☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 07.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dokumenty zaimportowane:

Numer Z dnia Informacje o dokumencie
Pobierz dokument Załączniki
1/19
Projektowany
Z dnia
2019-01-07
Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów i przyznanych im punktów w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom.

Autor dokumentu: Anna Grzelik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-01-09 12:31:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Załączniki

3/19
Projektowany
Z dnia
2019-01-22
Uchwała w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Strzegomski Rower Miejski

Autor dokumentu: Joanna Bielewicz
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-01-22 15:26:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Uchwała w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Strzegomski Rower Miejski(201.12 KB)
4/19
Projektowany
Z dnia
2019-01-22
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzegom na rok 2019

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-01-22 15:26:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Strzegom na rok 2019(619.24 KB)
5/19
Projektowany
Z dnia
2019-01-25
w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-02-07 10:00:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. z o.o. prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK)(204.6 KB)
6/19
Zaprojektowany
Z dnia
2019-02-07
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świdnickiemu.

Autor dokumentu: Urszula Olszewska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-02-15 10:03:10)
Ostatnio zmodyfikował:
8/19
Projektowany
Z dnia
2019-03-04
zmieniająca uchwałę Nr 56/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzegom w ramach programu priorytetowego pn.: "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego"

Autor dokumentu: Wioleta Wnęk-Soczyńska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-11 12:26:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 56/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Strzegom w ramach programu priorytetowego pn.: Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa
dolnośląskiego(227.39 KB)
9/19
Projektowany
Z dnia
2019-03-06
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-11 12:26:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości(1.58 MB)
14/19
Projektowany
Z dnia
2019-03-07
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-11 12:26:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019(1.46 MB)
15/19
Projektowany
Z dnia
2019-03-07
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-11 12:26:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029(888.38 KB)
17/19
Projektowany
Z dnia
2019-03-07


Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-19 16:29:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - (9.18 MB)
18/19
Projektowany
Z dnia
2019-03-07


Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-19 16:29:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - (1.02 MB)
19/19
Projektowany
Z dnia
2019-03-12
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na obszarze Gminy Strzegom

Autor dokumentu: Anna Grzelik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-03-19 16:29:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2019-04-16 15:52:53)
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad  żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami na obszarze Gminy Strzegom(203.47 KB)
20/19
Projektowany
Z dnia
2019-03-29
projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom

Autor dokumentu: Roksana Chańko
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-04-02 08:04:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2019-04-16 15:52:53)
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i placówkach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Strzegom(219.41 KB)
21/19
Projektowany
Z dnia
2019-03-29
Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Strzegom oraz określenia granic ich obwodów.

Autor dokumentu: Anna Grzelik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-04-02 08:04:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2019-04-16 15:52:53)
Załączniki

24/19
Projektowany
Z dnia
2019-04-17
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-04-19 11:56:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019(1.51 MB)
25/19
Projektowany
Z dnia
2019-04-17
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-04-19 11:56:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029(846.09 KB)
26/19
Projektowany
Z dnia
2019-04-19
zmieniająca uchwałę Nr 30/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica"

Autor dokumentu: Łukasz Grzelik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-04-19 11:56:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 30/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica(204.77 KB)
27/19
Projektowany
Z dnia
2019-05-10
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 21/09 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość, szczególne zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Autor dokumentu: Anna Grzelik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-05-15 13:48:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Załączniki

32/19
Projektowany
Z dnia
2019-05-23
zmieniająca uchwałę Nr 20/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 20129r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-05-27 08:39:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 20/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 20129r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne(1.47 MB)
33/19
Projektowany
Z dnia
2019-05-23
zmieniająca uchwałę Nr 22/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-05-27 08:40:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 22/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 13 marca 2019r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(201.08 KB)
34/19
Projektowany
Z dnia
2019-05-23
zmieniająca uchwałę Nr 56/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom

Autor dokumentu: Beata Wójcik
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-05-27 08:40:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 56/18 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom(204.7 KB)
28/19
Projektowany
Z dnia
2019-05-15
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-04 12:43:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029(841.7 KB)
29/19
Projektowany
Z dnia
2019-05-15
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-04 12:43:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019(837.78 KB)
35/19
Projektowany
Z dnia
2019-05-28
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-04 12:43:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok(202.93 KB)
36/19
Projektowany
Z dnia
2019-05-28
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzegom za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2018 rok

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-04 12:43:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzegom za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Strzegom za 2018 rok(205.1 KB)
37/19
Projektowany
Z dnia
2019-05-29
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia wotum zaufania

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-04 12:43:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Strzegomia wotum zaufania(194.43 KB)
38/19
Projektowany
Z dnia
2019-05-29
Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Malinowej w mieście Strzegom

Autor dokumentu: Beata Dudzińska
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-04 12:43:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Malinowej w mieście Strzegom(1 MB)
39/19
Projektowany
Z dnia
2019-05-30
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-04 12:43:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029(869.17 KB)
40/19
Projektowany
Z dnia
2019-05-30
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019

Autor dokumentu: Monika Pietrzyk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-04 12:43:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019(1 MB)
41/19
Projektowany
Z dnia
2019-06-06
zmiana mpzp dla obszarów w obr 1 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-10 14:32:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmiana mpzp dla obszarów w obr 1 miasta Strzegom(5.22 MB)
42/19
Projektowany
Z dnia
2019-06-06
zmiana mpzp dla obszarów położonych w obr Międzyrzecze, w gminie Strzegom

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-06-10 14:32:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmiana mpzp dla obszarów położonych w obr Międzyrzecze, w gminie Strzegom(3.92 MB)
43/19
Projektowany
Z dnia
2019-07-03
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019

Autor dokumentu: Ewelina Spychała
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-07-08 13:01:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019(1.58 MB)
44/19
Projektowany
Z dnia
2019-06-27
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Autor dokumentu: Jadwiga Soroka
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-07-08 13:01:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego(360.49 KB)
45/19
Projektowany
Z dnia
2019-08-20
Projekt uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

Autor dokumentu: Anna Grzelik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-08-05 07:15:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2019-08-29 08:53:36)
Załączniki

46/19
Projektowany
Z dnia
2019-08-02
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Graniczna oraz w obrębie 2 miasta Strzegom.

Autor dokumentu: Edyta Łukaszonek
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-08-29 08:53:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Graniczna oraz w obrębie 2 miasta Strzegom.(5.08 MB)
47/19
Projektowany
Z dnia
2019-08-02
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 5 miasta Strzegom

Autor dokumentu: Edyta Łukaszonek
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-08-29 08:53:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie 5 miasta Strzegom(269.61 KB)
48/19
Projektowany
Z dnia
2019-08-14
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-08-29 08:53:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2019(1.02 MB)
49/19
Projektowany
Z dnia
2019-08-14
Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2019-08-29 08:53:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029(908.25 KB)
51/19
Projektowany
Z dnia
2019-09-09
projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu kadencji 2019-2022

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-09-10 16:31:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej kadencji 2018-2023 do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Strzegomiu kadencji 2019-2022(206.24 KB)
52/19
Projektowany
Z dnia
2019-09-09
w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Strzegom na lata 2019 - 2021

Autor dokumentu: Jadwiga Soroka
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-09-17 10:18:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Strzegom na lata 2019 - 2021(1.32 MB)
54/19
Projektowany
Z dnia
2019-09-20
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-09-26 08:10:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej(1.26 MB)
55/19
Projektowany
Z dnia
2019-09-20
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2019 rok

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-09-26 08:10:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2019 rok(1.14 MB)
56/19
Projektowany
Z dnia
2019-10-09
projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020

Autor dokumentu: Małgorzata Woch
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-10-16 14:37:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020(305.77 KB)
58/19
Projektowany
Z dnia
2019-10-15
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 69/19 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

Autor dokumentu: Anna Grzelik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-10-16 14:37:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Załączniki

59/19
Projektowany
Z dnia
2019-10-16
Projekt uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Nr 2 w Strzegomiu, ul. Jeleniogórska 19 i nadania statutu.

Autor dokumentu: Anna Grzelik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-10-16 14:37:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Załączniki

60/19
Projektowany
Z dnia
2019-10-17
zmieniająca uchwałę Nr 30/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica"

Autor dokumentu: Łukasz Grzelik
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-10-25 07:51:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - zmieniająca uchwałę Nr 30/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej przez Gminę Strzegom Województwu Dolnośląskiemu w ramach realizacji zadania pod nazwą: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica(207.31 KB)
61/19
Projektowany
Z dnia
2019-10-21
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Autor dokumentu: Jadwiga Soroka
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-10-25 07:51:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych(203.62 KB)
62/19
Projektowany
Z dnia
2019-10-22
projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok".

Autor dokumentu: Marek Flakowski
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-10-25 07:51:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Strzegom z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.(342.47 KB)
63/19
Projektowany
Z dnia
2019-10-31
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2019 rok

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-10-31 14:01:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2019 rok(1.17 MB)
64/19
Projektowany
Z dnia
2019-10-31
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-10-31 14:01:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029(1.56 MB)
65/19
Projektowany
Z dnia
2019-12-09
Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej jednostki ceny paliwa w Gminie Strzegom na rok szkolny 2019/2020.

Autor dokumentu: Marta Kaczur
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-12-09 14:29:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Załączniki

66/19
Projektowany
Z dnia
2019-12-10
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Autor dokumentu: Barbara Duda-Siwek
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-12-16 10:04:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem 2019 r.(353.69 KB)
67/19
Projektowany
Z dnia
2019-12-10
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2019 rok

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-12-16 10:04:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Strzegom na 2019 rok(1.14 MB)
68/19
Projektowany
Z dnia
2019-12-10
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-12-16 10:04:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2019-2029(1.23 MB)
70/19
Projektowany
Z dnia
2019-12-12
Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2020 rok

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-12-16 10:04:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Strzegom na 2020 rok(2.88 MB)
71/19
Projektowany
Z dnia
2019-12-12
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2020-2030

Autor dokumentu: Amelia Borysiuk
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-12-16 10:05:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzegom na lata 2020-2030(1.01 MB)
72/19
Projektowany
Z dnia
2019-12-10
projekt w spr zmiany mpzp obszaru położonego w obr. wsi Jaroszów

Autor dokumentu: Beata Fitas
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2019-12-16 10:05:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Pobierz dokument - projekt w spr zmiany mpzp obszaru położonego w obr. wsi Jaroszów(1.67 MB)
 
 
liczba odwiedzin: 5523826

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X