☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Audytor Wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny

Audytor Wewnętrzny podlega bezpośrednio Burmistrzowi.
Tomasz Majcherek - (74) 8560 511

Do kompetencji i zadań Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:

 1. sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego poprzedzonego przeprowadzeniem analizy ryzyka dla Urzędu i jednostek organizacyjnych,
 2. prowadzenie w sposób obiektywny i niezależny zadań audytowych zapewniających, których celem jest wspieranie Burmistrza w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej pod względem adekwatności, skuteczności i efektywności,
 3. sporządzanie sprawozdań, w których w sposób jasny, rzetelny i zwięzły przedstawiane są wyniki audytu wewnętrznego,
 4. sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu za poprzedni rok budżetowy,
 5. monitorowanie realizacji zaleceń,
 6. przeprowadzanie czynności sprawdzających,
 7. prowadzenie dokumentacji dotyczącej zadania audytowego obejmującej w szczególności program zadania zapewniającego, sprawozdanie z zadania zapewniającego, wynik czynności doradczych, notatkę informacyjną z czynności sprawdzających oraz pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego,
 8. monitorowanie wdrożenia rekomendacji po przeprowadzonych audytach wewnętrznych i audytach zewnętrznych (np. NIK, RIO),
 9. ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy poprzez badanie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania ryzykiem,
 10. niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Urzędzie oraz jednostkach podległych i nadzorowanych przez Burmistrza, w tym procedur kontroli zarządczej,
 11. wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-05-05 13:12:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2019-07-03 08:51:03)
 
 
liczba odwiedzin: 5531891

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X