☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Czwartek 06.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu

Urząd Miejski w Strzegomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzegomiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • dokumenty podmiotów trzecich są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, np. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, interpelacje składane przez radnych,
 • treści, których dostosowanie do wymagań dostępności wymaga modyfikacji, do których Urząd Miejski w Strzegomiu nie jest uprawnione, np. uchwały Rady i Zarządzenia Burmistrza przygotowane za pomocą programu Legislator, czy sprawozdania finansowe przygotowane za pomocą programu BeSTia, nie są w pełni dostępne cyfrowo,
 • nie wszystkie załączone pliki są dostępne cyfrowo w całości (większość została opublikowana przed dniem wejścia w życie ustawy o dostępności cyfrowej),
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących, obowiązek zapewnienia dostępności od 23 września 2020 r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Zabawa.
 • E-mail: iwona.zabawa@strzegom.pl
 • Telefon: 74 85 60 503

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Strzegomia
 • Adres: ul. Rynek 38
  58-150 Strzegom
 • E-mail: strzegom@strzegom.pl
 • Telefon: 74 85 60 599

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Urząd Miejski w Strzegomiu zlokalizowany jest w trzech budynkach - w Rynku pod numerem 38, przy ul. Świdnickiej 15-17 oraz przy ul. Kościuszki 2.
 2. W budynku Rynek 38 znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych. Do windy prowadzi wejście od dziedzińca wewnątrz Rynku. Przy głównym wejściu od strony Rynku znajduje się dzwonek dla osób mających problemy w poruszaniu się. Po jego naciśnięciu powinien pojawić się pracownik, który udzieli informacji o załatwieniu sprawy. Schody w tym budynku oznakowane są ostrzegawczym, kontrastowym kolorem dla osób z uszkodzonym wzrokiem. Urząd zapewnia usługę tłumacza migowego dostępną w Biurze Obsługi Interesanta.
 3. Budynek przy ul. Świdnickiej 15-17 jest siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego. Nie jest on przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
 4. Budynek przy ul. Kościuszki 2 jest siedzibą Obsługi Strefy Płatnego Parkowania. Budynek jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych.
 5. W pobliżu tych trzech lokalizacji na parkingach znajdują się wyznaczone, odpowiednio oznakowane i bezpłatne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2020-09-02 12:37:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2021-03-26 11:46:27)
 
 
liczba odwiedzin: 5521687

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X