☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania podlega bezpośrednio Burmistrzowi.
Iwona Zabawa
Tel: (74) 8560 503

Do kompetencji i zadań Pełnomocnika Zintegrowanego Systemu Zarządzania należy w szczególności:

 1. utrzymanie i doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania (ZSZ) w Urzędzie oraz zapewnienie zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015 oraz standardami kontroli zarządczej,
 2. zapewnienie, że wymagane procesy ZSZ są ustanowione, wdrożone i utrzymane,
 3. przedstawianie najwyższemu kierownictwu tj: Burmistrzowi Strzegomia, Zastępcy Burmistrza i Skarbnikowi Gminy sprawozdań, raportów dotyczących funkcjonowania ZSZ oraz zaproponowanie działań dotyczących utrzymania i doskonalenia ZSZ,
 4. planowanie przeglądów zarządzania przeprowadzanych przez najwyższe kierownictwo, w tym przygotowanie danych wejściowych i raportu z przeglądu,
 5. przygotowanie zbiorczej analizy funkcjonowania ZSZ i jego efektywności,
 6. zapewnienie upowszechniania w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu świadomości dotyczącej wymagań klienta, potrzeby orientacji na klienta i jego zadowolenie,
 7. koordynacja i nadzorowanie przeglądów dokumentacji ZSZ pod kątem ich aktualności i podejmowanie decyzji o proponowanych zmianach w dokumentacji systemowej,
 8. zarządzanie, nadzorowanie, inicjowanie działań doskonalących i korygujących,
 9. sprawowanie nadzoru nad auditami wewnętrznymi oraz zapewnienie dostatecznej liczby wykwalifikowanych auditorów wewnętrznych,
 10. planowanie auditów wewnętrznych z zakresu normy ISO 9001 oraz standardów kontroli zarządczej,
 11. sporządzanie analizy wyników auditów wewnętrznych, zewnętrznych oraz podejmowanie decyzji w sprawie wdrożenia odpowiednich działań o charakterze korygującym,
 12. współpraca z podmiotami zewnętrznymi w sprawach ZSZ, w tym doskonalenie oraz utrzymanie certyfikatu zgodności z wymaganiami normy ISO 9001,
 13. współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu i wszystkimi pracownikami Urzędu w zakresie ZSZ,
 14. czuwanie nad zachowaniem integralności ZSZ w czasie jego planowania i zmian,
 15. rozpowszechnianie wśród pracowników założeń Polityki zintegrowanego systemu zarządzania,
 16. analizowanie realizacji celów jakościowych Urzędu zgodnie z przyjętym mechanizmem,
 17. sprawowanie nadzoru nad stosowaniem i przestrzeganiem przez pracowników postanowień zawartych w dokumentacji ZSZ, w tym: polityki, księgi, procedur systemowych, merytorycznych, polityki szkoleniowej i postanowień z zakresu kontroli zarządczej,
 18. inicjowanie szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie zintegrowanego systemu zarządzania, w tym organizowanie szkoleń dla pracowników nowo zatrudnionych,
 19. bieżąca analiza informacji dotyczących organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie, na podstawie informacji uzyskanych z komórek organizacyjnych Urzędu,
 20. wskazywanie występujących zagrożeń w osiąganiu celów lub zadań oraz inicjowanie działań korekcyjnych i korygujących,
 21. przedkładanie Burmistrzowi informacji na temat stanu kontroli zarządczej w Urzędzie.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-05-05 13:07:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2019-07-03 08:59:47)
 
 
liczba odwiedzin: 5531884

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X