Emisja obligacji 2017

Emisja obligacji 2017:

  • Zaproszenie do składania ofert (sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Formularzu Ofertowym :  było 4 000 000,00 zł powinno być 8 000 000,00 zł)
  • Uchwała nr 75/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  • Uchwała Nr III/233/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie opinii o możliwości wykupu przez Gminę Strzegom obligacji komunalnych w wysokości 8.000.000,00 zł emitowanych na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciagnietych kredytów i pożyczek
  • Wybór oferty (2016.12.04)
Wytworzył:
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2017-11-22 14:57:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-12-04 11:38:32)