☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Oświaty

 Wydział Oświaty

Naczelnik Wydziału: Urszula Podsiadły - Szubert 
Tel: (74) 8560 581

Wydział Oświaty podlega bezpośrednio Burmistrzowi.
 

Do kompetencji i zadań Wydziału Oświaty należy w szczególności:

 1. opracowanie i analiza materiałów niezbędnych do ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i przedszkoli,
 2. nadzór nad działalnością statutową placówek oświatowych,
 3. wykonywanie zadań w zakresie tworzenia, likwidacji i łączenia w zespół placówek oświatowych,
 4. wnioskowanie o przydział środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań statutowych placówek oświatowych,
 5. nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 6. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych,
 7. wydawanie zezwoleń na założenie szkoły publicznej, dokonywanie wpisów do rejestru placówek niepublicznych,
 8. zatwierdzanie i analiza arkuszy organizacyjnych placówek,
 9. opracowywanie materiałów w zakresie regulaminów wynagradzania nauczycieli,
 10. prowadzenie spraw z zakresu awansu zawodowego nauczycieli,
 11. prowadzenie systemu informacji oświatowej,
 12. dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 13. prowadzenie spraw z zakresu realizacji i rozliczania projektów krajowych i unijnych w zakresie oświaty,
 14. udzielanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
 15. naliczanie i rozliczanie dotacji dla placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne nie będące jednostką samorządu terytorialnego,
 16. przyznawanie stypendiów za wybitne osiągnięcia dla uczniów i studentów,
 17. przygotowywanie materiałów do oceny pracy dyrektorów,
 18. przyznawanie godzin zajęć rewalidacyjnych, nauczania indywidualnego i wczesnego wspomagania,
 19. prowadzenie spraw z zakresu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 20. obsługa finansowo-księgowa placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina,
 21. planowanie i statystyka oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizacji zadań rzeczowych - dochodów, wydatków budżetowych poszczególnych placówek oświatowych,
 22. opracowywanie projektów planów finansowych obsługiwanych placówek,
 23. zapewnienie opieki w czasie przewozu uczniów,
 24. prowadzenie rozliczeń i analiz związanych z transportem uczniów do szkół,
 25. współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w placówkach oświatowych,
 26. współdziałanie z placówkami oświatowymi w zakresie realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych w placówkach oświatowych,
 27. przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań oświatowych,
 28. przygotowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Strzegom,
 29. koordynowanie spraw związanych z rekrutacją do przedszkoli i szkół,
 30. rozliczanie dotacji przyznanych Gminie na wyprawkę szkolną, dotację podręcznikową, dotację przedszkolną,
 31. prowadzenie rejestrów: placówek niepublicznych, wniosków nauczycieli o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu, młodocianych pracowników,
 32. rozliczanie subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą,
 33. koordynowanie procesu uzupełniania przez nauczyciela etatu w innej szkole,
 34. realizacja zadań zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-05-05 12:37:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2019-06-25 12:19:54)
 
 
liczba odwiedzin: 5531979

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X