1.81 MB)
32/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-04-26
zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-05-07 11:01:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018,(1.77 MB)
33/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-04-26
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-05-07 11:01:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,(181.4 KB)
34/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-04-26
udzielenia w 2018 roku dotacji z budżetu Gminy Strzegom, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-05-07 11:01:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia w 2018 roku dotacji z budżetu Gminy Strzegom, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Strzegom,(197.45 KB)
35/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-05-23
zmian w budżecie Gminy Strzegom na rok 2018

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-05-28 10:47:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian w budżecie Gminy Strzegom na rok 2018(904.34 KB)
36/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-06-15
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzegom za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2017 rok,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-06-21 15:59:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzegom za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2017 rok,(190.98 KB)
37/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-06-15
udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-06-21 15:59:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,(190.55 KB)
38/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-06-15
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-06-21 15:59:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027,(1.62 MB)
39/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-06-15
zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-06-21 15:59:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018,(1.14 MB)
40/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-06-15
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-06-21 15:59:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-07-16 12:40:26)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe,(187.57 KB)
41/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-06-15
zmieniająca uchwałę nr 30/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica"

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-06-21 15:59:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę nr 30/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Strzegom-Wieśnica(194.76 KB)
42/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-06-15
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji z budżetu Gminy Strzegom na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-06-21 15:59:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji z budżetu Gminy Strzegom na prace konserwatorskie, restauratorskie, lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Strzegom,(205.3 KB)
43/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-06-15
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w części obrębów Goczałków, Rogoźnica, Żelazów,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-06-21 15:59:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w części obrębów Goczałków, Rogoźnica, Żelazów,(1.85 MB)
44/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-06-15
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie linii 100 kV w obrębach: Tomkowice, Granica, Modlęcin, Olszany, w Gminie Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-06-21 15:59:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w sąsiedztwie linii 100 kV w obrębach: Tomkowice, Granica, Modlęcin, Olszany, w Gminie Strzegom,(1.56 MB)
45/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-06-15
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Goczałków Górny, w gminie Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-06-21 15:59:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-07-16 12:40:22)
Pobierz dokument - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Goczałków Górny, w gminie Strzegom,(10.64 MB)
46/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-06-15
przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2018-2021,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-06-21 15:59:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2018-2021,(330.74 KB)
47/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-07-09
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-07-16 11:54:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027,(1.21 MB)
48/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-07-09
zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-07-16 11:54:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na  rok 2018,(1 MB)
49/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-07-09
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji z budżetu Gminy strzegą, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-07-16 11:54:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji z budżetu Gminy strzegą, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Strzegom,(201.75 KB)
50/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-07-09
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Strzegom miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-07-16 11:54:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:53)
Pobierz dokument - ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Strzegom miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,(215.65 KB)
51/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-07-09
przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r.,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-07-16 12:40:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r.,(2.74 MB)
52/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-08-28
udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn." Przebudowa drogi powiatowej nr 2883D w miejscowości Godzieszówek,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-09-13 08:47:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2883D w miejscowości Godzieszówek,(190.48 KB)
53/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-08-28
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-09-13 08:47:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027(1.38 MB)
54/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-08-28
zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-09-13 08:47:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018,(1.02 MB)
55/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-08-28
zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia - lamp hybrydowych w Gminie Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-09-13 08:47:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia - lamp hybrydowych w Gminie Strzegom,(193.57 KB)
56/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-08-28
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-09-13 08:47:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:25:39)
Pobierz dokument - regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom,(335.01 KB)
57/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-08-28
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-09-13 08:47:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:25:39)
Pobierz dokument - określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,(317.16 KB)
58/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-08-28
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-09-13 08:47:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:25:39)
Pobierz dokument - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom,(1.84 MB)
59/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-09-04
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Międzyrzecze, w gminie Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-09-13 08:47:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:25:39)
Pobierz dokument - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wsi Międzyrzecze, w gminie Strzegom,(1.06 MB)
60/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-08-28
zmieniająca uchwałę Nr 50/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Strzegom miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-09-13 08:47:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:53)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 50/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Strzegom miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,(201.84 KB)
61/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-09-27
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027,(1.55 MB)
62/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-09-27
zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018,(1.4 MB)
63/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-09-27
przyjęcia Deklaracji Świdnickiej,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przyjęcia Deklaracji Świdnickiej,(272.49 KB)
64/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-09-27
przystąpienia Gminy Strzegom do porozumienia o współpracy w ramach projektu pod nazwą "Krwią i żelazem": śladami wojen prusko-austriackich",

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia Gminy Strzegom do porozumienia o współpracy w ramach projektu pod nazwą Krwią i żelazem: śladami wojen prusko-austriackich,(218.04 KB)
65/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-09-27
przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Strzegom 2030,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Strzegom 2030,(1.54 MB)
66/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-09-27
utworzenia Żłobka Nr 1 w Strzegomiu, ul. T. Kościuszki 51 i nadania statutu,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - utworzenia Żłobka Nr 1 w Strzegomiu, ul. T. Kościuszki 51 i nadania statutu,(298.69 KB)
67/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-09-27
zmieniająca uchwałę Nr 56/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 56/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom,(185.48 KB)
68/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-09-27
zmieniająca uchwałę Nr 57/18 rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 57/18 rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,(192.63 KB)
69/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-11
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027,(1.48 MB)
70/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-11
zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018,(1.14 MB)
71/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-11
regulaminu krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - regulaminu krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w Strzegomiu,(291.67 KB)
72/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-11
utworzenia Przedszkola Nr 1 z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu przy ul. T. Kościuszki 51 i nadania statutu,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - utworzenia Przedszkola Nr 1 z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu przy ul. T. Kościuszki 51 i nadania statutu,(326.15 KB)
73/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-11
zmieniająca uchwałę Nr 22/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Strzegomiu",

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 22/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. w Strzegomiu,(385.19 KB)
74/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-11
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Morawa , w Gminie Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Morawa , w Gminie Strzegom,(1.48 MB)
75/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-11
oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:10)
Ostatnio zmodyfikował:
76/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-11
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Olszany w Gminie Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Olszany w Gminie Strzegom,(1.65 MB)
77/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-11
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 3 miasta Strzegom,(1.56 MB)
78/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-11
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego w obrębach Rogoźnica, Goczałków, Żółkiewka i Żelazów,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego w obrębach Rogoźnica, Goczałków, Żółkiewka i Żelazów,(3.62 MB)
79/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-11
uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok,(308.26 KB)
80/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-11
przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony wałbrzyski i jeleniogórski (NUTS 3) - Strategia Rozwoju Sudety 2030,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony wałbrzyski i jeleniogórski (NUTS 3) - Strategia Rozwoju Sudety 2030,(5.56 MB)
81/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-19
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027,(1.46 MB)
82/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-19
zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018,(1.38 MB)
83/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-19
zmian Statutu Gminy Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:53)
Pobierz dokument - zmian Statutu Gminy Strzegom,(301.51 KB)
84/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-19
zmieniająca uchwałę Nr 10/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Bartoszówek,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:53)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 10/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Bartoszówek,(190.72 KB)
85/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-19
zmieniająca uchwałę Nr 11/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dni 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Goczałków,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:53)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 11/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dni 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Goczałków,(190.71 KB)
86/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-19
zmieniająca uchwałę Nr 13/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Godzieszówek,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:53)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 13/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Godzieszówek,(190.25 KB)
87/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-19
zmieniająca uchwałę Nr 14/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Granica,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:53)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 14/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Granica,(186.88 KB)
88/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-19
zmieniająca uchwałę Nr 15/07 Rady miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Graniczna,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:53)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 15/07 Rady miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Graniczna,(189.79 KB)
89/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-19
zmieniająca uchwałę Nr 16/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Grochotów,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:53)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 16/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Grochotów,(191.84 KB)
90/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-19
zmieniająca uchwałę Nr 17/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie sołectwa Jaroszów,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:52)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 17/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie sołectwa Jaroszów,(190.97 KB)
91/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-19
zmieniająca uchwałę Nr 18/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Kostrza,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:52)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 18/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Kostrza,(190.71 KB)
92/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-19
zmieniająca uchwałę Nr 19/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Międzyrzecze,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:52)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 19/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Międzyrzecze,(189.34 KB)
93/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-19
zmieniająca uchwałę Nr 20/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Modlęcin,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:52)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 20/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Modlęcin,(189.22 KB)
95/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-19
zmieniająca uchwałę nr 22/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Olszany,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:53)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę nr 22/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Olszany,(189.05 KB)
96/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-19
zmieniająca uchwałę Nr 23/07 rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Rogoźnica,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:53)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 23/07 rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Rogoźnica,(191.52 KB)
94/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-19
zmieniająca uchwałę Nr 21/07 rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Morawa,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:53)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 21/07 rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Morawa,(188.96 KB)
97/18
Zaprojektowany
Z dnia
2018-10-19
zmieniajaca uchwałę Nr 24/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Rusko,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniajaca uchwałę Nr 24/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Rusko,(191.14 KB)
98/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-19
zmieniająca uchwałę Nr 25/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Skarżyce,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:53)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 25/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Skarżyce,(190.57 KB)
99/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-19
zmieniająca uchwałę Nr 26/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Stanowice,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:53)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 26/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Stanowice,(189 KB)
100/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-26
zmieniająca uchwałę Nr 27/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Stawiska,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:51)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 27/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Stawiska,(189.91 KB)
101/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-26
zmieniająca uchwałę Nr 28/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:51)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 28/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Strzegom,(188.48 KB)
102/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-19
zmieniająca uchwałę Nr 29/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Tomkowice,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:51)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 29/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Tomkowice,(191.13 KB)
103/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-19
zmieniająca uchwałę Nr 30/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Wieśnica,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:51)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 30/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Wieśnica,(190.05 KB)
104/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-26
zmieniająca uchwałę Nr 31/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 20107 r. w sprawie statutu sołectwa Żelazów,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:51)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 31/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 20107 r. w sprawie statutu sołectwa Żelazów,(189.88 KB)
105/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-19
zmieniająca uchwałę Nr 32/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Żółkiewka,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:51)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 32/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Żółkiewka,(191.53 KB)
106/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-19
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 5 miasta Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:51)
Pobierz dokument - uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 5 miasta Strzegom,(3.09 MB)
107/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-10-19
Regulaminów obiektów sportowych w Strzegomiu,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:16:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:52)
Pobierz dokument - Regulaminów obiektów sportowych w Strzegomiu,(992.67 KB)
108/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-11-14
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-11-19 13:35:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:52)
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027(1.45 MB)
109/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-11-14
zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-11-19 13:35:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-11-27 16:49:08)
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018(1.44 MB)
110/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-11-14
utworzenia Przedszkola Nr 1 z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu przy ul. T. Kościuszki 51 i nadania statutu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-11-19 13:35:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-11-20 16:01:50)
Pobierz dokument - utworzenia Przedszkola Nr 1 z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu przy ul. T. Kościuszki 51 i nadania statutu(325.08 KB)
111/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-11-14
zaciągnięcia pożyczki na zadanie pod nazwą: " Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r. - etap I"

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-11-19 13:35:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zaciągnięcia pożyczki na zadanie pod nazwą:  Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r. - etap I(208.6 KB)
112/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-11-14
zaciągnięcia pożyczki na zadanie pod nazwą: "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r. - etap IIA"

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-11-19 13:35:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zaciągnięcia pożyczki na zadanie pod nazwą: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r. - etap IIA(210.27 KB)
113/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-11-14
zaciągnięcia pożyczki na zadanie pod nazwą: " Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r. - etap - IIB"

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-11-19 13:35:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zaciągnięcia pożyczki na zadanie pod nazwą:  Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r. - etap - IIB (210.19 KB)
114/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-11-14
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu krytej pływalni " Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-11-19 13:35:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:51)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu krytej pływalni  Dolnośląski Delfinek w Strzegomiu(186.09 KB)
115/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-11-23
wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-11-27 16:49:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu(186.43 KB)
116/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-12-10
zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018 --2027

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-11 14:50:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018 --2027(1.47 MB)
117/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-12-10
zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-11 14:50:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018(1.2 MB)
118/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-12-10
emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-11 14:50:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu(180.3 KB)
119/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-12-10
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Strzegomia

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Strzegomia(200.4 KB)
120/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-12-10
zmiany Statutu Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmiany Statutu Gminy Strzegom(174.56 KB)
121/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-12-10
zmieniająca uchwałę Nr 12/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Goczałków Górny

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 12/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Goczałków Górny(192.04 KB)
122/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-12-10
zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy Strzegom(182.25 KB)
123/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-12-10
zmiany Regulaminów obiektów sportowych w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmiany Regulaminów obiektów sportowych w Strzegomiu(189.85 KB)
124/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-12-10
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom(320.29 KB)
125/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-12-10
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strzegomiu(192.35 KB)
126/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-12-10
ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu(191.87 KB)
127/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-12-10
ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Strzegomiu(191.63 KB)
128/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-12-10
ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu(196.93 KB)
129/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-12-10
wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu(192.33 KB)
137/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-12-28
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 128/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-01-10 08:26:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 128/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.(192.91 KB)
Załączniki

136/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-12-28
Uchwała w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2019 rok

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-01-10 08:26:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2019 rok(3.79 MB)
135/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-12-28
Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-01-10 08:26:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała w sprawie w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029.(1.16 MB)
134/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-12-28
Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023".

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-01-10 08:26:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.(195.34 KB)
133/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-12-28
Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-01-10 08:26:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,(187.86 KB)
Załączniki

132/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-12-28
Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2018 roku,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-01-10 08:26:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2018 roku,(319.7 KB)
131/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-12-28
Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzegom na rok 2018,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-01-10 08:26:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzegom na rok 2018,(1018.66 KB)
130/18
Obowiązujący
Z dnia
2018-12-28
Uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-01-10 08:26:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała  w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027,(1.46 MB)
 
 
liczba odwiedzin: 5242837

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X