☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Miejski w Strzegomiu
Herb Gmina Strzegom

Czwartek 13.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Obsługi Interesantów

Wydział Obsługi Interesantów

Naczelnik Wydziału: Dorota Kliza
Tel: (74) 8560 576

Wydział Obsługi Interesantów podlega bezpośrednio Sekretarzowi. 

Do kompetencji i zadań Wydział Obsługi Interesantów należy w szczególności:

 1. udzielanie podstawowych informacji klientom o sposobie załatwiania spraw, wymaganych dokumentach i opłatach,
 2. udzielanie wstępnych informacji o miejscu i etapie załatwienia sprawy,
 3. udzielanie informacji o strukturze organizacyjnej urzędu,
 4. udzielanie informacji o urzędach administracji publicznej, organizacjach pozarządowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach, stowarzyszeniach, firmach działających na terenie gminy,
 5. udzielanie ogólnych informacji o gminie turystom oraz inwestorom,
 6. współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi urzędu w zakresie świadczenia usług dla klientów oraz ogłaszanych przetargów;
 7. obsługa klientów w zakresie: wydawanie Kart Usług, formularzy oraz pomoc przy ich wypełnianiu,
 8. zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji w urzędzie, w tym rejestracja pism wpływających do urzędu,
 9. prowadzenie punktu kancelaryjnego wykonującego czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym zgodnie z instrukcją kancelaryjną z wykorzystaniem:
  - programu elektronicznego zarządzania dokumentami (EZD),
  - przyjmowanie i rejestracja pism z ePUAP-u,
  Czynności kancelaryjne są wykonywane z wykorzystaniem programu el-Dok do czasu pełnego wdrożenia EZD,
 10. przyjmowanie przesyłek wpływających do urzędu,
 11. obsługa programu RZA+ w zakresie wprowadzania faktur oraz ich dekretacji na wydziały zgodnie z dekretacją w programie el-Dok/EZD,
 12. prowadzenie punktu potwierdzającego profil zaufany,
 13. wydawanie abonamentów strefy płatnego parkowania,
 14. wydawanie przesyłek awizowanych doręczanych przez gońców na teren Gminy Strzegom,
 15. tworzenie zbioru zarządzeń, ogłoszeń i obwieszczeń burmistrza jako organu gminy,
 16. tworzenie zbioru aktów normatywnych własnych kierownika Urzędu,
 17. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków oraz petycji,
 18. prowadzenie centralnego rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
 19. prowadzenie centralnego rejestru wniosków o udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania,
 20. prowadzenie centralnego rejestru tablicy ogłoszeń,
 21. prowadzenie centralnego rejestru ofert w ramach zamówień publicznych,
 22. prowadzenie centralnego rejestru ofert w ramach otwartego konkursu ofert organizacji pozarządowych,
 23. prowadzenie zbioru uchwał Rady Miejskiej w Strzegomiu jako organu wykonawczego,
 24. tworzenie Katalogu Kart Usług,
 25. przyjmowanie pism sądowych zgodnie z przepisami: art. 139 § 1 i 2 k.p.c. oraz obwieszczeń art. 945 § 2 k.p.c, art. 955 § 1 k.p.c,
 26. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania, w tym:
  a) kart drogowych,
  b) miesięcznych kart pracy sprzętu silnikowego,
  c) miesięcznych kart drogowych pożarniczego pojazdu samochodowego,
  d) abonamentu strefy płatnego parkowania,
 27. obsługa osób niepełnosprawnych, w tym;
  - obsługa osób głuchoniemych poprzez tłumacza on-line języka migowego,
  - obsługa windy dla osób niepełnosprawnych,
 28. świadczenie usług dla klientów w zakresie wykonywania ksera i faksu,
 29. udostępnianie ankiety badania satysfakcji klienta i innych ankiet,
 30. organizowanie i prowadzenie spraw z zakresu świadczenia usług pocztowych w urzędzie,
 31. organizacją pracy gońców doręczających przesyłki na teren Gminy Strzegom,
 32. współpraca z Pełnomocnikiem Zintegrowanego Systemu Zarządzania i komórkami organizacyjnymi w zakresie funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania zgodnie z normą ISO 9001,
 33. udostępnianie nieodpłatne aktów prawnych; Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich lub zawartych w nich aktów normatywnych i innych aktów prawnych, w tym orzeczeń:
  - do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego,
  - w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy Urzędu Miejskiego,
 34. kolportaż gazety Gminne Wiadomości Strzegom na teren miasta i gminy Strzegom,
 35. udostępnianie materiałów promocyjnych gminy,
 36. obsługa kasy fiskalnej.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2008-05-07 09:20:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2019-06-25 13:09:00)
 
 
liczba odwiedzin: 5531956

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X