☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny podlega bezpośrednio Sekretarzowi.

Sekretarz Gminy: Iwona Zabawa
Tel: (74) 8560 503 

Do kompetencji i zadań Wydziału Organizacyjnego należy w szczególności:

 1. prowadzenie sekretariatu, zapewnienie obsługi organizacyjnej Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi,
 2. analiza kosztów funkcjonowania Urzędu,
 3. dysponowanie obsługą transportu,
 4. wykonywanie prac gospodarczych, w tym konserwacyjnych,
 5. zapewnienie utrzymania ładu, porządku i czystości w budynkach Urzędu, obok nich oraz w pomieszczeniach biurowych, pomocniczych, strychach oraz dysponowanie pomieszczeniami Urzędu,
 6. gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami i formularzami, zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne, zakup inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowych,
 7. prowadzenie archiwum Urzędu,
 8. obsługa administracyjna i techniczno-materialna wyborów parlamentarnych, wyborów prezydenckich, wyborów samorządowych i wyborów Parlamentu Europejskiego, referendów ogólnokrajowych i lokalnych,
 9. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy z wyłączeniem placówek oświatowych,
 10. współpraca w zakresie spraw BHP i p/poż,
 11. prowadzenie spraw dotyczących szkoleń pracowników,
 12. prowadzenie spraw związanych z praktykami i stażami,
 13. przygotowywanie dokumentacji na wyłanianie kandydatów do zatrudnienia w drodze naborów,
 14. przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zatrudnienia pracowników w formie prac interwencyjnych, robót publicznych po stażach - współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,
 15. stały nadzór nad eksploatacją istniejącego sprzętu komputerowego, okresowa konserwacja i serwis ksero, fax,
 16. bezpośrednia kontrola nad prowadzonymi wdrożeniami systemów informatycznych w komórkach organizacyjnych Urzędu,
 17. nadzór nad siecią informatyczną Urzędu,
 18. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w tym nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną danych,
 19. prowadzenie kontroli antywirusowych oprogramowania,
 20. organizacja prac związanych ze sprowadzeniem nowego oprogramowania i sprzętu,
 21. administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej,
 22. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Urzędu od szkód i zdarzeń,
 23. obsługa centrali telefonicznej,
 24. sporządzanie i realizacja postanowień porozumienia dotyczącego Zamiejscowego Referatu Komunikacji,
 25. organizacja i prowadzenie spraw z zakresu konwojowania dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych,
 26. prowadzenie spraw dotyczących organizacji, rejestracji i kwalifikacji wojskowej,
 27. ustalanie wysokości świadczenia rekompensującego żołnierzowi rezerwy odbywającego ćwiczenia wojskowe,
 28. współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień,
 29. prowadzenie spraw związanych z oczyszczaniem terenu z materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych,
 30. realizacja zadań związanych z nakładaniem świadczeń rzeczowych i osobistych,
 31. prowadzenie dokumentacji dotyczącej akcji kurierskiej,
 32. realizacja zadań obronnych,
 33. realizacja zadań obrony cywilnej,
 34. rejestracja dokumentów przychodzących i wychodzących z zakresu informacji niejawnych.
Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-05-05 13:00:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Bubula
(2020-06-26 08:53:32)
 
 
liczba odwiedzin: 5531927

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X