☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 07.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/16
Projektowany
Z dnia
2016-01-19
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Strzeogmiu w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-01-20 07:54:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Strzeogmiu w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok(1.88 MB)
2/16
Projektowany
Z dnia
2016-01-20
zmieniająca uchwałę Nr 96/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Wioleta Wnęk-Soczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-01-20 07:54:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 96/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzegom(704.17 KB)
3/16
Projektowany
Z dnia
2016-01-21
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagosp. przest. obszaru położonego w obr. wsi Morawa, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-01-22 12:00:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagosp. przest. obszaru położonego w obr. wsi Morawa, w gminie Strzegom(457.06 KB)
4/16
Projektowany
Z dnia
2016-01-21
uchwakla w sporawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagosp. przest. dla obszaru poołozonego w obr. wsi Grochotów, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-01-22 12:00:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwakla w sporawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagosp. przest. dla obszaru poołozonego w obr. wsi Grochotów, w gminie Strzegom(534.5 KB)
5/16
Projektowany
Z dnia
2016-01-21
projekt uchwały w sp. z miany miejscowego planu zagosp. przest. dla obr. wsi Międzyrzecze

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-01-22 12:00:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sp. z miany miejscowego planu zagosp. przest. dla obr. wsi Międzyrzecze(518.08 KB)
6/16
Projektowany
Z dnia
2016-01-21
projekt uchwały w spr. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom- dot. działki nr 240/10, Obr. Rusko (pod fotowoltaikę)

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-01-22 12:00:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w spr. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzegom- dot. działki nr 240/10, Obr. Rusko (pod fotowoltaikę) (1.86 MB)
7/16
Projektowany
Z dnia
2016-01-22
w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w Strzegomiu

Autor dokumentu: Beata Dudzińska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-01-25 10:29:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w Strzegomiu(290.47 KB)
8/16
Projektowany
Z dnia
2016-01-25
uznania skargi ......................................za bezzasadną.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-01-25 10:29:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uznania skargi ......................................za bezzasadną.(182.01 KB)
9/16
Projektowany
Z dnia
2016-01-25
podtrzymania stanowiska zawartego w uchwałach: Nr 81/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012.,Nr 93/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015 r., Nr 116/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-01-25 10:29:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - podtrzymania stanowiska zawartego w uchwałach: Nr 81/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012.,Nr 93/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015 r., Nr 116/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r.(186.03 KB)
12/16
Projektowany
Z dnia
2016-01-26
zmieniająca uchwałę Nr 75/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-01-27 08:05:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 75/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom(175.28 KB)
13/16
Projektowany
Z dnia
2016-02-03
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Autor dokumentu: Roksana Chańko
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-04 08:56:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-02-15 10:59:47)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania(205.35 KB)
14/16
Projektowany
Z dnia
2016-02-03
w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Autor dokumentu: Anna Góralska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-04 08:56:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-02-15 10:59:47)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.(184.71 KB)
15/16
Projektowany
Z dnia
2016-02-04
powołania doraźnej Komisji Statutowej

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-05 10:23:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - powołania doraźnej Komisji Statutowej(174.21 KB)
17/16
Zaprojektowany
Z dnia
2016-02-11
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2016-02-12 09:18:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.(201.02 KB)
18/16
Zaprojektowany
Z dnia
2016-02-11
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2016-02-12 09:18:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.(200.16 KB)
19/16
Zaprojektowany
Z dnia
2016-02-12
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Strzegom, uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-15 10:59:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Strzegom, uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.(204.35 KB)
20/16
Projektowany
Z dnia
2016-02-16
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2016 roku"

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-18 08:12:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2016 roku
(322.26 KB)
21/16
Projektowany
Z dnia
2016-02-16
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Bartoszówek

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-18 08:12:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających członka Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Bartoszówek(176.49 KB)
22/16
Projektowany
Z dnia
2016-02-16
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Żelazów

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-18 08:12:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i członków Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Żelazów(199.67 KB)
25/16
Projektowany
Z dnia
2016-02-16
zmieniająca uchwałę Nr 23/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Rogoźnica

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-18 08:12:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 23/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Rogoźnica
(179.09 KB)
26/16
Zaprojektowany
Z dnia
2016-02-17
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-18 08:12:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.(202.76 KB)
28/16
Zaprojektowany
Z dnia
2016-02-10
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-26 08:06:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.(199.2 KB)
23/16
Projektowany
Z dnia
2016-02-16
uznania skargi Pani ..............................................za bezzasadną.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-26 11:26:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-06-15 12:09:57)
Pobierz dokument - uznania skargi Pani ..............................................za bezzasadną.(181.87 KB)
24/16
Projektowany
Z dnia
2016-02-16
podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 81/12 rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-26 11:26:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 81/12 rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r.(181.87 KB)
29/16
Projektowany
Z dnia
2016-02-25
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Autor dokumentu: Lucyna Dworak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-26 11:26:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego(173.16 KB)
27/16
Projektowany
Z dnia
2016-03-01
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Jadwiga Soroka
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-26 11:26:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-03-18 08:46:10)
Pobierz dokument - w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu(180.98 KB)
30/16
Projektowany
Z dnia
2016-02-29
zmieniająca uchwałę Nr 95/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2017

Autor dokumentu: Magdalena Kuczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-29 13:17:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 95/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2017 (183.1 KB)
31/16
Projektowany
Z dnia
2016-02-29
zmieniająca uchwałę Nr 95/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2017

Autor dokumentu: Magdalena Kuczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-02-29 14:07:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 95/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2017 (182.46 KB)
32/16
Projektowany
Z dnia
2016-03-02
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Autor dokumentu: Jadwiga Soroka
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2016-03-07 09:05:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego(183.5 KB)
33/16
Projektowany
Z dnia
2016-03-08
projekt: w sprawie zmiany uchwały Nr 93/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu na lata 2014-2018", zmienionej uchwałą Nr 88/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 października 2014 r.

Autor dokumentu: Łukasz Grzelik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-03-08 14:10:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt: w sprawie zmiany uchwały Nr 93/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu na lata 2014-2018, zmienionej uchwałą 
Nr 88/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 października 2014 r. 
(290.63 KB)
34/16
Projektowany
Z dnia
2016-03-09
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom

Autor dokumentu: Monika Cieśla
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-03-09 14:22:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom(178.88 KB)
36/16
Projektowany
Z dnia
2016-03-16
zmieniająca uchwałę Nr 97/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016

Autor dokumentu: Andrzej Jakubenko
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-03-18 08:46:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 97/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2016(185.34 KB)
37/16
Projektowany
Z dnia
2016-03-16
w sprawie nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia"

Autor dokumentu: Wioletta Urban-Smagłowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-03-23 10:16:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-03-30 13:04:57)
Pobierz dokument - w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Strzegomia(217.44 KB)
35/16
Projektowany
Z dnia
2016-03-09
projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Strzegom do Porozumienia na rzecz realizacji projektu pod nazwą "Szlak Kamienia".

Autor dokumentu: Wioletta Urban-Smagłowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-03-23 10:16:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Strzegom do Porozumienia na rzecz realizacji projektu pod nazwą Szlak Kamienia.(198.2 KB)
38/16
Projektowany
Z dnia
2016-03-23
projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagosp. przest. obszaru położonego w obr. wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-03-30 13:04:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagosp. przest. obszaru położonego w obr. wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom(887.48 KB)
39/16
Projektowany
Z dnia
2016-03-29
projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów polożonych w obr. 2 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-03-30 13:04:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów polożonych w obr. 2 miasta Strzegom(1.09 MB)
40/16
Projektowany
Z dnia
2016-04-12
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzegom na lata 2016-2020

Autor dokumentu: Jadwiga Soroka
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-13 08:17:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzegom na lata 2016-2020(186.1 KB)
41/16
Projektowany
Z dnia
2016-04-13
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Strzegom na lata 2016-2018

Autor dokumentu: Jadwiga Soroka
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-13 08:17:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-04-14 11:42:05)
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Strzegom na lata 2016-2018(182.96 KB)
42/16
Projektowany
Z dnia
2016-04-13
w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018

Autor dokumentu: Jadwiga Soroka
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-13 08:17:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-04-14 11:42:06)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018(187.06 KB)
44/16
Zaprojektowany
Z dnia
2016-04-12
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-13 08:17:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu.(197.18 KB)
43/16
Projektowany
Z dnia
2016-04-12
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Autor dokumentu: Anna Góralska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-13 08:17:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego(191.99 KB)
45/16
Zaprojektowany
Z dnia
2016-04-18
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-18 13:55:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.(201.07 KB)
46/16
Projektowany
Z dnia
2016-04-21
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia " Programu profilaktyki próchnicy i chorób jamy ustnej u dzieci ze szkół podstawowych w gminie Strzegom"

Autor dokumentu: Urszula Podsiadły-Szubert
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-22 07:55:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu profilaktyki próchnicy i chorób jamy ustnej u dzieci ze szkół podstawowych w gminie Strzegom(281.87 KB)
47/16
Projektowany
Z dnia
2016-04-25
podtrzymania stanowiska zawartego w uchwałach: Nr 81/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r., Nr 93/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015 r., Nr 116/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r., Nr 10/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 stycznia 2016 r.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-04-27 07:05:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - podtrzymania stanowiska zawartego w uchwałach: Nr 81/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r., Nr 93/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015 r., Nr 116/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r., Nr 10/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 stycznia 2016 r.(186.6 KB)
49/16
Projektowany
Z dnia
2016-05-12
w sprawie nadania nazwy ronda w Strzegomiu

Autor dokumentu: Beata Dudzińska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-05-13 08:19:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nadania nazwy ronda w Strzegomiu(1004.03 KB)
50/16
Projektowany
Z dnia
2016-05-12
w sprawie nadania nazw ulic w Strzegomiu

Autor dokumentu: Beata Dudzińska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-05-13 08:19:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nadania nazw ulic w Strzegomiu(1.14 MB)
51/16
Projektowany
Z dnia
2016-05-16
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-05-17 11:27:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-05-17 11:51:53)
Załączniki
52/16
Projektowany
Z dnia
2016-05-12
projekt uchwaly w sprawie przystąpienia do zmiany planu dla obszarów polożonych w obr 3 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-05-17 11:27:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-05-19 14:44:07)
Pobierz dokument - projekt uchwaly w sprawie przystąpienia do zmiany planu dla obszarów polożonych w obr 3 miasta Strzegom(935.47 KB)
53/16
Projektowany
Z dnia
2016-05-12
projekt uchwały w spr. uchwalenia mpzp dla obszarów polożonych w obr. wsi Jaroszow oznaczonych symbolami 1 U, 1 M/U, 1 MN do 3MN, od 1 KDW do 4 KDW

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-05-17 11:27:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w spr. uchwalenia mpzp dla obszarów polożonych w obr. wsi Jaroszow oznaczonych symbolami 1 U, 1 M/U, 1 MN do 3MN, od 1 KDW do 4 KDW(7.22 MB)
54/16
Projektowany
Z dnia
2016-05-12
projekt uchwaly o przystąpieniu do zmiany palnu obszarów polozonych w obr. wsi Tomkowice, Godzieszówek, Granica

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-05-17 11:27:39)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwaly o przystąpieniu do zmiany palnu obszarów polozonych w obr. wsi Tomkowice, Godzieszówek, Granica(196.62 KB)
48/16
Projektowany
Z dnia
2016-04-29
projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji z budżetu Gminy Strzegom, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Wioletta Urban-Smagłowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-05-17 11:51:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2016 roku dotacji z budżetu Gminy Strzegom, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Strzegom.(196.43 KB)
55/16
Projektowany
Z dnia
2016-05-13
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połozonego w obrebie wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Edyta Łukaszonek
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-05-18 10:05:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połozonego w obrebie wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom(2.01 MB)
56/16
Projektowany
Z dnia
2016-05-18
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-05-18 10:05:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025(773.27 KB)
57/16
Zaprojektowany
Z dnia
2016-06-01
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-02 07:50:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.(195.78 KB)
58/16
Projektowany
Z dnia
2016-06-08
zmieniająca uchwałę Nr 96/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Wioleta Wnęk-Soczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-09 10:31:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 96/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzegom(3.92 MB)
61/16
Projektowany
Z dnia
2016-06-10
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-10 13:00:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok(1.61 MB)
62/16
Projektowany
Z dnia
2016-06-08
projekt uchwały w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości

Autor dokumentu: Anna Najda
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-10 13:00:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości(169.92 KB)
63/16
Projektowany
Z dnia
2016-06-13
zmieniająca uchwałę Nr 105/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Strzegomia, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania opłat

Autor dokumentu: Andrzej Jakubowski
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-13 15:03:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 105/11 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Strzegomia, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania opłat (182.02 KB)
64/16
Projektowany
Z dnia
2016-06-13
zmieniajaca uchwałę Nr 57/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi wlasność Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Beata Dudzińska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-14 08:19:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-06-17 10:07:12)
Pobierz dokument - zmieniajaca uchwałę Nr 57/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi wlasność Gminy Strzegom(189.7 KB)
65/16
Projektowany
Z dnia
2016-06-13
zmieniająca uchwałę Nr 16/06 Rady Miejskiej w strzegomiu z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie zbycia garaży wybudowanych ze środków własnych przez osoby fizyczne na gruntach stanowiących własność Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Beata Dudzińska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-14 08:19:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-06-15 12:09:57)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 16/06 Rady Miejskiej w strzegomiu z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie zbycia garaży wybudowanych ze środków własnych przez osoby fizyczne na gruntach stanowiących własność Gminy Strzegom(194.23 KB)
66/16
Projektowany
Z dnia
2016-06-13
zmieniająca uchwałę Nr 17/06 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie zbycia obiektów budowlanych wybudowanych ze środków własnych przez osoby fizyczne na gruntach stanowiących własność Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Beata Dudzińska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-14 08:19:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-06-15 12:09:57)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 17/06 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie zbycia obiektów budowlanych wybudowanych ze środków własnych przez osoby fizyczne na gruntach stanowiących własność Gminy Strzegom(195.3 KB)
67/16
Projektowany
Z dnia
2016-06-13
w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej

Autor dokumentu: Beata Dudzińska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-14 08:19:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej(193.84 KB)
68/16
Projektowany
Z dnia
2016-06-13
w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w Strzegomiu

Autor dokumentu: Beata Dudzińska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-14 08:19:46)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nadania nazwy dla ronda położonego w Strzegomiu(951.92 KB)
69/16
Projektowany
Z dnia
2016-06-15
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-15 12:09:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok(250.14 KB)
70/16
Projektowany
Z dnia
2016-06-15
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-15 12:09:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok(239.02 KB)
71/16
Projektowany
Z dnia
2016-06-20
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-21 09:48:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025(763.76 KB)
72/16
Projektowany
Z dnia
2016-06-21
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-27 08:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
73/16
Projektowany
Z dnia
2016-06-21
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Strzegom do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii, celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica".

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-27 08:00:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Strzegom do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii, celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica.(205.91 KB)
60/16
Projektowany
Z dnia
2016-06-09
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na członka Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Bartoszówek

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-28 08:34:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na członka Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Bartoszówek(198.4 KB)
59/16
Projektowany
Z dnia
2016-06-09
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na członka Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Żelazów

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-06-28 08:34:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na członka Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Żelazów(199.96 KB)
74/16
Projektowany
Z dnia
2016-07-26
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-07-28 11:11:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok(1.06 MB)
75/16
Projektowany
Z dnia
2016-08-01
zmian statutu Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-08-02 08:12:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-08-03 09:50:50)
Pobierz dokument - zmian statutu Gminy Strzegom(275.23 KB)
76/16
Projektowany
Z dnia
2016-08-01
zmieniająca uchwałę Nr 6/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Strzegom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-08-02 08:12:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 6/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Gminy Strzegom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych(275.99 KB)
77/16
Projektowany
Z dnia
2016-08-01
zmieniająca uchwałę Nr 78/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Strzegom na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-08-02 08:12:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-08-23 13:59:02)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 78/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Strzegom na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu(257.38 KB)
78/16
Projektowany
Z dnia
2016-08-02
zmieniająca uchwałę Nr 95/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2017

Autor dokumentu: Magdalena Kuczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-08-02 08:12:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 95/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2017 (179.53 KB)
79/16
Projektowany
Z dnia
2016-08-02
w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Magdalena Kuczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-08-02 08:12:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu.(184.74 KB)
80/16
Projektowany
Z dnia
2016-08-11
podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 39/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2016 r.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-08-11 12:59:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-08-18 13:16:48)
Pobierz dokument - podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 39/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2016 r.(185.82 KB)
82/16
Projektowany
Z dnia
2016-08-11
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-08-12 11:02:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025(196.4 KB)
84/16
Projektowany
Z dnia
2016-08-17
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-08-18 13:16:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025(975.06 KB)
83/16
Projektowany
Z dnia
2016-08-12
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-08-18 13:16:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok(2.72 MB)
81/16
Projektowany
Z dnia
2016-08-11
projekt : uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokosci stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.

Autor dokumentu: Wioletta Urban-Smagłowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-08-19 09:45:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-08-23 13:59:01)
Pobierz dokument - projekt : uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokosci stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe.(181.15 KB)
85/16
Projektowany
Z dnia
2016-08-23
projekt uchwałkty w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagosp. przestrzennego obr. wsi Jaroszów oraz obr. wsi Bartoszowek
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-08-25 07:07:15)
Ostatnio zmodyfikował:
86/16
Zaprojektowany
Z dnia
2016-09-20
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr 42/15 Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-09-22 11:51:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr 42/15 Rady Miejskiej z dnia 23 maja 2016r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.(197.88 KB)
87/16
Projektowany
Z dnia
2016-09-21
podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 39/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2016 r.,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-09-22 11:51:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - podtrzymania stanowiska zawartego w uchwale Nr 39/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2016 r.,(179.86 KB)
88/16
Projektowany
Z dnia
2016-09-21
zmieniająca uchwałę Nr 97/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-09-22 11:51:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 97/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu,(181.36 KB)
89/16
Projektowany
Z dnia
2016-09-21
zmieniająca uchwałę Nr 98/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-09-22 11:51:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 98/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu,(180.33 KB)
90/16
Projektowany
Z dnia
2016-09-21
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-09-22 11:51:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok(2.33 MB)
91/16
Projektowany
Z dnia
2016-09-22
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-09-22 11:51:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025(1 MB)
92/16
Projektowany
Z dnia
2016-09-27
projekt uchwaly w sprawie zmiany miejscowego planu zagosp. przest. obszarów polożonych w obr. wsi Żółkiewka, w gminie Strzegom oraz obszaru polożonego w obr. 4 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-09-29 08:52:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwaly w sprawie zmiany miejscowego planu zagosp. przest. obszarów polożonych w obr. wsi Żółkiewka, w gminie Strzegom oraz obszaru polożonego w obr. 4 miasta       Strzegom(2.02 MB)
93/16
Projektowany
Z dnia
2016-10-03
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-10-04 14:27:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok(1.45 MB)
94/16
Projektowany
Z dnia
2016-10-03
Projekt uchwały w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu środków pieniężnych.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-10-04 14:27:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzegomiu środków pieniężnych.(204.51 KB)
95/16
Projektowany
Z dnia
2016-10-03
w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-10-04 14:27:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu(417.73 KB)
96/16
Projektowany
Z dnia
2016-10-04
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-10-05 10:26:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025(1.22 MB)
97/16
Projektowany
Z dnia
2016-10-17
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 6/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pod nazwą: "Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu - etap IV"

Autor dokumentu: Monika Cieśla
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-10-18 09:00:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 6/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pod nazwą: Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu - etap IV(207.03 KB)
98/16
Projektowany
Z dnia
2016-10-21
w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017

Autor dokumentu: Andrzej Jakubenko
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-10-27 07:50:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2017(299.96 KB)
99/16
Projektowany
Z dnia
2016-10-31
projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 85/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-10-31 14:58:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 85/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzegom na lata 2015-2025(421.69 KB)
100/16
Projektowany
Z dnia
2016-10-31
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-10-31 14:58:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok(2.39 MB)
101/16
Projektowany
Z dnia
2016-10-31
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-10-31 14:58:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025(1.01 MB)
103/16
Projektowany
Z dnia
2016-10-28
uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Autor dokumentu: Anna Najda
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-11-07 09:37:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości(207.85 KB)
104/16
Projektowany
Z dnia
2016-10-26
uchwała w sprawie wysokości opłaty prolongacyjnej

Autor dokumentu: Anna Najda
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-11-07 09:37:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwała w sprawie wysokości opłaty prolongacyjnej(201.24 KB)
102/16
Projektowany
Z dnia
2016-10-28
uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Autor dokumentu: Lucyna Dworak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-11-07 09:37:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych(205 KB)
105/16
Projektowany
Z dnia
2016-11-23
uchwała... w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Autor dokumentu: Roksana Chańko
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-11-23 14:44:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-12-09 08:28:43)
Pobierz dokument - uchwała... w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania(1.85 MB)
106/16
Projektowany
Z dnia
2016-12-05
zmieniająca uchwałę Nr 66/16 Rady Miejskiej w strzegomiu z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ronda położonego w Strzegomiu

Autor dokumentu: Beata Dudzińska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-12-07 09:03:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 66/16 Rady Miejskiej w strzegomiu z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ronda położonego w Strzegomiu (193.72 KB)
107/16
Projektowany
Z dnia
2016-12-06
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na członków Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Jaroszów

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-12-07 09:03:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na członków Rady Sołeckiej na terenie sołectwa Jaroszów
(178.69 KB)
108/16
Projektowany
Z dnia
2016-12-07
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-12-09 08:28:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok(2.18 MB)
109/16
Projektowany
Z dnia
2016-12-08
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-12-09 08:28:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025(952.91 KB)
111/16
Projektowany
Z dnia
2016-12-14
projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom

Autor dokumentu: Urszula Podsiadły-Szubert
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-12-14 13:08:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom(203.41 KB)
112/16
Projektowany
Z dnia
2016-12-19
Projekt uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Łukasz Grzelik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-12-19 13:13:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2016-12-19 13:23:22)
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom.(184.33 KB)
113/16
Projektowany
Z dnia
2016-12-19
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Łukasz Grzelik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-12-19 13:23:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Strzegom.

(203.97 KB)
114/16
Projektowany
Z dnia
2016-12-22
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2016 roku

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-12-23 10:23:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2016 roku(607.35 KB)
115/16
Projektowany
Z dnia
2016-12-22
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-12-23 10:23:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok(1.8 MB)
116/16
Projektowany
Z dnia
2016-12-22
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2016-12-23 10:23:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2016-2025(616.03 KB)
 
 
liczba odwiedzin: 5523819

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X