☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Urząd Miejski w Strzegomiu

Piątek 24.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konkursy - Wyniki

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2019 R.

Zarządzenie nr 118/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie częściowego rozstrzygnięcia piątego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku    

Zarządzenie nr 72/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Zarządzenie nr 67/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zarządzenie nr 19/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku.

Zarządzenie nr 16/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Zarządzenie nr 7/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Zarządzenie nr 6/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2019 roku

Zarządzenie nr 4/B/2019 Burmistrza Strzegomia z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 r.

Zarządzenie nr 313/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 roku

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2018 R.

Zarządzenie nr 179/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Zarządzenie nr 164/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.

Zarządzenie nr 132/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.

Zarządzenie nr 125/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie częściowego rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.

Zarządzenie nr 97/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Zarządzenie nr 74/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Zarządzenie nr 60/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 38/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 3/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 1/B/2018 Burmistrza Strzegomia z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku 

Zarządzenie Nr 335/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku

Zarządzenie Nr 334/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 roku

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2017 R.

Zarządzenie Nr 151/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie częściowego rozstrzygnięcia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

Zarządzenie Nr 150/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie częściowego rozstrzygnięcia piątego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

Zarządzenie Nr 149/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia  czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

Zarządzenie nr 31/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

ZARZĄDZENIE NR 10/B/2017 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru pomocy przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku
 
ZARZĄDZENIE NR 11/B/2017 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

Zarządzenie nr 12/B/2017 Burmistrza Strzegomia z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Zarządzenie Nr 327/B/2016 Burmistrza Strzegomia uchylające zarządzenie Nr 322/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 roku. 

Zarządzenie Nr 326/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 28 grudnia 2016 r. uchylające zarządzenie Nr 321/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku.

Zarządzenie Nr 332/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku. 

ZARZĄDZENIE NR 329/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 roku
 
ZARZĄDZENIE NR 330/B/2016 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

Zarządzenie nr 322/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 roku

Zarządzenie nr 321/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2017 roku

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2016 R.

Zarządzenie nr 161/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku. 

Zarządzenie nr 149/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie częściowego rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku. 

Zarządzenie nr 140/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 maja w sprawie częściowego rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku.

Zarządzenie nr 99/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.

Zarządzenie nr 32/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzleżnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku 

Zarządzenie nr 22/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku. 

Zarządzenie nr 19/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku

Zarządzenie nr 15/B/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku.

Zarządzenie nr 426/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 grudnia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku. 

Zarządzenie nr 425/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 30 grudnia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 roku.

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2015 R.

Zarządzenie nr 278/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku.

Zarządzenie nr 198/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie częściowego rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku

Zarządzenie nr 192/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie częściowego rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 160/B/2015 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 159/B/2015 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.

Zarządzenie Nr 83/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.

Zarządzenie nr 16/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 r.

Zarządzenie nr 7/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku

Zarządzenie nr 8/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 9 stycznia 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2014 R.

Zarządzenie nr 150/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2014 r.

Zarządzenie nr 95/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.

Zarządzenie nr 92/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku.

Zarządzenie nr 87/B/2014 Burmistrza Strzegomia z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.

Zarządzenie nr 7/B/2014 Burmistrza Strzegomia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 r.

Zarządzenie nr 2/B/2014 Burmistrza Strzegomia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2014 r.

Zarządzenie nr 1/B/2014 Burmistrza Strzegomia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2014 r.

Zarządzenie nr 354/B/2013 Burmistrza Strzegomia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2014 r. 

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 R.

Zarządzenie nr 136/B/2013 Burmistrza Strzegomia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 r.

Zarządzenie nr 122/B/2013 Burmistrza Strzegomia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, turystyki i krajoznawstwa oraz promocji i organizacji wolontariatu w 2013 r.

Zarządzenie nr 108/B/2013 Burmistrza Strzegomia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku.

Zarządzenie nr 101/B/2013 Burmistrza Strzegomia w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.

Zarządzenie nr 92/B/2013 Burmistrza Strzegomia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 roku.

Zarządzenie nr 23/B/2013 Burmistrza Strzegomia w sprawie rozstrzygnięcia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2013r.

Zarządzenie nr 10/B/2012 Burmistrza Strzegomia w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2013r.

Zarządzenie nr 5/B/2013 Burmistrza Strzegomia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku

Zarządzenie nr 4/B/2013 Burmistrza Strzegomia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2013 roku

Zarządzenie nr 3/B/2013 Burmistrza Strzegomia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 r.

Zarządzenie nr 574/B/2012 Burmistrza Strzegomia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w 2013 roku.

WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJIĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2012 R.

Zarządzenie nr 311/B/2012 Burmistrza Strzegomia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012r.

Zarządzenie nr 202/B/2012 Burmistrza Strzegomia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu 2012r.

Zarządzenie nr 201/B/2012 Burmistrza Strzegomia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej w 2012r.

Zarządzenie nr 13/B/2012 Burmistrza Strzegomia w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Strzegom z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2012

Zarządzenie nr 5/B/2012 Burmistrza Strzegomia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Strzegom z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej w 2012 r.

Zarządzenie nr 2/B/2012 Burmistrza Strzegomia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Strzegom z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 r.
 
Zarządzenie nr 3/B/2012 Burmistrza Strzegomia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Strzegom z zakresu pozostałej działalności w zakresie pomocy społecznej w 2012 r.
 
Zarządzenie nr 4/B/2012 Burmistrza Strzegomia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Strzegom z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2011 r.

Zarządzenie nr 90/B/11


Burmistrza Strzegomia z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury

Zarządzenie nr 318/B/10

załącznik do zarządzenia - WYNIKI KONKURSU/B


Burmistrza Strzegomia z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zarządzenie nr 178/B/10


Burmistrza Strzegomia z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.

 Burmistrza Strzegomia z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia.

Informujemy, że został przedłużony termin rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu. Ze względu na dużą liczbę ofert organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w w/w zakresie oraz konieczność złożenia przez oferentów dodatkowych dokumentów rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie późniejszym.

Zarządzenie Nr 278/B/09


 Burmistrza Strzegomia z dnia 3 sierpnia 2009 r.w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Załacznik do Zarządzenia Nr 202/B/09


 Burmistrza Strzegomia z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizacje zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Zarządzenie Nr 70 /B/09


 Burmistrza Strzegomia z dnia 11 lutego 2009 r.w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizacje zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz kultury fizycznej i sportu.

 Zarządzenie Nr 57/B/09


 Burmistrza Strzegomia z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury.

Zarządzenie Nr 30/B/ 09


 Burmistrza Strzegomia z 13 stycznia 2009 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej.

Zarządzenie Nr 13 /B/09  


 Burmistrza Strzegomia z 12 stycznia 2009 r. w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

 INFORMACJA

Zgodnie z     załącznikiem do Zarządzenie nr 293/B/08 Burmistrza  Strzegomia z dnia 25 listopada  2008 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Ochrony i Promocji Zdrowia, Pomocy Społecznej, Kultury Fizycznej i Sportu, Kultury Burmistrz Strzegomia podjął decyzję o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert  do dnia 15 lutego 2009 r.

 Zarządzenie Nr 151/B/08
Burmistrza Strzegomia
z dnia  21 maja 2008 r.

w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

 Zarządzenie nr 24/B/2008r.
Burmistrza Strzegomia
z dnia 29 stycznia 2008 r.

w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizacje zadań publicznych w zakresie: kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej oraz kultury.

Zarządzenie nr 90/B/2008r.
Burmistrza Strzegomia
z dnia 3 kwietnia 2008 r.

w sprawie rozdysponowania środków finansowych na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury fizycznej i sportu.

 Zarządzenie Nr 24/B/10

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu w 2010 r.

Zarządzenie Nr 28/B/10

Wytworzył:
Małgorzata Kus-Pożoga
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2009-09-02 13:55:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Andrzej Jakubenko
(2019-05-09 17:42:25)
 
 
ilość odwiedzin: 4271181

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X