☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Spraw Obywatelskich

 

Wydział Spraw Obywatelskich

Naczelnik Wydziału: Edyta Łukaszonek
Tel: (74) 8560 557

Wydział Spraw Obywatelskich podlega bezpośrednio Zastępcy Burmistrza.

Do kompetencji i zadań Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności:

 1. udzielanie i cofanie zezwoleń na przeprowadzenie zgromadzeń i imprez masowych,
 2. prowadzenie spraw związanych z obsługą klienta (czynności meldunkowe, poświadczenia zameldowania, wymeldowania),
 3. udostępnianie danych osobowych z rejestru dowodów osobistych, z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 4. prowadzenie spraw z zakresu repatriacji,
 5. prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców oraz sporządzanie spisów wyborców,
 6. prowadzenie postępowań związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem, anulowaniem czynności materialno-technicznych, w tym przygotowanie decyzji administracyjnych,
 7. obsługa rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i obsługa programu Źródło,
 8. występowanie o nadanie Numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),
 9. sporządzanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu i sporządzanie wykazów osób podlegających obowiązkowi wojskowemu,
 10. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem dowodów osobistych,
 11. przygotowanie materiałów dotyczących wyborów na ławników do sądów powszechnych,
 12. z zakresu rejestracji działalności gospodarczej - prowadzenie spraw związanych z podejmowaniem, zmianą, zawieszeniem, wznowieniem i zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne:
  a) przyjmowanie wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  b) przekształcanie wniosków na formę dokumentu elektronicznego i opatrzenie ich podpisem elektronicznym,
 13. prowadzenie ewidencji pól biwakowych oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
 14. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, odmową udzielenia, cofaniem, zmianą i stwierdzeniem wygaśnięcia:
  a) licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
  b) zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
  c) zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów w krajowym transporcie drogowym,
 15. przyjmowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz współdziałanie i występowanie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w sprawie wydania opinii o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady,
 16. prowadzenie spraw z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 17. nadzór nad jednostkami budżetowymi pod nazwą:
  a) Ośrodek Pomocy Społecznej, w tym w zakresie osób starszych oraz osób niepełnosprawnych,
  b) Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzegomiu,
  c) Dzienny Dom Pobytu „Senior-Wigor" w Strzegomiu,
 18. opieka i aktualizacja tablicy informacyjnej „Formularze" znajdującej się na parterze Urzędu,
 19. realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy: o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o przeciwdziałaniu narkomanii,
 20. realizacja uchwał rady w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-05-05 12:21:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Bubula
(2020-06-24 10:04:00)
 
 
liczba odwiedzin: 5531918

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X