☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Transportu Zbiorowego i Spółek Gminnych

Wydział Transportu Zbiorowego i Spółek Gminnych

Naczelnik Wydziału: Edward Kaczor
Tel: (74) 8560 595

Wydział Transportu Zbiorowego i Spółek Gminnych podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Do kompetencji i zadań Wydziału Transportu Zbiorowego i Spółek Gminnych należy w szczególności:

 1. Z zakresu publicznego transportu zbiorowego:
  1) organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Strzegom,
  2) nadzorowanie i aktualizacja rozkładów jazdy na terenie dworca autobusowego oraz przystanków,
  3) przygotowanie przetargów, rozpoznań cenowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
  4) wyznaczanie przystanków na drogach gminnych wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji oraz ich wprowadzanie w terenie,
  5) przygotowywanie i zawieranie umów z wykonawcami,
  6) ustalanie zasad korzystania z przystanków, których właścicielem jest Gmina,
  7) opiniowanie projektów rozkładów jazdy,
  8) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania dworca przy ul. Dworcowej oraz przystanków, w tym przystanku przy ul. Leśnej w Strzegomiu,
  9) szkolenie pracowników z zakresu obsługi dworca autobusowego oraz przystanku przy ul. Leśnej w Strzegomiu,
  10) uzgadnianie transportu dzieci i uczniów z Wydziałem Oświaty,
  11) nadzór nad utrzymaniem wiat autobusowych i oznakowania,
  12) opracowanie wniosków o dofinansowanie publicznego transportu wraz z rozliczeniem wniosku.
   
 2. Z zakresu współpracy, koordynacji i analizy merytorycznej działalności spółek z udziałem Gminy Strzegom:
  1) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem przez Burmistrza Strzegomia funkcji zgromadzenia wspólników w odniesieniu do jednostek działających jako spółka prawa handlowego,
  2) prowadzenie spraw nadzoru właścicielskiego poprzez:    
      a) monitorowanie działalności spółek w zakresie realizacji ich działalności statutowej, gospodarowania majątkiem i gospodarki finansowej,
      b) obsługa kancelaryjna działalności zgromadzenia wspólników,
      c) przygotowywanie projektów aktów prawnych związanych z działalnością spółek (projektów statutów, aktów założycielskich, umów) oraz innych dokumentów korporacyjnych spółek prawa handlowego,
      d) współpraca z zarządami i Radami nadzorczymi Spółek,
      e) prowadzenie nakazanej przepisami prawa sprawozdawczości dotyczącej przekształceń własnościowych w stosunku do spółek i stanie mienia komunalnego,
      f) prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem udziałów Gminy w spółkach prawa handlowego,
      g) gromadzenie danych o spółkach, w których gmina posiada udziały,
      h) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem spółek, przystąpieniem do nich oraz wnoszeniem aportów do spółek,
      i) wykonywanie innych zleconych zadań wymaganych przepisami prawa.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Bubula
(2020-06-30 15:55:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Bubula
(2020-07-01 07:39:24)

 
 
liczba odwiedzin: 5531911

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X