☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zamówienia poniżej 30 000 euro

INFORMACJA

Postępowania poniżej 30.000 euro od dnia 28 lutego 2018
umieszczane są również na Platformie Zakupowej

www.platformazakupowa.pl


Strzegom, dnia 21.10.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przebudowa drogi gminnej w Tomkowicach realizowana w ramach zadania Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - działka 162/3 w Tomkowicach ETAP I.

Zaproszenie - PDF
Wynik - PDF (2019.10.30)


Strzegom, dnia 11.10.2019r.

Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.
„Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia – lamp hybrydowych w Gminie Strzegom – etap II – dokumentacja projektowa”.

Zaproszenie - PDF
Propozycja cenowa - DOC
Wynik - PDF (2019.11.19)


Strzegom, dnia 07.10.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup, dostawa i montaż szafek kuchennych, stołów roboczych, stołu stalowego, szafy przelotowej oraz wózka kelnerskiego oraz wyposażenia do żłobka nr 2 przy ul. Jeleniogórskiej 19 w Strzegomiu wraz z transportem, wniesieniem i montażem

Zaproszenie - PDF
Dokumenty - ZIP
Wynik - PDF (2019.10.16)


Strzegom, dnia 03.10.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przebudowa nawierzchni dz. nr. 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa

Zaproszenie - PDF
Wynik - PDF (2019.12.18)


Strzegom, dnia 03.10.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przebudowa drogi gminnej w Tomkowicach realizowana w ramach zadania Przebudowa nawierzchni drogi gminnej - działka 162/3 w Tomkowicach ETAP I.

Zaproszenie - PDF
Unieważnienie - PDF


Strzegom, dnia 02.10.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Utrzymanie koryta cieku Strzegomka na terenie m. Strzegom

Zaproszenie - PDF
Propozycja cenowa - DOC
Wzór umowy - PDF
Informacja - PDF
Wynik - PDF (2019.12.16)


Strzegom, dnia 02.10.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Modernizacja pokrycia dachowego i elewacji budynku kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu”

Zaproszenie - PDF
Wynik - PDF (2019.10.28)


Strzegom, dnia 25.09.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych

Zaproszenie - PDF
Informacja - PDF


Strzegom, dnia 24.09.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przebudowa drogi gminnej nr 110810D ul. Aleja Wojska Polskiego w Strzegomiu

Zaproszenie - PDF
Propozycja cenowa - DOC
Informacja - PDF
Wynik - PDF (2019.10.10)


 Strzegom, dnia 23.09.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup Sprzętu Gospodarstwa Domowego do świetlicy wiejskiej w Ramach Centrum Aktywności i Integracji Mieszkańców wsi Jaroszów w gminie Strzegom.

Zaproszenie - PDF
Wynik - PDF (2019.10.02)


Strzegom, dnia 20.09.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zakup wyposażenia- mebli do świetlicy wiejskiej w ramach Centrum Aktywności i Integracji mieszkańców wsi Jaroszów w gminie Strzegom

Zaproszenie - PDF
Wynik - PDF (2019.10.04)


Strzegom, dnia 17.09.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przebudowa drogi gminnej nr 110783D ul. Morska w Strzegomiu

Zaproszenie - PDF
Propozycja cenowa - DOC
Informacja - PDF (2019.09.23)
Informacja 1 - PDF (2019.09.23)
Informacja 2 - PDF (2019.09.23)
Notatka z rozpoznania rynku - PDF (2019.09.27)


Strzegom, dnia 11.09.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przebudowa nawierzchni dz. nr. 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa

Zaproszenie - PDF
Unieważnienie - PDF


Strzegom, dnia 05.08.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wyczyszczenia stawu o powierzchni około 800 m 2. w miejscowości Żółkiewka.

Zaproszenie - PDF


Strzegom, dnia 05.08.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Modernizacja alejek cmentarnych na cmentarzach komunalnych

Zaproszenie - PDF
Unieważnienie - PDF (2019.08.14)


Strzegom, dnia 17.07.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA SZKOLENIA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY STRZEGOM W ZAKRESIE METOD, TECHNIK I FORM AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIÓW NA ZAJĘCIACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z ZASTOSOWANIEM NARZĘDZI TIK

Zapytanie - PDF
Załączniki nr 1 - formularz propozycji cenowej - DOC
Załącznik nr 2 - Wykaz osób - DOC
Załącznik nr 3 - Wzór umowy - DOC
Załącznik nr 4 - Informacja RODO
Informacja o wyniku postępowania (18-08-2019) -pdf
Protokół z postępowania - pdf


Strzegom, dnia 26.06.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Usługi w zakresie regularnych przewozów pasażerskich w autobusowym transporcie drogowym na terenie gminy Strzegom

Zaproszenie - PDF
Oferta cenowa - DOC
Wynik - PDF (2019.07.05)


Strzegom, dnia 12.06.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn. „Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych"

Zaproszenie - PDF
Oferta cenowa - DOC
Wynik - PDF (2019.07.05)


Strzegom, dnia 11.06.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO I RTV ORAZ SPRZĘTU AGD W RAMACH  PROJEKTU PN.: „UTWORZENIE KLUBU SENIORA W JAROSZOWIE
W RAMACH CENTRUM AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW WSI JAROSZÓW”.

Zaproszenie - pdf
Załączniki nr 1 - doc
Załącznik nr 2 - xlsx
Załącznik nr 3 - doc
Załącznik nr 4 - doc
Załącznik nr 5 - doc

Odpowiedzi na zapytania z dnia 18-06-2019 - pdf

Informacja o wyniku postępownia 02-07-2019r. - pdf


Strzegom, dnia 11.06.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Przebudowa nawierzchni dz. nr. 932, AM-4 przy ul. Legnickiej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa

Zaproszenie - PDF1, PDF2
Unieważnienie - PDF (2019.07.04)


Strzegom, dnia 06.06.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
„Nagranie krótkiego spotu podsumowującego projekt „Świat Kamienia”, w technice umożliwiającej wykorzystanie na ogólnodostępnym sprzęcie multimedialnym. W tym: dojazd do miast partnerskich, opracowanie, nagranie, realizacja, prawa autorskie”, w ramach Projektu „Świat kamienia” („Svet kamene”) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Zaproszenie - PDF
Wynik - PDF (2019.06.14)


Strzegom, dnia 06.06.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
„Udźwiękowienie zabytkowego dzwonu z 1365 roku znajdującego się na Wieży Targowej w Strzegomiu”.

Zaproszenie - PDF
Unieważnienie - PDF (2019.06.17)


Strzegom, dnia 05.06.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, MULTIMEDIALNEGO, RTV I AGD W RAMACH  PROJEKTU PN.: „UTWORZENIE KLUBU SENIORA W JAROSZOWIE
W RAMACH CENTRUM AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW WSI JAROSZÓW”.

Zaproszenie - pdf
Załączniki nr 1 - doc
Załącznik nr 2 - xlsx
Załącznik nr 3 - doc
Załącznik nr 4 - doc
Załącznik nr 5 - doc

Unieważnienie z dnia 10.06.2019 - pdf


Strzegom, dnia 04.06.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE

DOSTAWA MEBLI W RAMACH  PROJEKTU PN.: „UTWORZENIE KLUBU SENIORA W JAROSZOWIE W RAMACH CENTRUM AKTYWNOŚCI I INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW WSI JAROSZÓW”

Zaproszenie - pdf
Załączniki nr 1 - doc
Załącznik nr 2 - xlsx
Załącznik nr 3 - doc
Załącznik nr 4 - doc

Informacja o wyniku postępownia (18-06-2019r.) - pdf


Strzegom, dnia 04.06.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury kwatery żołnierzy z I wojny światowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Olszowej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa”.

Zaproszenie - PDF
Wynik - PDF (2019.06.14)


Strzegom, dnia 30.05.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Wykonanie usługi noclegowej ze śniadaniem na terenie Strzegomia dla uczestników warsztatów kamieniarskich i delegacji, które odbędą się w dniach 15-16 czerwca 2019 r., w trakcie Święta Granitu Strzegomskiego, w ramach projektu „Świat kamienia” („Svet kamene”) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska - zakwaterowanie grupy 28 osób w dniach od 14 do 17 czerwca 2019 roku (3 noclegi) wraz ze śniadaniem w dn. 15-17 czerwca 2019 r.

Zaproszenie - PDF
Wynik - PDF (2019.06.12)


Strzegom, dnia 30.05.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Usługa gastronomiczna (obiad, kolacja) dla uczestników warsztatów kamieniarskich i delegacji, które odbędą się w dniach 15-16 czerwca 2019 r., w trakcie Święta Granitu Strzegomskiego, w ramach projektu „Świat kamienia” („Svet kamene”) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska – wyżywienie (obiad, kolacja) dla grupy 28 osób w dniach od 14 do 16 czerwca 2019 roku.

Zaproszenie - PDF
Wyniki - PDF (2019.06.12)


Strzegom, dnia 30.05.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Wykonanie drobnych gadżetów promocyjnych z kamienia na warsztaty kamieniarskie w dniach 15-16 czerwca 2019 r., w trakcie Święta Granitu Strzegomskiego, w ramach Projektu „Świat kamienia” („Svet kamene”) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

Zaproszenie - PDF
Wynik - PDF (2019.06.12)


Strzegom, dnia 23.05.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE

ZAKUP  I  DOSTAWA MEBLI ORAZ WYPOSAŻENIA DO PRZEDSZKOLA NR 1 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM PRZY  UL. KOŚCIUSZKI 51
W STRZEGOMIU

Zapytanie ofertowe - PDF
Załącznik nr 1 - ODS
Załącznik nr 2 - PDF
Załącznik nr 3 - DOC
Załącznik nr 4 - PDF
Załącznik nr 5 - ODS

Informacja o wyniku postępowania (11.06.2019r.) -PDF


Strzegom, dnia 21.05.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE

ZAKUP  I  DOSTAWA LAPTOPÓW ORAZ WYPOSAŻENIA MULTIMEDIALNEGO DO PRZEDSZKOLA NR 1 Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM PRZY  UL. KOŚCIUSZKI 51
W STRZEGOMIU

Zapytanie ofertowe - PDF
Załącznik nr 1 - XLSX
Załącznik nr 2 - DOC
Załącznik nr 3 - PDF
Załącznik nr 4 - DOC
Załącznik nr 5 - DOC
 

Odpowiedzi na zapytania z dnia 24.05.2019r. - PDF
Zmieniony załącznik nr 4 -doc
Odpowiedzi na zapytania z dnia 27.05.2019r - PDF

Informacja o wyniku postępowania (11.06.2019r.) - PDF


Strzegom, dnia 13.05.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Uprzątnięcie terenu po wycince krzewów z nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 76 obręb Rogoźnica oraz nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 297 obręb Granica – miejsce wskazane przez Zamawiającego

Zaproszenie - PDF
Oferta cenowa - PDF
Uzupełnienie - PDF (2019.05.14)
Informacja - PDF (2019.05.31)


Strzegom, dnia 29.04.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: „Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej na działkach nr 18/3 i 18/10 w Żółkiewce II etap"

Zaproszenie - PDF
Wynik - PDF (2019.06.07)


Strzegom, dnia 26.04.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: „FS. Tomkowice- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej- działka nr 162/3 w Tomkowicach wraz z dokumentacją"

Zaproszenie - PDF
Oferta cenowa - PDF
Wyniki - PDF (2019.05.14)


Strzegom, dnia 16.04.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Malowanie mechaniczne przejść dla pieszych, pasów parkingowych oraz oznakowania poziomego z serii P na terenie miasta i gminy Strzegom w 2019r.

Zaproszenie - PDF
Oferta cenowa - PDF
Wzór umowy - PDF
Wyniki - PDF (2019.04.26)


Strzegom, dnia 16.04.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Zakup tablic znaków drogowych wraz z uchwytami, słupów do znaków wraz z dostawą w 2019r.

Zaproszenie - PDF
Oferta cenowa - PDF
Wzór umowy - PDF
Wyniki - PDF (2019.04.26)


Strzegom, dnia 16.04.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw na terenie Gminy Strzegom w ilości 120 ton
(do okazania dokument z ważenia piasku)

Zaproszenie - PDF
Oferta cenowa - PDF
Wyniki - PDF (2019.04.29)


Strzegom, dnia 15.04.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Wykoszenie oraz wykarczowanie krzewów z rowów zlokalizowanych przy drogach gminnych nr 110787D, 110795D, 110734D, 110737D, 110757D, 110754D, 110744D wraz z utylizacją zakrzaczeń na terenie gminy Strzegom woj. Dolnośląskie

Zaproszenie - PDF
Oferta cenowa - DOC
Wyniki - PDF (2019.04.29)


Strzegom, dnia 26.03.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
FS. Tomkowice- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej- działka nr 162/3 w Tomkowicach wraz z dokumentacją.

Zaproszenie - PDF
Unieważnienie - PDF (2019.04.05)


Strzegom, dnia 25.03.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Wykonanie usług polegających na transporcie kruszyw granitowych samochodem ciężarowym do 15 ton w obrębie gminy Strzegom woj. Dolnośląskie w roku 2019.

Zaproszenie - PDF
Wynik - PDF (2019.04.05)


Strzegom, dnia 22.03.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Zakup kruszywa kamiennego do naprawy nawierzchni dróg gminnych (odcinki dróg szutrowych).

Zaproszenie - PDF
Wynik - PDF (2019.04.05)


Strzegom, dnia 18.03.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn.  „Przebudowa drogi gminnej Nr 110766D – ul. Jarosława Dąbrowskiego w Strzegomiu – dokumentacja projektowa

Zaproszenie - PDF
Wynik - PDF (2019.04.04)


Strzegom, dnia 18.03.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Remont chodników przy ul. Chopina w Strzegomiu

Zaproszenie - PDF
Informacja - PDF


Strzegom, dnia 15.03.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabytkowej Bramy wjazdowej II w Stanowicach przy ul. Strzegomskiej”
wraz z uzyskaniem zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia i braku wniesienia sprzeciwu Starostwa Powiatowego w Świdnicy lub decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zaproszenie - PDF
Wynik - PDF (2019.04.04)


Strzegom, dnia 15.03.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Modernizacja ul. Ogrodowej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa

Zaproszenie - PDF
Unieważnienie - PDF (2019.04.05)


Strzegom, dnia 12.03.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Strzegomiu przy ul.Anielewicza (plac zabaw oraz siłownia ).

Zaproszenie wraz z dokumentacją zamieszczono na platformie zakupowej - www.platformazakupowa.pl

Protokół z wyboru oferty - pdf


Strzegom, dnia 05.03.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Umieszczenie grafiki rowerowej na 48 rowerach wchodzących w skład systemu roweru publicznego, który zostanie uruchomiony przez Wykonawcę na terenie Gminy Strzegom.

Zaproszenie - PDF
Propozycja cenowa - DOC


Strzegom, dnia 22.02.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Umieszczenie grafiki rowerowej na 48 rowerach wchodzących w skład systemu roweru publicznego, który zostanie uruchomiony przez Wykonawcę na terenie Gminy Strzegom.

Zaproszenie - PDF
Propozycja cenowa - DOC


Strzegom, dnia 05.02.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na wykonanie prac remontowo-restauratorskich zabytkowej bramy w formule projektuj i buduj w ramach zadania pn.:
„Wykonanie prac remontowo-restauratorskich zabytkowej Bramy wjazdowej II w Stanowicach przy ul. Strzegomskiej”.

Zaproszenie - PDF
Załączniki - ZIP
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego - PDF (2019.02.12)
Formularz propozycji cenowej - nowy - PDF (2019.02.12)
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego - PDF (2019.02.15)
Wynik - PDF (2019.02.28)
Unieważnienie - PDF (2019.03.13)


Strzegom, dnia 05.02.2019r.

ZAPROSZENIE OFERTOWE
dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i komputerów

Zaproszenie, wzór umowy - PDF
Propozycja cenowa - DOC
Specyfikacja -XLS
Wynik - PDF (2019.02.11)


Strzegom, dnia 21.01.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup modułowej podłogi z przeznaczeniem do organizacji imprez

Ogłoszenie - PDF
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego - PDF (2019.01.30)
Wyjaśnienie do zapytania ofertowego - PDF (2019.02.06)
Wynik - PDF (2019.02.15)


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-01-09 09:02:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2019-12-18 08:20:35)
 
 
liczba odwiedzin: 5242859

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X