☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych

Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych

Tomasz Wadas - iodo@amt24.biz
Inspektor Ochrony Danych  odpowiada za właściwe przetwarzanie danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu. Do prawnych obowiązków Inspektora Ochrony Danych należy:

 1. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w Urzędzie,
 2. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
 3. opracowanie i aktualizowanie odpowiedniej dokumentacji, oraz przestrzegania zasad w niej określonych, zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
 4. prowadzenie wszystkich ewidencji wymaganych przepisami,
 5. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych,
 6. podejmowanie odpowiednich działań w przypadku wykrycia naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych,
 7. wykonywanie innych czynności zleconych przez administratora danych w zakresie ochrony danych osobowych,
 8. dokonanie analizy posiadanych przez Urząd zbiorów danych osobowych wraz z weryfikacją obowiązku zarejestrowania zbioru danych osobowych,
 9. dokonanie analizy upoważnień do przetwarzania danych osobowych,
 10. weryfikacja przetwarzania danych osobowych pod kątem:
  a) legalności - czyli zbadanie czy dany podmiot przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem (np. na podstawie zgody osoby zainteresowanej),
  b) adekwatności - zbadanie zakresu przetwarzanych danych osobowych tzn. czy zakres przetwarzanych danych osobowych nie jest zbyt szeroki w stosunku do celu przetwarzania danych osobowych,
  c) celowości - czyli badanie czy dane osobowe są przetwarzane w celu, w którym zostały zebrane,
  d) weryfikacja posiadanej przez Urząd dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych tj. procedur, instrukcji, norm, zwyczajów pod kątem zgodności z wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO),
  e) określenie sposobu przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych,
   
 11. weryfikacja klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych, klauzul obowiązków informacyjnych, opiniowania wzorów dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych, klauzul zgód na przetwarzanie danych oraz klauzul obowiązków informacyjnych, udziału w kontrolach z tego zakresu, zarządzania upoważnieniami do przetwarzania danych.
Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-05-05 13:03:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Bubula
(2020-07-01 07:41:58)
 
 
liczba odwiedzin: 5531847

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X