☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Środa 10.08.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe urzędu

 

Urząd Miejski w Strzegomiu

Rynek 38
58-150 Strzegom
Tel.: (74) 85 60 599
Faks.: (74) 85 60 516
e-mail: strzegom@strzegom.pl
www.strzegom.pl
www.eurzad.strzegom.pl
www.bip.strzegom.pl
skrytka ePUAP: /16wh48vwri/SkrytkaESP

Urząd Miejski w Strzegomiu
NIP: 884-00-31-478
REGON: 000526104

Gmina Strzegom
NIP: 884-23-65-255
REGON: 890718372

Czas pracy Urzędu Miejskiego w Strzegomiu

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

- 7:30-16:00
- 7:30-16:00
- 7:30-16:00
- 7:30-16:00
- 7:30-13:30

Kasa Urzędu

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

- 8:00-15:00
- 8:00-15:00
- 8:00-15:00
- 8:00-15:00
- 8:00-12:30

Nr konta – wpłaty opłaty skarbowej, podatków i opłat lokalnych (za wyjątkiem podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, opłat za odpady komunalne, opłat za czynsze, garaże, ogródki i komórki,  które należy wpłacać na indywidualny nr rachunku bankowego nadany podatnikowi przez Gminę Strzegom) oraz innych zobowiązań wobec Gminy:

81 1090 2343 0000 0005 9800 0229
Santander Bank Polska S.A. o/Strzegom

Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków

Burmistrz i Zastępca Burmistrza przyjmują mieszkańców w sprawie skarg i wniosków
w każdy wtorek:

  • 11.30 - 14.00

Informujemy, że istnieje możliwość telefonicznego kontaktu z Burmistrzem Strzegomia
w każdy wtorek

  • w godzinach 8.00 do 14.00  numer telefonu  74 85 60 530

W pozostałe dni można umówić się na spotkanie z Burmistrzem Strzegomia poprzez rezerwację terminu w sekretariacie pod numerem telefonu 74 8560 500

Numery telefonów:
Burmistrz Strzegomia mgr Zbigniew Suchyta - 74 8560-500
Z-ca Burmistrza mgr Tomasz Marczak - 74 8560-500

Skargi i wnioski można też kierować na adres:

Urząd Miejski w Strzegomiu
Rynek 38

58-150 Strzegom

lub przesłać pocztą elektroniczną e-mail: strzegom@strzegom.pl lub poprzez stronę internetową  eurzad.strzegom.pl

UWAGA:
skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną powinny zawierać adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi drogą pocztową. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5, poz. 46).

Dzienniki ustaw - wersja elektroniczna
Monitor Polski - wersja elektroniczna
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego - wersja elektroniczna

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wójcik Leszek
(2008-04-25 08:55:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wójcik Leszek
(2022-02-03 08:12:18)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2678442