Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Urząd Miejski w Strzegomiu

Niedziela 19.08.2018

zaawansowane

Budżet Obywatelski 2019

Budzet Obywatelski 2019

Zasady Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok.

Już dziś publikujemy Zasady Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok,  by umożliwić Państwu zaplanowanie i przygotowanie ciekawych propozycji projektów. Od 17 lipca można skorzystać z pomocy Punktu Konsultacyjnego, który udzieli Państwu niezbędnych informacji, bądź pokieruje do właściwego wydziału Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Wzorem lat poprzednich pracownicy urzędu będą służyli wnioskodawcom pomocą przy planowaniu zadań inwestycyjnych.  Proszę pamiętać, że propozycje projektów zadań inwestycyjnych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego można będzie składać od 6 sierpnia do 14 września 2018r.

Jakie zadania można zgłosić?
Wyodrębniono dwie kategorie zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego:
1.    zadania małe, których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 50 000,00 zł,
2.    zadania duże, których szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 000,00 zł i jednocześnie nie przekracza kwoty 300 000,00 zł.
Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego muszą mieć charakter inwestycyjny i mieścić się w zakresie zadań własnych gminy.

Ile pieniędzy przeznaczamy na realizację zadań?
Pula środków przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa:
1.    małych wynosi 100 000,00 zł,
2.    dużych  wynosi 300 000,00 zł.

Kto może złożyć projekt?
Projekt zadania ma prawo złożyć każda osoba fizyczna, będąca mieszkańcem miasta Strzegom, która w dniu 17 lipca 2018r. miała ukończony szesnasty rok życia. Projekt zadania może złożyć także organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie miasta Strzegom.

Czy w procesie tworzenia budżetu obywatelskiego mogą brać udział osoby niepełnoletnie?
Tak, pod warunkiem, że w dniu 17 lipca 2018r. miały ukończony szesnasty rok życia i ich prawny opiekun wyrazi zgodę na udział w tym procesie na odpowiednim formularzu dostępnym pod ogłoszeniem, a także w Punkcie Konsultacyjnym.

Jak złożyć projekt?
Projekt zadania składa się na formularzu zgłoszeniowym zawierającym co najmniej 30 podpisów popierających projekt mieszkańców miasta Strzegom, którzy w dniu 17 lipca 2018r. mieli ukończony szesnasty rok życia.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod ogłoszeniem, a także w Punkcie Konsultacyjnym. Należy go wypełnić komputerowo lub pismem maszynowym za wyjątkiem danych osób popierających projekt, które mogą być wpisane ręcznie w czytelny sposób.
W przypadku, gdy projekt składa organizacja pozarządowa – nie ma wymogu zbierania podpisów mieszkańców miasta Strzegom popierających projekt.
Wypełnione formularze należy składać w terminie 6 sierpnia -14 września 2018r. w Wydziale Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w godzinach pracy Urzędu.
Dopuszcza się przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku o terminie wpływu formularza decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Kiedy promować projekt wśród mieszkańców?
Dnia  1 października 2018 r. udostępniona zostanie do publicznej wiadomości lista projektów podlegających głosowaniu w miejscowych środkach przekazu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Budżet Obywatelski Miasta Strzegom”
Okres od 1 do 22 października 2018r. będzie czasem promocji projektów podlegających głosowaniu prowadzonej przez zgłaszających projekt.

Gdzie, jak i kiedy można głosować na projekty?

Głosowanie zaplanowano na 26 – 28 października 2018r.

Lokal wyborczy podobnie jak w latach ubiegłych będzie się znajdował w Urzędzie Stanu Cywilnego, przy ul. Świdnickiej 15-17 i będzie czynny w nw. godzinach:
26.10.2018r. (piątek) 15.00-19.00
27.10.2018r. (sobota) 9.00-19.00
28.10.2018r. (niedziela) 9.00-19.00
Głosujący otrzyma 2 karty do głosowania: 1 kartę do głosowania na projekty małe i 1 kartę do głosowania na projekty duże. Na każdej z kart można będzie wybrać jeden projekt.
Głosować będzie można również w tych dniach czyli od 26 do 28 października poprzez platformę internetową E-Urząd pod warunkiem posiadania profilu zaufanego. Profil zaufany można założyć po 31 lipca w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Punkt Konsultacyjny
W okresie 17 lipca - 27 października 2018r. w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (parter, pokój nr 15) funkcjonuje Punkt Konsultacyjny, czynny:
w lipcu i sierpniu:
poniedziałek 7.00-15.00
wtorek 7.00-16.30
środa 7.00-15.00
czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-13.30

w czerwcu, wrześniu i w październiku:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-17.30
środa 8.00-16.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-14.30

Kiedy poznamy wyniki głosowania?
Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do dnia 5 listopada 2018r.  na stronie internetowej www.strzegom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Budżet Obywatelski Miasta Strzegom”.
Poniżej zamieszczono niezbędne dokumenty i formularze:
- Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok
- Projekt Zarządzenia Burmistrza Strzegomia w sprawie wprowadzenia zasad Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Poniżej zamieszczono niezbędne dokumenty i formularze:

  • Informacja o wyniku konsultacji społecznych - PDF
  • ZARZĄDZENIE NR 200/B/2018 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok - PDF
  • Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim Miasta Strzegom na 2019 rok - PDF
  • Formularz zgłoszeniowy - PDF
  • Zgoda opiekuna prawnego - PDF

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-07-17 14:22:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2018-08-02 13:01:02)
 
 
ilość odwiedzin: 3696568

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X