☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Urząd Miejski w Strzegomiu

Czwartek 20.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/08
Projektowany
Z dnia
2008-05-27
w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Rogoźnica".

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-05-27 12:46:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie  zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Rogoźnica.(28.5 KB)
2/08
Projektowany
Z dnia
2008-05-27
w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Stanowice".

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-05-27 12:46:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie  zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Stanowice.(32.5 KB)
4/08
Projektowany
Z dnia
2008-05-27
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa w sołectwie Granica.

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-05-27 14:42:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie  zarządzenia wyborów uzupełniających  Sołtysa w sołectwie Granica.

(34.5 KB)
3/08
Projektowany
Z dnia
2008-05-27
w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Granica".

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-05-27 14:42:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie  zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Granica.

(32.5 KB)
5/08
Projektowany
Z dnia
2008-05-28
o zmianie uchwały w sprawie wysokości diet radnych

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-05-28 11:19:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - o zmianie uchwały w sprawie wysokości diet radnych(28 KB)
6/08
Zaprojektowany
Z dnia
2008-06-04
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kostrza, w gminie Strzegom
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-06-05 07:45:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2008-10-02 10:49:41)
7/08
Projektowany
Z dnia
2008-06-05
Przyznanie dotacji na prace konserwatorskie i roboty budowlane
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Aneta Zaskórska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-06-06 07:45:31)
Ostatnio zmodyfikował:
9/08
Projektowany
Z dnia
2008-06-12
W sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2008r
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-06-13 07:51:29)
Ostatnio zmodyfikował:
10/08
Projektowany
Z dnia
2008-06-26
w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzegomiu

Autor dokumentu: Beata Dudzińska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-06-26 13:32:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzegomiu(33 KB)
11/08
Projektowany
Z dnia
2008-07-23
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2008

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-06-26 13:32:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2008-07-23 09:02:34)
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2008(132.5 KB)
12/08
Projektowany
Z dnia
2008-06-26
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego na zadanie inwestycyjne pod nazwą 'Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Na 3 w Strzegomiu".

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-06-26 13:32:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu termomodernizacyjnego na zadanie inwestycyjne pod nazwą Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Na 3 
w Strzegomiu.(33 KB)
13/08
Projektowany
Z dnia
2008-06-13
projekt uchwały w sprawie uznania skargi Pana Romana Króla za bezzasadną

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-07-23 09:02:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie uznania skargi Pana Romana Króla za bezzasadną(30.5 KB)
14/08
Projektowany
Z dnia
2008-06-13
projekt uchwały w sprawie Pani Magdaleny Janas za bezzasadną

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-07-23 09:02:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie Pani Magdaleny Janas za bezzasadną(29 KB)
15/08
Projektowany
Z dnia
2008-07-24
uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-07-25 10:03:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwała w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla pracowników Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu(30 KB)
16/08
Projektowany
Z dnia
2008-07-24
projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 10/06 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Strzegom

Autor dokumentu: Urszula Podsiadły-Szubert
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-07-25 10:03:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 10/06 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Strzegom(29.5 KB)
17/08
Zaprojektowany
Z dnia
2008-08-04
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp obszaru położonego w obr. wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-08-05 14:01:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2008-10-02 10:49:41)
21/08
Projektowany
Z dnia
2008-08-08
w sprawie zmiany budżetu

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-08-11 12:51:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Załączniki

20/08
Projektowany
Z dnia
2008-08-08
w sprawie zabezpieczenia środków na dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Strzegomiu w związku z realizacją Projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w Gminie Strzegom".

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-08-11 12:51:00)
Ostatnio zmodyfikował:
22/08
Projektowany
Z dnia
2008-08-18
w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-08-19 15:06:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom(55 KB)
24/08
Projektowany
Z dnia
2008-09-16
projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, zespołom wychowania przedszkolnego, punktom przedszkolnym, publicznym szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego

Autor dokumentu: Roksana Chańko
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-09-18 08:46:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2008-10-03 10:04:00)
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, zespołom wychowania przedszkolnego, punktom przedszkolnym, publicznym szkołom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego(166.5 KB)
25/08
Projektowany
Z dnia
2008-09-18
Projekt Uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2008r. na dofinasowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Aneta Zaskórska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-09-19 08:11:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2008-10-03 10:04:00)
26/08
Projektowany
Z dnia
2008-09-19
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie udzielania przez Gminę Strzegom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-09-22 14:54:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie udzielania przez Gminę Strzegom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (132.5 KB)
27/08
Zaprojektowany
Z dnia
2008-09-26
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Strzegom uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-09-26 13:49:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Strzegom uczestniczących w działaniu ratowniczym lub   szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

(42.5 KB)
29/08
Projektowany
Z dnia
2008-10-03
w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2008 rok

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-10-06 09:59:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2008 rok(115.5 KB)
30/08
Projektowany
Z dnia
2008-10-08
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-10-10 10:35:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom(33 KB)
31/08
Projektowany
Z dnia
2008-10-17
zmeniająca uchwałę nr 107/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu współdziałania gmin w zakresie zagospodarowywania wysegregowanych odpadów komunalnych.

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-10-17 13:26:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmeniająca uchwałę nr 107/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu współdziałania gmin w zakresie zagospodarowywania wysegregowanych odpadów komunalnych.(33 KB)
32/08
Projektowany
Z dnia
2008-10-17
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-10-17 13:26:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - o zmianie uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych(37.5 KB)
33/08
Projektowany
Z dnia
2008-10-24
w sprawie programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009r.

Autor dokumentu: Anna Góralska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-10-27 15:17:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2008-11-21 15:21:01)
Pobierz dokument - w sprawie programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009r.(71 KB)
34/08
Projektowany
Z dnia
2008-10-30
w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2008 rok

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-11-03 07:42:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2008 rok(77.5 KB)
40/08
Projektowany
Z dnia
2008-11-21
w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2008

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-11-21 15:21:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2008(126 KB)
36/08
Zaprojektowany
Z dnia
2008-11-12
projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-11-28 14:15:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego(39 KB)
37/08
Zaprojektowany
Z dnia
2008-11-12
projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-11-28 14:15:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie stawek podatku od nieruchomości(53 KB)
38/08
Zaprojektowany
Z dnia
2008-11-12
projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-11-28 14:15:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie stawek podatku od środków transportowych(40 KB)
39/08
Zaprojektowany
Z dnia
2008-11-12
projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie opłaty od posiadania psów

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-11-28 14:15:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie opłaty od posiadania psów(44.5 KB)
28/08
Zaprojektowany
Z dnia
2008-10-01
uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp obszarów położonych w mieście Strzegom w rejonie ulic: Brzegowej, Mickiewicza, Gronowskiej-Armii Krajowej

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-12-02 08:53:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp obszarów położonych w mieście Strzegom w rejonie ulic: Brzegowej, Mickiewicza, Gronowskiej-Armii Krajowej(46.5 KB)
41/08
Projektowany
Z dnia
2008-12-05
o zmianie Uchwały Nr 66/06 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 17 października 2006 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Strzegom oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-12-08 10:15:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - o zmianie Uchwały Nr 66/06 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 17 października 2006 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Strzegom oraz zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu(59 KB)
42/08
Projektowany
Z dnia
2008-12-10
w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-12-11 09:58:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Strzegomiu(54.5 KB)
43/08
Projektowany
Z dnia
2008-12-10
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-12-11 09:58:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzegom(105 KB)
44/08
Projektowany
Z dnia
2008-12-10
zmieniająca uchwałę nr 107/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu współdziałania gmin w zakresie zagospodarowywania wysegregowanych odpadów komunalnych

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-12-11 09:58:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę nr 107/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 grudnia 2003r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w celu współdziałania gmin w zakresie zagospodarowywania wysegregowanych odpadów komunalnych(31.5 KB)
45/08
Projektowany
Z dnia
2008-12-10
w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-12-11 09:58:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom(33.5 KB)
46/08
Projektowany
Z dnia
2008-12-10
w sprawie okreslenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Strzegom
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Aneta Zaskórska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-12-11 09:58:12)
Ostatnio zmodyfikował:
48/08
Zaprojektowany
Z dnia
2008-12-29
projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-12-29 13:02:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego(42 KB)
49/08
Zaprojektowany
Z dnia
2008-12-29
w sprawie zmiany miejscowego planu zagosp.przestrz.

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-12-29 13:02:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany miejscowego planu zagosp.przestrz.(194 KB)
50/08
Projektowany
Z dnia
2008-12-29
w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2008 rok

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-12-30 11:32:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2008 rok(81 KB)
51/08
Projektowany
Z dnia
2008-12-29
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2008 roku

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-12-30 11:32:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2008 roku(44.5 KB)
52/08
Projektowany
Z dnia
2008-12-31
w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2008 rok

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-01-02 09:35:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2008 rok(35 KB)
35/08
Zaprojektowany
Z dnia
2008-11-12
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Strzegom uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-01-19 12:14:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Strzegom uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.(44 KB)
 
 
ilość odwiedzin: 4326622

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X