☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Urząd Miejski w Strzegomiu

Czwartek 20.06.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
2/10
Zaprojektowany
Z dnia
2010-01-28
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia SPZOZ w Świdnicy

Autor dokumentu: Bożena Kuczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-01-28 10:57:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt  uchwały w sprawie przekształcenia SPZOZ w Świdnicy(111.71 KB)
3/10
Projektowany
Z dnia
2010-02-18
w sprawie nadania Gimnazjum w Jaroszowie, Jaroszów 98 imienia Sługi Bożej Anny Jenke

Autor dokumentu: Roksana Chańko
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-02-18 12:51:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nadania Gimnazjum w Jaroszowie, Jaroszów 98 imienia Sługi Bożej Anny Jenke(113.75 KB)
Załączniki

4/10
Projektowany
Z dnia
2010-03-01
W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-03-01 14:34:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku.(30 KB)
5/10
Projektowany
Z dnia
2010-03-01
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-03-03 10:13:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2010-04-15 12:06:34)
Pobierz dokument - o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom(33.5 KB)
6/10
Projektowany
Z dnia
2010-03-11
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2010 rok

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-04-19 15:15:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2010 rok(156 KB)
7/10
Projektowany
Z dnia
2010-04-19
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Strzegomia, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania opłat.

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-04-19 15:15:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Strzegomia, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 
w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania opłat.(53.5 KB)
Załączniki
8/10
Projektowany
Z dnia
2010-04-30
w sprawie zmiany budżetu gmin Strzegom na 2010 rok

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-04-30 13:02:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany budżetu gmin Strzegom na 2010 rok(114 KB)
10/10
Projektowany
Z dnia
2010-05-05
w sprawie zmiany w budżecie

Autor dokumentu: Grażyna Pieprzyk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-05-06 13:21:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany w budżecie(104.5 KB)
11/10
Projektowany
Z dnia
2010-05-12
Projekt uchwały w sprawie uznania skargi Pana Leszka Kwietnia - Redaktora Naczelnego Faktu Strzegomskiego - za bezzasadną.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-05-31 14:51:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie uznania skargi Pana Leszka Kwietnia - Redaktora Naczelnego Faktu Strzegomskiego - za bezzasadną.(68.01 KB)
Załączniki
23/10
Projektowany
Z dnia
2010-05-27
projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzegomiu

Autor dokumentu: Beata Dudzińska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-05-31 14:51:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzegomiu(28.5 KB)
Załączniki

24/10
Projektowany
Z dnia
2010-05-27
projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Strzegomiu

Autor dokumentu: Beata Dudzińska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-05-31 14:51:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Strzegomiu(30 KB)
12/10
Projektowany
Z dnia
2010-06-08
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.

Autor dokumentu: Jadwiga Soroka
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-06-10 10:07:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Ważny do: 2010-06-08
Pobierz dokument - Projekt Uchwały Rady Miejskiej  w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Regionalnego Zespołu Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.(68.88 KB)
13/10
Projektowany
Z dnia
2010-05-12
Projekt uchwały w sprawie uznania skargi pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Goczałkowie za zasadną.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-06-11 13:07:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie uznania skargi pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Goczałkowie za zasadną.(67.13 KB)
Załączniki
15/10
Zaakceptowany
Z dnia
2010-07-02
Projekt uchwaly w sprawie likwidacji Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12.

Autor dokumentu: Bożena Kuczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-07-05 08:35:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwaly w sprawie likwidacji Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Solidarności 12.(67.16 KB)
18/10
Projektowany
Z dnia
2010-09-02
w sprawie zaliczania do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej o przebiegu od drogi gminnej nr 110734 ul. Olszowa w Strzegomiu do drogi wojewódzkiej nr 374.

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-09-03 07:41:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - 
w sprawie zaliczania do kategorii dróg gminnych drogi wewnętrznej o przebiegu od drogi gminnej nr 110734 ul. Olszowa w Strzegomiu do drogi wojewódzkiej nr 374.(23.5 KB)
20/10
Projektowany
Z dnia
2010-09-10
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn. "Publiczne Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka ul. Mickiewicza nr 2 A w Strzegomiu" w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. "Publiczne Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka ul. Mickiewicza nr 2 A w Strzegomiu" i nadania statutu jednostce.

Autor dokumentu: Anna Góralska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-09-10 12:13:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn. Publiczne Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka ul. Mickiewicza nr 2 A w Strzegomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Publiczne Przedszkole nr 2 im. Misia  Uszatka ul. Mickiewicza nr 2 A w Strzegomiu i nadania statutu jednostce.(69.78 KB)
Załączniki
21/10
Projektowany
Z dnia
2010-09-10
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn."Publiczne Przedszkole nr 3" ul. Parkowa 8 w Strzegomiu, w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pn. "Publiczne Przedszkole nr 3" ul. Parkowa 8 w Strzegomiu i nadania statutu jednostce

Autor dokumentu: Anna Góralska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-09-10 12:13:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn.Publiczne Przedszkole nr 3 ul. Parkowa 8 w Strzegomiu, w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Publiczne Przedszkole nr 3 ul. Parkowa 8 w Strzegomiu i nadania statutu jednostce(70.69 KB)
Załączniki
22/10
Projektowany
Z dnia
2010-09-10
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn. "Publiczne Przedszkole nr 4 ul. T. Kościuszki 51 w Strzegomiu" w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn.'Publiczne Przedszkole nr 4 ul. T. Kościuszki 51 w Strzegomiu" i nadania statutu jednostce.

Autor dokumentu: Anna Góralska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-09-10 12:13:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn. Publiczne Przedszkole nr 4 ul. T. Kościuszki 51 w Strzegomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową pn.Publiczne Przedszkole nr 4 ul. T. Kościuszki 51 w Strzegomiu i nadania statutu jednostce.(70.83 KB)
Załączniki
23/10
Projektowany
Z dnia
2010-09-10
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Publiczne Przedszkole w Jaroszowie" w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaroszowie, w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pn. "Publiczne Przedszkole w Jaroszowie" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie i nadania statutu jednostce.

Autor dokumentu: Anna Góralska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-09-10 12:13:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Publiczne Przedszkole w Jaroszowie w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Jaroszowie, w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Publiczne Przedszkole w Jaroszowie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaroszowie i nadania statutu jednostce.(70.79 KB)
Załączniki
24/10
Projektowany
Z dnia
2010-09-10
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego "Publiczne Przedszkole w Stanowicach" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanowicach ul. Świebodzka 9, w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pn. "Publiczne Przedszkole w Stanowicach" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanowicach ul.Świebodzka 9 i nadania statutu jednostce.

Autor dokumentu: Anna Góralska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-09-10 12:13:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Publiczne Przedszkole w Stanowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanowicach ul. Świebodzka 9, w celu jego przekształcenia w jednostkę budżetową pn. Publiczne Przedszkole w Stanowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stanowicach ul.Świebodzka 9 i nadania statutu jednostce.(71.83 KB)
Załączniki
25/10
Projektowany
Z dnia
2010-09-10
w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń uzyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów.

Autor dokumentu: Teresa Niedźwiedzka
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-09-10 12:13:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń uzyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów.(72.14 KB)
27/10
Zaakceptowany
Z dnia
2010-12-15
w sprawie pkreślenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktóów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji

Autor dokumentu: Magdalena Kuczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-10-15 12:11:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2010-12-15 13:30:04)
Pobierz dokument -  w sprawie pkreślenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów aktóów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji (71.68 KB)
28/10
Zaakceptowany
Z dnia
2010-12-15
w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Autor dokumentu: Magdalena Kuczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-10-15 12:11:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2010-12-15 13:30:04)
Pobierz dokument - w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej(73.99 KB)
29/10
Zaakceptowany
Z dnia
2010-12-15
zmianiająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Magdalena Kuczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-10-15 12:11:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2010-12-15 13:30:04)
Pobierz dokument - zmianiająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Strzegom(65.91 KB)
30/10
Zaakceptowany
Z dnia
2010-12-15
w sprawie programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w 2011 roku

Autor dokumentu: Magdalena Kuczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-10-18 09:12:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2010-12-15 13:30:04)
Pobierz dokument - w sprawie programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w 2011 roku(64.07 KB)
33/10
Projektowany
Z dnia
2010-10-29
w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Strzegom na lata 2010-2013

Autor dokumentu: Magdalena Kuczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-11-02 09:08:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Strzegom na lata 2010-2013(64.74 KB)
34/10
Projektowany
Z dnia
2010-10-29
w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011

Autor dokumentu: Andrzej Jakubenko
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2010-11-02 09:08:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2011(96.23 KB)
38/10
Obowiązujący
Z dnia
2010-12-28
Organizacja wyborów jednostek pomocniczych gminy.

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2011-01-05 10:23:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Organizacja wyborów jednostek pomocniczych gminy.(62.37 KB)
 
 
ilość odwiedzin: 4326635

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X