☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 23.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Otwarty konkurs ofert

Realizacja zadań publicznych w 2020 roku

DRUGI OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2020 ROKU

Termin składania ofert: 27.10.2020r. godz. 10.00

Ogłoszenie o konkursie (05.10.2020r.) (plik)

Wzór oferty (plik)

___________________________________________

PIĄTY OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2020 ROKU.

Termin składania ofert: 25.06.2020r. godz. 10.00

Ogłoszenie o konkursie (03.06.2020r.) (plik)

Wzór oferty (plik)

Wytyczne GIS, MZ i MEN (na dzień ogłoszenia konkursu)

Zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zadań objętych konkursem (06.07.2020r.) (plik)

Rozstrzygnięcie konkursu (06.07.2020r.) (plik)

___________________________________________

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, A TAKŻE PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ W 2020 ROKU.

Termin składania ofert: 01.04.2020r. godz. 10.00

Ogłoszenie o konkursie (09.03.2020r.) (plik)

Wzór oferty (plik)

UWAGA!! ODWOŁANIE KONKURSU (24.03.2020r.) (plik)

___________________________________________

 

CZWARTY OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2020 ROKU.

Termin składania ofert: 26.02.2020r. godz. 10.00

Ogłoszenie o konkursie (04.02.2020r.) (plik)

Wzór oferty (plik)

Rozstrzygnięcie konkursu (02.03.2020r.) (plik)

___________________________________________

 

TRZECI OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2020 ROKU.

Termin składania ofert: 08.01.2020r. godz. 10.00

Ogłoszenie o konkursie (09.12.2019r.) (plik)

Wzór oferty (plik)

Rozstrzygnięcie konkursu (22.01.2020r.) (plik)

__________________________________________

 

DRUGI OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2020 ROKU.

Termin składania ofert: 19.12.2019r. godz. 10.00

Ogłoszenie o konkursie (27.11.2019r.) (plik)

Wzór oferty (plik)

Rozstrzygnięcie konkursu (30.12.2019r.)  (plik)

__________________________________________

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W 2020 ROKU.

Termin składania ofert: 17.12.2019r. godz. 10.00

Ogłoszenie o konkursie (25.11.2019r.) (plik)

Wzór oferty (plik)

Rozstrzygnięcie konkursu (31.12.2019r.) (plik)

__________________________________________

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W 2020 ROKU

Termin składania ofert: 16.12.2019r. godz. 10.00

Ogłoszenie o konkursie (22.11.2019r.) (plik)

Wzór oferty (plik)

Rozstrzygnięcie konkursu (23.12.2019r.) (plik)

__________________________________________

 

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z OBSZARU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2020 ROKU

Termin składania ofert: 13.12.2019r. godz. 10.00

Ogłoszenie o konkursie (21.11.2019r.) (plik)

Wzór oferty (plik)

Rozstrzygnięcie konkursu (08.01.2020r.) (plik)

__________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Realizacja zadań publicznych w 2019 roku

Zarządzenie nr 214/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

Zarządzenie nr 144/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 65/B/2019 r. w sprawie ogłoszenia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Zarządzenie nr 65/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r. 

Zarządzenie nr 40/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r.

Zarządzenie nr 17/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zarządzenie nr 5/B/2019 Burmistrza Strzegomia zmieniające zarządzenie 285/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku.  

Zarządzenie nr 309/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r.

Zarządzenie nr 297/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku. 

Zarządzenie nr 285/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r.

Zarządzenie nr 288/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

Zarządzenie nr 283/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku  

Realizacja zadań publicznych w 2018 roku

Zarządzenie nr 145/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Zarządzenie nr 135/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.

Zarządzenie nr 104/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.

Zarządzenie nr 89/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 73/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Zarządzenie nr 73/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2018 roku.

Zarządzenie nr 35/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa nbarodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zarządzenie nr 34/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Zarządzenie nr 290/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.

Zarządzenie nr 289/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.

Zarządzenie nr 288/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.

Zarządzenie nr 287/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 roku.

Zarządzenie nr 293/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

 Realizacja zadań publicznych w 2017 roku

Zarządzenie nr 113/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 104/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

Zarządzenie nr 104/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

Zarządzenie nr 103/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

Zarządzenie nr 13/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Zarządzenie nr 295/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 21 listopada 2016 w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru pomocy przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym w 2017 roku.

Zarządzenie nr 294/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 21 listopada 2016 w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym w 2017 roku.

Zarządzenie nr 290/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaia szans tych rodzin i osób w 2017 roku

Zarządzenie nr 289/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publiczneg z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku.

Zarządzenie nr 288/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Realizacja zadań publicznych w 2016 roku

Zarządzenie nr 147/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.

Zarządzenie nr 104/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 kwietnia 2016 w sprawie ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.

Zarządzenie nr 45/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.

Zarządzenie nr 31/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 9/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenie trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzlaeżnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku. 

Zarządzenie nr 9/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.

Zarządzenie nr 414/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.

Zarządzenie nr 400/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.

Zarządzenie nr 399/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 roku.

Zarządzenie nr 398/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.

Realizacja zadań publicznych w 2015 roku

Zarządzenie nr 238/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 155/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku.
UWAGA!
Dla wszystkich oferentów zainteresowanych udziałem w otwartym konkursie ofert dnia 5 maja 2015r. o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (Wydział Funduszy Europejskich, pokój 48, III piętro) zostanie zorganizowane publiczne spotkanie informacyjne dotyczące konkursu.

Zarządzenie Nr 82/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

Zarządzenie nr 71/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

Zarzadzenie nr 52/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku

Wytworzył:
Magdalena Kuczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-09-02 13:53:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Marek Flakowski
(2020-10-05 15:20:03)
 
 
liczba odwiedzin: 5242735

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X