☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Urząd Miejski w Strzegomiu

Środa 03.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Z-ca Kierownika: Aneta Zaskórska
(ul. Świdnicka 15-17)
Tel: (74) 8550 730

Urząd Stanu Cywilnego podlega bezpośrednio Zastępcy Burmistrza.

Do kompetencji i zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

a) rejestrowanie urodzeń, małżeństw, zgonów - obsługa programu Źródło,
b) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do ślubów wyznaniowych), zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą oraz zaświadczeń o stanie cywilnym,
c) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego przed upływem miesięcznego terminu,
d) przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
e) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, nadaniu nazwiska dziecku oraz wykonanie czynności urzędowych określających przez sąd w zakresie przysposobień,
f) wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego orzeczeń sądów,
g) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imion i nazwisk oraz ustalenia pisowni imion i nazwisk,
h) wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą,
i) sprostowanie, unieważnienie, ustalenie treści, odtwarzanie, uzupełnianie aktów stanu cywilnego,
j) wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego, zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
k) sporządzanie testamentów,
l) organizowanie uroczystości, jubileuszy pożycia małżeńskiego oraz uroczystości i spotkań z mieszkańcami Gminy, którzy obchodzą 100-lecie urodzin.
 

Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-05-05 13:13:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Bubula
(2020-02-17 09:07:36)
 
 
ilość odwiedzin: 4971229

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X