☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 14.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/17
Projektowany
Z dnia
2017-01-12
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-16 11:27:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017(1.6 MB)
3/17
Zaprojektowany
Z dnia
2017-01-18
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-19 14:14:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Powiatowej Policji w Świdnicy.(204.34 KB)
4/17
Zaprojektowany
Z dnia
2017-01-18
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-19 14:14:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.(202.81 KB)
5/17
Zaprojektowany
Z dnia
2017-01-18
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-19 14:14:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.(209.74 KB)
6/17
Projektowany
Z dnia
2017-01-18
Określenie kryteriów i przyznanych im punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom

Autor dokumentu: Urszula Podsiadły-Szubert
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-19 14:14:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Określenie kryteriów i przyznanych im punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom(355.78 KB)
7/17
Projektowany
Z dnia
2017-01-18
projekt uchwały w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Publicznego Przedszkola Nr 4 w Strzegomiu

Autor dokumentu: Urszula Podsiadły-Szubert
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-19 14:14:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Publicznego Przedszkola Nr 4 w Strzegomiu(199.24 KB)
8/17
Projektowany
Z dnia
2017-01-18
projekt uchwały w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 imienia Henryka Sienkiewicza z oddziałem przedszkolnym w Strzegomiu

Autor dokumentu: Urszula Podsiadły-Szubert
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-19 14:14:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 imienia Henryka Sienkiewicza z oddziałem przedszkolnym w Strzegomiu(200.14 KB)
9/17
Projektowany
Z dnia
2017-01-18
projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Autor dokumentu: Urszula Podsiadły-Szubert
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-19 14:14:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego(491.87 KB)
10/17
Projektowany
Z dnia
2017-01-12
W sprawie planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2017 rok

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-24 11:37:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Załączniki

11/17
Projektowany
Z dnia
2017-01-12
W sprawie sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu za 2016 rok.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-24 11:37:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Załączniki

12/17
Projektowany
Z dnia
2017-01-18
w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.

Autor dokumentu: Krystyna Lipińska-Wardęga
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-24 13:09:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wynagrodzenia Burmistrza.(190 KB)
13/17
Projektowany
Z dnia
2017-01-24
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Paweł Błyskosz
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-24 13:09:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom.(184.04 KB)
14/17
Projektowany
Z dnia
2017-01-24
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-24 16:30:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017(2.07 MB)
15/17
Projektowany
Z dnia
2017-01-24
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-24 16:30:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026(1.44 MB)
16/17
Projektowany
Z dnia
2017-01-25
w sprawie określenia trybu i zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu gminy Strzegom na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Strzegom

Autor dokumentu: Wioleta Wnęk-Soczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-26 14:12:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-07-31 09:24:49)
Pobierz dokument - w sprawie określenia trybu i zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu gminy Strzegom na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Strzegom(806.6 KB)
17/17
Projektowany
Z dnia
2017-01-27
projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie uchwalenia obszaru położonego w obr. wsi Grochotow, w gminie strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-30 13:38:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie uchwalenia obszaru położonego w obr. wsi Grochotow, w gminie strzegom(5.52 MB)
19/17
Projektowany
Z dnia
2017-01-30
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp obszarów połozonych w obr. wsi Goczałków Górny, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-30 13:38:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp obszarów połozonych w obr. wsi Goczałków Górny, w gminie Strzegom(404.76 KB)
18/17
Projektowany
Z dnia
2017-01-27
projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Morawa, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Edyta Łukaszonek
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-01-30 13:38:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   obszaru położonego w obrębie wsi Morawa, w gminie Strzegom(2.34 MB)
20/17
Projektowany
Z dnia
2017-02-21
w sprawie ustanowienia stref wolnych od dymu tytoniowego i pary z papierosów elektronicznych.

Autor dokumentu: Andrzej Jakubowski
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-02-21 15:09:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Załączniki

21/17
Projektowany
Z dnia
2017-02-22
w sprawie ustalenia zasad zwrotu udzielonych zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu

Autor dokumentu: Jadwiga Soroka
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-02-23 08:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia zasad zwrotu udzielonych zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu(180.05 KB)
22/17
Projektowany
Z dnia
2017-02-22
w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert

Autor dokumentu: Roksana Chańko
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-02-23 08:50:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert(311.32 KB)
23/17
Projektowany
Z dnia
2017-02-23
projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Autor dokumentu: Urszula Podsiadły-Szubert
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-02-23 12:00:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacyjnych do klasy pierwszej szkoły podstawowej(407.14 KB)
24/17
Projektowany
Z dnia
2017-03-07
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-03-07 12:15:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017(1.64 MB)
25/17
Projektowany
Z dnia
2017-03-07
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2017 roku"

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-03-08 11:52:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-03-12 14:27:09)
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2017 roku(337.08 KB)
26/17
Projektowany
Z dnia
2017-02-13
uchwała zmieniająca uchwałę w spr. poboru w drodze inkasa pod. od nieruch. rolnego, nieruch, leśnego

Autor dokumentu: Lucyna Dworak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-03-08 11:52:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwała zmieniająca uchwałę w spr. poboru w drodze inkasa pod. od nieruch. rolnego, nieruch, leśnego(204.97 KB)
27/17
Projektowany
Z dnia
2017-03-07
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-03-08 11:52:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026(1.39 MB)
28/17
Projektowany
Z dnia
2017-03-15


Autor dokumentu: Urszula Podsiadły-Szubert
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-03-15 14:59:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - (185.54 KB)
29/17
Projektowany
Z dnia
2017-03-15
projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Roksana Chańko
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-03-15 14:59:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Strzegom(211.13 KB)
30/17
Projektowany
Z dnia
2017-03-15
zmiana siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu

Autor dokumentu: Urszula Podsiadły-Szubert
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-03-15 14:59:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmiana siedziby Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu(204.21 KB)
31/17
Projektowany
Z dnia
2017-03-23
projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimazjów do nowego ustroju szkolnego

Autor dokumentu: Urszula Podsiadły-Szubert
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-03-24 13:04:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-03-29 13:05:19)
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimazjów do nowego ustroju szkolnego(493.98 KB)
32/17
Projektowany
Z dnia
2017-03-23
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-03-24 13:04:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017(2.13 MB)
33/17
Projektowany
Z dnia
2017-04-11
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica".

Autor dokumentu: Łukasz Grzelik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-04-11 10:19:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica.(181.28 KB)
34/17
Projektowany
Z dnia
2017-04-13
projekt uchwały ... w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Autor dokumentu: Roksana Chańko
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-04-13 09:18:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały ... w sprawie określenia rodzaju świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom oraz warunków i sposobu ich przyznawania(1.47 MB)
35/17
Projektowany
Z dnia
2017-04-19
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-04-19 11:58:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017(2.11 MB)
37/17
Projektowany
Z dnia
2017-04-21
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-04-25 09:05:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026(1.62 MB)
38/17
Projektowany
Z dnia
2017-04-27
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowo lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Autor dokumentu: Jadwiga Soroka
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-04-28 10:25:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-05-17 12:08:51)
Pobierz dokument - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowo lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.  (207.38 KB)
39/17
Projektowany
Z dnia
2017-05-09
projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom

Autor dokumentu: Roksana Chańko
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-05-11 13:00:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom(884.37 KB)
40/17
Projektowany
Z dnia
2017-05-09
projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom

Autor dokumentu: Roksana Chańko
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-05-11 13:00:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom(219.81 KB)
41/17
Projektowany
Z dnia
2017-05-23
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzegom za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2016 rok

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-05-23 12:48:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzegom za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2016 rok(462.54 KB)
43/17
Projektowany
Z dnia
2017-05-23
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-05-23 15:37:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok(461.24 KB)
42/17
Zaprojektowany
Z dnia
2017-05-23
uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w obrębach wsi: Godzieszówek, Granica, Tomkowice, w gminie Strzegom
Plik dokumentu ze względów technicznych jest dostępny w urzędzie.
Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-05-23 15:37:47)
Ostatnio zmodyfikował:
44/17
Projektowany
Z dnia
2017-05-23
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-05-23 15:37:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017(2.02 MB)
46/17
Projektowany
Z dnia
2017-05-09
uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Strzegom instrumentem płatniczym

Autor dokumentu: Lucyna Dworak
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-05-25 14:04:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Strzegom instrumentem płatniczym(111.95 KB)
47/17
Projektowany
Z dnia
2017-06-08
w sprawie zmiany uchwały Nr 93/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu na lata 2014-2018", zmienionej uchwałą Nr 88/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 października 2014 r., zmienionej uchwałą Nr 33/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2016 r.

Autor dokumentu: Łukasz Grzelik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-06-08 11:16:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmiany uchwały Nr 93/13 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu na lata 2014-2018, zmienionej uchwałą Nr 88/14 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 października 2014 r., zmienionej uchwałą Nr 33/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2016 r.(295.72 KB)
49/17
Zaprojektowany
Z dnia
2017-06-14
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2017-06-14 15:34:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.(194.93 KB)
50/17
Zaprojektowany
Z dnia
2017-06-14
Projekt uchwały w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach środków pieniężnych.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2017-06-14 15:34:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomkowicach środków pieniężnych.(203.32 KB)
51/17
Projektowany
Z dnia
2017-06-14
zmieniająca uchwałę Nr 7/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Paweł Błyskosz
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2017-06-14 15:34:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 7/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom.(199.42 KB)
52/17
Projektowany
Z dnia
2017-06-23
w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok

Autor dokumentu: Dorota Górska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2017-06-28 10:35:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok(2.27 MB)
53/17
Projektowany
Z dnia
2017-06-29
w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzegom w ramach programu priorytetowego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"

Autor dokumentu: Wioleta Wnęk-Soczyńska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2017-06-30 14:20:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2017-07-31 09:24:50)
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzegom w ramach programu priorytetowego pn.: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego(806.6 KB)
56/17
Projektowany
Z dnia
2017-08-11
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Olszany, gmina Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-08-22 09:25:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Olszany, gmina Strzegom(2.15 MB)
57/17
Projektowany
Z dnia
2017-08-11
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi Goczałków, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-08-22 09:25:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi Goczałków, w gminie Strzegom(6.16 MB)
58/17
Projektowany
Z dnia
2017-08-11
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-08-22 09:25:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie wsi Rogoźnica, w gminie Strzegom(4.94 MB)
59/17
Projektowany
Z dnia
2017-08-11
w sprawie przystąpienia do zmiany miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-08-22 09:25:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przystąpienia do zmiany miesjcowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 3 miasta Strzegom(552.92 KB)
60/17
Zaprojektowany
Z dnia
2017-08-21
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-08-22 09:25:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy, powiat chojnicki, województwo pomorskie.(201.94 KB)
61/17
Projektowany
Z dnia
2017-09-18
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzegom na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024

Autor dokumentu: Wioleta Wnęk-Soczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-09-19 09:23:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzegom na lata 2017 - 2020 z perspektywą do roku 2024(3.87 MB)
62/17
Zaprojektowany
Z dnia
2017-09-20
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-09-20 14:32:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.(201.65 KB)
64/17
Projektowany
Z dnia
2017-09-21
w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzegomiu

Autor dokumentu: Beata Dudzińska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-09-22 09:22:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzegomiu(2.1 MB)
67/17
Zaprojektowany
Z dnia
2017-09-25
w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska "SUDETY 2030"

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-09-27 10:40:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska SUDETY 2030(210.21 KB)
69/17
Zaprojektowany
Z dnia
2017-10-11
Projekt uchwały w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Granicy środków pieniężnych.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-12 13:26:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie przekazania Ochotniczej Straży Pożarnej w Granicy środków pieniężnych.(202.91 KB)
71/17
Projektowany
Z dnia
2017-10-19
w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018

Autor dokumentu: Andrzej Jakubenko
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-19 14:47:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018(326.91 KB)
68/17
Projektowany
Z dnia
2017-10-09
Projekt uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną miasta Podhajce (obwód tarnopolski) na Ukrainie.

Autor dokumentu: Wioletta Urban-Smagłowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-23 13:12:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej ze społecznością lokalną miasta Podhajce (obwód tarnopolski) na Ukrainie.(200.23 KB)
72/17
Projektowany
Z dnia
2017-10-19
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Wioletta Urban-Smagłowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-23 13:12:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzegomiu(210.82 KB)
74/17
Projektowany
Z dnia
2017-10-23
uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Goczałkowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową imienia Tadeusza Kościuszki z oddziałami przedszkolnymi w Goczałkowie

Autor dokumentu: Urszula Podsiadły-Szubert
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-23 13:12:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Goczałkowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową imienia Tadeusza Kościuszki z oddziałami przedszkolnymi w Goczałkowie(213.43 KB)
75/17
Projektowany
Z dnia
2017-10-23
uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 imienia Henryka Sienkiewicza w Strzegomiu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 imienia Henryka Sienkiewicza

Autor dokumentu: Urszula Podsiadły-Szubert
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-23 13:12:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 imienia Henryka Sienkiewicza w Strzegomiu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 3 imienia Henryka Sienkiewicza (202.92 KB)
76/17
Projektowany
Z dnia
2017-10-23
uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 imienia Mikołaja Kopernika w Strzegomiu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 imienia Mikołaja Kopernika z oddziałami przedszkolnymi w mStrzegomiu

Autor dokumentu: Urszula Podsiadły-Szubert
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-23 13:12:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 imienia Mikołaja Kopernika w Strzegomiu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 imienia Mikołaja Kopernika z oddziałami przedszkolnymi w mStrzegomiu(203.54 KB)
77/17
Projektowany
Z dnia
2017-10-23
uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Jaroszowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową imienia Janusza Korczaka wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie

Autor dokumentu: Urszula Podsiadły-Szubert
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-23 13:12:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Jaroszowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową imienia Janusza Korczaka wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jaroszowie(200.65 KB)
78/17
Projektowany
Z dnia
2017-10-23
uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Stanowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową imienia Jana Brzechwy wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanowicach

Autor dokumentu: Urszula Podsiadły-Szubert
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-23 13:12:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Stanowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową imienia Jana Brzechwy wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stanowicach(201.75 KB)
79/17
Projektowany
Z dnia
2017-10-23
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Kostrzy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową imienia Jana Pawła II z oddziałami przedszkolnymi w Kostrzy

Autor dokumentu: Urszula Podsiadły-Szubert
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-23 13:12:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Kostrzy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową imienia Jana Pawła II z oddziałami przedszkolnymi w Kostrzy(199.85 KB)
80/17
Projektowany
Z dnia
2017-10-23
uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Olszanach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową imienia Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach

Autor dokumentu: Urszula Podsiadły-Szubert
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-23 13:12:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Olszanach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową imienia Adama Mickiewicza z oddziałami przedszkolnymi w Olszanach(200.37 KB)
81/17
Projektowany
Z dnia
2017-10-23
uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 imienia Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 imienia Kornela Makuszyńskiego z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu

Autor dokumentu: Urszula Podsiadły-Szubert
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-23 13:12:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 imienia Kornela Makuszyńskiego w Strzegomiu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 4 imienia Kornela Makuszyńskiego z oddziałami przedszkolnymi w Strzegomiu(201.7 KB)
83/17
Projektowany
Z dnia
2017-10-23
zmiany Statutu Gminy Strzegom,

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-24 08:01:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmiany Statutu Gminy Strzegom,(283.33 KB)
84/17
Zaprojektowany
Z dnia
2017-10-23
Projekt uchwały uchylającą uchwałę Nr 67/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-24 08:01:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały uchylającą uchwałę Nr 67/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 września 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.(194.85 KB)
82/17
Projektowany
Z dnia
2017-10-23
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019

Autor dokumentu: Magdalena Kuczyńska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-10-24 08:01:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2019(342.01 KB)
54/17
Projektowany
Z dnia
2017-08-09
uznania skargi za bezzasadną.

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2017-10-26 09:07:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uznania skargi za bezzasadną.(180.45 KB)
88/17
Projektowany
Z dnia
2017-10-25
nadania tytułu "Honorowego Obywatela Strzegomia".

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2017-10-26 09:07:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - nadania tytułu Honorowego Obywatela Strzegomia.(206.04 KB)
86/17
Projektowany
Z dnia
2017-10-24
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu zmieniającej uchwałę nr 96/16 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania, i wykupu

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2017-10-26 09:07:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu zmieniającej uchwałę nr 96/16 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania, i wykupu(473.87 KB)
85/17
Projektowany
Z dnia
2017-10-24
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2017-10-26 09:07:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026(1.77 MB)
87/17
Projektowany
Z dnia
2017-10-24
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2017-10-26 09:07:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu(483.12 KB)
89/17
Projektowany
Z dnia
2017-10-25
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2017-10-26 09:07:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017(2.79 MB)
63/17
Projektowany
Z dnia
2017-09-20
zmieniająca uchwałę Nr 22/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Olszany

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2017-10-26 09:07:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 22/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie
statutu sołectwa Olszany(177.41 KB)
70/17
Projektowany
Z dnia
2017-10-16
zmieniająca uchwałę Nr 72/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2017-10-26 09:07:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 72/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(197.08 KB)
90/17
Projektowany
Z dnia
2017-11-13
projekt uchwały w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Strzegom z jednostkami samorządu terytorialnego, Sygnatariuszami Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, przy opracowaniu aktualizacji "Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r."

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-14 08:35:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie podjęcia współdziałania Gminy Strzegom z jednostkami samorządu terytorialnego, Sygnatariuszami Deklaracji Aglomeracji Wałbrzyskiej, przy opracowaniu aktualizacji Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r.(216.39 KB)
93/17
Projektowany
Z dnia
2017-11-14
projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Strzegom do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.

Autor dokumentu: Wioletta Urban-Smagłowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-15 13:54:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Strzegom do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis.(397.36 KB)
92/17
Projektowany
Z dnia
2017-11-14
projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Wioletta Urban-Smagłowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-15 13:54:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.(201.22 KB)
91/17
Projektowany
Z dnia
2017-11-14
projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Rady Oddziału Powiatu Świdnickiego Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność" dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Wioletta Urban-Smagłowska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-15 13:54:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Rady Oddziału Powiatu Świdnickiego Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzegomiu.(212.95 KB)
94/17
Projektowany
Z dnia
2017-11-15
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2018

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-17 11:12:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2018(3.48 MB)
95/17
Projektowany
Z dnia
2017-11-15
Uchwała Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2026

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-17 11:12:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2026(1.99 MB)
96/17
Projektowany
Z dnia
2017-11-16
w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzegomiu

Autor dokumentu: Beata Dudzińska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-17 11:12:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzegomiu (698.99 KB)
97/17
Projektowany
Z dnia
2017-11-16
zmiany nazwy części ulicy w Strzegomiu

Autor dokumentu: Beata Dudzińska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-17 11:12:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmiany nazwy części ulicy w Strzegomiu(658.17 KB)
98/17
Projektowany
Z dnia
2017-11-15
Projekty Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-17 11:12:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekty Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok(575.34 KB)
99/17
Projektowany
Z dnia
2017-11-17
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obr. wsi Morawa, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-17 11:12:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  w obr. wsi Morawa, w gminie Strzegom(639.26 KB)
100/17
Projektowany
Z dnia
2017-11-23
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-27 09:41:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026(1.68 MB)
101/17
Projektowany
Z dnia
2017-11-23
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-11-27 09:41:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW(197.69 KB)
102/17
Projektowany
Z dnia
2017-12-05


Autor dokumentu: Jadwiga Soroka
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-12-06 08:22:02)
Ostatnio zmodyfikował:
103/17
Projektowany
Z dnia
2017-12-11
nadania nazwy ulicy w Rogoźnicy

Autor dokumentu: Beata Dudzińska
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-12-12 15:10:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - nadania nazwy ulicy w Rogoźnicy(551.33 KB)
104/17
Projektowany
Z dnia
2017-12-11
Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-12-12 15:10:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok(2.64 MB)
105/17
Projektowany
Z dnia
2017-12-12
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-12-12 15:10:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2017-2026(1.67 MB)
106/17
Projektowany
Z dnia
2017-12-13
projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom

Autor dokumentu: Urszula Podsiadły-Szubert
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-12-13 14:19:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom(373.07 KB)
107/17
Projektowany
Z dnia
2017-12-21
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-12-27 09:56:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW(204.31 KB)
108/17
Projektowany
Z dnia
2017-12-21
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-12-27 09:56:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok (1.94 MB)
109/17
Projektowany
Z dnia
2017-12-21
Projekt chwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-12-27 09:56:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt chwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026(1.26 MB)
110/17
Projektowany
Z dnia
2017-12-22
Projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku

Autor dokumentu: Barbara Duda-Siwek
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2017-12-27 09:56:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku (357.73 KB)
 
 
liczba odwiedzin: 5533910

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X