☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 04.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Budżet Obywatelski 2020

Budżet Obywatelski 2020
www.eurzad.strzegom.pl/budzet-obywatelski

 

Zasady Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2020 rok.
Już dziś publikujemy Zasady Budżetu Obywatelskiego Miasta Strzegom na 2020 rok,  by umożliwić Państwu zaplanowanie i przygotowanie ciekawych propozycji projektów. Od 15 lipca można skorzystać z pomocy Punktu Konsultacyjnego, który udzieli Państwu niezbędnych informacji, bądź pokieruje do właściwego wydziału Urzędu Miejskiego w Strzegomiu. Wzorem lat poprzednich pracownicy urzędu będą służyli wnioskodawcom pomocą przy planowaniu zadań inwestycyjnych.  Proszę pamiętać, że propozycje projektów zadań inwestycyjnych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego można będzie składać od 5 sierpnia do 6 września 2019 r.

Jakie zadania można zgłosić?
Wyodrębniono dwie kategorie zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego:
1.    zadania małe, których szacunkowa wartość nie przekracza kwoty 50 000,00 zł,
2.    zadania duże, których szacunkowa wartość przekracza kwotę 50 000,00 zł i jednocześnie nie przekracza kwoty 300 000,00 zł.
Zadania finansowane ze środków budżetu obywatelskiego muszą mieć charakter inwestycyjny i mieścić się w zakresie zadań własnych gminy.

Ile pieniędzy przeznaczamy na realizację zadań?
Pula środków przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa:
1.    małych wynosi 100 000,00 zł,
2.    dużych  wynosi 300 000,00 zł.

Kto może złożyć projekt?
Projekt zadania ma prawo złożyć każda osoba fizyczna, będąca mieszkańcem miasta Strzegom.

Jak złożyć projekt?
Projekt zadania składa się na formularzu zgłoszeniowym zawierającym co najmniej 15 podpisów osób  popierających projekt. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny pod ogłoszeniem, a także w Punkcie Konsultacyjnym. Należy go wypełnić komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym. Wypełnione formularze należy składać w terminie 5 sierpnia - 6 września 2019 r. w Wydziale Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Strzegomiu w godzinach pracy Urzędu. Dopuszcza się przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego pocztą na adres: Urząd Miejski w Strzegomiu, Rynek 38, 58-150 Strzegom, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku o terminie wpływu formularza decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

Kiedy promować projekt wśród mieszkańców?
Dnia  22 września  2019 r. udostępniona zostanie do publicznej wiadomości lista projektów podlegających głosowaniu w miejscowych środkach przekazu oraz na stronie internetowej www.strzegom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Budżet Obywatelski Miasta Strzegom”
Okres od 1 do 24 października 2019r. będzie czasem promocji projektów podlegających głosowaniu prowadzonej przez zgłaszających projekt.

Gdzie, jak i kiedy można głosować na projekty?
Głosowanie elektroniczne trwa od 22.10.2019 r. do 24.10.2019 r. do północy.
Głosować można tutaj https://eurzad.strzegom.pl/budzet-obywatelski/

Głosować mogą osoby pełnoletnie na stałe zameldowane w mieście Strzegom. Osoby niepełnoletnie posiadające pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych oraz osoby  z zameldowaniem czasowym w Strzegomiu  będą mogły zagłosować tradycyjnie w Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Świdnickiej 15-17 w piątek 25.10.2019 r. od godz. 15.00 do godz. 19.00, w sobotę 26.10.2019 r. od godz. 9.00 do 13.30 oraz od godz. 15.00 do godz. 19.00 a także w niedzielę 27.10.2019 r. od godz. 9.00 do godz. 19.00.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 74 8560 500 lub 748560 550

Zapraszamy do oddawania głosów

Punkt Konsultacyjny:
W okresie 15 lipca - 27 października 2018r. w Wydziale Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Strzegomiu (parter, pokój nr 15) funkcjonuje Punkt Konsultacyjny, czynny:
w lipcu i sierpniu:
poniedziałek 7.00-15.00
wtorek 7.00-16.30
środa 7.00-15.00
czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00-13.30
we wrześniu i w październiku:
poniedziałek 8.00-16.00
wtorek 8.00-17.30
środa 8.00-16.00
czwartek 8.00-16.00
piątek 8.00-14.30

Kiedy poznamy wyniki głosowania?
Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do dnia 8 listopada 2019 r.  na stronie internetowej www.strzegom.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Budżet Obywatelski Miasta Strzegom”.
Poniżej zamieszczono niezbędne dokumenty i formularze:

Wyniki głosowania

  • Wyniki głosowania Budżet Obywatelski Miasta Strzegom 2020 - PDF
  • Aneks - PDF
Wytworzył:
Udostępnił:
Laskowik Wojciech
(2019-07-19 08:16:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Laskowik Wojciech
(2019-07-19 08:26:20)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 11395051