☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Urząd Miejski w Strzegomiu

Czwartek 20.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/09
Projektowany
Z dnia
2009-01-30
w sprawie przyjęcia koncepcji ścieżek rowerowych w Gminie Strzegom

Autor dokumentu: Konrad Skiera
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-02-02 13:59:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia koncepcji ścieżek rowerowych w Gminie Strzegom(29 KB)
Załączniki
2/09
Projektowany
Z dnia
2009-02-09
Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu za 2008 rok

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-02-09 09:41:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu za 2008 rok(82 KB)
3/09
Projektowany
Z dnia
2009-02-09
Projekt uchwały w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2009 rok.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-02-09 09:41:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2009 rok.(136.5 KB)
4/09
Projektowany
Z dnia
2009-02-10
Projekt uchwały w sprawie uznania skargi Pana Józefa Szatanek za bezzasadną

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2009-02-10 11:44:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie uznania skargi Pana Józefa Szatanek za bezzasadną(37.5 KB)
5/09
Projektowany
Z dnia
2009-02-10
Projekt uchwały w sprawie uznania skargi Pani Wiesławy Siatki za bezzasadną.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2009-02-10 11:44:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie uznania skargi Pani Wiesławy Siatki za bezzasadną.(61 KB)
6/09
Projektowany
Z dnia
2009-02-11
w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2009

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2009-02-12 12:35:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2009(67.5 KB)
7/09
Projektowany
Z dnia
2009-02-26
uchylająca uchwałę Nr 70/08 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 19 listopada 2008r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-02-26 11:47:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchylająca uchwałę Nr 70/08 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 19 listopada 2008r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom(32 KB)
8/09
Zaprojektowany
Z dnia
2009-03-04
o odmowie uchylenia przez Radę Miejska w Strzegomiu Uchwaly w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-03-09 09:33:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - o odmowie uchylenia przez Radę Miejska w Strzegomiu Uchwaly w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzegom.(25.5 KB)
Załączniki
10/09
Zaprojektowany
Z dnia
2009-03-24
Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr 12/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Goczałków Górny.

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2009-03-25 15:05:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt  w sprawie zmiany uchwały Nr 12/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Goczałków Górny.(33 KB)
11/09
Zaprojektowany
Z dnia
2009-03-24
Projekt w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Goczałków"

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2009-03-25 15:05:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Goczałków(34.5 KB)
12/09
Zaprojektowany
Z dnia
2009-03-24
Projekt w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Jaroszów".

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2009-03-25 15:05:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Jaroszów.(34 KB)
13/09
Zaprojektowany
Z dnia
2009-03-24
Projekt w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Kostrza".

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2009-03-25 15:05:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Kostrza.(34 KB)
14/09
Zaprojektowany
Z dnia
2009-03-24
Projekt w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Olszany".

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2009-03-25 15:05:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Olszany.(34.5 KB)
15/09
Zaprojektowany
Z dnia
2009-03-24
Projekt w sprawie zatwierdzenia "Planu odnowy miejscowości Tomkowice"

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2009-03-25 15:05:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Tomkowice(34 KB)
16/09
Zaprojektowany
Z dnia
2009-03-24
Projekt w sprawie przystąpienia gminy Strzegom do regionalnego programu "Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim".

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2009-03-25 15:05:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt w sprawie przystąpienia gminy Strzegom do regionalnego programu Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim.(33 KB)
9/09
Projektowany
Z dnia
2009-03-24
Projekt uchwały w sprawie zmiany granic obwodów głosowania na terenie gminy Strzegom

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2009-03-25 15:05:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmiany granic obwodów głosowania na terenie gminy Strzegom(52.5 KB)
17/09
Projektowany
Z dnia
2009-03-31
w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2009

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-04-01 09:21:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2009(91.5 KB)
18/09
Projektowany
Z dnia
2009-03-31
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przebudowa ul. Ceglanej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-04-01 09:21:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przebudowa ul. Ceglanej w Strzegomiu(34.5 KB)
19/09
Projektowany
Z dnia
2009-04-28
w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2009

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-04-30 13:35:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2009 (110.5 KB)
20/09
Projektowany
Z dnia
2009-05-25
w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2009 rok

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-05-28 12:00:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2009 rok(95 KB)
21/09
Projektowany
Z dnia
2009-06-15
w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2009 rok

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-06-16 08:42:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2009-06-22 12:43:28)
Pobierz dokument - w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2009 rok(161 KB)
22/09
Projektowany
Z dnia
2009-06-15
zmieniająca Uchwałę Nr 8/09 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przebudowa ul. Ceglanej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-06-16 08:42:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca Uchwałę Nr 8/09 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Przebudowa ul. Ceglanej w Strzegomiu(49.5 KB)
23/09
Projektowany
Z dnia
2009-06-16
w sprawie uznania skargi pana Marka Gałuszki za bezzasadną.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-06-16 09:25:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uznania skargi pana Marka Gałuszki za bezzasadną.(38.5 KB)
24/09
Projektowany
Z dnia
2009-06-22
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-06-22 12:43:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku(32 KB)
24/09
Zaakceptowany
Z dnia
2009-07-29
projekt uchwały zmniejającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Strzegomia

Autor dokumentu: Krystyna Lipińska-Wardęga
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2009-07-30 10:02:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały zmniejającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Strzegomia(34.5 KB)
25/09
Projektowany
Z dnia
2009-07-24
w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2.

Autor dokumentu: Bożena Kuczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-08-04 10:22:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia opinii o likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej  z siedzibą przy ul. Lipa 2.(33 KB)
26/09
Projektowany
Z dnia
2009-08-21
w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2009

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-08-24 12:33:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2009(135.5 KB)
27/09
Projektowany
Z dnia
2009-08-21
w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Strzegom oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-08-24 12:33:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Strzegom oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu(58 KB)
29/09
Zaprojektowany
Z dnia
2009-08-10
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-08-28 14:39:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego(34.5 KB)
31/09
Projektowany
Z dnia
2009-09-16
o opinii do projektu uchwały nr XXXVII/928/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.

Autor dokumentu: Bożena Kuczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-09-16 14:33:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - o opinii do projektu uchwały nr XXXVII/928/09 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały 
w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.(35.5 KB)
32/09
Projektowany
Z dnia
2009-09-25
w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2009

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-09-25 10:13:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2009-10-01 12:32:34)
Pobierz dokument - w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na rok 2009(165.5 KB)
33/09
Projektowany
Z dnia
2009-09-25
Projekt uchwaly w sprawie uznania skargi Państwa Jadwigi i Józefa Jaremczak za bezzasadną

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-09-25 14:33:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwaly w sprawie uznania skargi Państwa Jadwigi i Józefa Jaremczak za bezzasadną(34.5 KB)
34/09
Projektowany
Z dnia
2009-09-25
Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-09-25 14:33:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.(30 KB)
30/09
Projektowany
Z dnia
2009-09-09
o opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Świdnicy w sprawie przekształcenia Samodzielniego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy

Autor dokumentu: Bożena Kuczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-09-25 14:33:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - o opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Świdnicy w sprawie przekształcenia Samodzielniego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Powiatowe Pogotowie Ratunkowe w 
Świdnicy(34 KB)
36/09
Projektowany
Z dnia
2009-09-25
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia".

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-09-25 14:33:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Strzegomia.(29.5 KB)
37/09
Projektowany
Z dnia
2009-09-25
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Strzegomia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 374 i DK Nr 5".

Autor dokumentu: Ewelina Kowalska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-09-25 14:33:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2009-09-29 12:10:36)
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pod nazwą Budowa obwodnicy Strzegomia w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 374 i DK Nr 5.(36.5 KB)
38/09
Projektowany
Z dnia
2009-09-25
zmieniająca uchwałę Nr 20/09 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg i ulic na obszarze gminy Strzegom do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Autor dokumentu: Ewelina Kowalska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-09-25 14:33:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 20/09 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg i ulic na obszarze gminy Strzegom do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.(36 KB)
Załączniki
39/09
Projektowany
Z dnia
2009-09-28
zmiany nazwy ulicy w Strzegomiu

Autor dokumentu: Beata Dudzińska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-09-28 14:21:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmiany nazwy ulicy w Strzegomiu(32.5 KB)
40/09
Projektowany
Z dnia
2009-10-21
zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Strzegomia, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania opłat.

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-10-21 14:02:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Strzegomia, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania opłat.(28 KB)
Załączniki
42/09
W akceptacji
Z dnia
2009-10-30
w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów w roku szkolnym 2009/2010

Autor dokumentu: Urszula Podsiadły-Szubert
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2009-11-04 11:28:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów w roku szkolnym 2009/2010(66.15 KB)
43/09
Projektowany
Z dnia
2009-11-03
w sprawie programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w 2010 roku.

Autor dokumentu: Magdalena Kuczyńska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2009-11-04 11:28:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w 2010 roku.(79.5 KB)
44/09
Projektowany
Z dnia
2009-11-05
Projekt uchwały w sprawie uznania skargi pana Marka Gałuszki za bezzasadną.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2009-11-06 10:36:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie uznania skargi pana Marka Gałuszki za bezzasadną.(30 KB)
45/09
Projektowany
Z dnia
2009-11-05
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywaela Srzegomia"

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2009-11-06 10:36:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywaela Srzegomia(34 KB)
46/09
Projektowany
Z dnia
2009-11-05
Projekt uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2009-11-06 10:36:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego.(30 KB)
47/09
Projektowany
Z dnia
2009-11-05
Projekt uchwały w sprawie zmiany napisu na pomniku.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2009-11-06 10:36:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmiany napisu na pomniku.(25 KB)
48/09
Projektowany
Z dnia
2009-11-05
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010

Autor dokumentu: Andrzej Jakubenko
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2009-11-06 10:36:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Załączniki

49/09
Projektowany
Z dnia
2009-11-05
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010 - 2015

Autor dokumentu: Andrzej Jakubenko
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2009-11-06 10:36:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2010 - 2015(83.99 KB)
50/09
Projektowany
Z dnia
2009-11-02
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Strzegom do realizacji projektu w ramach 3/POKL/5.2.1/2008: Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie Działania 5.2. "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej" Priorytetu 5 "Dobre Rządzenie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 (PO KL), w ramach Poddziałania 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej".

Autor dokumentu: Sabina Cebula
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2009-11-06 10:36:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Strzegom do realizacji projektu w ramach 3/POKL/5.2.1/2008: Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżoniowie Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Priorytetu 5 Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 (PO KL), w ramach Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.(26 KB)
51/09
Zaprojektowany
Z dnia
2009-11-06
projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Autor dokumentu: Marta Pawlica
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2009-11-06 10:36:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych(72.97 KB)
52/09
Zaprojektowany
Z dnia
2009-11-06
projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów

Autor dokumentu: Lucyna Dworak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2009-11-06 10:36:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów(71.58 KB)
53/09
Zaprojektowany
Z dnia
2009-11-06
Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Autor dokumentu: Ewa Michaluk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2009-11-06 10:36:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości(68.67 KB)
54/09
Projektowany
Z dnia
2009-11-10


Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2009-11-12 10:50:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - (78.5 KB)
59/09
Zaprojektowany
Z dnia
2009-12-07
Projekt uchwały o odmowie uchylenia przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwały w sprawie uznania skargi Pana Marka Gałuszki za bezzasadną.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-12-17 13:59:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały o odmowie uchylenia przez Radę Miejską w Strzegomiu uchwały w sprawie uznania skargi Pana Marka Gałuszki za bezzasadną.(27.5 KB)
58/09
Zaprojektowany
Z dnia
2009-12-07
Projekt uchwały w sprawie uznania skargi Państwa Jadwigi i Józefa Jaremczak za bezzasadną.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-12-17 13:59:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie uznania skargi Państwa Jadwigi i Józefa Jaremczak za bezzasadną.(37.5 KB)
 
 
ilość odwiedzin: 4326656

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X