☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 30.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-01-28
zmian w budżecie Gminy Strzegom na rok 2019

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-02-07 10:00:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmian w budżecie Gminy Strzegom na rok 2019(580.88 KB)
2/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-01-28
określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-02-07 10:00:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom(363.13 KB)
3/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-01-28
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-02-07 10:00:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania(447.54 KB)
4/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-01-28
zasad udzielania, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Strzegom na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych budynków do gminnego systemu kanalizacji zbiorczej

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-02-07 10:00:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zasad udzielania, trybu postępowania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Strzegom na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych budynków do gminnego systemu kanalizacji zbiorczej(701.71 KB)
5/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-01-28
planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2019 rok

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-02-07 10:00:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2019 rok(2.8 MB)
6/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-01-28
zmieniająca uchwałę Nr 126/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-02-07 10:00:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 126/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu(192.61 KB)
7/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-01-28
zmieniająca uchwałę nr 127/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-02-07 10:00:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę nr 127/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Strzegomiu(191.68 KB)
8/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-01-28
powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o. o. prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-02-07 10:00:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o. o. prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)(192.65 KB)
9/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-13
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-28 14:23:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2019-04-08 10:08:06)
Pobierz dokument - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,(207.29 KB)
Załączniki

11/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-13
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-28 14:23:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029,(949.64 KB)
12/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-13
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-28 14:23:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019,(1.46 MB)
13/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-13
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-28 14:23:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom,(192.58 KB)
14/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-13
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-28 14:23:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu,(194.55 KB)
15/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-13
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2019 roku",

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-28 14:23:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2019 roku,(361.48 KB)
16/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-13
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 56/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzegom w ramach programu priorytetowego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego",

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-28 14:23:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 56/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzegom w ramach programu priorytetowego pn.: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego,(214.77 KB)
17/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-13
w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strzegom na lata 2019-2033,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-28 14:23:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strzegom na lata 2019-2033,(2.65 MB)
18/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-13
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w historycznym centrum miasta Strzegomia,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-28 14:23:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w historycznym centrum miasta Strzegomia,(9.18 MB)
19/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-13
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obr. wsi Granica, w gminie Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-28 14:23:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obr. wsi Granica, w gminie Strzegom,(1.02 MB)
20/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-13
w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-28 14:23:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne,(1.21 MB)
21/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-13
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-28 14:23:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,(1.57 MB)
22/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-13
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-28 14:23:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,(190.87 KB)
23/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-13
w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-28 14:23:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady,(180.8 KB)
24/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-13
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Miejskiej,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-28 14:23:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu do dokonywania czynności związanych z podróżą służbową Przewodniczącego Rady Miejskiej,(192.69 KB)
25/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-13
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 127/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Strzegomiu,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-28 14:23:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 127/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Strzegomiu,(195.29 KB)
26/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-13
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 128/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-28 14:23:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 128/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu,(197.89 KB)
27/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-03-13
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 129/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-28 14:23:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmieniająca uchwałę Nr 129/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.(192.52 KB)
28/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-24
Uchwała nr 28/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzegom na rok 2019

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-05-09 14:07:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała nr 28/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzegom na rok 2019(1.5 MB)
29/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-24
Uchwała nr 29/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-05-09 14:07:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała nr 29/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029(879.55 KB)
30/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-24
Uchwała nr 30/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-05-09 14:07:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała nr 30/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso(200.14 KB)
38/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-24
Uchwała nr 38/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu zmieniająca uchwałę Nr 30/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-05-09 14:07:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała nr 38/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu zmieniająca uchwałę Nr 30/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica(195.56 KB)
31/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-24
Uchwała nr 31/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. "Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej ",

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-05-09 14:07:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała nr 31/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego do realizacji projektu pn. Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej ,(205.54 KB)
32/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-24
Uchwała nr 32/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu kadencji 2016-2019

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-05-09 14:07:02)
Ostatnio zmodyfikował:
33/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-24
Uchwała nr 33/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie przyjęcia do realizacji w latach 2019-2020 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-05-09 14:07:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała nr 33/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie przyjęcia do realizacji w latach 2019-2020 Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020(387.84 KB)
Załączniki

34/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-24
Uchwała nr 34/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz określenia granic ich obwodów

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-05-09 14:07:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała nr 34/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz określenia granic ich obwodów(303.01 KB)
37/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-24
Uchwała nr 37/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu Gminy Strzegom na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-05-09 14:07:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała nr 37/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu Gminy Strzegom na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Strzegom.(198.47 KB)
36/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-24
Uchwała nr 36/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-05-09 14:07:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2019-06-24 09:49:07)
Pobierz dokument - Uchwała nr 36/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom(209.68 KB)
35/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-04-24
Uchwała nr 35/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na obszarze Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-05-09 14:07:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała nr 35/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na obszarze Gminy Strzegom(204.33 KB)
39/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-05-22
Uchwała nr 39/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029,

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-24 09:49:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała nr 39/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029,(909.44 KB)
40/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-05-22
Uchwała nr 40/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 maja 2019 roku zmian w budżecie Gminy Strzegom na rok 2019,

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-24 09:49:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała nr 40/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 maja 2019 roku zmian w budżecie Gminy Strzegom na rok 2019,(826.87 KB)
41/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-05-22
Uchwała nr 41/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr 20/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-24 09:49:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała nr 41/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr 20/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne(1.46 MB)
42/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-05-22
Uchwała nr 42/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr 56/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom,

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-24 09:49:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument -  Uchwała nr 42/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr 56/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom,(192.7 KB)
43/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-05-22
Uchwała nr 43/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr 22/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-24 09:49:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała nr 43/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę Nr 22/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(188.1 KB)
44/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-05-22
Uchwała nr 44/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obr. 3 miasta Strzegom,

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-24 09:49:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała nr 44/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obr. 3 miasta Strzegom,(571.04 KB)
45/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-05-22
Uchwała nr 45/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę nr 21/09 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-24 09:49:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała nr 45/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 maja 2019 roku zmieniająca uchwałę nr 21/09 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,(201.6 KB)
46/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-05-22
Uchwała nr 46/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego z dnia 10.03.2019 r. mieszkańców Goczałkowa Górnego przeciwko ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzonych w dniu 4.03.2019 r.

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-24 09:49:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała nr 46/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego z dnia 10.03.2019 r. mieszkańców Goczałkowa Górnego przeciwko ważności wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzonych w dniu 4.03.2019 r.(203.48 KB)
47/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-05-22
Uchwała nr 47/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego z dnia 5.03.2019 r. mieszkańców Bartoszówka przeciwko ważności Wyborów Sołtysa oraz Rady Sołeckiej przeprowadzonych w dniu 27.02.2019 r.

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-24 09:49:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała nr 47/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego z dnia 5.03.2019 r. mieszkańców Bartoszówka przeciwko ważności Wyborów Sołtysa oraz Rady Sołeckiej przeprowadzonych w dniu 27.02.2019 r.(216.58 KB)
48/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-05-22
Uchwała nr 48/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminów obiektów sportowych w Strzegomiu

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-24 09:49:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała nr 48/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminów obiektów sportowych w Strzegomiu(188.29 KB)
49/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-06-06
Uchwała nr 49/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Strzegomia

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-24 09:49:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała nr 49/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Strzegomia(185.42 KB)
50/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-06-06
Uchwała nr 50/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzegom za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2018 rok

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-24 09:49:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała nr 50/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzegom za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2018 rok(193.42 KB)
51/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-06-06
Uchwała nr 51/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-24 09:49:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała nr 51/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok(195.95 KB)
52/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-06-06
Uchwała nr 52/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019 - 2029

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-24 09:49:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała nr 52/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019 - 2029(885.28 KB)
53/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-06-06
UCHWAŁA NR 53/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-24 09:49:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 53/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019(1.36 MB)
54/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-06-06
UCHWAŁA NR 54/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-24 09:49:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 54/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Strzegom(189.44 KB)
55/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-06-06
UCHWAŁA NR 55/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-24 09:49:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 55/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej(198.85 KB)
56/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-06-06
UCHWAŁA NR 56/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-24 09:49:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 56/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom(1.97 MB)
57/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-06-06
UCHWAŁA NR 57 / 19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Malinowej w mieście Strzegom

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-24 09:49:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 57 / 19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Malinowej w mieście Strzegom(1016.99 KB)
58/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-06-06
UCHWAŁA NR 58/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Międzyrzecze, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-24 09:49:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 58/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Międzyrzecze, w gminie Strzegom(4.2 MB)
59/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-06-06
UCHWAŁA NR 59/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 1 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-24 09:49:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 59/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie 1 miasta Strzegom(4.89 MB)
60/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-06-06
UCHWAŁA NR 60/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu samorządowej instytucji kultury - Strzegomskiego Centrum Kultury

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-24 09:49:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 60/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu samorządowej instytucji kultury - Strzegomskiego Centrum Kultury(186.23 KB)
61/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-07-11
UCHWAŁA NR 61/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-07-22 10:36:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 61/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029(917.41 KB)
62/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-07-11
UCHWAŁA NR 62/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-07-22 10:36:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 62/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019(1.59 MB)
63/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-07-11
UCHWAŁA NR 63/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w sąsiedztwie linii 110 kV w obrębach: Tomkowice, Granica, Modlęcin i Olszany, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-07-22 10:36:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 63/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w sąsiedztwie linii 110 kV w obrębach: Tomkowice, Granica, Modlęcin i Olszany, w gminie Strzegom(1.07 MB)
64/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-07-11
UCHWAŁA NR 64/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-07-22 10:36:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 64/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego(346.72 KB)
65/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-08-22
UCHWAŁA NR 65/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 22 sierpnia 2019 r.w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-09-02 11:53:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 65/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 22 sierpnia 2019 r.w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029(892.73 KB)
66/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-08-22
UCHWAŁA NR 66/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 22 sierpnia 2019 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-09-02 11:53:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 66/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 22 sierpnia 2019 r.w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019(1.02 MB)
67/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-08-22
UCHWAŁA NR 67/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 22 sierpnia 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Strzegom na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-09-02 11:53:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 67/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 22 sierpnia 2019 r.w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy
Strzegom na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad(211.29 KB)
68/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-08-22
UCHWAŁA NR 68/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 22 sierpnia 2019 r.w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Graniczna oraz w obrębie 2 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-09-02 11:53:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 68/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 22 sierpnia 2019 r.w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Graniczna oraz w obrębie 2 miasta Strzegom(5.06 MB)
69/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-08-22
UCHWAŁA NR 69/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 22 sierpnia 2019 r.w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-09-02 11:53:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 69/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 22 sierpnia 2019 r.w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.(223.19 KB)
70/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-08-22
UCHWAŁA NR 70/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 5 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-09-02 11:53:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 70/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 5 miasta Strzegom(258.39 KB)
71/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-08-22
UCHWAŁA NR 71/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 22 sierpnia 2019 r.w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję w latach 2020-2023

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-09-02 11:53:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 71/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 22 sierpnia 2019 r.w sprawie powołania Zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję w latach 2020-2023(193.21 KB)
72/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-08-22
UCHWAŁA NR 72/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 22 sierpnia 2019 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Olszany, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-09-02 11:53:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 72/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 22 sierpnia 2019 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębie wsi Olszany, w gminie Strzegom(10.97 MB)
73/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-09-27
UCHWAŁA NR 73/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-10-08 12:02:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 73/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029(1.34 MB)
74/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-09-27
UCHWAŁA NR 74/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-10-08 12:02:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 74/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019(1.13 MB)
75/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-09-27
UCHWAŁA NR 75/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 września 2019 r. w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie lokalnego transportu publicznego o charakterze użyteczności publicznej

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-10-08 12:02:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 75/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 września 2019 r. w sprawie porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie lokalnego
transportu publicznego o charakterze użyteczności publicznej(187.66 KB)
76/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-09-27
UCHWAŁA NR 76/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 1 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-10-08 12:02:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 76/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 1 miasta Strzegom(263.63 KB)
77/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-09-27
UCHWAŁA NR 77/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na budowę "Pomnika Ofiar Reżimu Nazistowskiego w Grabinie".

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-10-08 12:02:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 77/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na budowę Pomnika Ofiar Reżimu Nazistowskiego w Grabinie.(189.57 KB)
78/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-09-27
UCHWAŁA NR 78/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Strzegom na lata 2019 - 2021

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-10-08 12:02:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 78/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Strzegom na lata 2019 - 2021(1.28 MB)
79/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-09-27
UCHWAŁA NR 79/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu kadencji 2019-2022.

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-10-08 12:02:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 79/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu kadencji 2019-2022.(208.19 KB)
80/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-09-27
UCHWAŁA NR 80/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw.

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-10-08 12:02:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 80/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw.(270.67 KB)
81/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-09-27
UCHWAŁA NR 81/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję w latach 2020-2023

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-10-08 12:02:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 81/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 27 września 2019 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję w latach 2020-2023(193.02 KB)
82/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-11-07
UCHWAŁA NR 82/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-11-15 08:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 82/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029(1.55 MB)
83/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-11-07
UCHWAŁA NR 83/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-11-15 08:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 83/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019(1.16 MB)
84/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-11-07
UCHWAŁA NR 84/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-11-15 08:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 84/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości(202.06 KB)
85/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-11-07
UCHWAŁA NR 85/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 105/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Strzegomia, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania opłat.

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-11-15 08:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 85/19
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 105/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Strzegomia, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania opłat.(193.22 KB)
86/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-11-07
UCHWAŁA NR 86/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Nr 2 w Strzegomiu, ul. Jeleniogórska 19 i nadania statutu

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-11-15 08:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 86/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Nr 2 w Strzegomiu, ul. Jeleniogórska 19 i nadania statutu(297.69 KB)
87/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-11-07
UCHWAŁA NR 87/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 69/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-11-15 08:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 87/19
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 69/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.(201.1 KB)
88/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-11-07
UCHWAŁA NR 88/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 30/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica"

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-11-15 08:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 88/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 30/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica(193.44 KB)
89/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-11-07
UCHWAŁA NR 89/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-11-15 08:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 89/2019 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych(194.13 KB)
90/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-11-07
UCHWAŁA NR 90/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-11-15 08:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 90/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020(295.76 KB)
91/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-11-07
UCHWAŁA NR 91/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wystąpienia Gminy Strzegom ze Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-11-15 08:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 91/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wystąpienia Gminy Strzegom ze Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.(192.62 KB)
92/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-11-07
UCHWAŁA NR 92/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Strzegomia

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-11-15 08:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 92/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Strzegomia(195.38 KB)
93/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-11-07
UCHWAŁA NR 93/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok".

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-11-15 08:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 93/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.(334.15 KB)
94/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-11-07
UCHWAŁA NR 94/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia"

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-11-15 08:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 94/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Strzegomia(203.36 KB)
95/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-11-07
UCHWAŁA NR 95/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 128/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-11-15 08:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 95/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 128/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu(192.59 KB)
96/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-11-07
UCHWAŁA NR 96/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na budowę "Pomnika Ofiar Reżimu Nazistowskiego w Grabinie".

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-11-15 08:43:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 96/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 7 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na budowę Pomnika Ofiar Reżimu
Nazistowskiego w Grabinie.(907.19 KB)
97/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-12-17
UCHWAŁA NR 97/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2020-01-02 07:30:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 97/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 17 grudnia 2019 r. w  sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029(1.15 MB)
98/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-12-17
UCHWAŁA NR 98/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2020-01-02 07:30:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 98/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019(1.25 MB)
99/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-12-17
Uchwała nr 99/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2019 roku

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2020-01-02 07:30:22)
Ostatnio zmodyfikował:
100/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-12-17
UCHWAŁA NR 100/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 55/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2020-01-02 07:30:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 100/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 55/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych(196.74 KB)
101/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-12-17
UCHWAŁA NR 101/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Strzegom na rok szkolny 2019/2020

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2020-01-02 07:30:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 101/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Strzegom na rok szkolny 2019/2020(199.79 KB)
102/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-12-17
UCHWAŁA NR 102/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Jaroszów, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2020-01-02 07:30:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 102/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w obrębie wsi Jaroszów, w gminie Strzegom(567.97 KB)
103/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-12-17
UCHWAŁA NR 103/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie "Senior +" w Jaroszowie.

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2020-01-02 07:30:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 103/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + w Jaroszowie.(188.59 KB)
104/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-12-17
UCHWAŁA NR 104/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2019 - 2022 Gminy Strzegom".

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2020-01-02 07:30:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 104/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2019 - 2022 Gminy
Strzegom.(6.44 MB)
105/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-12-17
UCHWAŁA NR 105/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 126/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2020-01-02 07:30:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 105/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 17 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 126/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu(193.52 KB)
106/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-12-17
UCHWAŁA NR 106/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2020-2030

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2020-01-02 07:30:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 106/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2020-2030(1.01 MB)
107/19
Obowiązujący
Z dnia
2019-12-17
UCHWAŁA NR 107/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2020

Autor dokumentu: Natalia Krupska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2020-01-02 07:30:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA NR 107/19 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2020(2.88 MB)
 
 
liczba odwiedzin: 5254023

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X