☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Urząd Miejski w Strzegomiu

Piątek 24.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Otwarty konkurs ofert

Realizacja zadań publicznych w 2019 roku

Zarządzenie nr 65/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r. 

Zarządzenie nr 40/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r.

Zarządzenie nr 17/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zarządzenie nr 5/B/2019 Burmistrza Strzegomia zmieniające zarządzenie 285/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku.  

Zarządzenie nr 309/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r.

Zarządzenie nr 297/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku. 

Zarządzenie nr 285/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r.

Zarządzenie nr 288/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

Zarządzenie nr 283/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku  

Realizacja zadań publicznych w 2018 roku

Zarządzenie nr 145/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Zarządzenie nr 135/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.

Zarządzenie nr 104/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.

Zarządzenie nr 89/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 73/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Zarządzenie nr 73/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2018 roku.

Zarządzenie nr 35/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa nbarodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zarządzenie nr 34/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Zarządzenie nr 290/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.

Zarządzenie nr 289/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.

Zarządzenie nr 288/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.

Zarządzenie nr 287/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 roku.

Zarządzenie nr 293/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

 Realizacja zadań publicznych w 2017 roku

Zarządzenie nr 113/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 104/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

Zarządzenie nr 104/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

Zarządzenie nr 103/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

Zarządzenie nr 13/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Zarządzenie nr 295/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 21 listopada 2016 w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru pomocy przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym w 2017 roku.

Zarządzenie nr 294/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 21 listopada 2016 w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym w 2017 roku.

Zarządzenie nr 290/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaia szans tych rodzin i osób w 2017 roku

Zarządzenie nr 289/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publiczneg z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku.

Zarządzenie nr 288/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Realizacja zadań publicznych w 2016 roku

Zarządzenie nr 147/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.

Zarządzenie nr 104/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 kwietnia 2016 w sprawie ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.

Zarządzenie nr 45/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.

Zarządzenie nr 31/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 9/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenie trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzlaeżnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku. 

Zarządzenie nr 9/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.

Zarządzenie nr 414/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.

Zarządzenie nr 400/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.

Zarządzenie nr 399/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 roku.

Zarządzenie nr 398/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.

Realizacja zadań publicznych w 2015 roku

Zarządzenie nr 238/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 155/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku.
UWAGA!
Dla wszystkich oferentów zainteresowanych udziałem w otwartym konkursie ofert dnia 5 maja 2015r. o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (Wydział Funduszy Europejskich, pokój 48, III piętro) zostanie zorganizowane publiczne spotkanie informacyjne dotyczące konkursu.

Zarządzenie Nr 82/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

Zarządzenie nr 71/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

Zarzadzenie nr 52/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku

Zarządzenie nr 305/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku

Zarządzenie nr 299/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku

Zarządzenie nr 300/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku

Realizacja zadań publicznych w 2014 roku

Zarządzenie nr 89/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku.

Zarządzenie nr 76/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.

Zarządzenie nr 61/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku.

Zarządzenie nr 42/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.

Zarządzenie nr 337/B/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz  wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2014 roku.

Zarządzenie nr 336/B/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku

Zarządzenie nr 331/B/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku.

Zarządzenie nr 332/B/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku.

Realizacja zadań publicznych w 2013 roku

Zarządzenie nr 114/B/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku.

Zarządzenie nr 106/B/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 12 kwietnia 2013  r. zmieniające zarządzenie nr 102/B/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa oraz promocji i organizacji wolontariatu w 2013 roku.

Zarządzenie nr 102/B/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa oraz promocji i organizacji wolontariatu w 2013 roku

Zarządzenie nr 70/B/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku

Zarządzenie nr  61/B/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku

Zarządzenie nr 24/B/2013 Burmistrza Strzegomia z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku 

Zarządzenie nr 13/B/2013 Burmistrza Strzegomia z .dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenie drugiego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz .sób niepełnosprawnych w 2013 roku

Zarządzenie nr 557/B/2012 Burmistrza Strzegom z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalnosci na rzecz osób niepełnosprawnych w 2013 roku.

Zarządzenie nr 524/B/2012 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku

Zarządzenie nr 535/B/2012 Burmistrza Strzegomia z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku

Zarządzenie nr 536/B/2012 Burmistrza Strzegomia z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku

Zarządzenie nr 537/B/2012 Burmistrza Strzegomia z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2013 roku

Realizacja zadań publicznych w 2012 roku

Zarządzenie nr 221/B/2012 Burmistrza Strzegomia z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku

Zarządzenie nr 311/B/2012 Burmistrza Strzegomia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Zarządzenie nr 162/B/2012 Burmistrza Strzegomia z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 roku

Zarządzenie nr 202/B/2012 Burmistrza Strzegomia z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 r.

Zarządzenie nr 161/B/2012 Burmistrza Strzegomia z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej w 2012 roku.

Zarządzenie nr 201/B/2012 Burmistrza Strzegomia z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartewgo konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej w 2012 roku.

Zarzadzenie nr 344/B/11 Burmistrza Strzegomia z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2012 roku

Zarządzenie nr 370/B/11 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie Nr 344/B/11 Burmistrza Strzegomia z dnia 15 grudnia 2011 r.

Zarządzenie nr 13/B/2012 Burmistrza Strzegomia w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Strzegom z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2012r.

Zarządzenie nr 337/B/11 Burmistrza Strzegomia z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej w 2012r.

Zarządzenie nr 3/B/2012 Burmistrza Strzegomia z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakrsu pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej w 2012r.

Zarządzenie nr 333/B/11 Burmistrza Strzegomia z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

Zarządzenie nr 340/B/11 Burmistrza Strzegomia z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie częściowego odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w 2012 roku.

Zarządzenie nr 5/B/2012 Burmistrza Strzegomia z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Strzegom z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

Zarządznie nr 332/B/11 Burmistrza Strzegomia z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 roku

Zarządzenie nr 2/B/2012 Burmistrza Strzegomia z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012r.

Zarządzenie nr 331/B/11 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 listopada 2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.

Zarządzenie nr 4/B/2012 Burmistrza Strzegomia z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.

Realizacja zadań publicznych w 2011 roku

Zarządzenie nr 67/B/11 Burmistrza Strzegomia z dnia 3 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert ne realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 90/B/11 Burmistrza Strzegomia z dnia 5 kwietnia 2011 roku w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 282/B/10 Burmistrza Strzegomia z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej

Zarządzenie nr 281/B/10 Burmistrza Strzegomia z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz kultury

Zarządzenie nr 318/B/10 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury

Realizacja zadań publicznych w 2010 roku

Zarządzenie Burmistrza Strzegomia z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjęzadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zarządzenie nr 176/B/10 Burmistrza Strzegomia z dnia 5 lipca 2010 r. zmieniajace zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zarządzenie nr 178/B/10 Burmistrza Strzegomia z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Zarządzenie nr 387/B/09 Burmistrza Strzegomia z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacjęzadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, kultury fizycznej i sportu, kultury

Zarządzenie nr 24/B/10 Burmistrza Strzegomia z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia.

Zarządzenie nr 28/B/10 Burmistrza Strzegomia z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Realizacja zadań publicznych w 2009 roku

Zarządzenie Burmistrza Strzegomia z 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promiocji zdrowia

Zarządzenie nr 278/B/09 Burmistrza Strzegomia z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zarządzenie nr 202/B/09 Burmistrza Strzegomia z dnia 26 maja 2009 w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Zarządzenie nr 70/B/09 Burmistrza Strzegomia z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie nr 57/B/09 Burmistrza Strzegomia z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury

Zarządzenie nr 30/B/09 Burmistrza Strzegomia z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Zarządzenie nr 13/B/09 Burmistrza Strzegomia z dnia 12 stycznia 2009 r.w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Realizacja zadań publicznych w 2008 roku

Informacja dodatkowa: zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 293/B/08 Burmistrza Strzegomia z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury Fizycznej i Sportu, Kultury Burmistrz Strzegomia podjął decyzję o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert do dnia 15 lutego 2009 r.

Zarządzenie nr 151/B/08 Burmistrza Strzegomia z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zarządzenie nr 24/B/08 Burmistrza Strzegomia z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej oraz kultury.

Zarządzenie nr 90/B/08 Burmistrza Strzegomia z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury fizycznej i sportu.

 

Wytworzył:
Magdalena Kuczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-09-02 13:53:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Jakubenko
(2019-03-01 15:34:48)
 
 
ilość odwiedzin: 4271091

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X