☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 07.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/14
Projektowany
Z dnia
2014-01-24
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2014 roku

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-01-27 11:39:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2014-03-27 13:28:27)
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2014 roku(359.05 KB)
2/14
Projektowany
Z dnia
2014-01-24
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-01-27 11:39:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku(215.29 KB)
3/14
Projektowany
Z dnia
2014-01-27
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-01-28 09:18:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu(199.94 KB)
4/14
Projektowany
Z dnia
2014-01-27
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-01-28 09:18:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu(205.47 KB)
5/14
Projektowany
Z dnia
2014-01-27
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-01-28 09:19:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu(200.38 KB)
6/14
Projektowany
Z dnia
2014-01-27
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-01-28 09:19:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu(205.16 KB)
7/14
Projektowany
Z dnia
2014-01-23
w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów w roku szkolnym 2014/2015

Autor dokumentu: Edyta Rostkowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-03 09:02:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów w roku szkolnym  2014/2015(188.82 KB)
8/14
Projektowany
Z dnia
2014-01-30
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu zmieniająca uchwał e w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Jadwiga Soroka
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-03 09:02:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu zmieniająca uchwał e w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu(188.66 KB)
9/14
Projektowany
Z dnia
2014-01-30
Projekt Uchwały w sprawie ustanowienia Honorowego Tytułu "Zasłużony dla Ziemi Strzegomskiej" oraz przyjęcia Regulamiunu jej nadania.

Autor dokumentu: Wioletta Urban
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-03 09:02:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Załączniki
10/14
Projektowany
Z dnia
2014-01-30
nadania nazwy ulicy w Strzegomiu

Autor dokumentu: Beata Dudzińska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-03 09:02:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - nadania nazwy ulicy w Strzegomiu(237.12 KB)
11/14
Zaprojektowany
Z dnia
2014-01-30
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-03 09:02:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.(193.64 KB)
12/14
Projektowany
Z dnia
2014-01-31
w sprawie podwyższenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Autor dokumentu: Jadwiga Soroka
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-03 09:02:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie podwyższenie kryterium dochodowego na osobę w rodzinie uprawniającego do pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych(194.88 KB)
13/14
Projektowany
Z dnia
2014-02-03
w sprawie sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu za 2013 rok

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-03 14:22:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu za 2013 rok(874.83 KB)
14/14
Projektowany
Z dnia
2014-02-03
w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2014 rok

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-03 14:22:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2014 rok(895.28 KB)
14/14
Projektowany
Z dnia
2014-02-03
Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-03 14:22:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok(102.57 KB)
Załączniki
15/14
Projektowany
Z dnia
2014-02-03
zmiana miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla obr. wsi Morawa

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-03 14:22:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmiana miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla obr. wsi Morawa (1.48 MB)
16/14
Projektowany
Z dnia
2014-02-03
zmiana miejscowego planu zagosp. przestrz. dla obszarów połozonych w obr.3 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-03 14:22:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmiana miejscowego planu zagosp. przestrz. dla obszarów połozonych w obr.3 miasta Strzegom(1.96 MB)
17/14
Projektowany
Z dnia
2014-02-04
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-05 12:32:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013(217.44 KB)
18/14
Projektowany
Z dnia
2014-02-04
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-05 12:32:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013(218.53 KB)
19/14
Projektowany
Z dnia
2014-02-04
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-05 12:32:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013(215.41 KB)
20/14
Projektowany
Z dnia
2014-02-04
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-02-05 12:32:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013(215.16 KB)
21/14
Projektowany
Z dnia
2014-03-05
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-03-05 11:01:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok(103.1 KB)
Załączniki
22/14
Projektowany
Z dnia
2014-03-05
Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr 28/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych.

Autor dokumentu: Paweł Marchlewski
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-03-05 11:01:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2014-03-20 08:07:27)
Pobierz dokument - Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr 28/04 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego    dróg gminnych.(178.71 KB)
23/14
Projektowany
Z dnia
2014-03-05
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2919D w miejscowości Olszany w km 2+900 - 4+790"

Autor dokumentu: Monika Cieśla
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-03-05 11:01:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 2919D w miejscowości Olszany w km 2+900 - 4+790(179.24 KB)
24/14
Projektowany
Z dnia
2014-03-07
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2014 roku

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-03-07 11:26:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2014 roku(357.55 KB)
25/14
Zaprojektowany
Z dnia
2014-03-18
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-03-18 12:44:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.(185.45 KB)
26/14
Projektowany
Z dnia
2014-03-19
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn. "Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy"

Autor dokumentu: Beata Nejman
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-03-19 10:59:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn. Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy(191.47 KB)
27/14
Projektowany
Z dnia
2014-03-19
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom

Autor dokumentu: Monika Cieśla
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-03-20 08:07:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom(180.13 KB)
28/14
Projektowany
Z dnia
2014-03-20
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-03-20 12:28:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki(182.79 KB)
29/14
Projektowany
Z dnia
2014-03-20
zmieniająca uchwałę Nr 6/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Strzegom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Autor dokumentu: Ksenia Mrozek
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-03-20 14:36:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 6/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Strzegom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
wyborczych(184.64 KB)
30/14
Zaprojektowany
Z dnia
2014-03-24
Projekt uchwały uchylający uchwałę nr 6/14 w sprawie udzielania pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-03-27 13:28:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały uchylający uchwałę nr 6/14 w sprawie udzielania pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.(182.39 KB)
31/14
Zaprojektowany
Z dnia
2014-03-24
Projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-03-27 13:28:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielania pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.(186.24 KB)
32/14
Projektowany
Z dnia
2014-03-24
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia".

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-03-27 13:28:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Strzegomia.(194.49 KB)
33/14
Projektowany
Z dnia
2014-03-24
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-03-27 13:28:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu.(172.54 KB)
34/14
Projektowany
Z dnia
2014-03-24
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-03-27 13:28:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.(175.51 KB)
35/14
Projektowany
Z dnia
2014-03-24
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-03-27 13:28:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu.(172.53 KB)
36/14
Projektowany
Z dnia
2014-03-24
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-03-27 13:28:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.(170.81 KB)
37/14
Projektowany
Z dnia
2014-03-25
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-03-27 13:28:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok(107.35 KB)
Załączniki
38/14
Projektowany
Z dnia
2014-04-02
Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia"

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-04-02 13:28:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Strzegomia(198.77 KB)
39/14
Projektowany
Z dnia
2014-04-02
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-04-02 13:28:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu.(171.96 KB)
40/14
Projektowany
Z dnia
2014-04-03
Zmieniająca uchwałę Nr 105/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Strzegomia, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania opłat.

Autor dokumentu: Ewelina Kowalska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-04-04 10:54:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2014-04-23 08:11:25)
Pobierz dokument - Zmieniająca uchwałę Nr 105/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 października 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Strzegomia, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania opłat.
(496.73 KB)
41/14
Projektowany
Z dnia
2014-04-17
projekt Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia w 2014 roku dotacji z budżetu Gminy Strzegom, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących sie na terenie Gminy strzegom.

Autor dokumentu: Wioletta Urban
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-04-22 10:04:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie udzielenia w 2014 roku dotacji z budżetu Gminy Strzegom, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących sie na terenie Gminy strzegom.(191.84 KB)
42/14
Projektowany
Z dnia
2014-04-17
Projekt Uchwały w sprawie udzielenia w 2014 r. dotacji z budżetu Gminy Strzegom, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Wioletta Urban
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-04-22 10:04:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt Uchwały w sprawie udzielenia w 2014 r. dotacji z budżetu Gminy Strzegom, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Strzegom(191.84 KB)
Załączniki
43/14
Projektowany
Z dnia
2014-04-22
projekt uchwały w sprawie udzielania przez Gminę Strzegom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

Autor dokumentu: Anna Najda
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-04-23 08:11:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie udzielania przez Gminę Strzegom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną(1.17 MB)
44/14
Projektowany
Z dnia
2014-04-28
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem raka jelita grubego "Wygraj z rakiem" dla mieszkańców Miasta i Gminy Strzegom na lata 2014-2016

Autor dokumentu: Ksenia Mrozek
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-04-28 10:11:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki chorób nowotworowych, ze szczególnym
uwzględnieniem raka jelita grubego Wygraj z rakiem dla mieszkańców Miasta i Gminy Strzegom na lata
2014-2016(180.07 KB)
Załączniki
45/14
Projektowany
Z dnia
2014-04-28
w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Autor dokumentu: Anna Góralska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-04-28 14:21:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego(175.04 KB)
46/14
Projektowany
Z dnia
2014-04-28
sprawa odmowy uznania naruszenia prawa uchwałą nr 67/12

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-05-05 14:00:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - sprawa odmowy uznania naruszenia prawa uchwałą nr 67/12(202.75 KB)
47/14
Projektowany
Z dnia
2014-05-06
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-05-06 13:31:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok(103.47 KB)
Załączniki
48/14
Projektowany
Z dnia
2014-05-06
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2014-2023

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-05-06 13:31:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2014-2023(99.76 KB)
Załączniki
49/14
Projektowany
Z dnia
2014-05-28
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-05-28 15:26:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok(103.46 KB)
Załączniki
50/14
Projektowany
Z dnia
2014-05-28
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2014-2023

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-05-28 15:26:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2014-2023(99.9 KB)
Załączniki
51/14
Projektowany
Z dnia
2014-06-02
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-06-04 09:35:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok(174.55 KB)
52/14
Projektowany
Z dnia
2014-06-02
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-06-04 09:35:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok(166.44 KB)
53/14
Projektowany
Z dnia
2014-06-02
zmieniająca uchwałę Nr 45/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 8 maja 2014r. w sprawie udzielania przez Gminę Strzegom zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Anna Najda
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-06-04 09:35:33)
Ostatnio zmodyfikował:
54/14
Projektowany
Z dnia
2014-06-11
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-06-12 09:32:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.(177.62 KB)
55/14
Projektowany
Z dnia
2014-06-11
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-06-12 09:32:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.(176.46 KB)
56/14
Projektowany
Z dnia
2014-06-12
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za 2013 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-06-12 15:06:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za 2013 rok(172.01 KB)
Załączniki
57/14
Projektowany
Z dnia
2014-06-16
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-06-16 08:03:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok(103.71 KB)
Załączniki
58/14
Projektowany
Z dnia
2014-06-17
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2014-2023

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-06-17 11:11:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2014-2023(100.13 KB)
Załączniki
59/14
Projektowany
Z dnia
2014-06-25
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Strzegomskiego Centrum Kultury za 2013 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-06-25 11:15:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Strzegomskiego Centrum Kultury za 2013 rok(170.31 KB)
Załączniki
60/14
Projektowany
Z dnia
2014-07-16
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-07-17 07:44:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok(103.35 KB)
Załączniki
61/14
Projektowany
Z dnia
2014-07-16
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 23/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom

Autor dokumentu: Monika Cieśla
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-07-17 07:44:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 23/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom(180.52 KB)
62/14
Projektowany
Z dnia
2014-07-16
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 20/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2919D w miejscowości Olszany w km 2+900 - 4+790"

Autor dokumentu: Monika Cieśla
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-07-17 07:44:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 20/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pod nazwą Przebudowa drogi powiatowej nr 2919D w miejscowości Olszany w km 2+900 - 4+790(179.67 KB)
64/14
Projektowany
Z dnia
2014-08-26
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Strzegom porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Świdnicki przedszkola specjalnego

Autor dokumentu: Roksana Chańko
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-08-27 10:06:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Strzegom porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Świdnicki przedszkola specjalnego(172.51 KB)
65/14
Zaprojektowany
Z dnia
2014-08-27
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-08-29 08:56:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.(180.67 KB)
63/14
Projektowany
Z dnia
2014-08-12
projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu

Autor dokumentu: Wioletta Urban
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-09-08 08:19:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu(180.68 KB)
66/14
Projektowany
Z dnia
2014-09-05
projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis

Autor dokumentu: Anna Najda
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-09-08 08:19:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach zasady de minimis(293.28 KB)
67/14
Projektowany
Z dnia
2014-09-05
w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Autor dokumentu: Jadwiga Soroka
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-09-08 08:19:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie(181.15 KB)
67/14
Projektowany
Z dnia
2014-09-01
zmieniająca uchwałę Nr 6/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Strzegom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-09-08 08:19:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 6/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Strzegom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (180.12 KB)
70/14
Projektowany
Z dnia
2014-09-15
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-09-15 08:33:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok(103.38 KB)
Załączniki
69/14
Projektowany
Z dnia
2014-09-08
zmieniająca uchwałę Nr 30/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2014 roku

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-09-15 12:01:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 30/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia
 programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Strzegom w 2014 roku(171.89 KB)
68/14
Projektowany
Z dnia
2014-09-08
w sprawie zasad i trybu przyznania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzegom na dofinansowanie kosztów budowy podłączeń kanalizacyjnych budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-09-15 13:14:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zasad i trybu przyznania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzegom na dofinansowanie 
kosztów budowy podłączeń kanalizacyjnych budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego(732.63 KB)
71/14
Projektowany
Z dnia
2014-09-15
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiacymi własność Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Beata Dudzińska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-09-16 09:56:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiacymi własność Gminy Strzegom(201.17 KB)
Załączniki
72/14
Projektowany
Z dnia
2014-09-18
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2014-2023

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-09-18 10:22:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2014-2023(100.13 KB)
Załączniki
73/14
Projektowany
Z dnia
2014-09-16
przystąpienie do zmiany mpzp dla obszaru położonego w obr. wsi Rogoźnica

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-09-19 08:12:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2014-09-24 11:51:39)
Pobierz dokument - przystąpienie do zmiany mpzp dla obszaru położonego w obr. wsi Rogoźnica(1.42 MB)
74/14
Zaprojektowany
Z dnia
2014-09-16
zmiana mpozp obszaru połozonego w obr. wsi Kostrza

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-09-19 08:12:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmiana mpozp obszaru połozonego w obr. wsi Kostrza(1.53 MB)
75/14
Zaprojektowany
Z dnia
2014-09-16
uchwalenie mpzpz obszaru polożonego w obr. wi Rusko (dz.1/29)

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-09-19 08:12:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwalenie mpzpz obszaru polożonego w obr. wi Rusko (dz.1/29)(805.46 KB)
77/14
Projektowany
Z dnia
2014-09-22
W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE 5 MIASTA STRZEGOM

Autor dokumentu: Edyta Łukaszonek
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-09-23 08:58:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2014-09-23 14:32:06)
Pobierz dokument - W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARÓW POŁOŻONYCH W OBRĘBIE 5 MIASTA STRZEGOM(2.44 MB)
76/14
Projektowany
Z dnia
2014-09-22
W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE 2 MIASTA STRZEGOM

Autor dokumentu: Edyta Łukaszonek
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-09-23 08:58:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE 2 MIASTA STRZEGOM(1.35 MB)
78/14
Projektowany
Z dnia
2014-09-30
w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015

Autor dokumentu: Andrzej Jakubenko
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2014-09-30 13:22:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015(302.91 KB)
79/14
Projektowany
Z dnia
2014-10-13
w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015

Autor dokumentu: Andrzej Jakubenko
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-10-13 12:38:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2015(302.07 KB)
80/14
Projektowany
Z dnia
2014-10-17
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu" w zakresie opracowania dokumentacji technicznej

Autor dokumentu: Monika Cieśla
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-10-17 09:56:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej(175.73 KB)
81/14
Projektowany
Z dnia
2014-10-15
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 93/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu na lata 2014-2018".

Autor dokumentu: Łukasz Grzelik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-10-17 11:21:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 93/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu na lata 2014-2018.(279.63 KB)
82/14
Projektowany
Z dnia
2014-10-21
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-10-21 10:42:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok(108.37 KB)
Załączniki
85/14
Projektowany
Z dnia
2014-10-23
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-10-27 09:56:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu(190.06 KB)
86/14
Projektowany
Z dnia
2014-10-23
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2014-2023

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-10-27 09:56:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2014-2023(100.22 KB)
Załączniki
83/14
Projektowany
Z dnia
2014-10-15
uchwała zmieniająca UCHWAŁĘ W SPRAWIE POBORU W DRODZE INKASA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

Autor dokumentu: Lucyna Dworak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-10-27 09:56:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwała zmieniająca UCHWAŁĘ W SPRAWIE POBORU W DRODZE INKASA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO(170.85 KB)
84/14
Projektowany
Z dnia
2014-10-21
UCHWAŁA W SPRAWIE OBNIŻENIA ŚREDNIEJ CENY SKUPU ŻYTA PRZYJMOWANEJ JAKO PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU ROLNEGO NA OBSZARZE GMINY STRZEGOM

Autor dokumentu: Lucyna Dworak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-10-27 09:56:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA W SPRAWIE OBNIŻENIA ŚREDNIEJ CENY SKUPU ŻYTA PRZYJMOWANEJ JAKO PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU ROLNEGO NA OBSZARZE GMINY  STRZEGOM(180.65 KB)
87/14
Zaprojektowany
Z dnia
2014-10-28
projekt uchwały w spr.aktualności studium i mpzp

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-10-29 14:40:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w spr.aktualności studium i mpzp (284.08 KB)
88/14
Zaprojektowany
Z dnia
2014-10-28
projekt uchwały w spr. uchwalenia mpzp -obszaru obejmującego granice zasięgu strefy ochronnej od lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Udanin

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-10-29 14:40:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w spr. uchwalenia mpzp -obszaru obejmującego granice zasięgu strefy ochronnej od lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminie Udanin(1.28 MB)
90/14
Projektowany
Z dnia
2014-11-21
Projekt uchwał w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzegom na lata 2014 - 2032"

Autor dokumentu: Wioleta Wnęk-Soczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-11-25 15:42:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2014-12-11 08:59:30)
Pobierz dokument - Projekt uchwał w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Strzegom na lata 2014 - 2032(1.22 MB)
91/14
Projektowany
Z dnia
2014-11-26
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-03 13:08:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu.(276.89 KB)
92/14
Projektowany
Z dnia
2014-12-08
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-08 10:02:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok(103.93 KB)
Załączniki
93/14
Projektowany
Z dnia
2014-12-09
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Łukasz Grzelik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-09 12:21:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Gminy Strzegom.(209.37 KB)
94/14
Projektowany
Z dnia
2014-12-09
Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-09 12:21:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strzegomiu.(178.28 KB)
95/14
Projektowany
Z dnia
2014-12-09
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-09 12:21:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu.(176.06 KB)
96/14
Projektowany
Z dnia
2014-12-09
Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-09 12:21:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.(179.06 KB)
97/14
Projektowany
Z dnia
2014-12-09
Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-09 12:21:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu.(173.42 KB)
98/14
Projektowany
Z dnia
2014-12-09
projekt uchwały w sprawie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Łukasz Grzelik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-09 12:21:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie dopłaty do taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom.(188.93 KB)
99/14
Zaprojektowany
Z dnia
2014-12-09
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-10 07:39:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Strzegom(192.65 KB)
100/14
Projektowany
Z dnia
2014-12-12
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Strzegomia

Autor dokumentu: Krystyna Lipińska-Wardęga
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-12 09:16:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Strzegomia(174.64 KB)
89/14
Zaprojektowany
Z dnia
2014-10-28
projekt uchwały w spr. uchwalenia mpzp dla obr. wsi Żółkiewka

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-16 11:49:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w spr. uchwalenia mpzp dla obr. wsi Żółkiewka(3.73 MB)
101/14
Projektowany
Z dnia
2014-12-19
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2014 roku

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-19 11:34:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2014 roku(193.07 KB)
Załączniki
102/14
Projektowany
Z dnia
2014-12-19
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-19 11:34:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2014 rok(103.77 KB)
Załączniki
103/14
Projektowany
Z dnia
2014-12-23
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2014-2023

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-24 09:18:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2014-2023(98.92 KB)
Załączniki
104/14
Projektowany
Z dnia
2014-12-23
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2015

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-24 09:18:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2015(106.05 KB)
Załączniki
105/14
Projektowany
Z dnia
2014-12-23
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-12-24 09:18:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024(180.4 KB)
Załączniki
 
 
liczba odwiedzin: 5523852

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X