☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Urząd Miejski w Strzegomiu

Niedziela 25.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Otwarty konkurs ofert

Realizacja zadań publicznych w 2019 roku

Zarządzenie nr 214/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

Zarządzenie nr 144/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 6 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 65/B/2019 r. w sprawie ogłoszenia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Zarządzenie nr 65/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r. 

Zarządzenie nr 40/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r.

Zarządzenie nr 17/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zarządzenie nr 5/B/2019 Burmistrza Strzegomia zmieniające zarządzenie 285/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku.  

Zarządzenie nr 309/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r.

Zarządzenie nr 297/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku. 

Zarządzenie nr 285/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 r.

Zarządzenie nr 288/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

Zarządzenie nr 283/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku  

Realizacja zadań publicznych w 2018 roku

Zarządzenie nr 145/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Zarządzenie nr 135/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.

Zarządzenie nr 104/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.

Zarządzenie nr 89/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 15 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 73/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Zarządzenie nr 73/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2018 roku.

Zarządzenie nr 35/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa nbarodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zarządzenie nr 34/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Zarządzenie nr 290/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.

Zarządzenie nr 289/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.

Zarządzenie nr 288/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.

Zarządzenie nr 287/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 roku.

Zarządzenie nr 293/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

 Realizacja zadań publicznych w 2017 roku

Zarządzenie nr 113/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie Nr 104/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

Zarządzenie nr 104/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

Zarządzenie nr 103/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

Zarządzenie nr 13/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Zarządzenie nr 295/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 21 listopada 2016 w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru pomocy przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym w 2017 roku.

Zarządzenie nr 294/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 21 listopada 2016 w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym w 2017 roku.

Zarządzenie nr 290/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównaia szans tych rodzin i osób w 2017 roku

Zarządzenie nr 289/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publiczneg z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku.

Zarządzenie nr 288/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Realizacja zadań publicznych w 2016 roku

Zarządzenie nr 147/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.

Zarządzenie nr 104/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 kwietnia 2016 w sprawie ogłoszenia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzaleznieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.

Zarządzenie nr 45/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.

Zarządzenie nr 31/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 9/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenie trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzlaeżnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku. 

Zarządzenie nr 9/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 7 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.

Zarządzenie nr 414/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.

Zarządzenie nr 400/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.

Zarządzenie nr 399/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 roku.

Zarządzenie nr 398/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.

Realizacja zadań publicznych w 2015 roku

Zarządzenie nr 238/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku.

Zarządzenie Nr 155/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku.
UWAGA!
Dla wszystkich oferentów zainteresowanych udziałem w otwartym konkursie ofert dnia 5 maja 2015r. o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu (Wydział Funduszy Europejskich, pokój 48, III piętro) zostanie zorganizowane publiczne spotkanie informacyjne dotyczące konkursu.

Zarządzenie Nr 82/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.

Zarządzenie nr 71/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 6 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

Zarzadzenie nr 52/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 13 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku

Wytworzył:
Magdalena Kuczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-09-02 13:53:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2019-07-17 08:36:29)
 
 
ilość odwiedzin: 4462163

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X