☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 07.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/18
Projektowany
Z dnia
2018-01-10
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Autor dokumentu: Roksana Chańko
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-01-11 12:49:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym oraz publicznym szkołom, przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania(664.38 KB)
2/18
Uchylony
Z dnia
2018-01-15
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2884D na odcinku Pasieczna-Stanowice" na terenie gminy Strzegom

Autor dokumentu: Paweł Błyskosz
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-01-15 11:31:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-01-18 15:33:53)
3/18
Uchylony
Z dnia
2018-01-15
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom

Autor dokumentu: Paweł Błyskosz
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-01-15 11:31:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-01-18 15:33:53)
4/18
Projektowany
Z dnia
2018-01-15
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Autor dokumentu: Paweł Marchlewski
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-01-15 11:31:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.(963.58 KB)
5/18
Projektowany
Z dnia
2018-01-18
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Paweł Błyskosz
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-01-18 09:15:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom.(198.85 KB)
6/18
Projektowany
Z dnia
2018-01-18
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2884D na odcinku Pasieczna-Stanowice" na terenie gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Paweł Błyskosz
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-01-18 09:15:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2884D na odcinku Pasieczna-Stanowice na terenie gminy Strzegom.(198.85 KB)
7/18
Projektowany
Z dnia
2018-01-18
projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadania w ramach "Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018"

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-01-18 15:18:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na zadania w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018(223.89 KB)
8/18
Projektowany
Z dnia
2018-01-18
w sprawie sprawozdania z prac stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu za 2017 rok

Autor dokumentu: Natalia Puzio
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-01-18 15:18:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Załączniki

9/18
Projektowany
Z dnia
2018-01-18
w sprawie planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu na 2018 rok.

Autor dokumentu: Natalia Puzio
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-01-18 15:18:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Załączniki

11/18
Projektowany
Z dnia
2018-01-18
uchwała zmieniająca w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruch., rolnego i leśnego

Autor dokumentu: Lucyna Dworak
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-01-18 15:18:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwała zmieniająca w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruch., rolnego i leśnego(196.7 KB)
12/18
Projektowany
Z dnia
2018-01-18
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-01-18 15:33:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-01-19 13:13:49)
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2018 rok(816.06 KB)
13/18
Projektowany
Z dnia
2018-01-19
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-01-25 13:20:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026(1.39 MB)
14/18
Projektowany
Z dnia
2018-01-25
uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obr. 4 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-01-25 13:20:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obr. 4 miasta Strzegom(2.98 MB)
16/18
Projektowany
Z dnia
2018-01-29
uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2018 r.

Autor dokumentu: Barbara Duda-Siwek
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-01-29 12:32:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2018 r.(460.46 KB)
17/18
Zaprojektowany
Z dnia
2018-01-25
zmiana mpzp dla obszaru w obr. wsi Graniczna z przeznaczeniem pod drogi gospodarcze

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-01-29 15:22:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmiana mpzp dla obszaru w obr. wsi Graniczna z przeznaczeniem pod drogi gospodarcze(394.99 KB)
10/18
Projektowany
Z dnia
2018-01-18
Projekt Uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z ograniczona odpowiedzialnością.

Autor dokumentu: Teresa Niedźwiedzka
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-01-29 15:22:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt Uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z ograniczona odpowiedzialnością.(203.7 KB)
18/18
Zaprojektowany
Z dnia
2018-01-29
zmiana planu obszaru w obr 5 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-01-29 15:22:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmiana planu obszaru w obr 5 miasta Strzegom(388.71 KB)
19/18
Projektowany
Z dnia
2018-02-07
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Autor dokumentu: Jadwiga Soroka
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2018-02-07 18:21:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych(200.99 KB)
20/18
Projektowany
Z dnia
2018-03-06
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzegom w 2018 roku"

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-03-12 14:26:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Strzegom w 2018 roku(378.98 KB)
21/18
Projektowany
Z dnia
2018-03-08
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-03-12 14:27:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018(1.22 MB)
22/18
Projektowany
Z dnia
2018-03-09
podziału gminy Strzegom na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-03-12 14:27:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - podziału gminy Strzegom na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu(307.64 KB)
23/18
Projektowany
Z dnia
2018-03-09
projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu na lata 2018 - 2020".

Autor dokumentu: Łukasz Grzelik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-03-12 14:27:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Załączniki

24/18
Projektowany
Z dnia
2018-03-12
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2026

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-03-12 14:27:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2026(1.42 MB)
25/18
Projektowany
Z dnia
2018-03-12
Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 9/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Paweł Błyskosz
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-03-12 14:27:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała zmieniająca uchwałę Nr 9/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadań związanych z budową chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Strzegom.(203.67 KB)
26/18
Zaprojektowany
Z dnia
2018-03-21
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-03-28 10:35:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.(205.38 KB)
27/18
Zaprojektowany
Z dnia
2018-03-22
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-04-05 12:25:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu.(203.19 KB)
28/18
Projektowany
Z dnia
2018-04-05
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica - etap II"

Autor dokumentu: Paweł Błyskosz
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-04-05 12:25:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica - etap II(211.22 KB)
29/18
Projektowany
Z dnia
2018-04-05
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-04-06 10:28:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu(187.88 KB)
30/18
Projektowany
Z dnia
2018-04-06
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-04-06 10:28:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018(724.6 KB)
31/18
Projektowany
Z dnia
2018-04-09
projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Strzegom do porozumienia o współpracy w ramach projektu pod nazwą "Świat Kamienia"

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-04-10 14:21:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Strzegom do porozumienia o współpracy w ramach projektu pod nazwą Świat Kamienia(244.32 KB)
32/18
Projektowany
Z dnia
2018-04-10
podziału Gminy Strzegom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-04-10 14:21:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - podziału Gminy Strzegom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych (321.78 KB)
34/18
Projektowany
Z dnia
2018-04-19
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-04-23 11:14:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018(1.07 MB)
35/18
Projektowany
Z dnia
2018-04-23
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2026

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-04-25 09:44:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2026(1.93 MB)
36/18
Projektowany
Z dnia
2018-04-23
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-04-25 09:44:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu(190.8 KB)
37/18
Projektowany
Z dnia
2018-05-21
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzegom na rok 2018

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-05-28 10:47:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzegom na rok 2018(528.55 KB)
38/18
Projektowany
Z dnia
2018-05-24
zmieniająca uchwałę nr 30/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica".

Autor dokumentu: Łukasz Grzelik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-05-28 10:47:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę nr 30/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach
realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica.(207.78 KB)
39/18
Projektowany
Z dnia
2018-05-29
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Strzegom miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Autor dokumentu: Małgorzata Woch
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-06-12 10:48:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-06-26 12:40:47)
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Strzegom miejsc sprzedaży i podawania napojów  alkoholowych (227 KB)
40/18
Projektowany
Z dnia
2018-06-05
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-06-12 10:48:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok(204 KB)
41/18
Projektowany
Z dnia
2018-06-05
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzegom za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2017 rok

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-06-12 10:48:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzegom za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2017 rok(205.04 KB)
42/18
Projektowany
Z dnia
2018-06-06
zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Strzegomia

Autor dokumentu: Krystyna Lipińska-Wardęga
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-06-12 10:48:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Strzegomia(209.44 KB)
46/18
Projektowany
Z dnia
2018-06-07
uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i tryu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

Autor dokumentu: Teresa Niedźwiedzka
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-06-12 10:48:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i tryu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe(195.94 KB)
47/18
Projektowany
Z dnia
2018-06-11
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-06-12 10:48:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018(1.17 MB)
48/18
Projektowany
Z dnia
2018-06-12
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-06-12 10:48:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027(1.53 MB)
49/18
Projektowany
Z dnia
2018-06-11
zmiana planu obszarów położonych w obr. wsi Goczałków Górny

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-06-12 10:48:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-06-20 12:51:04)
Pobierz dokument - zmiana planu obszarów położonych w obr. wsi Goczałków Górny(10.64 MB)
50/18
Zaprojektowany
Z dnia
2018-06-11
zmiana mpzp obszaru położonego w części obr. wsi: Rogoźnica, Goczałków, Żelazów

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-06-12 10:48:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmiana mpzp obszaru położonego w części obr. wsi: Rogoźnica, Goczałków, Żelazów(1.86 MB)
52/18
Projektowany
Z dnia
2018-06-12
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2018-2021

Autor dokumentu: Jadwiga Soroka
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-06-20 12:51:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności na lata 2018-2021(203.15 KB)
53/18
Projektowany
Z dnia
2018-07-02
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030r.

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-07-02 14:05:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030r. (216.03 KB)
Załączniki
54/18
Projektowany
Z dnia
2018-07-02
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji z budżetu Gminy Strzegom, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Strzegom.

Autor dokumentu: Wioletta Urban-Smagłowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-07-02 14:05:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2018 roku dotacji z budżetu Gminy Strzegom, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Strzegom.(212.78 KB)
55/18
Projektowany
Z dnia
2018-07-06
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-07-16 11:54:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018(1.02 MB)
56/18
Projektowany
Z dnia
2018-07-06
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-07-16 11:54:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027(1.36 MB)
57/18
Projektowany
Z dnia
2018-07-18
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-07-24 12:37:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom(346.37 KB)
58/18
Projektowany
Z dnia
2018-07-18
w sprawie określeni szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-08-21 11:36:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie określeni szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów(332.15 KB)
60/18
Projektowany
Z dnia
2018-08-20
w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Strzegom Powiatowi Świdnickiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2883D w miejscowości Godzieszówek"

Autor dokumentu: Paweł Błyskosz
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-08-21 11:36:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Załączniki

61/18
Projektowany
Z dnia
2018-08-20
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia- lamp hybrydowych w Gminie Strzegom

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-08-21 11:36:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pod nazwą: Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia- lamp hybrydowych w Gminie Strzegom(207.99 KB)
62/18
Projektowany
Z dnia
2018-08-20
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-08-21 11:36:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018(1.04 MB)
63/18
Projektowany
Z dnia
2018-08-28
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-09-13 08:47:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027(1.41 MB)
64/18
Projektowany
Z dnia
2018-08-21
projekt uchwały w sprawie uchwalenia mpzp dla terenu we wsi Międzyrzecze (pod usługi sportu i rekreacji)

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-09-13 08:47:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie uchwalenia mpzp dla terenu we wsi Międzyrzecze (pod usługi sportu i rekreacji)(3.77 MB)
65/18
Projektowany
Z dnia
2018-08-21
uchwalenie zmiany mpzp obszaru położonego w obr. 3 miasta Strzegom (pod tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej)

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-09-13 08:47:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwalenie zmiany mpzp obszaru położonego w obr. 3 miasta Strzegom (pod tereny zabudowy usługowej nieuciążliwej)(1.87 MB)
66/18
Projektowany
Z dnia
2018-09-13
zmieniająca uchwałę Nr 56/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-09-17 10:20:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-09-28 09:45:47)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 56/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom(198.24 KB)
67/18
Projektowany
Z dnia
2018-09-13
zmieniająca uchwałę Nr 57/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-09-17 10:20:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-09-28 09:45:47)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 57/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów(201.26 KB)
69/18
Projektowany
Z dnia
2018-09-20
projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Strzegom do porozumienia o współpracy w ramach projektu pod nazwą "Krwią i żelazem: śladami wojen prusko-austriackich"

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-09-28 09:45:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Strzegom do porozumienia o współpracy w ramach projektu pod nazwą Krwią i żelazem: śladami wojen prusko-austriackich(229.42 KB)
71/18
Projektowany
Z dnia
2018-09-20
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-09-28 09:45:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018(1.44 MB)
70/18
Projektowany
Z dnia
2018-09-20
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Strzegom 2030

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-09-28 09:45:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Strzegom 2030(217.42 KB)
Załączniki
72/18
Projektowany
Z dnia
2018-09-24
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-09-28 09:45:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027(1.58 MB)
73/18
Projektowany
Z dnia
2018-10-01
projekt uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Nr 1 z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu przy ul. T. Kościuszki 51

Autor dokumentu: Anna Grzelik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-03 11:06:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Nr 1 z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu przy ul. T. Kościuszki 51(336.18 KB)
74/18
Projektowany
Z dnia
2018-10-03
zmieniająca uchwałę Nr 22/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu na lata 2018-2020".

Autor dokumentu: Łukasz Grzelik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-09 08:52:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 22/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu spółki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Strzegomiu na lata 2018-2020.(394.97 KB)
75/18
Projektowany
Z dnia
2018-10-05
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-09 09:07:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018(856.31 KB)
76/18
Projektowany
Z dnia
2018-10-04
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony wałbrzyski i jeleniogórski (NUTS 3) - Strategia Rozwoju Sudety 2030

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-09 09:07:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego południowej i zachodniej części województwa dolnośląskiego na lata 2020-2030, obejmującej swoim zasięgiem subregiony wałbrzyski i jeleniogórski (NUTS 3) - Strategia Rozwoju Sudety 2030(223.96 KB)
Załączniki
77/18
Projektowany
Z dnia
2018-10-08
w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019

Autor dokumentu: Andrzej Jakubenko
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-09 09:07:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019(324.34 KB)
78/18
Projektowany
Z dnia
2018-10-08
zmiana mpzp obszarów w obr. Olszany

Autor dokumentu: Edyta Łukaszonek
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-11 08:52:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmiana mpzp obszarów w obr. Olszany(2.25 MB)
79/18
Projektowany
Z dnia
2018-10-08
projekt uchwały zmiany mpzp obszarów w obr .3 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Edyta Łukaszonek
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-11 08:52:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały zmiany mpzp obszarów w obr .3 miasta Strzegom(1.57 MB)
80/18
Projektowany
Z dnia
2018-10-08
zmiana mpzp dla terenu górniczego w obr. Goczałków, Rogoźnica, Żelazów, Żółkiewka

Autor dokumentu: Edyta Łukaszonek
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-11 08:52:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmiana mpzp dla terenu górniczego w obr. Goczałków, Rogoźnica, Żelazów, Żółkiewka (3.63 MB)
81/18
Projektowany
Z dnia
2018-10-08
zmiana mpzp dla obszaru w Morawie

Autor dokumentu: Edyta Łukaszonek
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-11 08:52:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmiana mpzp dla obszaru w Morawie(588.52 KB)
82/18
Projektowany
Z dnia
2018-10-08
uchwała w spr. oceny aktualności mpzp oraz studium gminy Strzegom

Autor dokumentu: Edyta Łukaszonek
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-11 08:52:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - uchwała w spr. oceny aktualności mpzp oraz studium gminy Strzegom(953.14 KB)
83/18
Projektowany
Z dnia
2018-10-15
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-17 15:21:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018(1.25 MB)
84/18
Projektowany
Z dnia
2018-10-19
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-10-29 08:15:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027(1.48 MB)
85/18
Projektowany
Z dnia
2018-11-07
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Nr 1 z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu przy ul. T. Kościuszki 51 i nadania statutu

Autor dokumentu: Anna Grzelik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-11-08 15:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Nr 1 z oddziałem integracyjnym w Strzegomiu przy ul. T. Kościuszki 51 i nadania statutu(339.74 KB)
86/18
Projektowany
Z dnia
2018-11-07
projekt uchwały ws. zaciągnięcia pożyczki na zadanie pod nazwą: "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r. - etap I",

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-11-08 15:16:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały ws. zaciągnięcia pożyczki na zadanie pod nazwą: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r. - etap I,(222.32 KB)
88/18
Projektowany
Z dnia
2018-11-07
projekt uchwały ws. zaciągnięcia pożyczki na zadanie pod nazwą: "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r. - etap IIB",

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-11-08 15:16:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały ws. zaciągnięcia pożyczki na zadanie pod nazwą: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r. - etap IIB,(224.12 KB)
87/18
Projektowany
Z dnia
2018-11-07
projekt uchwały ws. zaciągnięcia pożyczki na zadanie pod nazwą: "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r. - etap IIA"

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-11-08 15:16:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały ws. zaciągnięcia pożyczki na zadanie pod nazwą: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Strzegom w 2018 r. - etap IIA(221.78 KB)
90/18
Projektowany
Z dnia
2018-11-28
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza

Autor dokumentu: Krystyna Lipińska-Wardęga
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-11-30 13:07:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-03 09:20:02)
Pobierz dokument - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza(211.85 KB)
91/18
Projektowany
Z dnia
2018-11-30
w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-11-30 13:07:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK)(203.54 KB)
92/18
Projektowany
Z dnia
2018-11-30
zmieniająca uchwałę nr 56/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom

Autor dokumentu: Jolanta Dryja
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-11-30 13:07:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-04 11:24:57)
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę nr 56/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom(198.22 KB)
93/18
Projektowany
Z dnia
2018-11-30
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Autor dokumentu: Jolanta Dryja
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-11-30 13:07:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-04 11:24:57)
Pobierz dokument - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty(219.21 KB)
94/18
Projektowany
Z dnia
2018-11-30
uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady

Autor dokumentu: Jolanta Dryja
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-11-30 13:07:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-04 11:24:57)
Pobierz dokument - uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady(193.3 KB)
95/18
Projektowany
Z dnia
2018-11-30
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Autor dokumentu: Jolanta Dryja
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-11-30 13:07:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-04 11:24:57)
Pobierz dokument - w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(201.22 KB)
96/18
Projektowany
Z dnia
2018-11-30
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Autor dokumentu: Jolanta Dryja
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-11-30 13:07:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-04 11:24:55)
Pobierz dokument - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości(1.58 MB)
97/18
Projektowany
Z dnia
2018-12-04
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-04 11:24:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2018(1.23 MB)
98/18
Projektowany
Z dnia
2018-12-04
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-04 11:24:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027(1.5 MB)
99/18
Projektowany
Z dnia
2018-12-04
Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-04 11:24:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu(189.46 KB)
100/18
Projektowany
Z dnia
2018-12-04
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom - projekt

Autor dokumentu: Łukasz Grzelik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-04 15:11:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzegom - projekt(331.64 KB)
100/18
Projektowany
Z dnia
2018-12-03
zmiany Statutu Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-05 10:45:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmiany Statutu Gminy Strzegom(182.74 KB)
101/18
Projektowany
Z dnia
2018-12-04
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-05 10:45:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strzegomiu(198.79 KB)
102/18
Projektowany
Z dnia
2018-12-04
ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-05 10:45:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strzegomiu(200.36 KB)
103/18
Projektowany
Z dnia
2018-12-04
ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-05 10:45:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Strzegomiu(193.98 KB)
104/18
Projektowany
Z dnia
2018-12-04
ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-05 10:45:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu(204.65 KB)
105/18
Projektowany
Z dnia
2018-12-04
wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu

Autor dokumentu: Józefa Piotrowska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-05 10:45:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Strzegomiu(202.15 KB)
106/18
Projektowany
Z dnia
2018-12-04
projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminów obiektów sportowych w Strzegomiu.

Autor dokumentu: Teresa Niedźwiedzka
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-05 10:45:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminów obiektów sportowych w Strzegomiu.(200.47 KB)
107/18
Projektowany
Z dnia
2018-12-04
w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i rad Sołeckich na terenie Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-05 10:45:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i rad Sołeckich na terenie Gminy Strzegom(194.02 KB)
108/18
Projektowany
Z dnia
2018-12-04
zmieniająca uchwałę Nr 12/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie statutu sołectwa Goczałków Górny

Autor dokumentu: Alicja Czekajło
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-05 10:45:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 12/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie 
statutu sołectwa Goczałków Górny(203.52 KB)
109/18
Projektowany
Z dnia
2018-12-13
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2018 roku

Autor dokumentu: Barbara Duda-Siwek
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-17 09:14:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2018 roku(328.86 KB)
110/18
Projektowany
Z dnia
2018-12-14
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"

Autor dokumentu: Jadwiga Soroka
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-17 09:14:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 (207.6 KB)
111/18
Projektowany
Z dnia
2018-12-17
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzegom na rok 2018

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzegom na rok 2018(1.03 MB)
112/18
Projektowany
Z dnia
2018-12-17
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-19 09:24:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2018-2027(1.49 MB)
113/18
Projektowany
Z dnia
2018-12-17
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Autor dokumentu: Anna Grzelik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-12-28 12:36:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-12-28 13:19:22)
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych(199.09 KB)
 
 
liczba odwiedzin: 5523831

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X