☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Czwartek 06.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybory 2018 Samorządowe

Wybory Samorządowe 2018 - Wirtualizacja www.wybory2018.pkw.gov.pl


POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU I z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Strzegomiu - PDF

POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU I z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej w Strzegomiu - PDF

Wyciągi z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego - www.walbrzych.kbw.gov.pl

Wyciągi z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego we Wrocławiu I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego - www.walbrzych.kbw.gov.pl


Informacja dyżur Miejskiej Komisji Wyborczej w Strzegomiu

Miejska Komisja Wyborcza w Strzegomiu informuje, że w dniu 21 października 2018 r. (niedziela ) pracuje od godz. 7:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu - mała sala (pokój nr 30, półpiętro)

Przewodniczący Miejskiej
Komisji Wyborczej w Strzegomiu
Ryszard Mikulec


Informacja dyżur Miejskiej Komisji Wyborczej w Strzegomiu

Miejska Komisja Wyborcza w Strzegomiu informuje, że w dniu 20 października 2018 r. (sobota) pełni dyżur w godz. 12:00-13:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzegomiu - mała sala (pokój nr 30, półpiętro)

Przewodniczący Miejskiej
Komisji Wyborczej w Strzegomiu
Ryszard Mikulec


Kolejne posiedzenia Obwodowych Komisji DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA powołanych na terenie gminy Strzegom do przeprowadzenia głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.  odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w dniu 18 października 2018 r.:

Od Nr 1 – Nr 9  godz. 14.00
Od Nr 10 – Nr 18 godz. 16.00
Od Nr 19 – Nr 25 godz. 18.00     

Urzędnik Wyborczy Gminy Strzegom


OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Strzegomiu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Strzegomia zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - PDF

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Strzegomiu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Strzegomiu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - PDF

OBWIESZCZENIE Powiatowej Komisji Wyborczej w Świdnicy z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Świdnickiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - PDF


Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I - Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości gm. Strzegom - PDF

Posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Strzegom odbędą się 8 października 2018r. - INFORMACJA - PDF

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - PDF

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Strzegomiu z dnia 2 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Strzegomiu zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - PDF

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - PDF

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Świdnickiego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - PDF

Informacja o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach radnych do Rady Miejskiej w Strzegomiu - PDF

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 26 września 2018 r. Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w gminie Strzegom obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I informuje, co następuje - PDF

Obwieszczenie Burmistrza Strzegomia z dnia 13 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych - PDF

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Świdnicy z dnia 17 września 2018r. o ustaleniu dyżurów do dnia 18 września do 21 października 2018r. - PDF

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Strzegomiu - dyżury w okresie 18.09-26.09.2018 - PDF

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Strzegomiu - skład i dyżury - PDF

Uchwała Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Strzegomiu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Strzegomiu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - PDF

Uchwała Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Strzegomiu z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Strzegomiu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - PDF

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Strzegomiu - PDF

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Świdnicy z dnia 12 września 2018 r. o ustaleniu składu komisji, jej siedzibie i pełnionych dyżurach do dnia 17 września 2018 r. - PDF

KOMUNIKAT BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 21 sierpnia 2018 roku - informacja o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych - PDF

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Strzegom na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - PDF

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - PDF

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - PDF

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - PDF

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - PDF

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018r. - PDF

Obwieszczenie Starosty Świdnickiego z dnia 17 sierpnia 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Powiatu w Świdnicy - PDF

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego - PDF

Zgoda na przyjecie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - PDF

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania - PDF

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego - PDF

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - PDF

Lista osób powołanych na urzędników wyborczych.
Bezpośredni link do strony delegatury KBW w Wałbrzychu.

Uchwała Nr 29/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 12 kwietnia 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Strzegom na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych - PDF

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 26 kwietnia 2018r.
zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego - PDF
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 26 kwietnia 2018r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych - PDF

Uchwała Nr 23/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 marca 2018 r.
w sprawie podziału gminy Strzegom na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu - PDF

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13 marca 2018 r.
zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego - PDF

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego - PDF

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r.
o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego - PDF

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 lutego 2018r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenia Nr 61 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskiem - PDF

Wytworzył:
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-02-15 14:31:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-11-20 14:19:44)
 
 
liczba odwiedzin: 5521692

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X