☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 07.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/15
Zaprojektowany
Z dnia
2015-01-23
Projekt uchwały - zmieniający uchwałę Nr 22/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn. "Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy".

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-01-26 11:24:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały - zmieniający uchwałę Nr 22/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn. Budowa siedziby Powiatowego Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy.(187.21 KB)
2/15
Zaprojektowany
Z dnia
2015-01-23
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-01-26 11:24:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.
(185.56 KB)
3/15
Zaprojektowany
Z dnia
2015-01-23
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-01-26 11:24:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.(189.19 KB)
4/15
Projektowany
Z dnia
2015-01-26
w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów w roku szkolnym 2015/2016

Autor dokumentu: Edyta Rostkowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-01-26 13:04:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów w roku szkolnym  2015/2016(187.02 KB)
5/15
Projektowany
Z dnia
2015-01-26
Projekt uchwały Nr... Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia..... w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom

Autor dokumentu: Urszula Podsiadły-Szubert
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-01-26 14:31:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały Nr... Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia..... w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom(334.4 KB)
6/15
Projektowany
Z dnia
2015-01-27
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Strzegom a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-01-28 09:45:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Strzegom a Gminami tworzącymi
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej(187.95 KB)
7/15
Projektowany
Z dnia
2015-01-28
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu - etap III"

Autor dokumentu: Monika Cieśla
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-01-29 13:33:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu - etap III(183 KB)
8/15
Projektowany
Z dnia
2015-01-30
zmieniająca uchwałę Nr 6/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Strzegom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-02 09:14:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 6/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Strzegom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych(274.17 KB)
9/15
Projektowany
Z dnia
2015-01-30
powołania Kapituły do opiniowania wniosków o nadanie '' Honorowego Obywatela Strzegomia''

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-02 09:14:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - powołania Kapituły do opiniowania wniosków o nadanie  Honorowego Obywatela Strzegomia(173.34 KB)
10/15
Projektowany
Z dnia
2015-01-30
o powołaniu Kapituły do opiniowania wniosków o nadanie prawa używania herbu miasta i flagi miasta Strzegomia

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-02 09:14:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - o powołaniu Kapituły do opiniowania wniosków o nadanie prawa używania herbu miasta i flagi miasta Strzegomia(180.77 KB)
11/15
Projektowany
Z dnia
2015-01-30
wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu do dokonywania czynności związanych z podrożą służbową Przewodniczącego Rady Miejskiej

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-02 09:14:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Strzegomiu do dokonywania czynności związanych z podrożą służbową Przewodniczącego Rady Miejskiej(173.34 KB)
12/15
Projektowany
Z dnia
2015-02-02
opinii dotyczącej propozycji planu aglomeracji Strzegom

Autor dokumentu: Irena Kowalska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-02 13:29:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - opinii dotyczącej propozycji planu aglomeracji Strzegom(191.34 KB)
13/15
Projektowany
Z dnia
2015-02-02
zmieniająca uchwałę Nr 29/07 Rady miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Tomkowice

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-03 14:05:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 29/07 Rady miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Tomkowice(196.02 KB)
14/15
Projektowany
Z dnia
2015-02-02
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-03 14:05:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok(106.12 KB)
Załączniki
15/15
Projektowany
Z dnia
2015-02-02
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-03 14:05:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024(100.09 KB)
Załączniki
16/15
Zaprojektowany
Z dnia
2015-02-02
uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obr. wsi Graniczna oraz w obr. 2 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-04 11:51:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2015-02-05 07:34:05)
Pobierz dokument - uchwała  w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obr. wsi Graniczna oraz w obr. 2 miasta Strzegom(1.34 MB)
17/15
Projektowany
Z dnia
2015-02-04
Projekt uchwały w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2015 rok

Autor dokumentu: Janina Gołębiak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-02-05 07:34:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt  uchwały w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2015 rok(896.34 KB)
18/15
Projektowany
Z dnia
2015-02-23
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-02-23 08:33:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok(33 KB)
Załączniki
19/15
Projektowany
Z dnia
2015-03-09
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-03-10 09:30:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok(102.84 KB)
Załączniki
20/15
Projektowany
Z dnia
2015-03-10
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2015 roku

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-03-16 08:21:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Strzegom w 2015 roku(338.24 KB)
21/15
Projektowany
Z dnia
2015-03-11
w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr 63/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 września 2014 r. wsparwie uchwalenia mpzp obszaru położonego w obr. wsi Rusko

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-03-16 08:21:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr 63/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 września 2014 r. wsparwie uchwalenia mpzp obszaru położonego w obr. wsi Rusko(207.76 KB)
22/15
Projektowany
Z dnia
2015-03-11
w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwareunkowń i Kierunków Zagosp. Przest. gminy Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-03-16 08:21:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przystąpienia do zmiany Studium Uwareunkowń i Kierunków Zagosp. Przest. gminy Strzegom(544.69 KB)
23/15
Projektowany
Z dnia
2015-03-12
zmieniająca uchwałę Nr 64/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z dworca autobusowego w Strzegomiu przy ul. Dworcowej i przystanków komunikacyjnych w Strzegomiu i na terenie Gminy Strzegom, których właścicielem jest Gmina Strzegom

Autor dokumentu: Ewelina Kowalska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-03-16 08:21:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 64/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z dworca autobusowego w Strzegomiu przy ul. Dworcowej i przystanków komunikacyjnych w Strzegomiu i na terenie Gminy Strzegom, których właścicielem jest Gmina Strzegom
(174.04 KB)
24/15
Projektowany
Z dnia
2015-03-13
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-03-16 08:21:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024(99.57 KB)
Załączniki
25/15
Projektowany
Z dnia
2015-04-08
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-04-09 08:45:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok(103.36 KB)
Załączniki
27/15
Zaprojektowany
Z dnia
2015-04-15
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-04-15 14:33:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.(182.94 KB)
26/15
Zaprojektowany
Z dnia
2015-04-15
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-04-15 14:33:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.(189.65 KB)
29/15
Projektowany
Z dnia
2015-04-23
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad używania herbu i flagi miasta Strzegomia

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-04-24 09:49:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad używania herbu i flagi miasta Strzegomia(172.4 KB)
28/15
Projektowany
Z dnia
2015-04-23
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kapituły do opiniowania wniosków o nadanie "Honorowego Obywatela Strzegomia"

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-04-24 09:49:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Kapituły do opiniowania wniosków o nadanie Honorowego Obywatela Strzegomia(175.42 KB)
30/15
Projektowany
Z dnia
2015-04-15
UCHWAŁA ZMIENIAJACA UCHWAŁĘ W SPRAWIE POBORU W DRODZE INKASA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO

Autor dokumentu: Lucyna Dworak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-04-24 09:49:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - UCHWAŁA ZMIENIAJACA UCHWAŁĘ W SPRAWIE POBORU W DRODZE INKASA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO I LEŚNEGO(182.99 KB)
31/15
Projektowany
Z dnia
2015-04-23
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2921 D w miejscowości Tomkowice

Autor dokumentu: Monika Cieśla
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-04-24 09:49:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 2921 D w miejscowości Tomkowice(177.91 KB)
32/15
Projektowany
Z dnia
2015-04-24
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 87/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu" w zakresie opracowania dokumentacji technicznej

Autor dokumentu: Monika Cieśla
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-04-27 09:18:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 87/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej(180.94 KB)
33/15
Projektowany
Z dnia
2015-05-11
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-12 08:32:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok(102.92 KB)
Załączniki
34/15
Projektowany
Z dnia
2015-05-11
w sprawie przystąpienia do prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Szlakiem Granitu" na lata 2014-2020

Autor dokumentu: Józef Hernik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-12 08:32:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przystąpienia do prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Szlakiem Granitu na lata 2014-2020(181.1 KB)
35/15
Projektowany
Z dnia
2015-05-11
Projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody w granicach administracyjnych Gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Wioleta Wnęk-Soczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-12 08:32:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody w granicach administracyjnych Gminy Strzegom.(181.9 KB)
36/15
Projektowany
Z dnia
2015-05-12
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-12 16:17:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024(100.08 KB)
Załączniki
37/15
Zaprojektowany
Z dnia
2015-05-13
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany mpzp obszarów położonych w obr. wsi Graniczna oraz w obr. 2 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-14 08:56:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany mpzp  obszarów położonych w obr. wsi Graniczna oraz w obr. 2 miasta Strzegom(1.6 MB)
38/15
Zaprojektowany
Z dnia
2015-05-13
projekt uchwały w spr. udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 63/14 z dnia 24-09-2014 r. w spr. uchwalenia mpzp obszaru położonego w obr.wsi Rusko, w gminie Strzegom oraz przekazania skargi do WSA we Wrocławiu

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-14 08:56:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w spr. udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Strzegomiu Nr 63/14 z dnia 24-09-2014 r. w spr. uchwalenia mpzp obszaru położonego w obr.wsi Rusko, w gminie Strzegom oraz przekazania skargi do WSA we Wrocławiu (106.39 KB)
39/15
Projektowany
Z dnia
2015-05-13
w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzegomiu

Autor dokumentu: Beata Dudzińska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-14 08:56:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzegomiu(244 KB)
42/15
Zaprojektowany
Z dnia
2015-05-18
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-19 12:25:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu.(187.61 KB)
43/15
Projektowany
Z dnia
2015-05-27
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Autor dokumentu: Roksana Chańko
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-05-28 11:45:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania(1.05 MB)
44/15
Projektowany
Z dnia
2015-05-27
powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-06-02 13:25:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy(179.03 KB)
45/15
Projektowany
Z dnia
2015-06-03
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-06-08 09:09:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok(166.42 KB)
46/15
Projektowany
Z dnia
2015-06-03
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-06-08 09:09:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok(174.21 KB)
48/15
Projektowany
Z dnia
2015-06-11
uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-06-11 11:24:06)
Ostatnio zmodyfikował:
51/15
Projektowany
Z dnia
2015-06-10
zmiany Statutu Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-06-16 13:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2015-06-19 11:25:12)
Pobierz dokument - zmiany Statutu Gminy Strzegom(252.46 KB)
50/15
Zaprojektowany
Z dnia
2015-06-12
Projekt uchwały w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach środków pieniężnych.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-06-16 13:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach środków pieniężnych.(189.81 KB)
49/15
Zaprojektowany
Z dnia
2015-06-12
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-06-16 13:15:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.(188.13 KB)
52/15
Projektowany
Z dnia
2015-06-16
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-06-17 08:53:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok(103 KB)
Załączniki
52/15
Projektowany
Z dnia
2015-06-16
zmieniająca uchwałę Nr 24/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2015 roku

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-06-17 08:53:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 24/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2015 roku(313.14 KB)
53/15
Projektowany
Z dnia
2015-06-08
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na dowóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Andrzej Jakubenko
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-06-17 08:53:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na dowóz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Strzegomiu(182.32 KB)
55/15
Projektowany
Z dnia
2015-06-18
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-06-19 08:39:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024(99.73 KB)
Załączniki
57/15
Projektowany
Z dnia
2015-06-19
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Strzegomskiego Centrum Kultury za 2014 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-06-19 14:16:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Strzegomskiego Centrum Kultury za 2014 rok(169.55 KB)
58/15
Projektowany
Z dnia
2015-06-19
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za 2014 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-06-19 14:16:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom za 2014 rok(171.2 KB)
54/15
Projektowany
Z dnia
2015-06-17
projekt Uchwały nr ............... Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Strzegomskiego Centerum Kultury za 2014 rok

Autor dokumentu: Wioletta Urban
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-06-19 14:16:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt Uchwały nr ...............  Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Strzegomskiego Centerum Kultury za 2014 rok(167.85 KB)
Załączniki
56/15
Projektowany
Z dnia
2015-06-19
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-06-19 14:16:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty(175.37 KB)
60/15
Projektowany
Z dnia
2015-07-13
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzegom na 2015 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-07-15 08:14:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzegom na 2015 rok(102.98 KB)
Załączniki
61/15
Zaprojektowany
Z dnia
2015-08-11
Projekt uchwały w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanach środków pieniężnych.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-08-14 09:15:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Olszanach środków pieniężnych.
(190.23 KB)
62/15
Projektowany
Z dnia
2015-08-13
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-08-14 09:15:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok(102.78 KB)
Załączniki
63/15
Projektowany
Z dnia
2015-08-13
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-08-14 09:15:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024(100.02 KB)
Załączniki
64/15
Projektowany
Z dnia
2015-08-13
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2016-2019.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-08-14 09:15:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2016-2019.(176.3 KB)
65/15
Zaprojektowany
Z dnia
2015-08-18
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagosp. przest. dla obr. wsi Rogoźnica

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-08-20 08:38:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagosp. przest. dla obr. wsi Rogoźnica(338.25 KB)
66/15
Zaprojektowany
Z dnia
2015-08-18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagosp. przest. dla obszarów oznaczonych symbolem 1 RM/U oraz 1 MN polożonych w obr. wsi Bartoszówek

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-08-20 08:38:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagosp. przest. dla obszarów oznaczonych symbolem 1 RM/U oraz 1 MN polożonych w obr. wsi Bartoszówek(1.26 MB)
67/15
Projektowany
Z dnia
2015-08-18
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połozonego w obrebie 3 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Edyta Łukaszonek
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-08-20 08:38:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połozonego w obrebie 3 miasta Strzegom(1.39 MB)
69/15
Projektowany
Z dnia
2015-09-16
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-09-17 07:43:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2015-09-30 14:55:36)
Pobierz dokument - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom(331.84 KB)
70/15
Projektowany
Z dnia
2015-09-16
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadow

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-09-17 07:43:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2015-09-30 08:58:27)
Pobierz dokument - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadow(280.09 KB)
71/15
Projektowany
Z dnia
2015-09-21
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-09-23 08:21:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2015-09-30 08:58:27)
Pobierz dokument - w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.(170.55 KB)
72/15
Projektowany
Z dnia
2015-09-22
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-09-23 08:21:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok(105.67 KB)
Załączniki
73/15
Projektowany
Z dnia
2015-09-25
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-09-28 12:36:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024(99.08 KB)
Załączniki
74/15
Zaprojektowany
Z dnia
2015-09-23
projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego obszaru polożonego w obr.3 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-09-30 08:58:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagosp. przestrzennego obszaru polożonego w obr.3 miasta Strzegom(555.66 KB)
75/15
Projektowany
Z dnia
2015-09-28
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015- 2025

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-09-30 08:58:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-
2025(179.88 KB)
76/15
Projektowany
Z dnia
2015-09-29
podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 81/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-09-30 08:58:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 81/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r.(182.71 KB)
68/15
Projektowany
Z dnia
2015-02-25
w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną miasta Horice w Republice Czeskiej.

Autor dokumentu: Wioletta Urban
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-09-30 09:38:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną miasta Horice w Republice Czeskiej.(189.76 KB)
77/15
Projektowany
Z dnia
2015-09-01
projekt uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu "Senior-Wigor" w Strzegomiu

Autor dokumentu: Jadwiga Soroka
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-09-30 09:38:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie utworzenia  Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor w Strzegomiu
(1.02 MB)
78/15
Projektowany
Z dnia
2015-10-27
nadanie tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia"

Autor dokumentu: Teresa Niedźwiedzka
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-10-29 08:22:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - nadanie tytułu Honorowego Obywatela Strzegomia(194.83 KB)
79/15
Projektowany
Z dnia
2015-11-10
w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-11-13 08:33:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady(171.59 KB)
80/15
Projektowany
Z dnia
2015-11-10
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-11-13 08:33:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości(546.53 KB)
81/15
Projektowany
Z dnia
2015-11-10
w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016

Autor dokumentu: Andrzej Jakubenko
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-11-13 08:33:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016(300.14 KB)
82/15
Projektowany
Z dnia
2015-11-10
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020

Autor dokumentu: Andrzej Jakubenko
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-11-13 08:33:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020(278.36 KB)
83/15
Projektowany
Z dnia
2015-11-12
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2017

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-11-18 08:09:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2017(308 KB)
84/15
Projektowany
Z dnia
2015-11-16
w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzegomiu

Autor dokumentu: Beata Dudzińska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-11-18 08:09:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzegomiu(227.46 KB)
85/15
Projektowany
Z dnia
2015-11-16
w sprawie nadania nazw ulic w Goczałkowie

Autor dokumentu: Beata Dudzińska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-11-18 08:09:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nadania nazw ulic w Goczałkowie(237.72 KB)
86/15
Projektowany
Z dnia
2015-11-18
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-11-18 08:09:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024(99.25 KB)
Załączniki
87/15
Projektowany
Z dnia
2015-11-18
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-11-18 08:09:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok(102.89 KB)
Załączniki
88/15
Projektowany
Z dnia
2015-11-19
zmieniająca uchwałę Nr 75/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Andrzej Jakubenko
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-11-19 09:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 75/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom (187.25 KB)
89/15
Projektowany
Z dnia
2015-11-19
zmieniająca uchwałę Nr 76/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Autor dokumentu: Andrzej Jakubenko
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-11-19 09:20:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 76/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów   (180.74 KB)
90/15
Projektowany
Z dnia
2015-11-20
uznania skargi.............................................za bezzasadną.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-11-20 11:19:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uznania skargi.............................................za bezzasadną.(179.31 KB)
91/15
Projektowany
Z dnia
2015-11-20
podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale nr 81/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-11-20 11:19:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale nr 81/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r.(179.76 KB)
92/15
Projektowany
Z dnia
2015-11-20
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-11-23 12:33:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu (180.87 KB)
93/15
Projektowany
Z dnia
2015-11-20
Projekt uchwały Nr .. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia.... w sprawie uznania skargi..... za bezzasadną

Autor dokumentu: Urszula Podsiadły-Szubert
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-11-23 12:33:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały Nr .. Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia.... w sprawie uznania skargi..... za bezzasadną(197.38 KB)
94/15
Projektowany
Z dnia
2015-10-27
uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Autor dokumentu: Anna Najda
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-11-23 12:33:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2015-12-16 11:03:11)
Pobierz dokument - uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych(179.98 KB)
95/15
Projektowany
Z dnia
2015-10-27
uchwała w spr. określenia stawek pod. od nieruch. 2016

Autor dokumentu: Anna Najda
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-11-23 12:33:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwała w spr. określenia stawek pod. od nieruch. 2016(183.45 KB)
96/15
Projektowany
Z dnia
2015-10-27
uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Autor dokumentu: Anna Najda
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-11-23 12:33:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych(1.83 MB)
97/15
Projektowany
Z dnia
2015-11-23
w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Wioleta Wnęk-Soczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-11-23 12:33:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzegom(2.23 MB)
98/15
Projektowany
Z dnia
2015-11-24
w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odplatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu SENIOR - WIGOR

Autor dokumentu: Jadwiga Soroka
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-11-24 12:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odplatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu SENIOR - WIGOR (189.66 KB)
99/15
Projektowany
Z dnia
2015-11-24
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Jadwiga Soroka
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-11-24 12:30:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu(272.94 KB)
102/15
Projektowany
Z dnia
2015-12-08
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-08 12:41:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 rok(106.12 KB)
Załączniki
103/15
Zaprojektowany
Z dnia
2015-12-09
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu "Senior - Wigor" w Strzegomiu

Autor dokumentu: Jadwiga Soroka
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-10 07:30:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu Senior - Wigor w Strzegomiu(185.98 KB)
104/15
Projektowany
Z dnia
2015-12-09
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024

Autor dokumentu: Monika Nowak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-10 07:30:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024(100.09 KB)
Załączniki
105/15
Projektowany
Z dnia
2015-12-11
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu "Senior - Wigor"

Autor dokumentu: Dorota Rudnicka
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-14 09:03:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pobytu Senior - Wigor(185 KB)
101/15
Projektowany
Z dnia
2015-12-01
projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Strzegom do Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

Autor dokumentu: Wioletta Urban
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-14 09:03:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Strzegom do Stowarzyszenia Dolnośląska Organizacja Turystyczna.(187.89 KB)
100/15
Projektowany
Z dnia
2015-11-25
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Wioletta Urban
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-14 09:03:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.(181.56 KB)
106/15
Projektowany
Z dnia
2015-12-11
podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 81/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-15 13:43:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 81/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r.(183.77 KB)
107/15
Projektowany
Z dnia
2015-12-15
w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Łukasz Grzelik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-15 13:43:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Strzegom.(187.43 KB)
108/15
Projektowany
Z dnia
2015-12-15
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Łukasz Grzelik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-15 13:43:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzegom.(210.33 KB)
109/15
Projektowany
Z dnia
2015-12-15
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stawek pod. od śr. transport. na 2016r.

Autor dokumentu: Anna Najda
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-16 11:03:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie stawek pod. od śr. transport. na 2016r.(178.15 KB)
110/15
Projektowany
Z dnia
2015-12-14
Uchwała nr... Rady Miejskiej w Strzegomiu x dnia.... w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Autor dokumentu: Urszula Podsiadły-Szubert
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-17 07:53:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała nr... Rady Miejskiej w Strzegomiu x dnia.... w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.(410.19 KB)
114/15
Projektowany
Z dnia
2015-12-23
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu na 29-12-2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-28 15:01:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu na 29-12-2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015(513.48 KB)
112/15
Projektowany
Z dnia
2015-12-23
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu na 29-12-2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 r.

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-28 15:01:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu na 29-12-2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2015 r. (2.25 MB)
113/15
Projektowany
Z dnia
2015-12-23
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu na 29-12-2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-28 15:01:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu na 29-12-2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2015-2024(802.25 KB)
115/15
Projektowany
Z dnia
2015-12-23
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu na 29-12-2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-28 15:01:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu na 29-12-2015 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025(1.51 MB)
111/15
Projektowany
Z dnia
2015-12-16
w sprawie wystąpienia Gminy Strzegom ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna "Księstwo Świdnicko-Jaworskie".

Autor dokumentu: Wioletta Urban
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-28 15:01:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wystąpienia Gminy Strzegom ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Księstwo Świdnicko-Jaworskie.(187.28 KB)
116/15
Projektowany
Z dnia
2015-12-23
Projekt uchwały w sprawie uznania skarg za bezzasadne

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2015-12-28 15:01:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie uznania skarg za bezzasadne(128.17 KB)
 
 
liczba odwiedzin: 5523844

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X