☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Czwartek 06.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski

11.03.2015r.

WYNIKI GŁOSOWANIA MIESZKAŃCÓW

PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI LICZENIA GŁOSÓW I WYBORU PROJEKTÓW ZADAŃ DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STRZEGOM NA 2015 ROK

Protokół - PDF

26.02.1015r.

Zarządzenie Nr 64/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie określenia składu oraz zasad funkcjonowania Komisji ds. budżetu obywatelskiego - PDF

24.02.2015r.

WYNIKI WERYFIKACJI PROJEKTÓW ZADAŃ ZGŁOSZONYCH DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STRZEGOM NA 2015 ROK

Protokół z weryfikacji projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2015 rok - PDF

Lista projektów podlegających głosowaniu - PDF

Wyciąg z formularzy zgłoszeniowych projektów podlegających głosowaniu (zakres rzeczowy projektów) - PDF

Informacje dodatkowe

Rozpoczyna się kolejny etap działań związanych z wdrażaniem budżetu obywatelskiego, tj. czas promocji projektów, która będzie prowadzona przez pomysłodawców projektów zakwalifikowanych do głosowania (24 lutego-8 marca 2015r.).

Poniżej zamieszczamy logo budżetu obywatelskiego do wykorzystania w materiałach promocyjnych:

Logo do pobrania - JPG

Głosowanie odbędzie się w dniach 2-8 marca br. w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Świdnickiej 15-17 w Strzegomiu zgodnie z poniższym harmonogramem:
02.03.2015r. (poniedziałek) 8.30-16.00
03.03.2015r. (wtorek) 8.30-17.30
04.03.2015r. (środa)  8.30-16.00
05.03.2015r. (czwartek) 8.30-16.00
06.03.2015r. (piątek) 8.30-14.30
07.03.2015r. (sobota) 11.00-15.00 
08.03.2015r. (niedziela) 9.00-13.00 

Może wziąć w nim udział każdy mieszkaniec zameldowany na pobyt stały w Strzegomiu, który dnia 12.01.2015r. miał ukończony szesnasty rok życia. Przed głosowaniem należy okazać komisji dokument tożsamości ze zdjęciem i adresem zameldowania oraz numerem PESEL, a osoby niepełnoletnie dodatkowo zgodę opiekuna prawnego na udział w procesie tworzenia budżetu obywatelskiego (zawierającą nr PESEL).

Wzór zgody - PDF

Karta do głosowania będzie wydawana wyłącznie w lokalu wyborczym.


Zarządzeniem burmistrza Strzegomia z dn. 12 stycznia 2015 r. po raz pierwszy w mieście Strzegom został wprowadzony budżet obywatelski. Jest to wielka szansa  dla mieszkańców miasta, którzy będą brać udział w wydatkowaniu środków na zadania zaspokajające istotne ich potrzeby. Zasady budżetu obywatelskiego miasta Strzegom na rok 2015 są określone w załączniku do zarządzenia. W celu zapoznania się mieszkańców ze szczegółami tego społecznego przedsięwzięcia utworzyliśmy specjalną zakładkę na stronie internetowej www. strzegom.pl oraz w BIP, pt. „Budżet Obywatelski Miasta Strzegom 2015”, w której znajdziecie Państwo wszelkie potrzebne informacje.

Realizacja budżetu obywatelskiego będzie polegała na przeznaczeniu części dochodów własnych gminy, tj. 300 tys. zł, na realizację zadań o charakterze inwestycyjnym, zaproponowanych przez mieszkańców i organizacje pozarządowe. Całkowity koszt realizacji pojedynczego projektu nie może być wyższy niż 300 tys. zł. Kwoty tej także nie może przekraczać łączna wartość wszystkich wybranych do realizacji projektów. Propozycje zadań, możliwe do realizacji pod kątem prawnym i technicznym, zostaną poddane głosowaniu mieszkańców Strzegomia. Zrealizowane zostaną te, które uzyskają najlepszy wynik w głosowaniu mieszkańców.

Własne projekty zadań do budżetu można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym, w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu, w ostatecznym terminie do 6 lutego br. Głosowanie mieszkańców na  projekty odbędzie się w terminie od  2 marca do 8 marca br. w lokalu wyborczym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzegomiu, przy ul. Świdnickiej 15-17, w godz. podanych w załączniku zatytułowanym  „Harmonogram prac…”   
Lista projektów podlegających głosowaniu podana zostanie do wiadomości na stronie internetowej www.strzegom.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce „Budżet Obywatelski Miasta Strzegom”. Lista będzie udostępniona w terminie od 24 lutego do 8 marca br. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 17 marca br.

Wdrożenie budżetu obywatelskiego w Strzegomiu będzie miało na celu zwiększenie aktywności i integracji społecznej mieszkańców Strzegomia, budowanie nowej formy odpowiedzialności za dobro wspólne oraz edukację obywatelską i zwiększenie świadomości w zakresie zasad funkcjonowania samorządu gminnego. Budżet obywatelski dotyczy tylko mieszkańców miasta Strzegom, bowiem mieszkańcy gminnych wsi mają już od kilku lat możliwość brania udziału w planowaniu i realizacji funduszu sołeckiego,  który w gminie Strzegom wynosi ok. 350 tys. zł. Dzięki niemu mieszkańcy gminnych wsi mogą zaspokajać wybrane przez siebie potrzeby swoich miejscowości. Rok 2015 to dobry czas na realizację projektów mieszkańców miasta.

  • Zarządzenie Nr 13/B/2015 Burmistrza Strzegomia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2015 rok - PDF
  • Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim Miasta Strzegom na 2015 rok - PDF
  • Formularz zgłoszeniowy - PDF lub DOC
  • Zgoda opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w procesie tworzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2015 rok - PDF
Wytworzył:
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-01-14 14:37:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2015-03-11 08:38:53)
 
 
liczba odwiedzin: 5521836

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X