Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

F-1/WOK (12) - Podanie  o  wydanie  zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości lub stwierdzające stan zaległości.
F-2/WOK (15) - Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
F-3/WOK (13) - Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
F-4/WOK (9) - Pełnomocnictw do pozyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej

F-6/WOK(11) - Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na terenie której powstają odpady komunalne
F-7/WOK(8) - Oświadczenie o stanie majątkowym

F-8/WOK(6) - Oświadczenie  w zakresie zwolnienia częściowego z opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych

Informacja - PDF

  • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzegom za rok 2014 - PDF
  • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzegom za rok 2015 - PDF
  • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzegom za rok 2016 - PDF
  • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzegom za rok 2017 - PDF
  • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzegom za rok 2018 - PDF
  • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzegom za rok 2019 - PDF
  • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Strzegom za rok 2020 - PDF

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Leszek Wójcik
(2014-06-17 14:39:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Leszek Wójcik
(2021-04-28 15:58:24)