Wybory Ławników

Wybory Ławników kadencja 2020-2023

Wybory Ławników Informacja - PDF

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia - PDF

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika - PDF

Wytworzył:
Udostępnił:
Wojciech Laskowik
(2015-05-27 12:41:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Laskowik
(2019-06-19 11:44:49)