☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Urząd Miejski w Strzegomiu

Czwartek 20.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/19
Projektowany
Z dnia
2019-01-07
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom.

Autor dokumentu: Anna Grzelik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-01-09 12:31:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Załączniki

3/19
Projektowany
Z dnia
2019-01-22
Uchwała w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Strzegomski Rower Miejski

Autor dokumentu: Joanna Bielewicz
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-01-22 15:26:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Strzegomski Rower Miejski(201.12 KB)
4/19
Projektowany
Z dnia
2019-01-22
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzegom na rok 2019

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-01-22 15:26:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzegom na rok 2019(619.24 KB)
5/19
Projektowany
Z dnia
2019-01-25
w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-02-07 10:00:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK)(204.6 KB)
6/19
Zaprojektowany
Z dnia
2019-02-07
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-02-15 10:03:10)
Ostatnio zmodyfikował:
8/19
Projektowany
Z dnia
2019-03-04
zmieniająca uchwałę Nr 56/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzegom w ramach programu priorytetowego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"

Autor dokumentu: Wioleta Wnęk-Soczyńska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-11 12:26:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 56/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzegom w ramach programu priorytetowego pn.: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa
dolnośląskiego(227.39 KB)
9/19
Projektowany
Z dnia
2019-03-06
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-11 12:26:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości(1.58 MB)
14/19
Projektowany
Z dnia
2019-03-07
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-11 12:26:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019(1.46 MB)
15/19
Projektowany
Z dnia
2019-03-07
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-11 12:26:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029(888.38 KB)
17/19
Projektowany
Z dnia
2019-03-07


Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-19 16:29:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - (9.18 MB)
18/19
Projektowany
Z dnia
2019-03-07


Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-19 16:29:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - (1.02 MB)
19/19
Projektowany
Z dnia
2019-03-12
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na obszarze Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Anna Grzelik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-19 16:29:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2019-04-16 15:52:53)
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad  żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na obszarze Gminy Strzegom(203.47 KB)
20/19
Projektowany
Z dnia
2019-03-29
projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom

Autor dokumentu: Roksana Chańko
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-04-02 08:04:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2019-04-16 15:52:53)
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom(219.41 KB)
21/19
Projektowany
Z dnia
2019-03-29
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz określenia granic ich obwodów.

Autor dokumentu: Anna Grzelik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-04-02 08:04:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2019-04-16 15:52:53)
Załączniki

24/19
Projektowany
Z dnia
2019-04-17
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-04-19 11:56:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019(1.51 MB)
25/19
Projektowany
Z dnia
2019-04-17
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-04-19 11:56:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029(846.09 KB)
26/19
Projektowany
Z dnia
2019-04-19
zmieniająca uchwałę Nr 30/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica"

Autor dokumentu: Łukasz Grzelik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-04-19 11:56:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 30/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica(204.77 KB)
27/19
Projektowany
Z dnia
2019-05-10
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 21/09 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość, szczególne zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Autor dokumentu: Anna Grzelik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-05-15 13:48:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Załączniki

32/19
Projektowany
Z dnia
2019-05-23
zmieniająca uchwałę Nr 20/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 20129r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-05-27 08:39:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 20/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 20129r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne(1.47 MB)
33/19
Projektowany
Z dnia
2019-05-23
zmieniająca uchwałę Nr 22/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-05-27 08:40:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 22/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(201.08 KB)
34/19
Projektowany
Z dnia
2019-05-23
zmieniająca uchwałę Nr 56/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-05-27 08:40:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 56/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom(204.7 KB)
28/19
Projektowany
Z dnia
2019-05-15
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-04 12:43:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029(841.7 KB)
29/19
Projektowany
Z dnia
2019-05-15
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-04 12:43:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019(837.78 KB)
35/19
Projektowany
Z dnia
2019-05-28
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-04 12:43:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok(202.93 KB)
36/19
Projektowany
Z dnia
2019-05-28
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzegom za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2018 rok

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-04 12:43:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzegom za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2018 rok(205.1 KB)
37/19
Projektowany
Z dnia
2019-05-29
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia wotum zaufania

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-04 12:43:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia wotum zaufania(194.43 KB)
38/19
Projektowany
Z dnia
2019-05-29
Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Malinowej w mieście Strzegom

Autor dokumentu: Beata Dudzińska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-04 12:43:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Malinowej w mieście Strzegom(1 MB)
39/19
Projektowany
Z dnia
2019-05-30
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-04 12:43:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029(869.17 KB)
40/19
Projektowany
Z dnia
2019-05-30
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-04 12:43:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019(1 MB)
41/19
Projektowany
Z dnia
2019-06-06
zmiana mpzp dla obszarów w obr 1 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-10 14:32:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmiana mpzp dla obszarów w obr 1 miasta Strzegom(5.22 MB)
42/19
Projektowany
Z dnia
2019-06-06
zmiana mpzp dla obszarów położonych w obr Międzyrzecze, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-10 14:32:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmiana mpzp dla obszarów położonych w obr Międzyrzecze, w gminie Strzegom(3.92 MB)
 
 
ilość odwiedzin: 4326608

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X