☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Piątek 07.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownictwo Urzędu - Burmistrz

Burmistrz

Funkcję Burmistrza sprawuje Zbigniew Suchyta
Tel: 74 8560 500

Kompetencje i zadania Burmistrza:

 1. Burmistrz jest kierownikiem Urzędu, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 2. Kieruje bieżącymi sprawami Gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych i sprawach z zakresu administracji publicznej.
 4. Udziela upoważnień w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji lub pełnomocnictw.
 5. Podejmuje czynności należące do kompetencji Rady w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego.
 6. Jest terenowym szefem obrony cywilnej oraz szefem gminnego zespołu zarządzania kryzysowego.
 7. Zatrudnia i zwalnia pracowników samorządowych według obowiązujących przepisów i ustalonych zasad.
 8. Administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
 9. Ma prawo wglądu w dokumenty sołectwa, wstępu do pomieszczeń i budynków należących do sołectwa.
 10. Gospodaruje mieniem komunalnym.
 11. Opracowuje programy rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 12. Pełni funkcję zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) w jednoosobowych spółkach komunalnych gminy.
 13. Przedkłada Wojewodzie uchwały Rady.
 14. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
  1) Zastępcy Burmistrza,
  2) Sekretarza Gminy,
  3) Skarbnika Gminy- Głównego Księgowego Budżetu.
 15. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących komórek organizacyjnych Urzędu i podległych jednostek organizacyjnych Gminy:
  1) Wydziału Oświaty,
  2) Wydziału Kultury, Sportu i Promocji,
  3) Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Zagospodarowania Przestrzennego,
  4) Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi,
  5) Wydziału Transportu Zbiorowego i Spółek Gminnych,
  6) Wydziału Funduszy Europejskich,
  7) Wydziału Gospodarki Lokalowej,
  8) Urzędu Stanu Cywilnego,
  9) Zespołu Radców Prawnych,
  10) Zespołu ds. Bezpieczeństwa,
  11) Gminnego Zespołu Reagowania,
  12) Audytora Wewnętrznego,
  13) Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
  14) Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych,
  15) Pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
  16) Strzegomskiego Centrum Kultury,
  17) Publicznej Biblioteki Miasta i Gminy Strzegom,
  18) Żłobek Nr 1 w Strzegomiu,
  19) Żłobek Nr 2 w Strzegomiu.
Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-05-05 09:26:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Bubula
(2020-06-24 09:34:40)
 
 
liczba odwiedzin: 5523795

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X