☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Czwartek 06.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budżet Obywatelski 2019

Budzet Obywatelski 2019

Zasady Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok.

Już dziś publikujemy Zasady Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok,  by umożliwić Państwu zaplanowanie i przygotowanie ciekawych propozycji projektów. Od 17 lipca można skorzystać z pomocy Punktu Konsultacyjnego, który udzieli Państwu niezbędnych informacji, bądź pokieruje do właściwego wydziału Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Wzorem lat poprzednich pracownicy urzędu będą służyli wnioskodawcom pomocą przy planowaniu zadań inwestycyjnych.  Proszę pamiętać, że propozycje projektów zadań inwestycyjnych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego można będzie składać od 6 sierpnia do 14 września 2018r.

Jakie zadania można zgłosić?
Wyodrębniono dwie kategorie zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego:
1.    zadania małe, których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 50 000,00 zł,
2.    zadania duże, których szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 000,00 zł i jednocześnie nie przekracza kwoty 300 000,00 zł.
Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego muszą mieć charakter inwestycyjny i mieścić się w zakresie zadań własnych gminy.

Ile pieniędzy przeznaczamy na realizację zadań?
Pula środków przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa:
1.    małych wynosi 100 000,00 zł,
2.    dużych  wynosi 300 000,00 zł.

Kto może złożyć projekt?
Projekt zadania ma prawo złożyć każda osoba fizyczna, będąca mieszkańcem miasta Strzegom, która w dniu 17 lipca 2018r. miała ukończony szesnasty rok życia. Projekt zadania może złożyć także organizacja w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, posiadająca siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie miasta Strzegom.

Czy w procesie tworzenia budżetu obywatelskiego mogą brać udział osoby niepełnoletnie?
Tak, pod warunkiem, że w dniu 17 lipca 2018r. miały ukończony szesnasty rok życia i ich prawny opiekun wyrazi zgodę na udział w tym procesie na odpowiednim formularzu dostępnym pod ogłoszeniem, a także w Punkcie Konsultacyjnym.

Jak złożyć projekt?
Projekt zadania składa się na formularzu zgłoszeniowym zawierającym co najmniej 30 podpisów popierających projekt mieszkańców miasta Strzegom, którzy w dniu 17 lipca 2018r. mieli ukończony szesnasty rok życia.
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod ogłoszeniem, a także w Punkcie Konsultacyjnym. Należy go wypełnić komputerowo lub pismem maszynowym za wyjątkiem danych osób popierających projekt, które mogą być wpisane ręcznie w czytelny sposób.
W przypadku, gdy projekt składa organizacja pozarządowa – nie ma wymogu zbierania podpisów mieszkańców miasta Strzegom popierających projekt.
Wypełnione formularze należy składać w terminie 6 sierpnia -14 września 2018r. w Wydziale Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w godzinach pracy Urzędu.
Dopuszcza się przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku o terminie wpływu formularza decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Kiedy promować projekt wśród mieszkańców?
Dnia  1 października 2018 r. udostępniona zostanie do publicznej wiadomości lista projektów podlegających głosowaniu w miejscowych środkach przekazu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Budżet Obywatelski Miasta Strzegom”
Okres od 1 do 22 października 2018r. będzie czasem promocji projektów podlegających głosowaniu prowadzonej przez zgłaszających projekt.

Gdzie, jak i kiedy można głosować na projekty?

Głosowanie zaplanowano na 26 – 28 października 2018r.

Lokal wyborczy podobnie jak w latach ubiegłych będzie się znajdował w Urzędzie Stanu Cywilnego, przy ul. Świdnickiej 15-17 i będzie czynny w nw. godzinach:
26.10.2018r. (piątek) 15.00-19.00
27.10.2018r. (sobota) 9.00-19.00
28.10.2018r. (niedziela) 9.00-19.00
Głosujący otrzyma 2 karty do głosowania: 1 kartę do głosowania na projekty małe i 1 kartę do głosowania na projekty duże. Na każdej z kart można będzie wybrać jeden projekt.
Głosować będzie można również w tych dniach czyli od 26 do 28 października poprzez platformę internetową E-Urząd pod warunkiem posiadania profilu zaufanego. Profil zaufany można założyć po 31 lipca w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Punkt Konsultacyjny
W okresie 17 lipca - 27 października 2018r. w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (parter, pokój nr 15) funkcjonuje Punkt Konsultacyjny, czynny:
w lipcu i sierpniu:
poniedziałek 7.00-15.00
wtorek 7.00-16.30
środa 7.00-15.00
czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-13.30

w czerwcu, wrześniu i w październiku:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-17.30
środa 8.00-16.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-14.30

Kiedy poznamy wyniki głosowania?
Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do dnia 5 listopada 2018r.  na stronie internetowej www.strzegom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Budżet Obywatelski Miasta Strzegom”.
Poniżej zamieszczono niezbędne dokumenty i formularze:
- Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok
- Projekt Zarządzenia Burmistrza Strzegomia w sprawie wprowadzenia zasad Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok

Poniżej zamieszczono niezbędne dokumenty i formularze:

  • Protokół weryfikacji projektów zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok - PDF
  • Informacja o wyniku konsultacji społecznych - PDF
  • ZARZĄDZENIE NR 200/B/2018 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok - PDF
  • Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim Miasta Strzegom na 2019 rok - PDF
  • Formularz zgłoszeniowy - PDF DOC
  • Zgoda opiekuna prawnego - PDF DOC
  • ZARZĄDZENIE NR 230/B/2018 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 7 września 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 200/B/2018 w sprawie wprowadzenia Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok - PDF
  •  ZARZĄDZENIE NR 250/B/2018 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 1 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 200/B/2018 w sprawie wprowadzenia Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok - PDF
  • ZARZĄDZENIE NR 259/B/2018 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 8 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 200/B/2018 w sprawie wprowadzenia Zasad Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok - PDF
  • ZARZĄDZENIE NR 263/B/2018 BURMISTRZA STRZEGOMIA z dnia 22 października 2018 r. w sprawie określenia składu oraz zasad funkcjonowania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2019 rok - PDF

W związku z awarią platformy e-urząd głosowanie internetowe na projekty do budżetu obywatelskiego na 2019 rok zostało odwołane. Przepraszamy za utrudnienia. Przypominamy że zagłosować można osobiście w dniach 26-28 października 2018 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Strzegomiu. Zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu.


PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI LICZENIA GŁOSÓW I WYBORU PROJEKTÓW ZADAŃ DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA STRZEGOM NA 2019 ROK - PDF

 
Wytworzył:
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2018-07-17 14:22:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2018-10-30 16:44:03)
 
 
liczba odwiedzin: 5521767

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X