☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Naczelnik Wydziału: Katarzyna Cioruń
Tel: (74) 8560 553

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych podlega bezpośrednio Zastępcy Burmistrza.

Do kompetencji i zadań Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 1. planowanie inwestycji gminnych, z wyłączeniem inwestycji drogowych i sieci wodno-kanalizacyjnych,
 2. opracowywanie i aktualizacja wieloletnich planów inwestycyjnych i finansowych w zakresie zadań realizowanych przez wydział,
 3. zlecanie wykonania i nadzór nad wykonaniem inwestycji zgodnym z projektem budowlano -wykonawczym, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi oraz ofertami przetargowym,
 4. zapewnienie weryfikacji i ogólna ocena projektów (dokumentacji technicznych) pod kątem zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno - budowlanych oraz zgodności z obowiązującymi normami i przepisami technicznymi,
 5. przygotowanie procesu inwestycyjnego związanego z realizacją zadań, koordynacja i nadzór nad prawidłowym przebiegiem tego procesu, z wyłączeniem inwestycji drogowych i sieci wodno -kanalizacyjnych,
 6. rozliczanie inwestycji zgodnie z umową zawarta z wykonawcą, umowami o współfinansowanie przedsięwzięć, weryfikacja kosztów inwestycyjnych i faktur,
 7. prowadzenie dokumentacji realizowanych inwestycji i remontów od początku realizacji do zakończenia zadania i przekazania obiektu użytkownikowi oraz w okresie gwarancji i rękojmi,
 8. przyjmowanie zleceń przeprowadzania postępowania przetargowego dla postępowań, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro od innych merytorycznych komórek Urzędu realizujących objęte postępowaniem zadanie i nadawanie im biegu, organizowanie przetargów dla tych postępowań m.in ogłoszenie, publikacja, przy współudziale innych merytorycznych komórek Urzędu realizujących objęte postępowaniem zadanie,
 9. udział postępowaniach w sprawach zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość powyżej 14 000 euro do kwoty 30 000 euro prowadzonych przez inne merytoryczne komórki Urzędu,
 10. organizowanie przetargów na prace projektowe i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych należących do zadań Wydziału,
 11. ustalanie i przedkładanie Burmistrzowi do zatwierdzenia składów komisji przetargowych,
 12. prowadzenie rejestrów postępowań i przetargów, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro,
 13. opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia przy udziale komisji przetargowej i merytorycznych komórek Urzędu, realizujących objęte postępowaniem zadanie,
 14. wydawanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
 15. prowadzenie dokumentacji przetargów od rozpoczęcia do zakończenia postępowania,
 16. prowadzenie bieżących konsultacji w zakresie zamówień publicznych z pracownikami Urzędu,
 17. przygotowywanie rocznego planu zamierzeń zakupów, dostaw i usług oraz dokonywanie analizy planu zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Strzegomia w sprawie regulaminu postępowania w zakresie wydatkowania środków publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 18. współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych finansowanych z funduszu soleckiego.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-05-05 12:51:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2019-06-25 13:01:37)
 
 
liczba odwiedzin: 5531960

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X