☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Naczelnik Wydziału: Jolanta Dryja
Tel: (74) 8560 571

Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi podlega bezpośrednio Zastępcy Burmistrza.

Do kompetencji i zadań Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi należy w szczególności:

 1. prowadzenie ewidencji oraz urządzeń księgowych w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. przyjmowanie i rozpatrywanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 3. wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4. weryfikacja wyciągów bankowych w zakresie wpłat należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 5. wydawanie i ewidencjonowanie zaświadczeń o posiadaniu lub nieposiadaniu zaległości w opłatach za odbiór odpadów komunalnych osobom fizycznym,
 6. wystawianie i ewidencjonowanie upomnień w sprawach niezapłaconych należności za odbiór odpadów komunalnych,
 7. rozpatrywanie podań o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 8. sporządzanie miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań z zakresu prowadzonych opłat za odbiór odpadów komunalnych,
 9. wystawianie tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych dotyczących zaległości podatkowych od osób fizycznych z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych, celem przeprowadzenia administracyjnych postępowań egzekucyjnych,
 10. weryfikacja i aktualizacja wystawionych tytułów wykonawczych,
 11. prowadzenie postępowania w związku z niezłożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 12. wydawanie decyzji określającej wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 13. przygotowywanie informacji i analiz niezbędnych do sporządzania sprawozdań z wykonania dochodów budżetowych,
 14. kompleksowa obsługa klientów w ramach zadań Wydziału,
 15. przygotowanie przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
 16. prowadzenie rejestru działalności regulowanej,
 17. dokonywanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 18. przyjmowanie sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne,
 19. przygotowywanie sprawozdań i analiz z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
 20. nadzorowanie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 21. uczestnictwo w zgłaszanych interwencjach dotyczących nieprawidłowości w przyjętym przez Gminę systemie gospodarki odpadami komunalnymi,
 22. kontrola pod kątem segregacji odpadów komunalnych, tworzenia dzikich wysypisk śmieci, porzucania gruzu poza punktami jego odbioru,
 23. prowadzenia edukacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 24. dokonywanie kontroli dokumentów księgowych m.in. faktur zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów księgowych Urzędu,
 25. prowadzenie spraw związanych z realizacją uchwały Rady w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 26. analizowanie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy."

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2013-03-06 10:24:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2019-11-04 15:41:13)
 
 
liczba odwiedzin: 5531897

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X