☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik: Aneta Zaskórska
(ul. Świdnicka 15-17)
Tel: (74) 8550 730

Urząd Stanu Cywilnego podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

Do kompetencji i zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

 1. rejestrowanie urodzeń, małżeństw, zgonów - obsługa programu Źródło,
 2. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do ślubów wyznaniowych), zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą oraz zaświadczeń o stanie cywilnym,
 3. wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego przed upływem miesięcznego terminu,
 4. przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
 5. przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka, nadaniu nazwiska dziecku oraz wykonanie czynności urzędowych określających przez sąd w zakresie przysposobień,
 6. wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego orzeczeń sądów,
 7. wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imion i nazwisk oraz ustalenia pisowni imion i nazwisk,
 8. wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą,
 9. sprostowanie, unieważnienie, ustalenie treści, odtwarzanie, uzupełnianie aktów stanu cywilnego,
 10. wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego, zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku, zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego,
 11. sporządzanie testamentów,
 12. organizowanie uroczystości, jubileuszy pożycia małżeńskiego oraz uroczystości i spotkań z mieszkańcami Gminy, którzy obchodzą 100-lecie urodzin,
 13. współpraca z zakładami lecznictwa otwartego i Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie zdrowia mieszkańców gminy,
 14. gospodarowanie sprzętem medycznym,
 15. współpraca z samorządem powiatowym w zakresie funkcjonowania aptek,
 16. koordynacja procesu wyboru zadań do sfinansowania w ramach budżetu obywatelskiego.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2008-05-05 13:13:04)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Bubula
(2020-06-27 09:24:34)
 
 
liczba odwiedzin: 5531898

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X